Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win)
Pobierz 473.65 Kb.
NazwaRichard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win)
strona4/13
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar473.65 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

CZUJĘ SIĘ NIEWAŻNY


Kiedy człowiek autentycznie czuje, że jest nieważny, odczuwa brak motywacji. Można to również wyrazić następująco: „Nikt o mnie nie dba", „Nie jestem potrzebny," „Jestem tylko jednym z trybików w ogrom­nej machinie".

Dobre zarządzanie może sobie z tym poradzić - jak z każdym czynnikiem działającym osłabiająco na motywację. Menedżerowie liniowi mający zdolności kierownicze i motywacyjne wiedzą, że docenianie człowieka może zneutralizować to poczucie. Czasem wystarczy zwykłe „dziękuję", czasem prywatny list od menedżera na wyższym szczeblu organizacji lub od kogoś z kierownictwa. Czasem może to nawet sprowadzić się do tego, że dyrektor przedsiębiorstwa zna imię danego pracownika i zwraca się do niego właśnie w ten sposób.

Oto piękny przykład: pewien człowiek dokonywał wizytacji placu budowy. Zapytał jednego z murarzy, co robi, na co murarz odpowiedział: „Układam cegły". Drugi murarz na to samo pytanie odrzekł: „Buduję ścianę". Natomiast trzeci murarz powiedział: ,3uduję dom".

Ten trzeci murarz na pewno czuł się współtwórcą wykonywanej pracy i na pewno czuł, że jest ważną osobą w całości prac.

To dlatego styl zarządzania zmienił się z „Wielkie jest piękne" na „Małe jest piękne". Być może najprostszym i najłatwiejszym sposobem na wyeliminowanie tego poczucia nieważności jest podejmowanie

działań aktywnych, ukierunkowanych na dawanie, a nie na branie. Popatrz, co możesz zrobić dla innych ludzi -jak możesz pomóc innym?


NIE WIEM, CO TU SIĘ DZIEJE


Ten czynnik pozbawiający motywacji występuje bardzo często -ludzie czują, słusznie lub nie, że nie wiedzą, co się dzieje, nikt im niczego nie mówi, informacje docierają do nich zawsze na samym końcu.

W organizacji, w której takie poczucie jest powszechne, informacje często są przekazywane na zasadzie głuchego telefonu. Takie informacje w większości przypadków są przerażająco niedokładne, praktycznie zawsze mają negatywny charakter i noszą znamiona plotki.

Wszystko to można określić jako niewłaściwe porozumiewanie się. Od wielu lat menedżerowie brytyjscy nie rozmawiają już z robotnikami i kontaktują się z nimi tylko poprzez związki zawodowe. Jaki niezwykły sposób zarządzania, motywowania i porozumiewania się z pracowni­kami! Związki zawodowe mają swoje miejsce w zdrowym społeczeń­stwie, ale ich funkcją nie jest pośredniczenie pomiędzy kierownictwem i pracownikami. Tak łatwo jest temu zapobiec. Ludzi trzeba informować - informacje powinni otrzymywać od swoich szefów, a nie z artykułów prasowych. Nie powinni być uzależnieni od plotek. Wszyscy przecież wiemy, że plotki zawsze zniekształcają rzeczywistość.


LUDZIE SĄ NAGRADZANI NIE ZA TO, CO ROBIĄ,
ALE ZA TO, KIM SĄMówiąc o prawach motywacji, rozważaliśmy znaczenie doceniania człowieka. Utrata motywacji musi pojawić się w każdej organizacji, w której ludzie są awansowani, nagradzani lub doceniani za to, że należą do właściwej rodziny lub za ich odpowiednie relacje międzyludzkie lub tylko dlatego, że „pasują tutaj".

PAMIĘTAJ

Zrozum i unikaj takich czynników osłabiających motywację jak:

• Brak pewności siebie.

• Zamartwianie się.

• Negatywne opinie.

• Poczucie „tu nie ma przyszłości".

• Poczucie bycia nieważnym.

• Brak wiedzy o tym, co się dzieje.

• Fałszywe uznanie.

MĄDRE SŁOWA

Jednym z najłatwiejszych sposobów na to, by mieć rację, jest przewidywanie niepowodzenia, zwłaszcza własnego.

ASERTYWNOŚĆ

Asertywność przypomina motywacje, ponieważ wiele osób czuje, że powinni być bardziej asertywni lub, że nie są dostatecznie asertywni. Wygląda na to, że wielu ludzi jej chce, ale nie są dokładnie pewni, czym ona jest.

Asertywność najlepiej można chyba opisać jako wyrażanie opinii, myśli i uczuć w sposób nie wykazujący cech zachowawczości, jasno i otwarcie. Oznacza to umiejętność proszenia o coś i odmawiania prośbom innych, jeśli są one nie do przyjęcia. Brzmi to bardzo prosto, ale w rzeczywistości wiele osób ma wielkie problemy z odmawianiem innym ludziom, tak samo zresztą, jak i z porozumiewaniem się z przyjaciółmi, znajomymi czy też z osobami spotykanymi w pracy. Asertywność nie oznacza natomiast, że dany człowiek jest zapatrzony w siebie, dogmatyczny, nużący czy nadmiernie tolerancyjny.

W poprzednim rozdziale zapoznaliśmy się z istotą empatii i zrozumienia pewności siebie. Empatia musi odgrywać główną rolę w byciu asertywnym. Oznacza bowiem zdolność komunikowania się w sposób, który faktycznie bierze pod uwagę uczucia innych ludzi. Tu także musi zaistnieć wyrażanie poczucia pewności siebie.

W Rozdziale 5, w którym omówione zostaną techniki konieczne do motywowania samego siebie, zajmę się także kilkoma zasadami budowania poczucia pewności siebie. To właśnie brak pewności siebie sprawia, że ludzie czują, iż nie są dostatecznie asertywni.


LĘK PRZED ODRZUCENIEM


Ludzie, którzy szczerze czują, że ich sposób porozumiewania się z innymi jest zbyt uległy, a nie asertywny, często stwierdzają, że przyczyną tego są ich uwarunkowania z przeszłości. W wielu przypad­kach powoduje to niezdolność radzenia sobie w sytuacjach odrzucenia albo w takich, jakie dana osoba może odczytywać jako odrzucenie. W rzeczywistości, odrzucenie występuje bardzo rzadko.

W najprostszym rozumieniu tego słowa, odrzucenie występuje wtedy, gdy osoba, z którą rozmawiamy, odpowiada słowem „nie" lub w jakiś sposób je sugeruje. Proszę, zrozum, że zawsze, gdy ktoś mówi do Ciebie „nie", oznacza to „nie" tylko w tym danym momencie. To nie jest „nie" na późniejsze godziny dnia, na jutro, na następny tydzień, miesiąc czy rok. To „nie" dotyczy tylko danej chwili.

Zadam Ci teraz proste, bezpośrednie pytanie. Czy masz coś albo czy kupiłeś kiedyś lub czy kiedykolwiek zrobiłeś coś, czemu wcześniej powiedziałeś „nie"?

Jestem pewien, że Twoja odpowiedź brzmi: „tak".

Jak więc widzisz, okoliczności się zmieniają. Nasze nadzieje, wymagania i aspiracje ciągle ewoluują, a my ciągle zmieniamy zdanie. „Nie" - nie oznacza odrzucenia, jest to po prostu „nie" będące odpo­wiedzią na dowolną przyczynę zaistniałą w danej chwili.


ROZWIJANIE W SOBIE ASERTYWNOŚCI


Wielu ludzi czuje, że aby rozwinąć w sobie asertywność, muszą być bardziej agresywni. Nie może to być prawdą, skoro człowiek odrzuca agresję i bardzo źle na nią reaguje.

Asertywność jest umiejętnością interpersonalną. Może ona odzwier­ciedlać to o czym myślisz, ukazywać Twoje najgłębsze uczucia wobec samego siebie oraz Twoje relacje z innymi ludźmi.

Jak już powiedziałem, człowiek asertywny to taki, który łatwo nawiązuje kontakty z innymi, jasno i otwarcie przekazuje swoje myśli i nie zachowuje się defensywnie. Nie przepraszaj, jeżeli jesteś przeko­nany, że nie masz za co.

Jestem pewien, że masz przyjaciół, którzy powiedzieli Ci kiedyś: „Och, nie mogłem o to poprosić". A dlaczego by nie? Albo: „Nie mogłem mu tego powiedzieć..." Dlaczego?

Równowagą, która jest bardzo ważna jest równowaga między empatią a wyrażaniem własnych opinii i uczuć. Pamiętaj, możesz mieć rację, ale równie dobrze możesz się mylić.

Zajmijmy się teraz ośmioma stopniami, które pomagają człowiekowi w rozwijaniu asertywności.

1. OCZEKUJ WŁASNEGO LĘKU

W dziedzinie kontaktów międzyludzkich całkowicie normalne i w pełni akceptowalne jest to, że każdy od czasu do czasu czuje lęk wyrażając to, co myśli lub czuje. Jeżeli ktoś szczerze twierdzi, że nigdy nie czuje lęku, na pewno nie potrafi zrozumieć innych ludzi ani wczuć się w ich sytuację.

Nie popadaj więc w zakłopotanie. Odczucie lęku jest czymś całkowicie normalnym, a pojawia się, ponieważ wyrażasz swoją troskę o innych.

2. BUDUJ POCZUCIE PEWNOŚCI SIEBIE

Technikami służącymi budowaniu pewności siebie zajmiemy się w Rozdziale 5. Na razie powiem tylko, że pewność siebie może być nawykiem - wykształcenie złych nawyków wymaga trochę czasu, a zły nawyk powstaje na skutek ciągłego praktykowania i powtarzania, do chwili, gdy w którymś momencie trudno jest się go pozbyć. Ale na jego pełne rozwinięcie się potrzeba trochę czasu.

Dokładnie tak samo jest z dobrymi nawykami. Potrzeba nieco czasu, a budowanie pewności siebie trzeba ciągle ćwiczyć. Dobrych nawyków - kiedy już zaowocują - równie trudno jest się pozbyć.

3. WIERZ W SIEBIE

Jeżeli jeszcze nie wierzysz w siebie, zacznij TERAZ! Jeśli nie wie­rzysz w siebie, bardzo utrudniasz innym ludziom budowanie wiary w Ciebie. Mam tu na myśli to, w jaki sposób sam do siebie się zwracasz! Te wszystkie: „Tak, umiem to" albo: „Potrafię to zrobić". Te pozytywne sygnały ułatwiają bowiem odpowiedź na pytania: „Jak się czujesz ze sobą? Jakie jest Twoje wyobrażenie o sobie?" Pamiętaj, panujesz nad tym wszystkim.


Jeśli pomyślisz, że można Cię pokonać, zostaniesz pokonany,

Jeśli pomyślisz, Że nie można Cię pokonać i tak się stanie,

Jeśli chcesz zwyciężyć, ale sądzisz, Że nie zdołasz,

Pewnym jest niemal, że nie zwyciężysz.

Potyczki życia nie zawsze wygrywają

Silniejsi lub szybsi,

Ale wcześniej czy później wygrywa ten,

Kto wierzy, że wygrać może.

Anonim

4. PATRZ I SŁUCHAJ TEGO, CO INNI CI PRZEKAZUJĄ

Słowo „patrz" oznacza zwrócenie uwagi na mowę ciała. Sygnały, które są przekazywane poprzez mowę ciała danej osoby mogą dostarczyć bardzo wielu informacji. Twierdzi się, że można rozróżnić około 750.000 sygnałów mowy ciała, a niektóre z nich bardzo trudno poddają się naszej kontroli. Takie sygnały na pewno dają pewniejsze informacje niż to, co ludzie mówią.

Bycie asertywnym nie oznacza, że trzeba forsować swój punkt widzenia. Asertywność jest połączeniem przekonywania, które oznacza umiejętność przekazywania swojego punktu widzenia oraz - o czym wie każdy sprzedawca - umiejętności słuchania, która zwiększa naszą siłę perswazji.

Być może jednym z kluczowych motywów pozwalających na uzyskanie większej asertywności jest zrozumienie i zawierzenie, jak łatwo przychodzi nam sprzedawanie własnych pomysłów. W mojej książce zatytułowanej „Selling To Win" w szczegółach opisuję systemy i metodykę perswazji. Mimo, że książka ta przeznaczona została dla osób zajmujących się sprzedażą produktów i usług, każdy powinien ją przeczytać, ponieważ każdy coś komuś sprzedaje - a między mówieniem i sprzedawaniem jest ogromna różnica.

Pracując nad tym etapem rozwijania własnej asertywności, ćwicz słuchanie i rozumienie punktu widzenia osoby, z którą rozmawiasz, nie rezygnując równocześnie z własnych poglądów.

Muszę to powtórzyć: zadawaj sobie pytania: „Dlaczego on to powiedział?" albo: „Dlaczego ona tak mówi?"

5. BIERZ POD UWAGĘ OKOLICZNOŚCI

Oznacza to, że jeśli chcesz porozumiewać się skutecznie i asertywnie, powinieneś dać sobie czas na pomyślenie i rozważenie okoliczności, którymi trzeba się zająć. Wzmocni to Twoje poczucie pewności siebie i ułatwi Ci wyrażenie tego, co chcesz przekazać.


Jest takie piękne powiedzenie: „Działaj szybko, żałuj bez pośpiechu".


Każdy ma prawo zastanowić się przed udzieleniem odpowiedzi. Aby pomóc sobie w odpowiednim ukierunkowaniu myśli, spróbuj wyobrazić sobie efekt końcowy tego, co chcesz osiągnąć. Tak często ludzie nie umiejący porozumiewać się usiłują zdobywać punkty albo wygrać spór. A tymczasem w świecie handlu powiada się: „Możesz wygrać spór, ale przegrasz możliwość sprzedaży".

Dlaczego masz więc przejmować się punktami? Określ rezultat jaki pragniesz osiągnąć, a to pomoże Ci wymyślić pozytywne rozwiązanie. Dobre myślenie oznacza pozostawienie mózgowi elastyczności. Nie pozwól, aby Twój proces myślowy stał się skostniały albo, by było Ci trudno wyobrazić sobie alternatywne rozwiązanie jakiegoś problemu.

6. PLANUJ SWOJE REAKCJE

Kiedy myślisz o sytuacji, która wymaga rozwiązania, sprawdź czy sprawa, którą się zajmujesz jest rzeczywiście ważna i czy nie jest jedynie przykrywką, pod którą ukrywa się prawdziwe sedno problemu.

Dlatego planując swoje reakcje musisz określić kiedy i jak. Nawiąż porozumienie z samym sobą podczas mentalnych przygotowań i za­akceptuj fakt, że w niektórych przypadkach druga strona może być wytrącona z równowagi albo rozzłoszczona.

Nie oczekuj tylko tego, co najlepsze, ale mentalnie przygotuj się również na najgorszy z możliwych scenariuszy, innymi słowy - co najgorszego może się zdarzyć? Nadmienię tutaj, że bardzo rzadko ma to faktycznie miejsce. Prawdziwie pozytywnie myślący człowiek zawsze oczekuje najlepszego, w swym umyśle utrzymuje wyraźny obraz pozytywnego rezultatu, ale zdaje sobie również sprawę z potencjalnie najgorszej sytuacji i ma przygotowany awaryjny plan na taką okoliczność. Kiedy w myślach tworzysz najgorszą wersję wydarzeń, to tak, jakbyś usunął z przebiegu procesu zachodzącego w twym umyśle pozytywne myśli.

7. PRZEKAŻ SWÓJ PUNKT WIDZENIA

Jeżeli z jakiegoś niezwykłego powodu staniesz się bardzo nerwowy albo odczujesz duże zaniepokojenie, weź kilka głębokich oddechów. Zwykle uspokaja to układ nerwowy i dotlenia krwioobieg. Odpręż się i oczyma wyobraźni wyraźnie zobacz ten pozytywny rezultat. Przeka­zując swój punkt widzenia - podkreślam to jeszcze raz - bądź absolutnie pewny tego, co mówisz.

Bądź otwarty i nie broń się. Nie wyobrażaj sobie, że druga strona myśli dokładnie tak samo, jak Ty. Nie polegaj na wyobraźni drugiej strony i nie przekazuj niczego z poczuciem: „Mam nadzieję, że zrozumieli, o co mi chodzi".

Nie może być niezrozumienia, a tym bardziej sarkazmu. Skutecznie przekazując swój punkt widzenia, zaakceptuj, że w pewnym stopniu porozumiewanie się między ludźmi jest procesem sprzedaży. Ma ona przekonać kogoś do wyraźnego zobaczenia pewnego efektu końcowego, który chcesz osiągnąć.

Działania podejmowane w celu osiągnięcia danego rezultatu nigdy nie są tak ważne jak samo przekazywanie wyraźnego obrazu tego, jaki ten rezultat ma być.

8. BĄDŹ NASTAWIONY POZYTYWNIE

I wreszcie - ZAWSZE BĄDŹ NASTAWIONY POZYTYWNIE -szczęśliwy, radosny i uśmiechnięty. Ludzie, którzy komunikują się z radosnym i pozytywnym wyrazem twarzy, łatwiej przekazują swój punkt widzenia innym.

PAMIĘTAJ

Osiem stopni pomagających wzmocnić asertywność:

• Oczekuj własnego lęku.

V

• Buduj poczucie pewności siebie.

V

• Wierz w siebie.

V

• Patrz i słuchaj tego, co inni Ci przekazują.

V

• Bierz pod uwagę okoliczności.

V

• Planuj swoje reakcje.

V

• Przekaż swój punkt widzenia.

V

• BĄDŹ NASTAWIONY POZYTYWNIE.

MĄDRE SŁOWA

Kiedy ktoś mówi przyciszonym głosem, na pewno czegoś potrzebuje. Kiedy podnosi głos, znaczy to, że tego nie dostał.

BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE

Ludzie najmniej cenią tę swoją wartość, która jest najcenniejsza. Ta wartość - przy stosowaniu odpowiedniej troski, może znacząco zmienić życie. Ta wartość traktowana jest jako coś pewnego i stałego, na co nie można narzucić żadnej ceny. Tą wartością jest, rzecz jasna, nasz własny mózg, umysł i proces myślowy.

Wyobraź sobie komputer stworzony i skonstruowany przez najdosko­nalsze i najbardziej zaawansowane technologicznie mózgi świata. Ten komputer jest tak ogromny, jak stadion Wembley. Taki komputer kosztowałby miliony funtów, a jednak każdy człowiek dysponuje najpotężniejszym komputerem, jaki ludzkość do tej pory stworzyła.

Naukowcy prowadzący badania ciągle nam mówią, że ledwie maleńka cząstka ludzkiego mózgu jest poznana i wykorzystywana. Zapewne największym osiągnięciem dwudziestego wieku będzie jeszcze większe zrozumienie i pełniejsze wykorzystanie mózgu.

Ale co to ma wspólnego z poczuciem automotywacji? To bardzo proste - musi istnieć bezpośrednie powiązanie pomiędzy własnymi przekonaniami i motywacją.

Jeżeli przyjmiesz, że Twoją najcenniejszą wartością jest Twój mózg, warto też przyjąć pewne podstawowe zasady dotyczące jego funkcjono­wania - a są one bardzo proste. Przykładowo, cokolwiek wprowadzisz do mózgu, dostaniesz to z powrotem. Mózg działa podobnie jak nowoczesny komputer. Mózg potrafi jednak także myśleć i tworzyć, czego komputer nie jest w stanie robić.

Jeśli więc przyjmiemy, że mózg jest najbardziej niezwykłym miej­scem do magazynowania informacji, kluczowym zagadnieniem staje się dopilnowanie co będziemy w nim magazynowali. Niektórzy ludzie mają mózg wypełniony negatywnymi myślami i przeżyciami. Ciągle wprowadzają do niego sygnały: „Nie mogę" i stosy wymówek, które potwierdzają dlaczego nigdy im się nie uda.

Kiedy więc tacy ludzie stają w obliczu nowej możliwości lub wy­zwania, ich mózg na każde pytanie daje odpowiedź: „Nie, nie możesz" - albo coś podobnego.

W rozdziale poświęconym asertywności omówiliśmy znaczenie budowania pewności siebie. Zajmijmy się teraz pięcioma etapami koniecznymi do budowania tej pewności i umożliwiającymi zbudowanie własnych przekonań, które mogą stać się podstawą do wewnętrznej automotywacji.

1. POZBĄDŹ SIĘ WYMÓWEK

Wiele osób hamuje siebie w życiu tworząc nieuzasadnione i w znacznej mierze nieprawdziwe wymówki, takie jak:

• „Nie umiem"

• „Nie mogę, bo..."

• „Nie mam odpowiedniego wykształcenia"

• „Nie jestem dostatecznie asertywny"

• „Jestem za stary"

• „Jestem za młody"

• „Mam słabe zdrowie"

• „Nie mam szczęścia"

• „Nigdy nie jestem we właściwym miejscu o właściwej porze"

• „Nie skończyłem odpowiedniej szkoły"

• „Tak już jest w mojej rodzinie"

• „Urodziłem się pod złą gwiazdą"

Wymówki. Każdy może wymyślić pretekst do czegokolwiek, dlatego chcąc budować poczucie pewności siebie nigdy - i naprawdę mam tu na myśli nigdy więcej - nie uciekaj się do wymówek. Może wymówki są wygodne, a czasem rzeczywiście mogą dawać uspokojenie, ale na pewno powstrzymują Cię one przed osiągnięciem celu.

Spróbuj więc wymazać ze swojego myślenia i ze słownika, którego używasz słowa, ,NIE UMIEM" i, ,NIE JESTEM" i zastąp je - i naprawdę mam tu na myśli słowo zastąp - zwrotami „UMIEM" i „JESTEM".

Pamiętaj: Twój mózg to magazyn - możesz z niego wydobyć to, co wcześniej do niego wprowadziłeś, dlatego trzeba negatywne stwierdzenia zastępować pozytywnymi.

2. ZASTOSUJ POTĘGĘ OBRAZU

Najpierw zadam Ci dwa pytania: Jakie masz o sobie zdanie? Jakie jest Twoje wyobrażenie o sobie?

Mam nadzieję, że jesteś w stanie udzielić odpowiedzi, że jesteś z siebie dumny, że jesteś o sobie jak najlepszego zdania - ale chciałbyś żeby było jeszcze lepiej.

Wszyscy znamy takie powiedzenie:, Jak zobaczę, to uwierzę". Mózg, mając nieograniczone możliwości, może Ci bardzo pomóc w spełnieniu życiowych ambicji, jeżeli dasz mu szansę. Niech Twój mózg wyobrazi sobie Ciebie takim, jakim chcesz być. Dokładnie wyobraź sobie to, co chcesz osiągnąć. Im więcej o tym myślisz, tym masz większe możliwości uzyskania pozytywnego rezultatu.

Jest jeszcze jedno powiedzenie: „Stajemy się tym o czym myślimy". Pamiętam, jak podczas jednego z moich wykładów zacytowałem to stwierdzenie, na co ktoś z widowni krzyknął: „Ale ja nie chcę być dziewczyną!" A mówiąc poważnie: ta metoda może przynieść zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki.

Jeśli będziesz pozwalał swoim myślom nieustannie krążyć wokół chorób i złego stanu zdrowia, niemal pewne jest, że będziesz doświadczał dolegliwości, o których myślisz. Jeśli ciągle będziesz myślał o negatyw­nych stronach Twojego małżeństwa czy kariery zawodowej, wszystko to może stać się rzeczywistością.

Dlatego budując pewność siebie przy pomocy tworzonych w myślach obrazów należy dopilnować, aby to, o czym myślisz i co sobie żywo wyobrażasz, było pozytywne. Musi to sprzyjać Twojemu wyobrażeniu o sobie i jego polepszaniu, te myśli muszą być nakierowane na cele, które sobie stawiasz - aspiracje i szczęście w Twoim życiu.

Co się więc dzieje, jeśli przyłapiesz się na jakiejś negatywnej myśli?

Pozwól, że zapytam: co robisz, gdy wywołując film stwierdzisz, że jedno ze zdjęć jest nieostre albo, że nieco się ono prześwietliło? Sądzę, że najprawdopodobniej po prostu wyrzucisz to zdjęcie. Twój mózg powinien działać dokładnie w taki sam sposób.

Jeśli przyłapiesz się na myśleniu o czymś, co nie sprzyja osiągnięciu przez Ciebie zakładanego celu, powiedz sobie: „Nie chcę o tym myśleć. Nie chcę tak myśleć". Powiedz swojemu mózgowi, swoimi własnymi słowami, aby pozbył się tej myśli i zastąpił ją bardziej pozytywnym procesem myślowym. Pamiętaj to, co już Ci mówiłem - na jawie możesz kontrolować wszystko, o czym myśli Twój mózg. To nie on Ciebie kontroluje.

3. NIE BÓJ SIĘ PORAŻKI

Lęk przed poniesieniem porażki zmniejsza poczucie pewności siebie i, co jest naturalne, automotywację.

Kiedy stajesz w obliczu jakiejś nowej możliwości lub wyzwania, zadaj sobie pytanie, co najgorszego może się zdarzyć, co możesz nazwać porażką w danej sytuacji. Podzielę się z Tobą takim oto zdaniem, które John Evans Jones, mój dobry przyjaciel, często wypowiada: „Każda porażka to tylko negatywny rezultat". Innymi słowy, rezultat, który Ci się nie podoba.

W ćwiczeniu pozytywnego myślenia tkwi pewne zagrożenie: nie­którzy ludzie mogą stać się nieznośnie i nierealistycznie pozytywni; mogą stworzyć sobie tak niebiańskie umysły, że na Ziemi nie będzie z nich żadnego pożytku.

Kluczowe jest zachowanie odpowiedniej równowagi. Trzeba zachować realizm: kiedy już przyjrzysz się najgorszemu, co może się stać i pomyślisz o tym, jak poradzić sobie w takiej sytuacji, gdyby rzeczywiście to nastąpiło - innymi słowy, stworzysz dla siebie plan awaryjny, pozbądź się całkowicie tej myśli i skoncentruj się na plano­waniu sukcesu.

Cokolwiek robisz, nie obawiaj się niepowodzenia. Ten lęk powstrzy­muje wielu ludzi przed podjęciem próby zrobienia czegokolwiek, przed jakimkolwiek dążeniem i osiągnięciem czegokolwiek, ponieważ nie są oni w stanie poradzić sobie z zaakceptowaniem możliwości poniesienia porażki.

Niektórzy nigdy niczego nie próbują zrobić, ponieważ ten lęk przed porażką działa w ich mózgu od wielu lat. Myślą o nim codziennie, nic więc nie robią, a wskutek tego tracą poczucie pewności siebie, stają się niepewni i nieszczęśliwi. Pozwól, że zacytuję tu takie cudowne stwierdzenie:, Jedynym sposobem na pokonanie lęku jest robienie tego, czego się obawiasz".

Zanim zakończymy rozważania o niepowodzeniu, powiem tylko tyle, że są ludzie, których lęk przed niepowodzeniem motywuje, O ile jednak motywuje ich ten lęk, to nigdy nie wyobrażają sobie, żeby mogli faktycznie ponieść porażkę - a to zasadnicza różnica.

4. WYGLĄD TWORZY POCZUCIE PEWNOŚCI

Już poruszyłem ten temat w niniejszej książce, ale nie przepraszam za to, że się powtarzam. Nieustannie zwracaj uwagę na swój wygląd zewnętrzny.

Zdarzyło Ci się kiedyś być na wieczornym przyjęciu, podczas którego wszyscy - oprócz Ciebie - ubrani byli w garnitury czy smokingi? Jeśli nie, na pewno masz w sobie obawę przed znalezieniem się w takiej sytuacji. Gdyby tak się stało, byłby to kryzys Twojego poczucia wartości.

To jest ten sam mózg, to samo ciało, niemniej jednak wygląd zewnętrzny nas zawiódł. Musisz zrozumieć znaczenie wyglądu zewnętrznego i musisz wydać nieco pieniędzy, aby upewnić się, że to, co na zewnątrz, wygląda dobrze - po to, by to co wewnątrz również miało szansę stać się dobrym. Ale i w tym przypadku, jak ze wszystkimi innymi sprawami, bądź realistą. Niektórzy ludzie przesadnie zajmują się swoim wyglądem i kończą karmiąc własne ego.

Przypomnę takie powiedzenie:„Im większe ego, tym mniejsze konto w banku".

5. SPORZĄDŹ WYKAZ SWOICH SUKCESÓW

Każdy doświadcza sukcesu w swoim życiu. Każdy też przeżywa słabsze okresy, gdy traci poczucie pewności siebie lub gdy ciąg pozytywnych zdarzeń w jego życiu zmienia się w negatywną passę. Kiedy ma to miejsce, na Tobie spoczywa odpowiedzialność za odwrócenie losu.

Pomysł sporządzenia wykazu własnych sukcesów jest bardzo prosty. Wróć pamięcią do swoich najdawniejszych sukcesów. Może był to czas szkoły podstawowej, kiedy wygrałeś w biegu z łyżeczką i jajkiem. Może były to gratulacje, jakie zebrałeś po narysowaniu czy namalowaniu czegoś. Spróbuj więc przypomnieć sobie wszystkie swoje sukcesy, nawet te najdawniejsze, jakich doświadczyłeś do tej pory. Możesz nagrać je na taśmie magnetofonowej. Możesz sporządzić ich wykaz w formie notatnika. Bez względu na to, jaką metodę zastosujesz, stale dopisuj nowe sukcesy swojego życia. A potem, kiedy zdarzy Ci się stanąć w obliczu potencjalnej utraty pewności siebie, możesz przejrzeć ten wykaz i odświeżyć swoją najcenniejszą wartość wspomnieniami sukcesów, które odniosłeś. Zmniejszy to poczucie zwątpienia czy utratę pewności siebie, jakie wynikły z zaistniałych okoliczności.

Motywacja może utrzymać się tylko na bazie nadziei. Aby motywo­wać siebie, musisz mieć nadzieję. A nadzieja oznacza oczekiwanie przyszłości. Z tego względu, jeśli chcesz motywować siebie, musisz ponosić odpowiedzialność za tworzenie swojej własnej nadziei. Ludzie, którzy naprawdę mają poczucie automotywacji, nie pozwalają, by ich nadzieja wymknęła im się spod kontroli albo, by ktoś inny im ją zapewnił - rząd, polityka na świecie, pogoda czy jakikolwiek inny czynnik, który nie podlega ich bezpośredniej kontroli.

Przypomnijmy więc sobie teraz działania konieczne do budowania nadziei i koncentrowania się. Aby mózg mógł działać, musi mieć wyznaczony cel, dlatego kolejny rozdział zapozna Cię z etapami ustalania celów w życiu.

PAMIĘTAJ

Pięć stopni prowadzących do budowania poczucia pewności siebie:

• Pozbądź się wymówek.

V

• Zastosuj potęgę obrazu.

V

• Nie bój się porażki.

V

• Zajmij się swoim wyglądem.

V

• Sporządź wykaz swoich sukcesów.

MĄDRE SŁOWA

Im więcej robimy czegoś dobrego, tym mniej jesteśmy za to nagradzani. Im więcej robimy czegoś złego, tym bardziej jesteśmy za to karani.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Powiązany:

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconTemat: " Charakterystyka I sztuka serwowania win południowych ze szczególnym uwzględnieniem win hiszpańskich, portugalskich, greckich oraz ich obecność w kartach win I wódek w restauracjach hotelowych "

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconMotywowanie w organizacjach niedochodowych Motywowanie jest jednym z podstawowych elementów zarządzania

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconПрайс-лист на системы защиты информации и антивирусные программы
Системные требования: Win xp sp2 x32, Vista, 7 – All, Процессор 300 мгц для Win xp, 1 ггц для Vista/7

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconWin gsm strona glowna : o firmie : Partnerzy: win gsm: Referencje: Pobierz: Kontakt Kontakt

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconBrittany Sullivan Ashley Gill Megan Denny

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconPrasowy Marsylia, październik 2011 millesime bio 2012 – XIX światowe Targi Win pochodzących z upraw ekologicznych
«biologicznym» I światowym rynkom wina. «Wieczór Winiarzy» (Soirée des Vignerons), organizowany w formie ekologicznego koktajlu,...

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) icon507 601 spider-win

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconWitamy koneserów win krajowych

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) icon[Thu Dec 14 11: 53: 52 2000, Archiwumgw win]

Richard denny motywowanie do zwycięstwa (Motivate to Win) iconIf you were to win the lottery opening/Gathering Words

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom