Treść Definicja okolicznika
Pobierz 16.93 Kb.
NazwaTreść Definicja okolicznika
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar16.93 Kb.
TypDokumentacja
5.4. OkolicznikTreść

 1. Definicja okolicznika


Okolicznik jest określeniem czasownika, czasami również przymiotnika lub przysłówka. Pomiędzy czasownikiem i okolicznikiem nie ma zależności formalnej, jest tylko zależność semantyczna. O okolicznik pytamy się identycznymi pytaniami jak o przysłówek, np. pisał (jak?) powoli, przespał (gdzie?) w lesie.

 1. Rodzaje okolicznika


 1. okolicznik miejsca – pokazuje, w jakim miejscu dana czynność się odbywa, pytania – gdzie?, dokąd?, skąd?, którędy?, np. Siedzieliśmy na ławce. Mieszkam w Karwinie.
 1. okolicznik czasu – określa czas, w jakim odbywała się dana czynność, pytania – kiedy?, dokąd?, jak długo?, jak często?, np. Położyłem się dopiero o świcie. Od rana sprzątam w pokoju.
 1. okolicznik przyczyny – wyjaśnia, z jakiego powodu coś się stało, pytanie – z jakiej przyczyny?, dlaczego?, np. Zrobiłem to ze strachu. Ola płakała ze złości.
 1. oklicznik stopnia (inaczej miary) – określa intensywność wykonania czynności, pytania – w jakim stopniu?, jak bardzo?, np. Ula jest niezwykle miła. Pisałam bardzo szybko. Jestem prawie gotowa.
 1. okolicznik sposobu – nazywa sposób wykonania jakiejś czynności, pytania – jak?, w jaki sposób?, np. Uciekał szybko. Pisał starannie.
 1. okolicznik celu – określa cel opisywanej czynności, pytania – po co ?, w jakim celu?, np. Idę do apteki po lekarstwa. Idę na przedstawienie do teatru.
 1. okolicznik przyzwolenia – mówi o takich warunkach, które powinny przeszkodzić, a nie przeszkodziły w wykonaniu czynności, pytania- pomimo co?, mimo czego?, np. Mimo śniegu pojechaliśmy do lasu. Pomimo bólu wstałam z łóżka.
 1. okolicznik warunku – mówi o warunkach, od których zależy, czy czynność się odbędzie, czy nie , pytania – pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?, np. Na wypadek deszczu weź płaszcz przeciwdeszczowy. W przypadku choroby zostanę w domu.

Zapamiętaj:
Okolicznik jest określeniem czasownika, ewentualnie przymiotnika lub przysłówka. Odpowiada na takie pytania jak przysłówek.Przykład


Podkreśl okoliczniki. Zapisz pytania i nazwy okoliczników.


Będziemy mieszkać w Lublinie.

Pojedziemy przez las

Jutro zrobimy zakupy.

Malował to przez tydzień

Źle wyglądasz.

Rozmawiali półgłosem.

Skakał z radości.

Z powodu zamieci zamknięto szkołę.

Idźcie posprzątać.

Przyszłam po radę.

W razie pomyłki przepisz wszystko.

Lubili go pomimo jego wad.

Wyjechała wbrew moim prośbom.


Rozwiązanie:

Będziemy mieszkać w Lublinie. gdzie? ok.miejsca

Pojedziemy przez las. którędy? ok.miejsca

Jutro zrobimy zakupy. kiedy? ok.czasu

Malował przez tydzień. jak długo? ok.czasu

Źle wyglądasz. jak? ok. sposobu

Rozmawiali półgłosem. w jaki sposób? ok.sposobu

Skakał z radości. z jakiej przyczyny? ok.przyczyny

Z powodu zamieci zamknięto szkołę. Z jakiego powodu? ok.przyczyny

Idźcie posprzątać. w jakim celu? ok.celu

Przyszłam po radę. w jakim celu? ok.celu

W razie pomyłki przepisz wszystko. w razie czego? ok.warunku

Lubili go pomimo jego wad. mimo czego? ok.przyzwolenia

Wyjechała wbrew moim prośbom. wbrew czemu? ok.przyzwoleniaĆwiczenia
1. Pokreśl w podanym tekście okoliczniki. Spróbuj o nie zapytać i odpowiedz, co nazywają. (np. miejsce, czas, sposób itp.)


Spotkanie odbyło się wieczorem. Wszyscy przyszli do kawiarni. Dawni koledzy szkolni spotkali się po latach. Pozdrawiali się przyjaźnie i z radością. Niektórzy płakali ze wzruszenia. Inni rozmawiali wesoło. 1. Uzupełnij podane w zdaniach informacje za pomocą stosownych okoliczników.


Ptaki śpiewały.....(jak?) ......... (gdzie?)

Wakacje spędzimy ....(jak?) .......(gdzie?)

Sąsiad idzie ....... (jak?) ........ (po co?)

Kierowca zrobił się czerwony .........(dlaczego?)Klucz


1. Pokreśl w podanym tekście okoliczniki. Spróbuj o nie zapytać i odpowiedz, co nazywają. (np. miejsce, czas, sposób itp.)


Spotkanie odbyło się wieczorem (kiedy). Wszyscy przyszli do kawiarni (gdzie?). Dawni koledzy szkolni spotkali się po latach (kiedy?). Pozdrawiali się przyjaźnie i z radością (jak?) Niektórzy płakali ze wzruszenia (z jakiej przyczyny?). Inni rozmawiali wesoło (jak?). 1. Uzupełnij podane w zdaniach informacje za pomocą stosownych okoliczników.


Ptaki śpiewały głośno w sadzie.

Wakacje spędzimy aktywnie na wsi.

Sąsiad idzie szybko po chleb.

Kierowca zrobił się czerwony ze strachu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Treść Definicja okolicznika icon1. Strumień pola elektrycznego- definicja. Prawo Gaussa- treść, wzór

Treść Definicja okolicznika iconI. Zagadnienia I ich treść, Treść zagadnień

Treść Definicja okolicznika iconDefinicja pornografii Marek Derlatka Definicja pornografii a zasada nullum crimen sine lege

Treść Definicja okolicznika iconDefinicja etyki, jej źRÓDŁa I metoda, etyka a inne nauki definicja etyki

Treść Definicja okolicznika iconRozdział 2 – Handel ludźmi: definicja I aktualna sytuacja 1 Definicja handlu ludźmi

Treść Definicja okolicznika iconTatarkiewicz – Definicja sztuki Starożytna a nowożytna definicja sztuki

Treść Definicja okolicznika iconA definicja, funkcje I istota pieniądza definicja pieniądza

Treść Definicja okolicznika iconDefinicja masażu definicja masażu klasycznego

Treść Definicja okolicznika iconTreść operacji

Treść Definicja okolicznika iconTreść Wymagania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom