Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum
Pobierz 16.12 Kb.
NazwaKonspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar16.12 Kb.
TypKonspekt
Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum

 

Konspekt lekcji wprowadza ucznia w tematykę zdań złożonych. Ma na celu zapoznanie z dwoma typami zdań: złożonych współrzędnie i podrzędnie

 

 

Temat: Po czym rozpoznajemy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?


Cele

 

● uczeń:

- utrwala wiadomości o budowie zdania,

- rozpoznaje dwa typy zdań: zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,

- rozróżnia poszczególne rodzaje zdań,

- uświadamia sobie znaczenie wiadomości z nauki o języku w życiu codziennym

 

Tok lekcji:

  1. Czynności organizacyjne.

Sprawdzenie obecności. Przygotowanie zeszytów i książek oraz przyborów do lekcji.

  1. Nawiązanie do tematu lekcji.

Przypomnienie wiadomości o zdaniu.

- Co to jest zdanie? ( wypowiedzenie logiczne zawierające czasownik w formie osobowej)

- Jak dzielimy zdanie pod względem budowy? (na zdanie pojedyncze i złożone)

- Jaka jest różnica między zdaniem pojedynczym a złożonym? (zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno  orzeczenie, a zdanie złożone może mieć dwa i więcej orzeczeń)

- Co to jest związek wyrazów? (para wyrazów połączona treściowo i gramatycznie)

- Jakie związki wyrazów wyróżniamy w zdaniu? (związki współrzędne i podrzędne)

Przykład związku współrzędnego:

s i l n y i o d w a ż n y

- Czy te wyrazy mogą istnieć samodzielnie? (tak)

- Jaki jest ich wzajemny stosunek? (nie określają się wzajemnie, są niezależne lecz uzupełniają się

treściowo)

Przykład związku podrzędnego:

o d w a ż n y h a r c e rz

- W jakim stosunku pozostają wobec siebie wyrazy? (podrzędnym)

- Który z wyrazów pełni funkcję wyrazu określającego, a który określającego? (wyraz określanyharcerz, określający – odważny)

- Jak inaczej można nazwać wyraz określany i określający ze względu na pełnioną funkcję w związku

frazeologicznym? (wyraz określany – wyraz nadrzędny, wyraz określający – wyraz podrzędny)

Pamiętajmy, że gramatyki należy uczyć się systematycznie. Wiadomości zdobyte na jednej lekcji naki o języku są potrzebne do zrozumienia nowych na następnej lekcji. Przekonacie się o tym na dzisiejszych zajęciach.

Podobnie jak rodzaje związków wyrazów (współrzędne i podrzędne) rozróżnia się zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.

3. Opracowanie nowego materiału. Zapisanie tematu lekcji.

 

Temat: Po czym rozpoznajemy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

 Nauczyciel odsłania jedną z tablic, na której uprzednio zostały zapisane następujące zdania do analizy:


A. Odrobię lekcje i pójdę do kina.

B. Gdy odrobię lekcje, pójdę do kina.

 

Analiza zdań: podkreślić orzeczenia, ponumerować zdania składowe i oddzielić jedno od drugiego pionową kreską.

 

A. Odrobię lekcje (1) / i pójdę do kina (2).

 

B. Gdy odrobię lekcje (1), / pójdę do kina (2).

 

- Jakie to są zdania pod względem budowy? (zdania złożone)

 

- Czym różni się zdanie A od zdania B ? (mają różne spójniki)

 

- Co można powiedzieć o treści tych zdań? (treść podobna)

 

- Jaki jest wzajemny stosunek zdań składowych w zdaniu A ? (jedno zdanie nie zależy od drugiego, nie określają się wzajemnie lecz uzupełniają, każde zdanie może samo istnieć, zdania składowe pozostają wobec siebie w stosunku współrzędnym tak jak związki wyrazów, stąd też takie zdanie nazywamy zdaniem złożonym współrzędnie)

 

Sporządzenie wykresu graficznego zadania A.

 

A. 1 i 2

_____ … _____

 

Sformułowanie i zapisanie wniosku.

 

Wniosek: Zdaniem złożonym współrzędnie nazywamy zdanie, którego zdania składowe nie są zależne od siebie, nie określają się wzajemnie lecz uzupełniają.

 

- Jaki jest wzajemny stosunek zdań składowych w zdaniu B ? ( zdania określają się, zdanie 1 określające – podrzędne, 2 określane – nadrzędne, ze stanowiska zdania 2. można postawić pytanie o zdanie 1.(kiedy?), stąd też takie zdanie nazywamy zdaniem złożonym podrzędnie.

 

Sporządzenie wykresu graficznego zadania B.

 

2

_____

B. .

1        .

____

 

Sformułowanie i zapisanie wniosku.

 

Wniosek: Zdaniem złożonym podrzędnie nazywamy zdanie złożone, w którym jedno zdanie składowe określa drugie. Składa się ze zdania nadrzędnego (określanego) i podrzędnego (określającego). Ze stanowiska zdania nadrzędnego pytamy o zdanie podrzędne.

 

4. Utrwalenie nowego materiału.

 

Uczniowie otrzymują kartki z dwoma zestawami zadań.

 

ZESTAW I

Połącz pary zdań w zdanie złożone współrzędnie podanymi spójnikami: i, oraz, więc, toteż, zatem.

  1. Lubię pomagać kolegom w nauce. Mam wielu przyjaciół.

  2. Szukał pomocy. Otrzymał ją.

  3. Pomoc okazała się skuteczna. Jacek otrzymał promocję do następnej klasy.

 

ZESTAW II

Podane niżej zdania uzupełnij zdaniami podrzędnymi.

  1. Chętnie pomogę koledze w odrobieniu zadań z matematyki, ponieważ …………….

  2. Od dziś już będę pomagał koledze, aby ………………………………

  3. Kolega na pewno napisze poprawnie dyktando, jeśli …………

 

Po wykonaniu ćwiczeń następuje sprawdzenie poprawności ich wykonania.

  1. Podsumowanie i ocena.

  2. Zadanie i objaśnienie pracy domowej.

Praca domowa

 

Ułóż dwa zdania złożone współrzędnie i dwa zdania złożone podrzędnie na temat kultury zachowania się na przerwie.

 

Opracowała: Halina Kłoskowska nauczycielka Gimnazjum w Rutkach

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconJak uczę czytać obraz malarski na lekcji nauki o języku

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconCzęści mowy – sprawdzian z nauki o języku dla I klasy gimnazjum

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconCzęści mowy – sprawdzian z nauki o języku dla I klasy gimnazjum

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconKonspekt lekcji fizyki w klasie II gimnazjum "Powtórzenie wiadomości z dynamiki", która odbyła się 31. 01. 2005r w Gimnazjum Nr 2 w Mielcu

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum opracowany przez Bożenę Pruszak – nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconKonspekt lekcji historii w kl. II gimnazjum

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconKonspekt lekcji matematyki w kl. I b – Gimnazjum

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconKonspekt lekcji w klasie I gimnazjum

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconKonspekt lekcji biologii w gimnazjum

Konspekt lekcji z nauki o języku w gimnazjum iconKonspekt lekcji szkoła : Gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom