Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko
Pobierz 1.09 Mb.
NazwaPytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko
strona10/14
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar1.09 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
141.

Gdzie wolno pływać skuterami wodnymi?

 1. Poza torem wodnym, jeżeli innym zarządzeniem nie zostało ono tam zabronione,

 2. Na odcinkach torów wodnych, które zostały oznakowane przez Urzędy Morskie lub Inspektoraty Żeglugi Śródlądowej niebieską tablicą z białym symbolem skutera wodnego.

142.

Co należy przedsięwziąć, jeżeli na drodze wodnej zaistnieje niebezpieczeństwo zatonięcia waszego statku?

O ile to jest możliwe należy odpłynąć jak najdalej od toru wodnego, aby nie spowodować ograniczeń w ruchu statków.


143.

Gdzie nie wolno kotwiczyć? (wymień przynajmniej 4 miejsca lub akweny)

 1. Na torze wodnym;

 2. W wąskich przejściach i niewidocznych zakrętach;

 3. W promieniu 300 m. od pływających urządzeń, wraków i innych przeszkód żeglugowych, boi kablowych i innych miejsc przeznaczonych dla celów cywilnych i wojskowych.

 4. W wejściach do portów, w miejscach do cumowania i śluzach.

 5. W obszarze płynięcia promów i mostów;

 6. 300 m. przed i za znakiem zakazu kotwiczenia.
144.

Widzimy na lądzie następujący znak żeglugowy:co on oznacza?

 1. Zakaz mijania w wąskim przejściu;

 2. Przestrzegać pierwszeństwa przejścia.

145.

Przy jakim sygnale z redy kanału mogą statki sportowe bez pilota wpływać do śluzy kanału Kilońskiego?

Gdy zostanie wyświetlone białe światło przerywane.

146.

W jakich przepisach są podane zasady przejścia kanału Kilońskiego?


W przepisach wydanych przez Zarząd Kanału.

147.

Widzimy na lądzie następujący znak:
co on oznacza?

Prędkość po wodzie w km/godz. Na kanale Kilońskim prędkość nad dnem, której nie wolno przekroczyć. W tym przypadku 12 km/godz.

148.

Widzimy następujący znak (w dzień, w nocy): 1. Co one oznaczają?

 2. Jak należy się zachować?

 1. Urządzenie wymagające ochrony.

 2. Nie wytwarzać fali i siły ssącej pędnika.
149.

Widzimy następujący znak: co on oznacza?Rejony na szlakach wodnych, na których jest dozwolone pływanie na skuterach wodnych.

150.

Widzimy następujący znak: co on oznacza?Nie wolno przekraczać szybkości 8 km/godz (4,3 węzły) podczas pływania po wodzie, w odległości przynajmniej 500 m. od brzegu, ze względu na kąpielisko..

151.

Widzimy albo słyszymy następujący sygnał świetlny albo dźwiękowy: raz krótki, raz długi, dwa razy krótki (._..):

 1. o ten sygnał oznacza?

 2. kto taki sygnał nadaje?

 1. Zatrzymać się.

 2. Statki służb policyjnych, granicznych, celnych i Urzędów Morskich.

152.

Jakiej prędkości nie wolno przekraczać w miejscach z widocznymi kąpieliskami – poza torem wodnym – w odległości 500 m. i mniejszej od brzegu?

8 km/godz (4,3 Mm/godz) płynąc na tych wodach.

153.

Widzimy następujący znak:Co on oznacza?/

Minimalny odstęp w metrach jaki należy zachować w miejscu ustawienia tablicy (tutaj 40 m. od brzegu prawego)

154.

Na drodze wodnej słyszymy sygnał składający się z dwóch grup po trzy długie dźwięki:

(---)

(---)

 1. co oznacza ten sygnał?

 2. jak należy się zachować?

 1. Zamknięcie drogi wodnej.

 2. Zakaz dalszego płynięcia.

155.

Widzimy następujący znak wodny:co on oznacza?

Akwen na szlaku żeglugowym, na którym wolno pływać na nartach wodnych.

156.

Widzimy następujące znaki (w dzień i w nocy):Co one oznaczają?

Szczególną przeszkodę żeglugową.
157.

Widzimy na mostach, śluzach albo zaporach następujące stałe światła: 1. co one oznaczają?

 2. jak należy się zachować?

 1. urządzenie jest na stałe zamknięte;

 2. przepływanie albo wpływanie jest zabronione.

158.

Widzimy następującą boję: co ona oznacza?Zamknięty ruch dla statków z napędem mechanicznym ze względu na kąpielisko.

159.

Opiszcie sygnał dzienny i nocny zamykający drogę wodną.

 1. Sygnał dzienny:

Trzy znaki pionowo nad sobą, u góry czarna kula, w środku czarny stożek wierzchołkiem skierowanym w dół, na dole czarny stożek wierzchołkiem skierowanym do góry;

 1. Sygnał nocny:

Trzy stałe światła pionowo jedno nad drugim, górne czerwone, środkowe zielone i dolne białe.

160.

Widzimy następujący znak żeglugowy: co on oznacza? 1. Miejsce przechodzenia promu wolno płynącego;

 2. Miejsce przechodzenia promu na uwięzi.

161.

Słyszymy następujący sygnał dźwiękowy – cztery krótkie dźwięki (....):

 1. co ten sygnał oznacza?

 2. jak należy się zachować?

 1. Most, zapora, śluza przejściowo nie mogą być otwarte;

 2. Przerwać płynięcie i czekać na otwarcie.

162.

Widzimy następujący znak: 1. co on oznacza?

 2. jak należy się zachować?

 1. Zatrzymać się przed ruchomymi mostami, zaporami i śluzami.

 2. Przed znakiem zatrzymać się i czekać na sygnał otwarcia.

163.

Widzimy następujący znak:co on oznacza?

Koniec odcinka nakazu lub zakazu.

164.

Widzimy następujący znak: 1. co on oznacza?

 2. jak należy się zachować?

 1. Stałe zamknięcie części drogi wodnej;

 2. Dalsze płynięcie tą trasą jest zakazane.
165.

Widzimy następujący znak żeglugowy: 1. co on oznacza?

 2. jak należy się zachować?

 1. zakaz kotwiczenia;

 2. nie wolno kotwiczyć do 300 m. od znaku w obu kierunkach ruchu.

166.

Widzimy następujący znak żeglugowy (dzień, noc): 1. co on oznacza?

 2. jak należy się zachować?

 1. Trwałe zamknięcie drogi wodnej;

 2. Dalsze płynięcie jest zabronione.

167.

Widzimy następującą flagę: 1. co ona oznacza?

 2. kto taki sygnał pokazuje?

 1. Zatrzymać się;

 2. Służby państwowe – Straż Graniczna.

168.

Widzimy następujące znaki żeglugowe (tu bez opisu): 1. co one oznaczają?

 2. Gdzie możemy odszukać ich znaczenie?

 1. Oznaczenie miejsc i akwenów specjalnych, np. tereny zastrzeżone, rybackie itp.

 2. Na mapach lub w opisach znaków żeglugowych.

169.

Po czym poznamy akwen ćwiczeń wojskowych zamknięty dla żeglugi?

Jest oznaczony na mapie, w komunikatach radiowych ogłaszany jako zamknięty, chroniony przez specjalne statki w czasie ćwiczeń.

170.

Widzimy następujące znaki żeglugowe:

co one oznaczają? 1. Zakaz cumowania;

 2. Zakaz postoju na: kotwicy, cumach przy nabrzeżu.

171.

Widzimy następujący znak żeglugowy: 1. co on oznacza?

 2. jak należy się zachować?

 1. Polecenie nadania sygnału dźwiękowego;

 2. Nadać sygnał, który podano na dole tablicy (w tym przypadku jeden długi).

172.

Widzimy na moście następujące tablice:co one oznaczają?

Można przepływać pod mostem tylko w granicach tych tablic. Nie dotyczy to statków o długości mniejszej od 12m.

173.

Widzimy na mostach, śluzach albo zaporach następujące stałe światła: 1. co one oznaczają?

2. jak należy się zachować?

 1. Most, zapora albo śluza jest zamknięta;

 2. przepływanie albo wpływanie jest zabronione.


Oznakowanie torów i szlaków wodnych


174.

Widzimy następującą boję: co ona oznacza? 1. Naprowadzenie na szlak (tor) wodny.

 2. Na morskich drogach wodnych środek szlaku (toru) wodnego, poza morskimi drogami wodnymi środek drogi żeglownej.

175.

Widzimy jeden z następujących znaków:Jaką stronę toru wodnego one oznaczają?

Lewą stronę toru wodnego.

176.

Widzimy jeden z następujących znaków nawigacyjnych: 1. co one oznaczają?

 2. jak należy się zachować?

 1. Obszar zamknięty dla żeglugi.

 2. Zakaz wpływania wszystkim statkom.

177.

Jak są pomalowane i jaki mają znak szczytowy boje oznaczające tor wodny:

 1. lewą stronę?

 2. prawą stronę?

 1. Na czerwono z tępym znakiem szczytowym,

2. Na zielono z ostrym znakiem szczytowym.


178.

Widzimy następujący stały znak żeglugowy: 1. Którą stronę drogi wodnej oznacza ten znak?

 2. Gdzie najczęściej jest stosowany?

 1. Lewa strona drogi wodnej.

 2. Na akwenach z pływami.

179.

Co oznaczają następujące skróty:

 1. Oc (2) R. Whis

 2. Fl (2) G

 3. Oc. WRG. 12 M.

 4. LFl

 5. Bell

 6. Dir

 1. Pława z gwizdkiem i światłem przerywanym grupowym, dwa w grupie, czerwone

 2. Światło blaskowe grupowe, dwa w grupie, zielone,

 3. Światło przerywane z białym, czerwonym i zielonym sektorem, zasięg 12 Mm,

 4. Światło migające,

 5. Boja dzwonowa,

 6. Światło kierunkowe

180.

Jaką charakterystykę i kolor mają światła boi świetlnej na środku toru wodnego?

Białe światło izofazowe lub białe światło przerywane.

181.

Widzimy następującą boję: co ona oznacza?Pierwszą boję prawej strony toru wodnego - od morza poczynając.

182.

Widzimy jeden z następujących znaków żeglugowych:Jaką stronę toru wodnego oznaczają te znaki?

Prawą stronę toru wodnego.

183.

Widzimy następujący stały znak żeglugowy: 1. jaką stronę toru wodnego on oznacza?

 2. gdzie najczęściej ma zastosowanie?

 1. Prawą stronę toru wodnego;

 2. Na terenach z pływami.

184.

Widzimy następującą boję:co ona oznacza?

Prawą stronę przechodzącego toru wodnego;

Lewą stronę odgałęzionego toru wodnego.

185.

Jaką charakterystykę i kolor mają światła boi po lewej stronie toru wodnego?

Czerwone światło błyskowe, czerwone światło przerywane.
186.

Widzimy następującą boję:co ona oznacza?

Pierwszą boję lewej strony toru wodnego - poczynając od morza.

187.

Jakie napisy mają boje toru wodnego:

 1. lewej strony?

 2. prawej strony?

 1. kolejne parzyste numery;

 2. kolejne nieparzyste numery.

188.

Widzimy następujący stały znak żeglugowy: 1. jaką stronę toru wodnego oznacza?

 2. gdzie najczęściej jest stosowany?

 1. lewą stronę toru wodnego;

 2. na akwenach z pływami.

189.

Widzimy następującą boję:co ona oznacza?

Lewą stronę przechodzącego toru wodnego oraz prawą stronę wpadającego toru wodnego.

190.

Jaką charakterystykę i kolor mają światła boi prawej strony toru wodnego?

Zielone światło błyskowe albo zielone przerywane.


Oznakowanie miejsc niebezpiecznych


191.

Widzimy białe światło boi o następującej charakterystyce: 1. Co oznacza ta charakterystyka?

 2. Jak należy się zachować przy jej mijaniu?

 1. Ogólnie oznacza miejsce niebezpieczne i leży, co wynika z charakterystyki światła, na wschód od niebezpieczeństwa.

 2. Mijamy ją po wschodniej stronie.

192.

Widzimy białe światło boi o następującej charakterystyce: 1. Co ta charakterystyka oznacza?

 2. Jak należy ją mijać?

 1. Ogólnie pokazuje miejsce niebezpieczne co poznajemy po charakterystyce. Miejsce niebezpieczne znajduje się na południe od boi.

 2. Po stronie północnej.
193.

Widzimy jeden z następujących znaków żeglugowych: 1. co oznacza ten znak żeglugowy?

 2. jak należy się zachować przy ich mijaniu?

 1. Ogólnie pokazuje miejsce niebezpieczne i jest ustawiony na zachód od tego miejsca, co poznajemy po kolorze malowania i znaku szczytowym.

 2. Mijamy od zachodu.

194.

Widzimy jeden z następujących znaków żeglugowych: 1. co on oznacza?

 2. jak należy się zachować przy jego mijaniu?

 1. Pokazuje ogólnie miejsce niebezpieczne i leży na północ od niego, co poznajemy po kolorze pomalowania i znaku szczytowym;

 2. Należy mijać od północy.

195.

Widzimy białe światło boi o następującej charakterystyce: 1. Co ta charakterystyka oznacza?

 2. Jak należy się zachować przy jej mijaniu?

 1. Pokazuje ogólnie miejsce niebezpieczne i ustawiona jest na zachód od tego miejsca, co wynika z jej charakterystyki.

 2. Mijam ją od strony zachodniej.

196.

Widzimy następujące podwójne znaki nawigacyjne: 1. co one oznaczają?

 2. jak należy się zachować przy ich mijaniu?

 1. Pokazują nowe miejsce niebezpieczne, poznajemy po kolorze pomalowania i znaku szczytowym, a leżą na południe od niebezpieczeństwa,

 2. Mijamy od strony południowej.

197.

Widzimy jeden z następujących znaków żeglugowych: 1. co on oznacza?

 2. jak należy się zachować przy jego mijaniu?

 1. Ogólnie pokazuje miejsce niebezpieczne i leży, jak to wynika z jego pomalowania i znaku szczytowego, na południe od miejsca niebezpiecznego;

 2. Mijamy po jego południowej stronie.

198.

Widzimy białe światło boji świetlnej o następującej charakterystyce: 1. co oznacza ta charakterystyka?

 2. jak należy się zachować przy mijaniu?

 1. Pokazuje ogólnie miejsce niebezpieczne i jak wynika z charakterystyki jest ustawiona na południe od niebezpieczeństwa;

 2. Mijamy po południowej stronie.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Powiązany:

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconPytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconPatent strzelecki przykładowe pytania egzaminacyjne I pojęcia I definicje

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconŚ winoujście Królewskie plażowanie rekreacja, taniec, stylizacja, j niemiecki, patent sternika, młodszy ratownik

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconMotywacja w sporcie opracował: mgr Jerzy Klyszcz

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconOrganizacja wycieczek szkolnych. Opracował: Jerzy Garnek

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconBaza danych access opracował mgr Jerzy Chudzik

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconPolskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne Opracował dr hab n. med. Jerzy Kozielski

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconInstrukcja wykonawcza do ćwiczenia laboratoryjnego ćwiczenie opracował: dr inż. Jerzy Kęsik Warszawa 2001

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconPytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne na patent sternika motorowodnego opracował: Jerzy Czeszko iconPytania egzaminacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom