Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski
Pobierz 10.08 Kb.
NazwaNazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar10.08 Kb.
TypDokumentacja
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z języka polskiego kl. I technikum

Antyk


1.Biblia:

 • nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski,

 • kosmogonia biblijna,

 • motyw wieży Babel,

 • interpretacja wybranych przypowieści biblijnych, co to jest przypowieść,

2.Mitologia:

 • jak powstał świat według starożytnych Greków,

 • wybrane mity,

 • mit o Orfeuszu,

 • mitologia słowiańska – najważniejsi bogowie,

3.Teatr i dramat antyczny:

 • geneza dramatu antycznego,

 • budowa teatru

4.Sofokles, „Król Edyp”:

 • tragizm głównego bohatera (pojęcie tragizmu)

 • cechy i budowa dramatu antycznego na przykładzie „Króla Edypa”.Średniowiecze


1.Nazwa epoki, czas trwania.

2.Sztuka romańska i gotycka.

3.Teocentryzm, rola kościoła w średniowieczu.

4.Portret idealnego władcy na podstawie kroniki Galla Anonima.

5.Św. Aleksy, św.Wojciech, św.Franciszek – ideał świętego w średniowieczu.

6.Ideał rycerza średniowiecznego – Hrabia Roland, Zawisza Czarny.

7.Bogurodzica jako arcydzieło literatury polskiej.

8.Obraz matki w Lamencie świętokrzyskim.

9.Teatr średniowieczny (misteria, mirakle, moralitety, igrce).

10.Filozofia św.Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, scholastyka.

11.O zasadach dobrego wychowania w literaturze średniowiecznej.

12.Wizerunek śmierci w średniowieczu.


II semestr

Renesans


1.Nazwa, czas trwania epoki w Polsce i w Europie.

2.Pojęcia: humanizm, reformacja, poeta doctus.

3.Legenda Homera. Podobieństwa i różnice między „Odyseją” i „Iliadą”. Etos wojownika. Epos. Porównanie homeryckie.

4.”Ars poetica” jako motyw literacki (na podstawie utworów z podręcznika)

5.Motyw „non omnis moriar” w twórczości Homera i J.Kochanowskiego.

6.Poglądy N.Machiavellego i A.F.Modrzewskiego na politykę i moralność. Etyczny problem makiawelizmu.

7.Retoryczność kazań P.Skargi. Topos ojczyzny jako okrętu.

8.Renesansowy dworzanin w ujęciu M.Reja i Ł.Górnickiego. Charakterystyka dworzanina.

9.Model życia ziemiańskiego według J.Kochanowskiego i M.Reja. Charakterystyka ziemianina.

10.Renesansowe utwory miłosne (Petrarca, J.Kochanowski, Szekspir). Sonet.

11.Filozofia poety zawarta w pieśniach J.Kochanowskiego. Stoicyzm. Epikureizm.

12.Treny J.Kochanowskiego:

 • rozpacz ojca po śmierci córki,

 • obraz córki,

 • kryzys światopoglądowy poety,

 • ukojenie (Tren XIX).

13.Teatr i dramat elżbietański.

14.W.Szekspir, „Makbet”:

 • charakterystyka Makbeta i Lady Makbet

 • kto jest bardziej winny zbrodni,

 • cechy dramatu szekspirowskiego.Barok


1.Nazwa, czas trwania epoki w Polsce i w Europie. Kontrreformacja.

2.Nurt ziemiański i nurt dworski w literaturze polskiej.

3.Tematyka sonetów M.Sępa-Szarzyńskiego. Sonet.

4.Filozofia Kartezjusza i Pascala.

5.Życie ludzkie jako metafora w twórczości barokowych poetów.

6.Marinizm. Koncept. J.A.Morsztyn jako polski marinista. Omów jego twórczość na wybranych przykładach.

7.Zapożyczenia językowe (przykłady). Makaronizmy w polszczyźnie XVII-wiecznej.

8.Portret sarmaty w poezji barokowej. Sarmatyzm. Charakterystyka sarmaty.

9.Motyw vanitas w poezji barokowej – na wybranych przykładach.

10.XVII-wieczna realizacja motywu dance macabre.

11.Charakterystyka bohaterów „Świętoszka” Moliera.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconNazwa ośrodka: Grupa Doradcza Sienna Sp z o o. Tytuł pakietu: Najważniejsze zmiany w zakresie bhp po akcesji Polski do ue

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconNazwa przedmiotów, na których można wykorzystać film: język polski, wiedza

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconJęzyk polski na tle języka niemieckiego, w ramach przedmiotu: Język polski na tle innych języków europejskich

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconJeśli zdecydujecie się studiować języki w Wlk. Brytanii, znajdziecie ogromną ilość kursów I duży wybór poziomów nauki. Możecie studiować same języki lub języki

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconJęzyki nowożytne (język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconPrzewodnik przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego, korzystających z podręczników "Język polski Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Kształcenie kulturowo-literackie oraz "Język polski Kształcenie językowe"

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconSpis treści JĘzykoznawstwo temat Języki, określnik – język dla wyrażenia

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconLogika znaki słowne, JĘzyk z punktu widzenia semiotyki języki różnią się słownictwem I składnią

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconKlasa 1a Humanistyczna (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)

Nazwa dzieła, języki, najważniejsze przekłady na język polski iconJĘzyk polski w. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołcz „Barwy epok. Kultura I literatura” Cz. 1 I 2 JĘzyk niemiecki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom