1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
Pobierz 11.37 Kb.
Nazwa1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach
Data konwersji19.10.2012
Rozmiar11.37 Kb.
TypDokumentacja
1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach

2. Antyk - źródło fascynacji twórczych. Na wybranych przykładach z literatury i malarstwa udowodnij prawdziwość powyższego sądu.

3. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza (np. J. Kochanowski, A. Mickiewicz, J. Słowacki)

4. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza ( J. Kochanowskiego, A. Mickiewicz, J. Słowackiego, K.K. Baczyńskiego)

5. Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach ( J. Słowacki)

6. Przedstaw dramat człowieka uwikłanego w historię w literaturze romantyzmu i pozytywizmu

7. Rozważ, w jakim stopniu bohaterowie utworów Stefana Żeromskiego są literacką kontynuacją kreacji bohaterów romantycznych

8. Na wybranych przykładach bohaterów literackich przedstaw różne ujęcia motywu buntownika

9. Czlowiek w obliczu zagrożenia. Zaprezentuj jego postawy, zachowania, wybory

10. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w utworach średniowiecza i renesansu. Rozwiń problem na wybranych przykładach


11. Degradacja społeczeństwa i walka o ocalenie godności ludzkiej.Omów problem odwołując się do przykładów literatury opisującej mechanizmy działania systemu totalitarnego

12. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach

13. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach

14. Omów i oceń wybrane adaptacje filmowe polskiej klasyki

15. Jednostki wybitne w utworach znanych dramaturgów. Omów problem na wybranych przykładach.

16. Na wybranych przykładach bohaterów literackich przedstaw różne ujęcia motywu buntownika

17. Kobieta romantyków, kobieta pozytywistów. Omów na wybranych przykładach

18. Konflikt pokoleń w różnych epokach literackich

19. Zaprezentuj kreacje Żydów na podstawie utworów różnych epok

20. "Ku pokrzepieniu serc"- odwołując się do dzieł literackich i malarskich wyjaśnij, jak ową ideę realizowała sztuka XIX w

21. Literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku.Zanalizuj sposób opisu i znaczenie dla całości utworu.

22. Małżonkowie jako bohaterowie literaccy. Omów na wybranych przykładach utworów polskich i obcych.

23. Miłość, jej cienie, blaski i tajemnice. Omów temat odwołując się do różnych utworów literackich - 3 prace

24. Motyw apokalipsy w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

25. Bóg w literaturze. Porównaj jego kreacje w wybranych utworach różnych epok - 2 prace

26. Człowiek wobec Boga. Przedstaw na przykładzie utworów literackich różnych epok

27. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

28. Motyw samotności i jego funkcje. Omów odwołując się do różnych dzieł literackich

29. Motyw szaleństwa w wybranych tekstach kultury. Zbadaj jego funkcjonowanie odwołując się do wybranych przykładów literackich i plastycznych ( bądź filmowych)

30. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykładach

31. Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych dzieł omów różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.

32. Na podstawie wybranych utworów udowodnij, że praca może być błogosławieństwem lub przekleństwem.

33. Najciekawsze postacie mężczyzn w literaturze. Przedstaw i uzasadnij swój wybór. - 5 prac

34. Najsłynniejsze pary w literaturze

35. Obłąkani i szaleni w dramatach Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw różne kreacje bohaterów

36. Świat obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów w literaturze polskiej i obcej

37. Obraz domu rodzinnego w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

38. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.

39. Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty.

40. Polacy i Żydzi w literackim dokumencie dotyczącym II światowej

41. Porównaj wybraną adaptację filmową z jej literackim pierwowzorem

42. Portret dziecka w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów

43. Dziecko cierpiące w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

44. Portret matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów.

45. Portret ojca w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów

46. Portrety kobiet w XIX wiecznej prozie polskiej. Omów na wybranych przykładach

47. Portret rodziny w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów

48. Portrety ofiar i ich oprawców na przestrzeni różnych epok - 2 prace

49. Przedstaw motyw holokaustu w literaturze w i filmie

50. Relacje między ojcem a synem. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach

51. Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich. Przedstaw ich wzajemne relacje odwołując się do wybranych utworów różnych epok (np. Nad Niemnem, Moralność pani Dulskiej, Noce i dnie, Tango) - 2 prace

52. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między wymienionymi kryteriami

53. Rozmowy z Bogiem w literaturze. Omów ich formę i znaczenie w wybranych utworach różnych epok.

54. Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w literaturze - 2 prace

55. Różne aspekty pojedynku w literaturze

56. Różne spojrzenia na polską wieś. Omów na przykładach utworów różnych epok

57. Obraz wsi w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych tekstach

58. Człowiek samotny. Przedstaw literackie portrety samotników odwołując się do znanych dzieł literackich

59. Sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości autorów różnych epok.

60. Szaleństwo jako sposób na życie. Zanalizuj problem na wybranych przykładach z XIX i XX wieku

61. Świat obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów w literaturze polskiej i obcej

62. Groza wojny i jej absurd.

63. Wędrówka i tułaczka w starożytności. Omów problem w oparciu o fragmenty "Odysei" Homera, "Biblii" - "Księgi Wyjścia" i "Eneidy" Wergiliusza.

64. Wędrówka, tułaczka, powrót jako przygoda i przemiana życia. Omów na wybranych przykładach literackich

65. Wielowymiarowość ludzkiego cierpienia. Przedstaw problem na wybranych utworach

66. Cierpienie jako temat i problem w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach

67. Wieś w obrazach J. Chełmońskiego i tekstach literackich przełomu XIX i XX w. Zanalizuj sposoby przedstawiania tego tematu na wybranych przykładach

68. Wieś jako przestrzeń znacząca w literaturze polskiej. Rozważ temat na przykładzie utworów różnych epok

69. Wieś w powieści Władysława Stanisława Reymonta "Chłopi" i w obrazach J.Chełmońskiego. Przedstaw podobieństwa i różnice posługując się wybranymi fragmentami i dziełami malarskimi.

70. Wieś w powieści Władysława Stanisława Reymonta i w obrazach Józefa Chełmońskiego. Wskaż podobieństwa i różnice

71. Wojna jako wyzwanie dla pisarzy i twórców innych dziedzin sztuki. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.

72. Doświadczenie wojny jako wyzwanie dla pisarzy. Rozważ problem na wybranych przykładach utworów literackich

73. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich i filmowych. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

74. Wpływ wojny na psychikę i moralność ludzką. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych

75. Motywy autobiograficzne jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach

76. Literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Zanalizuj sposób opisu i znaczenie dla całości utworu.

77. Martyrologia Polaków w czasie II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

78.Obóz jako autonomiczny system społeczny - jego reguły i obyczaje


najlepiej pytac o wszystko na gg lub na maila

pozdr

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconTemat: Motyw morza w literaturze I sztuce. Omów na wybranych przykładach

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconTemat: Motyw Apokalipsy w literaturze I sztuce. Omów na wybranych przykładach. I. Literatura podmiotu

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconNa wybranych przykładach omów motyw literackich przyjaźni Literatura podmiotu

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach icon"Motyw przeznaczenia w literaturze fantasy omów zagadnienie na wybranych przykładach"

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconMotyw śmierci w literaturze I malarstwie. Omów na wybranych przykładach dwóch epok

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconTemat: Bohater zbuntowany w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconTemat: Różne wizje przyszłości w literaturze I filmie. Omów na wybranych przykładach

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconTemat: Różnorodne ujęcia motywu samotności, wyobcowania, alienacji w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconNa wybranych przykładach z utworów prozaicznych I dramatów omów motyw tańca I jego różne funkcje

1. Motyw przyjaźni w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach iconPolaków portret własny w malarstwie I w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom