Opis techniczny budynku wielorodzinnego
Pobierz 49.19 Kb.
NazwaOpis techniczny budynku wielorodzinnego
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar49.19 Kb.
TypDokumentacja

Opis technicznybudynku wielorodzinnego 1. Dane ogólne.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją użytkową zlokalizowaną na parterze budynku.

Obiekt zlokalizowany jest w Toruniu przy ulicy Szczepanowskiej 13,

A inwestorem jest Toruńska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność”


2.Podstawa opracowania

2.1 Podstawy formalne:

 1. projekt został wykonany na podstawie umowy zawartej z

Toruńską Spółdzielnią Mieszkaniową „Jedność”

 1. przedmiotem umowy jest wykonanie elementów projektu budynku mieszkalno- usługowego

2.2 Podstawy merytoryczne:

 1. w ramach zawartej umowy został wykonany koncepcyjny projekt

budynku wielorodzinnego

 1. projekt zawiera dokumentacje techniczną zawierającą część architektoniczno-budowlaną oraz opis techniczny.

 2. zabudowa i zagospodarowanie działki są zgodne z decyzją o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

 1. projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi polskimi

normami budowlanymi.

 1. w ramach projektu zostały dokonane wszelkie uzgodnienia dotyczące zaopatrzenia obiektu we wszelkie media, w tym:

  • ciepła i zimną wodę

  • ogrzewanie

  • energię elektryczną

  • gaz

  • instalację kanalizacyjną

  • instalację telefoniczną3. Zagospodarowanie działki.

Projektowany obiekt został zlokalizowany w Toruniu

przy ulicy Szczepanowskiej 13. na działce o powierzchni

112,5 ara. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta oraz

posiada 1 procentowy spadek w kierunku północnym.

Działka wyposażona jest w ogrodzenie stałe oraz jest w pełni

uzbrojona. Na działce od strony południowej znajdują się

dwie bramy wjazdowe służące do ruchu pieszych oraz pojazdów

mechanicznych. Od strony północnej oraz wschodniej teren jest

zamieszkały przez sąsiadów. Projektowany budynek został

umieszczony w środkowej części działki , spełniając tym samym

minimalne odległości od granicy działki przewidziane w rozporządzeniu

ministra infrastruktury z 12.04.2002roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działka jest częściowo zadrzewiona- występują drzewa iglaste i liściaste rożnej wielkości.


4.Warunki gruntowo- wodne.

Budynek został posadowiony 2 metry poniżej poziomu

terenu. Poziom wód gruntowych sięga 140 cm poniżej

poziomu terenu. Występujący grunt należy do gruntów

niespiostych, składa się głownie z żwiru, piasku i pospółki,

cechuje go jednak duża wytrzymałość i mała ściśliwość.

Warstwy gruntowe przebiegają regularnie więc nie ma możliwości lokalnego osiadania budynku bądż niejednakowej wytrzymałości

w różnych miejscach fundamentów budynku.

W terenie posadowienia budynku nie występują wpływy

związane z eksploatacją górniczą.


5.Architektura obiektu.

5.1 Dane ogólne:

Projektowany budynek jest budynkiem wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym.

W obiekcie znajduje się sześć mieszkań w części mieszkalnej,

kawiarnia w części usługowej, oraz piwnica występująca pod

całą powierzchnią budynku.

Obiekt posiada dobudowany garaż, nad którym znajduje się

taras dostępny od kawiarni. Do wysokości parteru z budynku mogą

korzystać osoby niepełnosprawne, dla których przewidziano

pochylnie o nachyleniu 6%


Część mieszkalna jest całkowicie oddzielona od części usługowej

co jest zrealizowane przez stworzenie oddzielnych i całkowicie

niezależnych układów komunikacyjnych. Elewacja frontowa budynku

została zlokalizowana w części południowej budynku, pełniąc

funkcję dominującą pod względem architektonicznym.

Bryła budynku nawiązuje do nowoczesnej architektury

zarówno pod względem kształtu jak i detalu architektonicznego.

Budynek jest zakończony dachem o konstrukcji płatwiowo-

kleszczowej o kącie nachylenia połaci 35i pokryty dachówką.

Dane techniczne:

  • powierzchnia zabudowy:276,9m²

  • powierzchnia użytkowa 807,275m²

  • powierzchnia całkowita:964,5m²

  • kubatura 2893,5m³5.2 Program funkcjonalny.

Na parterze budynku została zaprojektowana część usługowa

którą tworzy kawiarnia.

Powierzchnia użytkowa:150,38m²

Wysokość użytkowa: 305cm.


Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się mieszkania

dwu i trzy pokojowe.

Program użytkowy mieszkania M4:

Kuchnia:10,97 m²

Łazienka + WC : 6,27m²

Przedpokój: 9,97m²

Pokój: 17,60 m²

Pokój: 12,59 m²

Pokój: 20,52 m²

Powierzchnia łączna:77,92m²


Wysokość użytkowa:245 cm.


Program użytkowy mieszkania M3


Kuchnia:8,28 m²

Łazienka + WC : 4,60m²

Przedpokój: 10,09m²

Pokój: 23,94 m²

Pokój: 10,44 m²

Powierzchnia łączna:57,35m²


Wysokość użytkowa:245 cm.


Na poddaszu usytuowano dwa mieszkania M4 i M3Program użytkowy mieszkania M4:

Kuchnia:10,08 m²

Łazienka + WC : 6,6m²

Przedpokój: 6,3m²

Pokój: 17,215 m²

Pokój: 10,47 m²

Pokój: 10,28 m²

Powierzchnia łączna:60,945m²


Wysokość użytkowa:300 cm.


Program użytkowy mieszkania M3


Kuchnia:8,10 m²

Łazienka + WC : 6,27m²

Przedpokój: 7,10m²

Pokój: 26,48 m²

Pokój: 6,92 m²

Powierzchnia łączna:54,87m²


Wysokość użytkowa:300 cm.


5.3 Elementy architektoniczne.


Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej.

Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych, o grubości

30cm, wykończone na zewnątrz ścianą osłonową z cegły

kratówki, docieplone wewnątrz warstwą styropianu gr. 7 cm.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane również z

Pustaków ceramicznych gr. 30cm, natomiast ściany działowe

wykonane z pustaków gr. 11,5 cm.

W budynku występują 3 rodzaje stropów:

Strop nad piwnicą jest stropem płytowym żelbetowym gr.15 cm.

Nad parterem zaprojektowano strop Akermana gr. 25 cm

Kondygnacje powtarzalne przedziela strop DZ-3 gr25 cm.

Obiekt został zwieńczony dachem o kącie nachylenia 35°

występującym na całej powierzchni połaci. Pokrycie

zrealizowano poprzez dachówkę ceramiczną, konstrukcja

więżby jest płatwiowo- kleszczowa.

Schody wewnętrzne w budynku wykonano jako żelbetowe

płytowe, monolityczne, to samo dotyczy zewnętrznych

schodów terenowych oraz pochylni i tarasu nad garażem.

W budynku na kondygnacjach powtarzalnych zaprojektowano

Balkony w formie płyty wspornikowej o długości 350 cm,

oraz wysięgu 120 cm.

W budynku zaprojektowano również taras znajdujący

się nad garażem, który jest dostępny od kawiarni.

Wymiary tarasu wynoszą 610x500cm.


6. Konstrukcja obiektu.

Budynek należy do konstrukcji murowych, jest wykonywany

w technologii tradycyjnej. Obiekt posiada mieszany układ

konstrukcyjny, został wykonany z uwzględnieniem siatki

modularnej.

Fundament obiektu stanowi płyta betonowa wykonana z

betonu klasy B-30 o szerokości 80 cm, pod ścianami zewnętrznymi i

90cm pod ścianami wewnętrznymi konstrukcyjnymi.

Ze względu na występującą wodę gruntową fundament jest

izolowany izolacją typu średniego wykonanej z podwójnej

warstwy papy na lepiku.


Ściany piwnic obiektu wykonane są jako ściany trójwarstwowe,

Dodatkowo izolowane powłoką z mas bitumicznych superflex

100s firmy Deiter mann. Grubość ściany wynosi 49 cm, w części

podziemnej zastosowano cegłę pełną klasy 15, natomiast cokół

wykonano z cegły klinkierowej.

Ściany parteru wykonane są jako ściany trójwarstwowe.Warstwę

Konstrukcyjną stanowi mur z pustaków ceramicznych firmy

Porotherm o grubości 30 cm Warstwę izolacyjną stanowi styropian

FS-15 o grubości 7cm , warstwę elewacyjną tworzy ściana dociskowa

z cegły klinkierowej o grubości 12 kotwiona kotwami ze stali

nierdzewnej do warstwy konstrukcyjnej. Całkowita grubość wynosi

49cm, a współczynnik „U”=0,259 W/mxC

Ściana parteru opera się na ścianie piwnicy, z wysunięciem

muru o 2 cm względem cokołu.

W budynku zastosowano 3 rodzaje stropów. Połączenie ze ścianą

W każdym przypadku jest realizowane za pomocą wieńca

Żelbetowego o szerokości 21 cm.

Przekrój przez strop piwnicy:

-posadzka z płytek ceramicznych 1cm

-warstwa dociskowa zbrojona 4 cm

  • styropian 2cm

  • warstwa wyrównawcza 3cm

  • folia PE

  • płyta stropowa żelbetowa 15 cm

  • tynk cem-wapienny


Przekrój przez strop parteru:

-panele podłogowe 1cm

-podkład podłogowy Atlas SAM 4 cm

- warstwa rozdzielająca z folii PE

  • styropian 2cm

  • strop gęstożebrowy Akermana 25 cm

  • tynk cem-wapienny


Przekrój przez strop kondygnacji powtarzalnej:

-panele podłogowe 1cm

-podkład podłogowy Atlas SAM 4 cm

- warstwa rozdzielająca z folii PE

  • styropian 2cm

  • strop gęstożebrowy DZ-3 25 cm

  • tynk cem-wapiennyWięzba dachowa wykonana jest w konstrukcji płatwiowo-kleszczowej.

Kąt nachylenia połaci wynosi 35°, a pokrycie stanowi dachówka

firmy Brass. Ponieważ poddasze jest użytkowe dach ociepono wełną

mineralną między krokwiami o grubości 18 cm.

Wymiary obliczeniowe elementów konstrukcyjnych:

  • krokiew 8x18cm

  • płatew 14x14cm

  • murłata 14x14cm

  • stolec 14x14cm

  • kleszcz 5x12cm

  • wymian 8x18cm

  • miecz 14x14cm

Na zwieńczeniu ścianki kolankowej wykonany jest wieniec

żelbetowy do którego za pomocą śrub M14 mocowana jest murłata.


Schody w budynku to schody dwubiegowe łamane, wykonane jako

Żelbetowe monolityczne, płytowe o grubości płyty 15 cm. Wykończenie

stanowią płytki ceramiczne.

Wymiary obliczeniowe klatki:

  • szerokość spocznika 150cm

  • długość spocznika 330cm

  • wysokość schoda 17,5cm

  • długość schoda 30cm

  • liczba stopni w biegu 8

  • szerokość duszy 90cm

  • wysokość balustrady 110cm

  • szerokość biegu 120cm

Schody do piwnicy:

  • szerokość schoda 30cm

  • długość schoda 120cm

  • wysokość schoda 20cm

  • liczba stopni 9Nadproża w budynku wykonywane są z kształtek typu „U”

zbrojone i zalewane betonem klasy B-15.


Balkony wykonywane jako płyty wspornikowe, żelbetowe

grubości 15cm, o długości 330cm i wysięgu 120cm.

Wykonywane z betonu klasy B-15, wykończone płytkami

ceramicznymi i otoczone balustradą o wysokości 110cm.


7. Elementy wykończeniowe.

W obiekcie zastosowano stolarkę okienną z PVC, typową

Wybieraną z katalogu firmy „NORMA 2000”.

Wyjątek stanowią okna kuchni w ścianie szczytowej poddasza

które z racji swej konstrukcji muszą być dobierane indywidualnie.

Stolarka drzwiowa to również stolarka typowa, dobierana

jest wg. życzeń inwestora. Drzwi wewnętrzne wejściowe muszą

mieć odporność ogniową min. 2 godziny.

Brama garażowa ma wymiary 280x220cm. Kształt i materiał

Dobierany wg. życzeń inwestora.

W budynku występują następujące rodzaje posadzek:

  • panele podłogowe:

pokoje, przedpokoje w mieszkaniach

  • płytki ceramiczne:

kuchnie, łazienki, klatka schodowa, kawiarnia, taras

  • posadzka betonowa:

pomieszczenia piwniczne, podest wejściowy, pochylnie


Tyki wewnętrzne wykonywane jako cementowo-wapienne

lub gipsowe gr. 1,5 cm, na poddaszu tynki wykonywane z płyt

kartonowo-gipsowych gr. 12,5 mm.


Tynk zewnętrzny nie występuje- warstwę licową stanowi ściana

dociskowa z cegły klinkierowej.

Powłoki malarskie dostosowane do życzeń inwestora.

Cokół stanowi zewnętrzna warstwa ściany piwnicznej, wykonana

z cegły klinkierowej.

W budynku występują balustrady metalowe o wysokości 110cm

zlokalizowane na:

  • klatce schodowej

  • tarasie

  • balkonach

  • pochylniach

Rynny i rury spustowe wykonane z PVC o średnicy 150mm.

Części kominów wystające ponad dach wykonane z cegły

Klinkierowej i wykończone obróbką blacharską wykonaną

z blachy ocynkowanej.

Izolacje akustyczną ścian stanowi warstwa styropianu o

grubości 7 cm, natomiast stropu warstwa o grubości 2 cm

Dach jest izolowany wełną mineralną o grubości 18 cm.


8. Instalacje.

Obiekt jest wyposażony w następujące rodzaje instalacji:

- energii elektrycznej-podłączenie do sieci miejskiej

  • ciepłej i zimnej wody- podłączenie do sieci miejskiej

  • kanalizacji- podłączenie do kolektora miejskiego

  • gazowa- podłączenie do sieci miejskiej

  • telefoniczna- przyłączenie do istniejącej sieci

Przyłączenia wykonane dzięki ustaleniom z poszczególnymi


dostawcami mediów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opis techniczny budynku wielorodzinnego icon1. opis techniczny do projektu domu wielorodzinnego

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconOpis techniczny konstrukcji budynku administracji

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconOpis techniczny konstrukcji budynku garażowego

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconOpis techniczny do projektu budowlanego termomodernizacja budynku szkoły podstawowej

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconOpis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconOpis techniczny ocieplenia budynku Ośrodka Wsparcia dla Dzieci I Młodzieży przy ul. Świtezianki 4 w Olsztynie

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconOpis techniczny do projektu modernizowanej kotłowni w budynku admininstracyjnym dla Strażnicy Straży Granicznej w Lelkowie

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconOpis techniczny do projektu "Termomodernizacja budynku zs centrum Kształcenia Ustawicznego, budynek "D" w Koninie ul. Wodna 1- wytyczne do przedmiaru robót I

Opis techniczny budynku wielorodzinnego iconTom – 2 projekt budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3

Opis techniczny budynku wielorodzinnego icon2. Część opisowa do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wałczu przy ul. Spokojna 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom