Karta projektu edukacyjnego temat projektu
Pobierz 15.73 Kb.
NazwaKarta projektu edukacyjnego temat projektu
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar15.73 Kb.
TypDokumentacja

– A. Dudziec


KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO


Temat projektu:

Uczta bogów - w świecie mitów i mitologii


Imię i nazwisko nauczyciela:

Alina Dudziec,


Cele projektu:

Uczniowie:

-lepiej poznają mity greckie

- utrwalą wiadomości o bogach i bohaterach, kulturze i obyczajach starożytnej Grecji

- będą samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji (także w zasobach Internetu), analizować je, porządkować i wykorzystywać do celów projektu - będą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w zakresie odbioru wypowiedzi, min. rozpoznawać wypowiedzi emocjonalne, intencje wypowiedzi

-na podstawie mitów zwrócą uwagę na ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne: zazdrość, złość, rywalizacja

-zwrócą uwagę na ponadczasowość treści i wartości mitów

-docenią dziedzictwo starożytnej Grecji dla współczesnej cywilizacji

a ponadto:

- rozwiną umiejętność pracy w zespołach, dzielenia się pracą ;

- będą mieli okazję do wyzwalania własnej ekspresji twórczej i wszechstronnego rozwijania osobowości.


Czas realizacji:

29 listopad2010-19 stycznia 2011


Wielkość grupy:

21 osób


Sposoby realizacji projektu:

 1. Uczniowie zostaną podzieleni na 8 osobowe zespoły.

 2. Pierwsze zadanie będzie polegać na przygotowaniu przez poszczególne zespoły interpretacji postaw i zachować bogów olimpijskich w kontekście starożytnym

 3. Drugie zadanie będzie wiązało się z uwspółcześnioną formą odbioru mitów greckich

 4. Następne zadanie dotyczyć będzie przedstawienia spuścizny antycznej Grecji w zakresie kultury, nauki i kulinariów.

 5. Kolejnym zadaniem w ramach projektu będzie przygotowanie inscenizacji „Uczta bogów” Wszystkie elementy inscenizacji będą zaplanowane i wykonane przez uczniów (scenariusz, dekoracje, stroje, rekwizyty).


Planowane efekty

dla uczniów:

Uczniowie:

-zdobędą i praktycznie zastosują wiedzę o środkach wyrazu

- opracują interpretacje wybranych mitów

- poznają wagę komunikacji niewerbalnej ( gest, mimika, poza, strój, kolor);

- wykorzystają dostępne im zasoby w celu znalezienia informacji o kulturze i obyczajach starożytnej Grecji

- przedstawią własne propozycje rozumienia mitów greckich

- będą w stanie wyjaśnić i uzasadnić swoje koncepcje inscenizacyjne ( scharakteryzować postacie i motywy ich postępowania, uzasadnić wprowadzenie muzyki, wyjaśnić funkcję rekwizytów: piorun, trójząb

- analizując mity będą się wypowiadać na temat ponadczasowych wartości, jakie niesie kultura starożytnej Grecji

-poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej dziedzictwa antyku;

-doskonalili umiejętność wystąpień publicznych

- uczniowie mogli wykazać się swoimi mocnymi stronami.

-kształcenie swojej kreatywności.

dla szkoły:

 • Podwyższenie jakości pracy szkoły.

 • doskonalenie umiejętności odpowiedzialności za wykonywane zadania.

 • kształcenie swojej kreatywności.

 • Przyjazna i życzliwa atmosfera panująca na spotkaniach zespołu. Szkoła ma pozytywny wkład w życie młodego człowieka. efektywne współdziałanie w zespole nauczycieli, co przełożyło się na budowanie pozytywnych relacji między nauczycielami oraz między nauczycielami i uczniami.

 • stała się placówką dbającą o rozwój ucznia.

dla środowiska lokalnego:

- Promocja działań uczniów w środowisku lokalnym.

- Zadowolenie z usług edukacyjnych szkoły wśród rodziców.

- Uaktywnienie naturalnych więzi między szkołą a środowiskiem lokalnym

- Współpraca młodzieży gimnazjalnej z uczniami szkoły podstawowej
Sposób prezentacji:

- inscenizacja

- artykuł w prasie lokalnej

- informacja wraz z galerią zdjęć na stronie internetowej szkoły

- prezentacja multimedialna przedstawiona na forum szkoły


Kryteria oceny:

Ocenie podlegać będzie:

  • treść i jakość przedstawionych informacji;

  • pomysłowość i oryginalność;

  • różnorodność wykorzystanych źródeł informacji;

  • sposób prezentacji;

  • wkład pracy ucznia, grupy w realizację projektu.

Ponadto uczniowie dokonają samooceny wykonanych zadań.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu edukacyjnego temat projektu

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu edukacyjnego temat projektu

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu Podstawowe informacje zespół uczniowski I temat projektu

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu Podstawowe informacje zespół uczniowski I temat projektu

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu I. Podstawowe informacje zespół uczniowski I temat projektu

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu Podstawowe informacje zespół uczniowski I temat projektu

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu Podstawowe informacje zespół uczniowski I temat projektu

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconKarta projektu edukacyjnego

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconTemat projektu edukacyjnego

Karta projektu edukacyjnego temat projektu iconTemat projektu edukacyjnego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom