Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego
Pobierz 8.46 Kb.
NazwaEsej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar8.46 Kb.
TypDokumentacja
Esej na temat ,,Hymnu do miłości”

Ignacego Krasickiego


Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII w. przechodziła okres wielkich reform, które objęły niemal wszystkie dziedziny życia. Zadanie, jakiego podjęli się reformatorzy, było ogromne, a zaniedbania widoczne na każdym kroku. Mimo wielu wciąż istniejących kontrastów i ciągłego zagrożenia z zewnątrz Polacy zdobyli się na wielki wysiłek. Efekty zapoczątkowanych zmian dały się odczuć w wiele lat później po utracie niepodległości.


Tak więc okazało się, że rozbiór Polski, mimo tragicznych konsekwencji, był dla Polaków wstrząsem pozwalającym zrozumieć, że dalsze odkładanie reform Polski grozi jej całkowitym wymazaniem z mapy Europy.

W takim to czasie i w takiej sytuacji politycznej biskup Ignacy Krasicki opublikował w ,,Zabawach przyjemnych i pożytecznych” swój wiersz rozpoczynający się od słów: ,,Święta miłości kochanej ojczyzny”. Utwór ten stał się na pewien czas polskim hymnem narodowym. Trafiał do serc, ale przede wszystkim do ,,umysłów poczciwych"” świadomych agonii swojej ojczyzny i gotowych poświęcić wiele, byle tej agonii zapobiec.

Konfederacja barska, jej tragiczny finał, zsyłki konfederatów w głąb Rosji, emigracja wielu, i wreszcie rok 1772 – pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej. Te doświadczenia ostatnich lat łączą ,,świętą miłość” ojczyzny z ofiarą i cierpieniem. To ,,zjadłe trucizny” przyczyniły się do kalectwa kraju, a w efekcie doprowadziły ojczyznę na skraj przepaści. Czujni sąsiedzi tylko umiejętnie tę sytuację wykorzystali.

Ale przecież prawdziwa święta miłość” przyjmuje ojczyznę taką, jaką jest, a więc również słabą, chorą, bezbronną, a w efekcie okaleczoną. ,,Umysł poczciwego” patrioty zdaje sobie sprawę, ze ,,chwalebne blizny” mogą stać się lekarstwem dla okaleczonego, nie tylko przez rozbiór, kraju.

W kunsztownie zbudowanych oksymoronicznych zestawieniach pojęciom kojarzącym się z nieszczęściem, a nawet pogardą (zjadłe trucizny, więzy, pęta, nędza) poeta nadaje nowe, zaskakujące znaczenie, podnosząc je do rangi oznak patriotyzmu. Tak, bo ojczyzny się nie wybiera, podobnie jak dziecko nie wybiera swoich rodziców i nie odrzuca, ponieważ mu nie odpowiadają. Człowiek rodzi się w danej ojczyźnie, stając się jej obywatelem. Żyje niejako z nią w symbiozie. I jak niezbędna mu jest do życia, przekonuje się, gdy ją traci. Wtedy do ,,poczciwego” Polaka dociera świadomość, że ta ojczyzna, chociaż daleka od ideału, ,,gnieździ w umyśle rozkosze prawdziwe”. W takiej sytuacji wielu patriotów będzie się identyfikować ze słowami I. Krasickiego ,,Byle cię można wspomóc, byle wspierać/ nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. To właśnie dla walorów patriotycznych książę Adam Czartoryski – komendant Szkoły Rycerskiej – uczynił ten utwór oficjalną pieśnią, którą kadeci odmawiali jako modlitwę w obecności oficera dyżurnego lub śpiewali jako hymn szkolny. Ponadto utwór ten włączono do ,,Katechizmu moralnego dla uczniów Korpusu Kadetów”. Tekst ten wyryto również złotymi literami na ścianie jednej z sal. Tym sposobem chciano wykształcić nie tylko sprawnego oficera, ale i wzorowego obywatela.

Również dla walorów wychowawczych Komisja Edukacji Narodowej wprowadziła tekst hymnu do podręcznika gramatyki O. Kopczyńskiego. Rzeczpospolita upadła, ale pozostali światli obywatele, którzy nie mogli zapomnieć, że należą do narodu o wielkiej przeszłości, zasługującego na własne państwo.

Toteż utwór biskupa Ignacego Krasickiego wnikał coraz bardziej w świadomość społeczną Polaków. W 1807 roku J. Elsner skomponował do niego muzykę i od tego czasu hymn ten bywał śpiewany podczas manifestacji i uroczystości patriotycznych. W Królestwie Kongresowym nawet zakazano jego publikowania i wykonywania, ale podczas powstania listopadowego oraz styczniowego znowu wzbudzał w Polakach ducha narodowego. I tak było do czasu, aż pojawił się Mazurek Dąbrowskiego.


Kazimiera Wiśniewska


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconTemat: „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego gorzką bajką o braku przyjaźni

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconTemat: Dlaczego Zofia Kossak-Szczucka nazwała bajki Ignacego Krasickiego „klejnotami”?

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconXix konkurs plastyczny dla dzieci,,plastek ” na temat : „ilustracja do wybranej bajki ignacego krasickiego”

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconBajki ignacego krasickiego

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconUczą I bawią- bajki Ignacego Krasickiego

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconTwórczość Ignacego Krasickiego w opinii współczesnego, młodego czytelnika

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś: Znać podstawowe informacje o oświeceniu, o życiu I twórczości Ignacego Krasickiego

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconPrzed rozpoczęciem pracy powinieneś: Znać podstawowe informacje o oświeceniu, o życiu I twórczości Ignacego Krasickiego

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconTematyka tegorocznego konkursu: Realizacja przesłania z Hymnu o miłości w życiu błogosławionej Karoliny I naszym

Esej na temat,,Hymnu do miłości” Ignacego Krasickiego iconM mojej prezentacji jest problematyka bajek. Postaram się omówić I przeanalizować je pod względem rozrywkowości I dydaktyczności na podstawie poszczególnych bajek Ignacego Krasickiego I Adama Mickiewicza

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom