Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013
Pobierz 61.58 Kb.
NazwaDo częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013
strona2/3
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar61.58 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3


143. Poeta-nauczyciel, poeta-wieszcz, poeta-artysta w literaturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Omów różne koncepcje roli poety i poezji.

144. Polaków portret literacki – obiektywizm czy mitologizacja? Rozwiń temat na podstawie utworów z wybranych epok.

145. Poezja okresu stanu wojennego. Wskaż, w jakim stopniu odzwierciedla problemy ówczesnych Polaków.

146. Prawda o człowieku w twórczości Karola Wojtyły. Zreferuj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

147. Postawa Polaków w stosunku do ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

148. Przedstaw literackie kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować swój świat wartości.

149. Przedstaw obraz okupowanej Warszawy na podstawie wybranych utworów.

150. Przejawy nietolerancji wobec innej rasy, kultury, religii lub narodowości. Omów problem na przykładach wybranych utworów.

151. Odwołując się do wybranych przykładów, ukaż i omów motywy żydowskie i postaci Żydów w literaturze polskiej.

152. Rola pracy w życiu człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.

153. Praca – konieczność czy źródło satysfakcji? Przedstaw swoją opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

154. Rola fantastyki w nowelach od XIX do XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

155. Odmienne ujęcia motywu żołnierza w dziełach literackich różnych epok. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

156. Rycerz – literacki wzorzec osobowy. Omów zagadnienie, sięgając do wybranych przykładów.

157. Obraz polskiego społeczeństwa na tle najważniejszych wydarzeń historycznych XVII wieku. Omów problem na podstawie Trylogii Henryka Sienkiewicza.

158. Zanalizuj rolę kostiumu mitologicznego i historycznego jako sposobu mówienia o narodowych problemach Polaków doby renesansu i romantyzmu.

159 8. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

160. Jednostka a zbiorowość. Omów rożne aspekty tej zależności, wykorzystując kilka przeczytanych utworów.

161. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.

162. Epos – żywa literatura a może literacki monument, w którym każdy znajdzie coś dla siebie? Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.

163. Ukaż podobieństwa i różnice w sposobie widzenia świata oraz języku poetyckim wybranych poetów polskiego romantyzmu i amerykańskiej poetki Emily Dickinson.

164. Przedstaw prawdy życiowe zawarte w polskiej liryce religijnej XX wieku. Odwołaj się do twórczości Jana Twardowskiego i dwóch – trzech innych poetów.

165. Przedstaw obraz Polski i Polaków w twórczości Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza.

166. Solidarność międzyludzka. Przedstaw motyw solidarności na podstawie twórczości Jana Pawła II.

167. Myśl zniewolona – kontrola absolutna w systemie totalitarnym. Omów problem w oparciu o wybrane dzieła M. Bułhakowa i G. Orwella.

168. Od Bogurodzicy do Pierwszej Brygady – omów rolę pieśni w różnych okresach dziejowych Polski.

169. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema – analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science fiction.

170. Od Karusi do Jacka Soplicy. Zanalizuj przemiany bohatera romantycznego w utworach Adama Mickiewicza.

171. Odwołując się do wybranych postaci oprawców w literaturze, ukaż ich sposób myślenia i motywy działania.

172. Przedstaw gatunek, jakim jest reportaż literacki, sięgając po teksty Ryszarda Kapuścińskiego.

173. Na przykładzie trzech wybranych epok literackich wyjaśnij zależność dominujących w nich gatunków literackich od programów ideowych okresu.

174. Od Montaigne’a do Herberta. Omów specyfikę gatunkową eseju, uwzględniając dzieła twórców obcych i polskich wybranych okresów literackich.

175. Tematyka historyczna w polskim dramacie. Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów.

176. Omów zjawisko marinizmu, odwołując się do twórczości poetów okresu baroku.

177. Sposób wykorzystania formy sonetu w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

178. Różne kreacje narratora i sposoby ukształtowania narracji. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

179. Najbardziej niezwykłe kreacje podmiotu lirycznego. Kim i czym może być podmiot w liryce? Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.

180. Sztuka pisania listów na przestrzeni wieków. Zaprezentuj epistolograficzny dorobek wybranych postaci.

181. Przedstaw portret filistra w twórczości dramatycznej i epickiej okresu Młodej Polski.

182. Przedstaw obraz prowincji na wybranych przykładach twórczości Andrzeja Stasiuka.

183. Obrazy wsi polskiej w literaturze pozytywizmu i modernizmu. Omów na wybranych przykładach.


184. Spełniać swoje marzenia, ale czy za wszelką cenę? Omów problem na wybranych przykładach literatury.

185. Omów motyw poniżenia i upadku w wybranych utworach Fiodora Dostojewskiego.

186. Moralne kontrowersje wokół literackiego motywu zbrodni. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

187. Różne oblicza Boga w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

188. Szaleństwo i obłąkanie – popularnym motywem literatury romantyzmu. Rozwiń zagadnienie w oparciu o reprezentatywne przykłady literackie tej epoki.

189. Omów różnorodne funkcje motywu teatru świata w wybranych utworach literackich.

190. Franciszkanizm w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw zjawisko, sięgając po reprezentatywne przykłady.

191. Motywy tyrtejskie w literaturze polskiej – rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.

192. Motyw milczenia w literaturze polskiej. Omów jego funkcje na przykładzie utworów z rożnych epok.

193. Przedstaw funkcje motywów ludowych w utworach literackich rożnych epok.

194. Przedstaw motywy góralskie w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych przykładów.

195. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach literackich.

196. Symbolika ogrodu w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

197. Kwiaty jako motyw w literaturze różnych epok. Omów jego realizacje i funkcje w wybranych dziełach.

198. Symbolika drzewa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

199. Pieśni, piosenki, ballady - literatura w muzyce, muzyka w literaturze. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów J. Kaczmarskiego.

200. Dusza zbiorowa narodu w sytuacjach towarzyskiego spotkania, rozmowy, tańca. Omów problem na przykładzie wybranych utworów literackich.

201. „Bądź zdrów! - A tak się żegnają nie wrogi, Lecz dwa na słońcach swych przeciwnych- Bogi.” Omów konflikt dwóch wielkich wieszczów polskich- A. Mickiewicza i J. Słowackiego i zanalizuj jego wpływ na kształtowanie się ich twórczości.

202. „Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie”. Twórcy o niemożności pełnego porozumienia się z czytelnikiem. Przedstaw zagadnienie, sięgając po literackie wyznania kilku pisarzy.

203. Udział autorów wywodzących się z Częstochowy w życiu literackim Polski. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

204. Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów zjawisko na przykładzie twórczości wybranego pisarza.

205. Literackie kreacje dobrych władców i złych tyranów. Przedstaw na wybranych przykładach.

206. Omów postawy wybranych bohaterów prozy Stefana Żeromskiego z punktu widzenia współczesnego Polaka.

207. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.

208. Portret kobiety w pozytywizmie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich z tego okresu.

209. Motyw życia i śmierci w twórczości Paulo Coelho. Przedstaw temat w oparciu o wybrane utwory pisarza.

210. Obraz świata nadprzyrodzonego w literaturze obcej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

211. Kanon lektur –lektura, której tam nie ma, a być powinna. Zaprezentuj sylwetkę i twórczość ulubionego autora, którego warto na tej liście umieścić. Uzasadnij swój wybór.

212. „Poezja kobieca” - omów to zjawisko literackie, odwołując się do twórczości wybranej poetki.

213. Kobieta w oczach poetów. Przedstaw różnorodność kobiecych wizerunków, analizując wybrane teksty liryczne.

214. Wielkie dzieła literatury światowej i ich adaptacje filmowe. Omów i zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów.


II ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Dokonaj porównania filmowej i telewizyjnej adaptacji „Dziadów” A. Mickiewicza.
2. Odwołując się do tekstów literackich i prac J. Pollocka i A.Warholla, omów rolę skandalu w sztuce XX wieku.
3. Omów funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i innych dziedzinach sztuki polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
4. Przedstaw filmowe adaptacje literatury XIX wieku w oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu
5. Przedstaw filmowe adaptacje literatury XX wieku w oparciu o wybrane przykłady z literatury i filmu.
6. Omów temat holocaustu w literaturze i filmie polskim. Odwołaj się do wybranych przykładów.

8.Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
7. Omów motyw holocaustu w literaturze i filmie zagranicznym (np. Begnini, Mihaileanu, Spielberg). Przedstaw na wybranych przykładach.
9. Omów motyw miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
10. Skonfrontuj różne wizerunki kobiet w literaturze i innych dziedzinach sztuki doby renesansu.
11. Skonfrontuj różne wizerunki kobiet w literaturze i innych dziedzinach sztuki XIX wieku.
12. Omów różnorodność obrazowania erotycznego w literaturze i sztuce modernizmu.
13. Odwołując się do dwóch wybranych epok, wykaż, że Biblia jest źródłem inspiracji w sztuce.
14. Rozważ wpływ tradycji biblijnej na literaturę i inne dziedziny sztuki wieków średnich. Przedstaw na wybranych przykładach.
15. Ewolucja motywu ikaryjskiego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady
16. Literatura a film- omów jakość filmowych adaptacji najbardziej znanych sztuk W. Szekspira.
17. Porównaj biblijny Dekalog z filmową wersją K. Kieślowskiego, prezentując temat na 2-3 przykładach.
18. Przedstaw portrety ludzi starszych. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
19. Literackie i malarskie obrazy bitew. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.
20. Przedstaw kreacje postaci historycznych. Przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury i malarstwa
21. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, przedstaw obraz powstania listopadowego.
22. Przedstaw obraz powstania styczniowego w malarstwie i literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
23. Scharakteryzuj pejzaż w literaturze i malarstwie romantyzmu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
24. Przedstaw obraz cyganerii na przykładzie różnych utworów literackich i innych dziedzin sztuki.
25. Omów motyw tańca na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.
26. Literackie, malarskie i filmowe portrety dzieci. Omów zagadnienie, sięgając do wybranych przykładów z różnych epok.
27. Porównaj kreacje herosów, odwołując się do literatury fantasy i filmów sensacyjnych.
28. Omów różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki od oświecenia do współczesności.
29. Scharakteryzuj S. Wyspiańskiego jako dramaturga i malarza. Odwołaj się do wybranych przykładów z twórczości artysty.
30. Przedstaw motyw śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki od średniowiecza do oświecenia. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
31. Sięgając do wybranych przykładów, przedstaw koncepcję piękna w literaturze, malarstwie i architekturze renesansu.
32. Omów wpływ symbolizmu na literaturę i inne dziedziny sztuki Młodej Polski. Odwołaj się do wybranych przykładów.
33.W oparciu o wybrane przykłady przedstaw różne ujęcia motywu sądu ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
34. Przedstaw wizerunek kobiety w wybranych dziełach malarskich i literackich okresu romantyzmu.
35. Omów motyw Apokalipsy w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
36. Porównaj manifesty pokoleniowe dwóch wybranych epok literackich z subkulturą hip- hopu.
37. Przedstaw motyw Erosa i Thanatosa w wybranych utworach literackich i sztukach plastycznych.
38. Omów rolę Biblii w literaturze i kulturze współczesnej. Odwołaj sie do wybranych przykładów.
39. Przedstaw obraz Matki Boskiej w wybranych przykładach z literatury i innych dziedzinach sztuki wieków średnich.
40. Wizyty pod piramidami – przedstaw wizje starożytnego Egiptu w wybranych obrazach literackich i filmowych.
41. Omów symbolikę labiryntu w wybranych dziełach literackich i plastycznych.
42. Wieś w powieści Reymonta - wieś na obrazach Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice, posługując się wybranymi fragmentami i dziełami malarskimi.
43. Przedstaw konwencję realistyczną w literaturze i malarstwie drugiej połowy XIX wieku, odwołując się do wybranych przykładów.
44. Omów motyw syna marnotrawnego na podstawie Biblii, wybranych dzieł literackich i malarskich.
45. Poza zasadą dobrego smaku – omów rolę kiczu w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
46. Maska i kostium - omów problem, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki od antyku do oświecenia.
47. Maska i kostium - omów problem, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki od romantyzmu do współczesności.
48. Między nieskończonością a nicością - jak Mikołaj Sęp Szarzyński i El Greco portretują człowieka barokowego? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
49. Socrealistyczna przygoda kultury polskiej - omów zagadnienie, odwołując się do różnych wytworów literatury i innych dziedzin sztuki.
50. Omów realizację motywu matrixa w wybranych dziełach literackich i filmowych.
51. Dzieje kształtowania się poczucia piękna, czyli moda wczoraj i dziś. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki.
52. Przedstaw kulturę hip- hopową i jej związek z literaturą( na wybranych przykładach).
53. Omów „Rok 1984” G. Orwella i jego związek ze współczesnym reality-show.
54. Omów wizję raju w wybranych utworach literackich i dziełach malarskich.
55. Pieta-dramat cierpienia. Omów temat, analizując wybrane dzieła literatury, rzeźby i fotografii dokumentalnej.
56. Porównaj obraz współczesnej i pozytywistycznej Warszawy na podstawie wybranych przykładów z literatury i fotografii.
57. Od Matki Polki do feministki. Przedstaw różne kreacje kobiety we współczesnej felietonistyce, literaturze pięknej i innych dziedzinach sztuki.
58. Przedstaw historię getta warszawskiego od momentu jego utworzenia do likwidacji na podstawie dzieł literackich, malarskich, filmowych i fotografii.
59. Omów motyw śmierci w kulturze żydowskiej w oparciu o dzieła literackie, malarskie i fotografię.
60 Tragedia rozbiorów w ujęciu literackim i plastycznym. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
61. Etos ułański w poezji legionowej, malarstwie i muzyce. Omów na wybranych przykładach.
62. Katedra jako temat pojawiający się w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
63. Topos genezyjski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcje, analizując wybrane teksty kultury.
64. Temat jesieni w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
65. Obrazy bohaterów w sutannie i w habicie. Omów temat w odniesieniu do wybranych przykładów z literatury i filmu.
66. Obraz Warszawy i Paryża w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
67. Gotyk jako inspiracja dzieł literackich, muzycznych i malarskich różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
68. Motyw drogi w literaturze i filmie XX wieku. Zaprezentuj sposób funkcjonowania motywu w wybranych dziełach.
69. Powstanie warszawskie’44. Przeanalizuj sposób kreowania obrazu powstania w wybranych dziełach literackich i filmowych.
70. Witkacy – artysta wszechstronny: pisarz, malarz, filozof. Zaprezentuj jego sylwetkę twórczą.
71. Rola muzyki w dziełach literackich. Analizując przykłady, zwróć uwagę na temat i formę utworów.
72. Postać anioła w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw funkcjonowanie motywu na przestrzeni epok.
73. Przedstaw motywy sportowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.
74. Przedstaw różne kreacje kobiet w wybranych współczesnych dziełach literackich i filmowych.
75. Przedstaw różne kreacje mężczyzn. Odwołaj się do wybranych przykładów ze współczesnej literatury i filmu.
76. Scharakteryzuj cztery pory roku w wybranych dziełach literackich, malarskich i muzycznych różnych epok.
77. Wizerunek femme fatale w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
78. Różne ujęcia motywu szkoły, nauczycieli i uczniów w literaturze i filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
79. Bitwy, oblężenia, pojedynki. Zmaganie z wrogiem jako motyw literacki i malarski. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
80. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
81. Motyw pożegnania w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
82. Poezja i pieśń stanu wojennego. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
83. Motywy orientalne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat, odwołując się do przykładów z co najmniej dwóch różnych epok.
84. Motyw Jerozolimy i Ziemi Świętej w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
85. Wizja przyszłości w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
87. Omów motyw przemijania w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
88. Omów motyw Katynia w wybranych utworach literackich i innych dziedzinach sztuki.
89. „Piękna brzydota” jako prowokacja artystyczna w literaturze i malarstwie. Rozważ temat w oparciu o przykłady z dwóch różnych epok.

90. Obraz walki z przestępczością zorganizowaną w amerykańskiej literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

91. Realizacje polskich dramatów XX i XXI wieku na deskach teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Omów wybrane inscenizacje najciekawszych współczesnych dramatów.

92. Kwiaty jako motyw w literaturze i sztuce różnych epok. Omów jego realizacje i funkcje na podstawie wybranych przykładów.

93. Kolory, które znaczą w literaturze i sztuce. Omów funkcje barw w wybranych tekstach kultury.

94. Różnorodne typy rodzin w literaturze, filmie i innych tekstach kultury. Ukaż ich specyfikę, odwołując się do wybranych przykładów.

95. Rzeczywistość polska w filmowych dziełach Andrzeja Wajdy. Omów na wybranych przykładach, odwołując się do pierwowzorów literackich.

96. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

97. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, filmowe, teatralne).

98. Świat zjawisk niesamowitych i nadprzyrodzonych jako inspiracja dla literatury fantasy i filmu. Omów temat, analizując wybrane dzieła.

99. Teatr antyczny a teatr współczesny. Wskaż i omów podobieństwa i różnice na podstawie wybranych tekstów dramatycznych i znanych sztuk teatralnych.

100. Wpływ twórczości Chopina na twórczość poetów polskich. Omów na przykładzie wybranych dzieł.

101. Przedstaw rolę paryskiej Kultury
1   2   3

Powiązany:

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconTematy prezentacji do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2012/2013

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconDo częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2011/2012

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconTematy z języka polskiego do częŚci wewnętrznej egzaminu maturalnego na rok szkolny 2012/2013

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconWykaz tematów do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w r szk. 2012/2013

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconLista tematów do częŚci ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconLista tematów obowiązujących w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012 / 2013

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconLista tematów do częŚci ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2012/2013

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 Liceum Uzupełniające Dla Dorosłych w Miliczu

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconTematy do ustnej częŚci egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2013 r

Do częŚci ustnej egzaminu maturalnego rok szkolny 2012/2013 iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2013

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom