Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia
Pobierz 7.22 Kb.
NazwaSyllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia
Data konwersji18.10.2012
Rozmiar7.22 Kb.
TypDokumentacja
Syllabus


Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne)


Treści kształcenia:

1.Teoretyczne zagadnienia kultury języka. Zdefiniowanie pojęć: kultura języka, innowacja językowa, norma językowa, błąd językowy, błąd stylistyczny, kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna.
2. Kryteria oceny innowacji językowych.
3. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny a zróżnicowanie normy językowej.
4. Najczęstsze typy błędów językowych; mechanizmy ich powstawania i sposoby eliminowania.
5. Rozpoznawanie i korekta błędów językowych.
5.1. Poprawność artykulacyjna.

5.2. Poprawność fleksyjna i składniowa.

    1. Poprawność leksykalna i frazeologiczna.

    2. Poprawność stylistyczna.


Literatura podstawowa:

1. H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

2. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005

3. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2000.

4. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004


Literatura uzupełniająca:

1.M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2002.

2. S. Bąba, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności językowej w zakresie

frazeologii. Poznań 1978.
3. M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1983.
4. M. Bugajski, O praktycznym zastosowaniu kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z.4.
5. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. I –II, Warszawa 1971 i następne.
6. Cegieła, A. Markowski, Z polszczyzną za pan brat, Warszawa 1982.

7. W. Doroszewski, Kryteria poprawności językowej, Warszawa 1950.
8. W. Doroszewski, O kulturę słowa, t. I, Warszawa 1962; t. II, Warszawa 1968; t. III, Warszawa 1979.
9. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.
10. S. Frycie, M. Jurkowska, K. Sicińska, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.
11. K. Gawęda, J. Lazewski, Uczymy się poprawnej wymowy – ćwiczenia usprawniające mówienie, wyd. Karat, 2005.
12. K. Gawęda, J. Lazewski, O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci tudzież wyższych urzędników państwowych.”Lecem na Ksienżyc”, wyd. Karat, 2005.
13. B. Klebanowska, W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1985 (i wyd. nast.).
14. W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 1990.
15. A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.
16. A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992.
17. J. Miodek, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
19. J. Miodek, Odpowiednie dać rzeczy słowo, Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1987.
20. Nowy słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 1999.
21. O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.
22. K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.
23. W. Pisarek, Słowa między ludźmi, wyd.2, zmien., Warszawa 2004.
24. W. Pisarek, Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy, Warszawa 1993.
25. Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, red. J.Podracki, Warszawa1991.
26. J. Puzynina, O pojęciu kultury języka, „Poradnik Językowy” 1990, z.3.
27. E. Przyłubska, F. Przyłubski, Język polski na co dzień, Warszawa 1985.
28. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, H. Kurkowska, Warszawa 1973.
29. Słownik wymowy polskiej PWN, red. M. Karaś, M. Madejowa, Warszawa – Kraków 1977.
30. B. Walczak, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z.9/10.

31. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2002.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Kultura masowa (studia niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus gramatyka opisowa języka polskiego 1 (niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus gramatyka opisowa języka polskiego 2 (niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Kultura I literatura antyku (studia niestacjonarne) Treści programowe

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Historia filozofii (studia niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Historia książki (studia niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Wstęp do socjologii (studia niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Język polityki (studia niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Leksykologia I leksykografia (studia niestacjonarne) Treści kształcenia

Syllabus Kultura języka polskiego (studia niestacjonarne) Treści kształcenia iconSyllabus Technologia informacyjna (studia niestacjonarne) Treści kształcenia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom