Nazwa przedmiotu: Lektorat
Pobierz 360.01 Kb.
NazwaNazwa przedmiotu: Lektorat
strona5/5
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar360.01 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5
Tematy i zagadnienia:

Rosyjska głosownia opis artykulacji spółgłosek i samogłosek rosyjskich w porównaniu z polskimi, zjawiska akcentuacji rosyjskiej, specyficzne ciągi foniczne w języku rosyjskim, transkrypcja tekstów. Morfologia części mowy - części mowy autosemantyczne i synsemantyczne. kategorie gramatyczne języka rosyjskiego, odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, liczebników, przymiotników i przysłówków, formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków; imiesłowy odmienne i nieodmienne; nieodmienne części mowy: wyrazy funkcjonalne (modalne i semantyczne), przysłówek, spójniki, przyimki i partykuły; budowa morfologiczna wyrazu i podstawy słowotwórstwa. Elementy składni podstawowe schematy strukturalne zdania rosyjskiego, specyficzne typy zdania rosyjskiego, składnia zdania pojedynczego (główne i drugorzędne człony zdania, związki składniowe w zdaniu), zdanie złożone i jego typy.

Wykłady obejmują zarys piśmiennictwa rosyjskiego od XI w. do czasów współczesnych. Z literatury okresu Rusi Kijowskiej, Państwa Moskiewskiego (literaturę obyczajowo religijną (Domostroj), staroobrzędowską (Żywot protopopa Awakuma) oraz podróżniczą (Podróż za trzy morza Afanasija Nikitina). Koniec XVII wieku i wiek XVIII - literatura rosyjskiego baroku (S. Połocki), klasycyzmu (M. Łomonosow) i sentymentalizmu (N. Karamzin).

Literatura XIX wieku: romantyzm rosyjski - A. Puszkin, M. Lermontow, proza romantyczna - M. Gogol, realizm krytyczny L. Tołstoj. F. Dostojewski. M. Sałtykow-Szczedrin. dramaturgia - A. Ostrowski, a. Czechow. Kształtowanie się rosyjskiego języka literackiego na bazie języka potocznego. Wątki społeczne w literaturze rosyjskiej - A. Hercen, M. Czernyszewski. Problem tzw. „zbędnych ludzi" w literaturze I. Turgieniew. Literatura psychologiczna - A. Czechow. Powstanie wielkiej powieści rosyjskiej i rosyjskiego teatru.

Literatura początku XX wieku - symbolizm (A. Błok), akmeizm (A. Achmatowa. O. Mandelsztam), futuryzm (W. Majakowski); kontynuacja realizmu rosyjskiego - M. Gorki.

Literatura rosyjska po 1917 roku - literatura porewolucyjna (I. Babel. I. Erenburg. A. Fadiejew. M.
Szołochow), poezja lat 20-tych (S. Jesienin. B. Pasternak, W. Majakowski), kształtowaniesię socrealizmu,
literatura rosyjska na emigracji (I. Bunin. W. Nabokow), proza lat 20-30 (A. Zamiatin. M. Bułhakow, B.
Pilniak). Druga wojna światowa w literaturze rosyjskiej (W. Niekrasow. K.Simonów. W. Twardowski).
Lata 50-70. literatura okresu poststalinowskiego; literatura rozrachunkowa (A. Sołżenicyn, W.
Szałamow), obyczajowa (.1. Trifonow). młodzieżowa (W. Aksionow) i modernistyczna (W. Jerotiejew).
Ruch poetycki lat 60 i 70 (A. Wozniesienski. I. Brodski). Dramaturgia rosyjska lat 70-80. (A. Arbuzów,
A. Gelman, A. Wampiłow). Ruch bardów (B. Okudżawa, W. Wysocki, A. Galicz). Powieść fantastyczno-
naukowa (K. Bułyczow, A. I B. Strugacy). Proza wiejska (W. Abramów). Postmodrnizm końca XX Ruch poetycki lat 60 i 70 (A. Wozniesienski, I. Brodski). Dramaturgia rosyjska lat 70-80. (A. Arbuzów, A. Gelman, A. Wampiłow). Ruch bardów (B. Okudżawa, W. Wysocki, A. Galicz). Powieść fantastyczno-naukowa (K. Bułyczow, A. I B. Strugacy). Proza wiejska (W. Abramów). Postmodernizm końca XX wieku (B. Pielewin, T. Tołstoja, D. Prigow, B. Akunin). Przedstawienie najważniejszych problemów w dziejach Rosji, od czasów najdawniejszych po rozpad Związku Radzieckiego.


Literatura:

Drawiez A. (red.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Warszawa 1997.

Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej. Warszawa 2002.

Grzybowski S., Podstawowe wiadomości z fonetyki rosyjskiej. Piła 2006.

Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego. Warszawa 2003.

Heller M., Historia imperium rosyjskiego. Warszawa 2000.

Pipes R., Rosja, komunizm i świat, Kraków 2002.

Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992. Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2002.

Suchanek L.. (red.). Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosja. Kraków 2004


1   2   3   4   5

Powiązany:

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconNazwa polska przedmiotu: programowanie multimediów w javie nazwa angielska przedmiotu: multimedia programming in java

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconDokładna, jednoznaczna nazwa przedmiotu. Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z przyjętym programem nauczania

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconNazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconProgram przedmiotu nazwa przedmiotu: Wielokulturowość Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconNazwa przedmiotu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ogrodnictwie Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconProgram przedmiotu nazwa przedmiotu: Wielokulturowość Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconProgram przedmiotu nazwa przedmiotu: Historia państwa I prawa polskiego

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconArkusz opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu Historia literatury rosyjskiej

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconProgram przedmiotu nazwa przedmiotu: Historia powszechna państwa I prawa

Nazwa przedmiotu: Lektorat iconArkusz opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu Historia literatury czeskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom