Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł
Pobierz 78.27 Kb.
NazwaScenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar78.27 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV A Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł


Temat: „Ach, co to była za szkoła!” – o Akademii profesora Kleksa.

Czas realizacji: 1x45 min.


I Materiał programowy:

a) lektura autorstwa Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa”,

b) ciekawostki na temat szkoły w Polsce i na świecie.


II Cele poznawcze (operacyjne):

STANDARDY WYMAGAŃ

 1. Wiadomości:

Uczeń:

- zna treść lektury „Akademia pana Kleksa”,

- zna słownictwo związane z książką, bohaterami,

- zna realia współczesnej szkoły,

- zna słownictwo związane ze szkołą.


b) Umiejętności:

Uczeń:

- odpowiada na szczegółowe pytania dotyczące treści książki,

- sprawdza swoją wiedzę dotyczącą lektury poprzez wykonanie poleceń (przędzenie liter, geografia, „Oko w oko z profesorem – pan Kleks zadaje pytania”),

- mobilizuje się do aktywności poznawczej i twórczej,

- wybiera ciekawy epizod z życia mieszkańców Akademii i pokazuje klasie lub rysuje na tablicy (kalambury, scenki),

- dostrzega różnice między szkołą współczesną a Akademią pana Kleksa, szkołą naszą a szkołą rówieśników z lektury szkolnej (według kryteriów),

- formułuje argumenty na dany temat – dlaczego warto chodzić do szkoły, warto się uczyć,

- wymienia korzyści płynące z chodzenia do szkoły, zalety uczenia się,

- dobiera skojarzenia do wyrazu „szkoła”.

c) Postawy

Uczeń:

- dba o kulturę języka podczas budowania ustnej i pisemnej wypowiedzi,

- efektywnie pracuje,

- wzmacnia wytrwałość w pokonywaniu trudności,

- jest zainteresowany tematem zajęć,

- proponuje oryginalne rozwiązania.

- wyraża własną opinię, wypowiada się samodzielnie,

- jest otwarty w wyrażaniu sądów i opinii oraz tolerancyjny wobec działań, zainteresowań i sądów innych osób.


III Typ lekcji:

 1. utrwalająca i sprawdzająca wiedzę dotyczącą lektury,

 2. prezentująca, poprzez różne formy pracy, zasób wiedzy uczniów o profesorze Kleksie i jego Akademii.IV Metody pracy:

a) metoda ćwiczeń praktycznych: zadania dla uczniów,

b) rozmowa nauczająca – pogadanka,

c) burza mózgów,

d) rozmowa kierowana.


V Formy pracy:

a) indywidualna,

b) praca w parach.


VI Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:

 1. Tekst piosenki „Witajcie w naszej bajce”. Załącznik nr 1

 2. Ciekawostki przygotowane przez nauczyciela – „Garść informacji o szkole.” Załącznik nr 2

 3. Kartka papieru dla uczniów pracujących w parach – w tabeli różnice między szkołą współczesną (Szkoła Podstawowa Nr 3) a Akademią pana Kleksa. Załącznik nr 3

 4. Pisaki.

 5. Lektura autorstwa Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa”.

 6. Karta pracy dla uczniów pracujących indywidualnie – „Oko w oko z profesorem – pan Kleks zadaje pytania” Załącznik nr 4

 7. Karta pracy dla uczniów pracujących indywidualnie – „Przędzenie liter. Geografia.” Załącznik nr 5

 8. Pytania podczas gry globusem (nauczyciel rzuca piłkę z narysowanymi konturami państw i zadaje pytania wybranemu uczniowi). Załącznik nr 6

 9. Piłka z narysowanymi konturami państw.

 10. Kolorowe piegi dla każdego uczestnika lekcji.

 11. Wokół szkoły – polecenia (jedno do wyboru) – praca domowa. Załącznik nr 7TOK LEKCJI


I Część wstępna (faza wprowadzająca):

1. Czynności organizacyjno – porządkowe (sprawdzenie obecności, przygotowania do zajęć).

2. Nauczyciel przedstawia cele zajęć, wprowadza w tematykę.

3. Nauczyciel podaje temat lekcji oraz zapoznaje uczniów z zakresem treści, który poznają na lekcji.


II Część właściwa (faza realizacyjna):

1. Uczniowie odśpiewają piosenkę „Witajcie w naszej bajce.” Załącznik nr 1


2. Krótka rozmowa - co kojarzy wam się ze szkołą? Uczniowie zapisują w zeszytach.

Skojarzenia:

- nauka,

- nauczyciele,

- sprawdziany, kartkówki, odpytywanie,

- dyskoteki,

- wycieczki,

- patron szkoły,

- stres,

- hałas,

- oceny.


3. Rozmowa kierowana - dlaczego warto się uczyć, warto chodzić do szkoły?

Argumenty:

- można się czegoś nauczyć,

- w szkole szybko płynie czas i nie nudzimy się,

- można zdobyć nowe umiejętności,

- możemy powiększyć grono przyjaciół,

- poznajemy świat,

- uczymy się zachowań w trudnych sytuacjach,

- znajdujemy autorytety (np. osobowość nauczyciela nas inspiruje do samodoskonalenia, zdobywania wiedzy i umiejętności).


3. Ciekawostki na temat dawnej szkoły, różnych szkół na świecie – pogadanka nauczyciela – „„Garść informacji o szkole.” Załącznik nr 2


4. Akademia Ambrożego Kleksa – jeden z uczniów przypomina najważniejsze informacje dotyczące Akademii:

- gdzie znajdowała się szkoła?

- kto mógł do niej uczęszczać?

- ilu było uczniów?


5. Nasza szkoła a „Akademia Pana Kleksa” - prezentacja efektów pracy uczniów w parach na wcześniejszej lekcji (w tabeli różnice między szkołą współczesną - Szkoła Podstawowa Nr 3 a Akademią pana Kleksa); omówienie. Załącznik nr 3


6. Uczniowie otrzymują karty pracy:

- uczniowie wykorzystują wiedzę dotyczącą profesora i jego uczniów zdobyte na podstawie lektury i uzupełniają karty pracy , Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

- uczniowie prezentują swoje karty pracy – pytania szczegółowe; przędzenie liter; geografia,

- omówienie efektów pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność stylistyczną, ortograficzną wypowiedzi (pisownia nazw geograficznych).


7. Kalambury – uczniowie prezentują różne sytuacje z życia mieszkańców Akademii, klasa odgaduje.


8. Pytania podczas gry globusem (nauczyciel rzuca piłkę z narysowanymi konturami państw i zadaje pytania wybranemu uczniowi). Załącznik nr 6


III Podsumowanie lekcji, zadanie pracy domowej (faza podsumowująca):

1.Podsumowanie zajęć, ocena aktywności uczniów.

2. Rozdanie żółtych lub czerwonych piegów dla każdego uczestnika zajęć.

3. Zadanie pracy domowej:

a) uzupełnij dokładnie karty pracy wypełniane na lekcji i wklej do zeszytu,

b) „Wokół szkoły – polecenia (jedno do wyboru)” – różny stopień trudności. Załącznik nr 7

- ułóż przepis na szkolny sukces (składniki – np. szklanka wsparcia rodziców, przyjaciół, codzienna dawka ciekawych lekcji, kilo systematycznej nauki, obowiązkowość, chęci, tabliczka odstresowującej czekolady, szczypta koncentracji, łyżka wiary w siebie i konsekwencji, krople nauczycielskich wskazówek, cennych rad, uśmiech, życzliwość kolegów i nauczycieli; sposób przygotowania),

- opisz swoją ulubioną nauczycielkę lub nauczyciela (wstęp – imię i nazwisko, nauczany przedmiot; rozwinięcie – wygląd, cechy charakteru, stosunek do uczniów; zakończenie, ocena nauczyciela),

- szkoła marzeń (wygląd szkoły, otoczenia; wyposażenie; rodzaje zajęć pozalekcyjnych; sposób spędzania przerw; metody pracy na lekcji),

- jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? - uzasadnij swoją odpowiedź.

c) chętni – zaprojektuj logo Akademii pana Kleksa.


3.Ewaluacja zajęć:

a) nauka poprzez zabawę z bohaterem literackim,

b) prezentacja prac uczniów (tabela – porównanie naszej szkoły z Akademią; projekt logo Akademii ) na tablicy polonistycznej w sali nr 73.


IV Materiał rezerwowy: polecenia dla uczniów:

 • W parach – wymyśl reklamę Akademii profesora.

 • Uczniowie układają w punktach plan zajęć podopiecznych pana Kleksa.Nauczyciel języka polskiego – Anna Szczygieł


Załącznik nr 1

Akademia Pana Kleksa - "Witajcie w naszej bajce" 


[Jan Brzechwa]

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.

Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Bo z nami jest weselej, ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.

Ref.:
My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.


Załącznik nr 2


Garść ciekawostek o szkole: • Dawna szkoła w Polsce:

- jedna sala lekcyjna, w zimie dzieci siedziały w czapkach i kożuchach, nie miały książek (nowela Bolesława Prusa „Antek”),

- nauczyciel uczył wszystkich przedmiotów (szycie, rachowanie, kaligrafia – sztuka ładnego pisania, haftowanie, gotowanie), nauczyciel mieszkał w szkole;

- w Szkole Rycerskiej (Korpus Kadetów – 1765 r.) – przygotowywano do służby wojskowej, uczono fechtunku, rysunku, literatury, tańca,

- szkoła pod zaborami – zakaz nauczania polskich treści, cenzura; strajk we Wrześni pod zaborem pruskim.


 • Edukacja na świecie:

- w starożytności nauczano – filozofowano na rynku – w centrum miasta,

- rozpoczęcie nauki w wieku 3 lat – Francja, Liban,

- rozpoczęcie nauki w wieku 4 lat – Australia,

- rok szkolny w Norwegii zaczyna się 15 sierpnia,

- w Libanie mundurki, a oprócz tego muzułmańskie dziewczyny chusty na głowach,

- w Anglii ściąganie jest niedopuszczalne i karane,

- w Szkocji jeden z ciekawszych przedmiotów to ekonomika – gotowanie, wyszywanie, robienie maskotek,

- różnice w wyposażeniu sal lekcyjnych, np. w Afryce niektóre dzieci siedzą na podłodze, w Stanach nowoczesne klasy, komputery (ale niski poziom wykształcenia, wiedzy o świecie w różnych dziedzinach)


Załącznik nr 3


Kryteria porównywania


Szkoła Podstawowa

Nr 3 w Lubartowie

akademia pana kleksa

Wygląd szkoły i jej otoczenia

Wyposażenie szkoły (sprzęt, pomoce dydaktyczne)

Lekcje
Sposób nauczania (metody pracy na lekcji, pomysły nauczycieli)
Sposób sprawdzania wiedzy, oceniania uczniów

Nagrody i kary

Atuty (zalety) szkoły, największe atrakcje dla uczniów


Załącznik nr 4

Oko w oko z profesorem – pan Kleks zadaje pytania


1.

Jak się wabi pies Adasia Niezgódki?


1.
2.

Ile było furtek do bajek?


2.
3.

Czy w Akademii był telefon?


3.
4.

W jakiej bajce Adaś spotkał autora Baśni, pana Grimma?

4.
5.

Dokąd pan Kleks wypożyczył swoich dwóch uczniów i dlaczego?

5.
6.

Kim naprawdę był Mateusz?


6.
7.

W jaki sposób Mateusz znalazł się w Akademii?

7.
8.

Jakiego koloru szkiełka jadł pan Kleks?


8.
9.

Gdzie był ukryty guzik od czapki bogdychanów?

9.
10.

Kim byli rodzice Alojzego?


10.
………………………………………………………………………………………………………………….


Oko w oko z profesorem – pan Kleks zadaje pytania


1.

Jak się wabi pies Adasia Niezgódki?


1.
2.

Ile było furtek do bajek?


2.
3.

Czy w Akademii był telefon?


3.
4.

W jakiej bajce Adaś spotkał autora Baśni, pana Grimma?

4.
5.

Dokąd pan Kleks wypożyczył swoich dwóch uczniów i dlaczego?

5.
6.

Kim naprawdę był Mateusz?


6.
7.

W jaki sposób Mateusz znalazł się w Akademii?

7.
8.

Jakiego koloru szkiełka jadł pan Kleks?


8.
9.

Gdzie był ukryty guzik od czapki bogdychanów?

9.
10.

Kim byli rodzice Alojzego?


10.

Załącznik nr 6


Pytania podczas gry globusem


 • W czym jestem podobny do pana Kleksa?

 • Jaką lekcję bym zaproponował, gdybym był profesorem Kleksem?

 • Co by było, gdyby golarz Filip przejął Akademię?

 • Gdybym był szpakiem Mateuszem....

 • Czy podziwiasz pana Kleksa? Dlaczego?

 • Który magiczny rekwizyt profesora chciałbyś mieć?

 • Gdybyś spotkał Adasia Niezgódkę, jakie byś mu zadał pytanie?

 • Która przygoda chłopców najbardziej cię zaciekawiła?

 • Co najbardziej podobało ci się w szkole profesora Kleksa?

 • Co zmieniłbyś w naszej szkole?

 • Gdybym był okiem profesora, które wszystko widzi, to zbadałbym...

 • Jaki nowy przedmiot szkolny wprowadziłbyś do Akademii?

 • Gdybyś zagrał w filmie o panu Kleksie, czyją rolę chciałbyś dostać?

 • Jakie nagrody wprowadziłbyś w naszej szkole?

 • Gdybyś spotkał pana Kleksa, jakie pytanie byś mu zadał?

 • Gdybyś spotkał golarza Filipa, jakie pytanie byś mu zadał?

 • Gdybyś spotkał szpaka Mateusza, jakie pytanie byś mu zadał?

 • Czy chciałbyś mieć takiego nauczyciela jak pan Kleks? Dlaczego?Załącznik nr 7


Wokół szkoły – polecenia (jedno do wyboru):


1.Ułóż przepis na szkolny sukces (składniki – np. szklanka wsparcia rodziców, przyjaciół, codzienna dawka ciekawych lekcji, kilo systematycznej nauki, obowiązkowość, chęci, tabliczka odstresowującej czekolady, szczypta koncentracji, łyżka wiary w siebie i konsekwencji, krople nauczycielskich wskazówek, cennych rad, uśmiech, życzliwość kolegów i nauczycieli; sposób przygotowania).

 1. Opisz swoją ulubioną nauczycielkę lub nauczyciela (wstęp – imię i nazwisko, nauczany przedmiot; rozwinięcie – wygląd, cechy charakteru, stosunek do uczniów; zakończenie, ocena nauczyciela).

 2. Szkoła marzeń (wygląd szkoły, otoczenia; wyposażenie; rodzaje zajęć pozalekcyjnych; sposób spędzania przerw; metody pracy na lekcji).

 3. Jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? Uzasadnij swoją odpowiedź.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconScenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV e szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 31 marca 2009 roku przez Annę Szczygieł

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconScenariusz lekcji otwartej przeprowadzonej klasie pierwszej Gimnazjum nr 27 w Szczecinie w dniu 24 listopada 2009 przez Halinę Szczepaniec

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconScenariusz lekcji języka polskiego w klasie V-VI szkoły Podstawowej Specjalnej

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconKonspekt lekcji historii w klasie czwartej szkoły podstawowej przygotowany przez annę gołownia

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconScenariusz lekcji wychowawczej przeprowadzonej 10. 04. 2002 R. W klasie IV szkoły podstawowej nr 162 w łodzi

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconScenariusz lekcji z języka niemieckiego przeprowadzonej w klasie III przez Renatę Tera

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconScenariusz lekcji otwartej z języka polskiego zrealizowany w klasie VI w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconKonspekt lekcji języka niemieckiego przeprowadzonej w klasie 2 j lo w dniu 26. 05. 09 r

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Scenariusz lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie IV a szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie w dniu 16 października 2009 roku przez Annę Szczygieł iconKonspekt lekcji języka niemieckiego przeprowadzonej w klasie 2 d lo w dniu 11. 06. 2008 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom