Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita
Pobierz 79.13 Kb.
NazwaOpracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar79.13 Kb.
TypDokumentacja

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie OKE w Krakowie – mgr K. Patalita

Standard III - ROZUMOWANIE


Sprawdzane umiejętności ucznia:

3.1

posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń,

3.2

przedstawianie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk,

3.3

określanie znaczenia osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego,

3.4

wyrażanie własnych opinii wraz z próbą ich uzasadnienia, wyjaśnianie swojego stanowiska, używanie odpowiednich argumentów,

3.5

opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu,

3.6

rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności,

3.7

dostrzeganie prawidłowości, opisywanie ich i sprawdzanie na przykładach,

3.8

ustalanie sposobu rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,

3.9

analizowanie otrzymanych wyników z oceną ich sensowności.


Zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej OKE w Krakowie, gdzie również prezentowane są zadania z innych standardów. (www.oke.krakow.pl)

Tekst do zadania 1

Wielki Mur Chiński jest jednym z najznakomitszych dokonań budowlanych wszech czasów. Jego pierwsze odcinki powstały około VI wieku p.n.e. Mur chronił Chiny przed najeźdźcami z równin mongolskich. Umieszczono w nim w regularnych odstępach wieże strażnicze i bramy. Na szczycie na wysokości 8 metrów biegła kamienna droga, którą w razie zagrożenia kawaleria chińska ruszała przepędzić wroga.

Wielki Mur był także drogą transportu. Wił się, wznosząc i opadając, wśród gór, pustkowi i moczarów. Wzniesiono go na kamiennych fundamentach, a przestrzeń między zbudowanymi z cegieł ścianami wypełniono ziemią. W ciągu wieków kilkakrotnie go przebudowywano. Ostatecznie budowę zakończono w XVI wieku. Do naszych czasów zachowało się około 2400 km muru, choć w okresie świetności liczył ponad 7600 km długości.

Mur Chiński jest największą budowlą, jaką kiedykolwiek wzniosły ludzkie ręce. Jest jedyną budowlą ziemską widoczną z kosmosu.

Na podstawie informacji z Internetu

Zad.1.

Budowa Muru Chińskiego trwała


 1. ponad 20 wieków. B. równo 16 wieków.

C. mniej niż 10 wieków. D. ponad 26 wieków.

Tekst do zadania 2

W roku 43 n.e. armia rzymska dokonała inwazji na Brytanię. Za czasów Hadriana, który był cesarzem rzymskim od 117 r. n.e., najeźdźcy zbudowali mur, aby łatwiej im było utrzymać w posłuszeństwie podbite plemiona. Pełnił on funkcje obronne, będąc symbolem rzymskiej potęgi.

Mur Hadriana ma długość 120 km, ciągnie się przez północną Anglię od wybrzeża do wybrzeża. Ma 4,5 m wysokości i 2,5 – 3 m szerokości. Składa się z około 750000 m³ kamieni.

W XVIII wieku długie odcinki muru wyrównano, przeznaczając go na drogę.


Na podstawie: Cuda świata. Przewodnik po skarbach cywilizacji, Warszawa 1992 r.


Zad.2.

Budowę muru Hadriana rozpoczęto w

 1. pierwszym wieku przed naszą erą.

 2. drugim wieku przed naszą erą.

 3. drugim wieku naszej ery.

 4. pierwszym wieku naszej ery.

Tekst do zadań 3. i 4.

Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w 776 r. p.n.e. Potem odbywały się regularnie co cztery lata. Ostatnie antyczne igrzyska odbyły się w 394 roku n.e. Ponad 1500 lat później pod koniec XIX wieku zorganizowano w 1896 roku w Atenach pierwsze nowożytne igrzyska. Od dnia pierwszych nowożytnych igrzysk ich symbolem jest pięć splecionych, kolorowych kółek na białym tle. Kolor niebieski oznacza Europę, czarny – Afrykę, czerwony – obie Ameryki, zielony – Australię i Oceanię, a żółty – Azję. Aby uczcić setną rocznicę nowożytnych igrzysk, Grecja starała się o ponowną organizację olimpiady, przegrała jednak z Atlantą. Olimpiada w Atenach odbyła się dopiero w 2004 roku.


Zad.3.

W którym wieku odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie?

A. W VII n.e. B. W VIII p.n.e. C. W VII p.n.e. D. W VIII n.e.


Zad.4.

Ateny przegrały z Atlantą rywalizację o organizację olimpiady w

A. 1994 roku. B. 1995 roku. C. 1996 roku. D. 1997 roku.


Tekst do zadania 5.

Próby uruchomienia telewizji w Polsce były podejmowane jeszcze przed rokiem 1939. Prowadzone od 1935 roku prace badawcze nad przekazem telewizyjnym przerwała jednak II wojna światowa. Ich wznowienie stało się możliwe dopiero w roku 1947. W październiku 1952 roku z eksperymentalnego studia w Warszawie został wyemitowany pierwszy polski program telewizyjny.

Na podstawie książki S. Miszczaka

Zad.5.

Próby uruchomienia telewizji w Polsce podjęto

 1. w pierwszej połowie XIX wieku.

 2. w drugiej połowie XIX wieku.

 3. w pierwszej połowie XX wieku.

 4. w drugiej połowie XX wieku.


Zad.6.

W 1969 roku na Księżycu po raz pierwszy stanęli ludzie. Ile lat minęło od tego wydarzenia do 2006 roku?

  1. 31 lat. B. 37 lat. C. 41 lat. D. 47 lat.


Informacje do zadań 7. i 8.

Przechodząc przez park dzieci zauważyły na pomniku tablicę z napisem:

MIKOŁAJ KOPERNIK

1473 – 1543

RETINET SOLEM – MOVET TERRAMZad.7.

Mikołaj Kopernik żył na przełomie

A. XIII i XIV w. B. XIV i XV w. C. XV i XVI w. D. XVI i XVII w.


Zad.8.

Co oznacza umieszczony na tablicy napis w języku łacińskim?

A. Myślę, więc jestem.

B. Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy.

C. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.

D. Wiem, że nic nie wiem.


Zad.9.

W czasie jednego roku

 1. Ziemia wykonuje pełny obrót wokół Słońca.

 2. Księżyc wykonuje pełny obrót wokół Ziemi.

 3. Ziemia wykonuje pełny obrót wokół swojej osi.

 4. Słońce wykonuje pełny obrót wokół Ziemi.


Zad.10.

W czasie jednej doby

  1. Ziemia wykonuje pełny obrót wokół Słońca.

  2. Księżyc wykonuje pełny obrót wokół Ziemi.

  3. Ziemia wykonuje pełny obrót wokół swojej osi.

  4. Słońce wykonuje pełny obrót wokół Ziemi.


Zad.11.

Odkrycie, że Ziemia krąży wokół Słońca, zawdzięczamy

 1. Krzysztofowi Kolumbowi.

 2. Mikołajowi Kopernikowi.

 3. Ferdynandowi Magellanowi.

D. Janowi Gutenbergowi.


Rozwiązując zadania 12. i 13., wykorzystaj mapę i jej tytuł.
Trasa I wyprawy Krzysztofa Kolumba (1451 – 1506), którą odbył w latach 1492 – 1493.


Zad.12.

Prawdą jest, że

A. Kolumb żył na przełomie XIV i XV wieku.

B. wyprawa odbyła się w drugiej połowie XIV wieku.

C. wyprawa odbyła się pod koniec XV wieku.

D. swoje 50 urodziny Kolumb obchodził na początku XV wieku.


Zad.13.

Gdy Kolumb dotarł do Haiti, to znalazł się

 1. w zaspach śniegu.

 2. w lesie tropikalnym.

 3. na wydmach pustyni.

D. w trawiastym stepie.


Zad.14. 

W 1588 roku potężne wiatry spowodowały zatopienie okrętów hiszpańskich z Niezwyciężonej Armady. W którym to było w wieku?

A. W XIII w. B. W XIV w. C. W XV w. D. W XVI w.


Zad.15.

Odcinek pomiędzy dwoma zaznaczonymi punktami na osi oznacza jeden wiek. Na której osi prawidłowo zaznaczono rok 966 i rok 1295?
Zad.16.

 W przeszłości zdarzały się tak ostre zimy, że prawie cały Bałtyk pokrywał się lodem. Miało to miejsce między innymi w latach 1322 i 1398.

W którym to było wieku?

Odpowiedź: ...................................................


Zad.17.

Wojna trojańska miała miejsce prawdopodobnie w XII wieku p.n.e. Zaznacz znakiem X na osi czasu wiek, w którym toczyła się wojna trojańska.
1300-1201

1200-1101

1100-1001

1000-901

900-801

800-701

700-601

600-501

500-401

400-301

300-201

200-101

100-1

1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

Tekst do zadań 18. i 19.


K

Chleb żytni


acper kupił chleb, który był pokrojony na równej wielkości kromki i miał


długi okres przydatności do spożycia. Oto etykieta z opakowania tego chleba:

Zad.18.

Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba?


A. 154:100 B. 500:10 C. (1545):10 D. (15410):5

Zad.19.

Który diagram ilustruje zawartość substancji odżywczych w kupionym chlebie?
Tekst do zadania 20

Magda przez tydzień zapisywała w tabeli, ile czasu spędzała na oglądaniu programu telewizyjnego.


Dzień

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Czas

oglądania TV

1 godz. i 10 min

godz.

1 godz. i 20 min

godz.

15 min

50 min

2 godz.

Zad.20.

W którym dniu tygodnia Magda najkrócej oglądała telewizję?


A. We wtorek. B. W czwartek. C. W piątek. D. W sobotę.


Tekst do zadań 21, 22 i 23.
Sposób przygotowania zaprawy:

Zaprawę wyrównującą przygotowuje się, wsypując gotową mieszankę do wody w proporcjach 0,25 litra wody na 1 kg suchej mieszanki.


Zad.21.

W którym szeregu wymieniono składniki potrzebne do sporządzenia zaprawy wyrównującej zgodnie z podanym sposobem przygotowania?

 1. 2 kg suchej mieszanki i 1 litr wody

 2. 3 kg suchej mieszanki i 2 litry wody

 3. 1 kg suchej mieszanki i 4 litry wody

 4. 5 kg suchej mieszanki i 1,25 litra wody


Zad.22.

Ile litrów wody należy dodać do 3 kg suchej mieszanki, aby przygotować zaprawę wyrównującą?

 1. 3 litry B. 1 litr C. litra D. 0,25 litra

Zad.23.

Ile kg suchej mieszanki potrzeba do sporządzenia 5 kg zaprawy wyrównującej? Przyjmij, że 1litr wody waży 1 kg.

A. 4 kg B. 4,75 kg C. 3,75 kg D. 3 kg


Rysunki do zadań 24, 25. i 26.
Zad.24.

Kształt rombu ma żagiel przedstawiony na rysunku

A. I B. II C. III D. IV


Zad.25.

Pary boków równoległych występują w figurach przedstawiających żagle oznaczone numerami

A. I i II B. II i III C. I i III D. I i IV


Zad.26.

Ile osi symetrii ma figura przedstawiająca żagiel oznaczony numerem I?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Tekst do zadań 27. i 28.


Zad.27.

Ile osi symetrii ma narysowany fragment tapety?

A. 6 B. 2 C. 1 D. 4


Zad.28.

Kąty w narysowanych sześciokątach mają po

A. 30° B. 45° C. 90° D. 120°


Zad.29.

Jedna łyżeczka miodu waży przeciętnie 7,2 g. Pan Adam wypija codziennie szklankę wody z trzema łyżeczkami miodu, a jego żona – z dwiema. Na ile dni wystarczy im słoik zawierający 360 g miodu?

A. Na 10 dni. B. Na 25 dni. C. Na 50 dni. D. Na 36 dni.


T


ekst do zadania 30.


W sklepie „Bartnik” różne odmiany miodu są sprzedawane wyłącznie w opakowaniach oferowanych w cenniku:


Odmiana miodu

Cena 1 słoika miodu

(w złotych)

masa 0,25 kg

masa 0,5 kg

akacjowy

6,20

10,80

gryczany

5,80

10,50

lipowy

6,40

10,80

wielokwiatowy

4,50

8,00

wrzosowy

10,80

18,00


Zad.30.

Jacek chce się dowiedzieć, o ile więcej kosztuje 1 kg miodu akacjowego kupionego w małych słoikach od 1 kg tego miodu kupionego w dużych słoikach. Wystarczy, aby obliczył wartość wyrażenia

A.  C. 

B.  D. 


Zad.31.

W dwóch słojach jest razem 7,4 litra miodu. W jednym z nich jest o 2,2 litra więcej niż w drugim. Która odpowiedź spełnia oba warunki zadania?

A.  4,9 litra i 2,7 litra

B.  3,7 litra i 5,9 litra

C.  4,8 litra i 2,6 litra

D. 2,8 litra i 4,6 litra


Zad.32.

Za smycz i dwie puszki pokarmu dla psa zapłacono 28,60 zł. Smycz kosztowała 24 zł. Które wyrażenie pozwala obliczyć cenę puszki pokarmu dla psa?Zad.33.
Badania pokazują że, czasu jakim dysponujemy poza snem, przeznaczamy na porozumiewanie się. Które wyrażenie pozwoli Ci obliczyć, ile czasu na porozumiewanie się przeznacza osoba śpiąca 9 godzin na dobę?

 1. B. C. D.


Zad.3
Rysunek 2.
4.


Ile stopni ma kąt zaznaczony na rysunku?

A. 40 B. 60 C. 90 D. 120


Zad.35.

Jakie wymiary ma prostokąt, jeżeli większe koło ma promień 1,2 cm,

a mniejsze – 6 mm?


A. 1,2 cm x 1,8 cm

B. 1,8 cm x 2,4 cm

C. 2,4 cm x 3,6 cm

D. 3,0 cm x 4,2 cm


Zad.36.

Na rysunku przedstawiono trójkąt równoramienny. Kąty przy podstawie tego trójkąta mają po 40º. Jaką miarę ma kąt x zaznaczony na rysunku?


Error: Reference source not found


A. 70º B. 80º C. 90º D. 100º


Zad.37.

Prostokąt w skali 1:1 ma wymiary 3cm x 4,5cm. Jakie będą wymiary tego prostokąta w skali 3:1?

A. 6 cm x 9 cm B. 9 cm x 13,5 cm C. 1 cm x 1,5 cm D. 2 cm x 3 cm


Zad.38.

Która z figur ma najwięcej osi symetrii?


A. B. C. D.

Zad.39.

Jaką część klombu obsadzono różami?

A. B. C. D.


Tekst do zadań 40. i 41.

Polska leży w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia lądowa kraju wynosi 312 685 km2. Pod względem powierzchni zajmujemy 63 miejsce na świecie i 9 w Europie. Obecnie Polskę zamieszkuje około 39 milionów mieszkańców, z czego 62% stanowią kobiety.


Zad.40.

Ilu mieszkańców Polski przypada średnio na 1 km2 powierzchni kraju?

A. 12,47 B. 12473 C.124,7 D. 125


Zad.41.

Ile kobiet zamieszkuje nasz kraj?

  1. Około 24 miliony. B. Około 20 milionów.

C. Około 15 milionów. D. Około 14 milionów.


Tekst do zadania 42.

Przeprowadzono ankietę. Zapytano 28 osób, jakie owoce lubią najbardziej. Okazało się, że jabłka najbardziej lubi 14 osób, 7 osób woli jeść gruszki, 5 osób najbardziej lubi śliwki, a tylko 2 osoby czereśnie.


Zad.42.

25% spośród ankietowanych osób lubi

A. jabłka. B. gruszki. C. śliwki. D. czereśnie.


Zad.43.

Jacek informuje telefonicznie trenera o wynikach biegów. Pionowa, biała linia na czarnym pasku karty telefonicznej wskazuje, że do wykorzystania pozostało mu jeszcze

 1. 20 jednostek.

 2. 15 jednostek.

 3. 10 jednostek.

 4. 5 jednostek.


Zad.44.

W ciągu jednej sekundy głos rozchodzi się na odległość 340 metrów. Po jakim czasie usłyszysz osobę, która woła cię z odległości 34 metrów? 1. 10 s B. 0,1 s

 2. C. s D. 0,01 sT


ekst do zadania 45


Badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy pewnego regionu spędzali przed telewizorem średnio po 30 godzin miesięcznie, z czego 60 procent przeznaczali na oglądanie filmów.


Zad.45.

Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy?

 1. 3 B. 5 C. 15 D. 18


Zad.46. 

Cztery prostopadłościenne foremki do pieczenia mają taką samą wysokość. Najwięcej ciasta chlebowego zmieści się do foremki, której podstawa ma wymiary

A. 25 cm × 20 cm B. 20 cm × 30 cm C. 15 cm × 30 cm D. 25 cm × 25 cm


Zad.47.

96% zasobów wód na Ziemi to wody słone, 2% to wody słodkie uwięzione w lodowcach i lądolodach. Ile procent zasobów wód na Ziemi stanowią pozostałe wody słodkie?

A. 2% B. 4% C. 96% D. 98%


Zad.48.

 1. Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to jego czasu wolnego.
  Ile czasu wolnego dziennie ma Artur?


A. 80 minut B. 6 godzin C. 3 godziny D. 20 minut


Tekst do zadania 49 i 50

Najwyższym szczytem Polski są Rysy (2499 m n.p.m.). Najniżej w Polsce leżą Raczki Elbląskie (1,8 m p.p.m.).


Zad.49.

Jaka jest różnica wysokości między wierzchołkiem Rysów, a najniżej położonym miejscem w Polsce?

A. 2497,2 m B. 2500,8 m C. 2500,2 m D. 2498,8 m


Zad.50.

Raczki Elbląskie leżą na obszarze

A. gór. B. wyżyn. C. nizin. D. depresji.


Zad.51.

Jeden z największych dębów w Górach Świętokrzyskich nazywa się Bartek. Obwód jego pnia jest równy 13,50 m, czyli

A. 1350 dm B. 135 dm C. 13500 cm D. 135 cm


Zad.52.

Pudło po telewizorze ma wysokość 64 cm i podstawę o wymiarach 60 cm i 70 cm. Marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry „w strzałki”. Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki jest promień tego koła?

 1. 60 cm

 2. 32cm

 3. 64cm

 4. 35cm


Zad.53.

Droga na szczycie Muru Chińskiego miała szerokość 5,5 m, co pozwalało na swobodne przemieszczanie się wojska. Ilu żołnierzy mogło stanąć w szeregu w poprzek tej drogi, jeżeli każdy z nich zajmował średnio 0,55 m?

A. 5 B. 10 C. 20 D. 100


Zad.54.

Turyści zorganizowali trzydniową wycieczkę drogą na szczycie Muru Chińskiego. Każdego dnia wędrowali przez 5 godzin ze średnią prędkością 4 km na godzinę. Ile kilometrów przeszli podczas całej wycieczki?

A. 20 km B. 12 km C. 60 km D. 15 km

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconOpracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconHalina Tyliba Opracowano na podstawie koncepcji mgr Doroty Ostaszewskiej Rozkład materiału

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconHalina Tyliba Opracowano na podstawie koncepcji mgr Doroty Ostaszewskiej Rozkład materiału

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconAgresywne gry komputerowe na podstawie materiałów z wykładu mgr Agnieszki e. Taper

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconBiuletyny I płytki cd z oke w Krakowie

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconU opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita icon§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita icon§ Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconRozpoczynam własną działalnośĆ gospodarczą Opracowano na podstawie

Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie oke w Krakowie mgr K. Patalita iconMateriały do egzaminu z etyki Opracowano na podstawie T. Ślipko

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom