Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela
Pobierz 141.94 Kb.
NazwaPrzedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela
strona1/4
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar141.94 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela


Biorąc pod uwagę potrzebę praktycznego przygotowania studenta-przyszłego nauczyciela do pracy w szkole (zwłaszcza w zakresie jego kompetencji wychowawczych) w CEN UWr. realizujemy program kształcenia nauczycieli w ścisłej korelacji z organizacją praktyk studenckich.

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia przyjęliśmy, że podczas realizacji wrześniowej praktyki ciągłej student przeznacza 30 godz. na realizację zadań bloku psychologiczno-pedagogicznego1. Swoją pracę dokumentuje, gromadząc zbierane materiały w Portfolio praktykanta, gdzie umieszcza:

  • wszystkie materiały związane z realizowanym projektem studenckim,

  • Dzienniczek Doświadczeń praktykanta wraz z opisem i analizą wybranego zdarzenia (sytuacji problemowej),

  • wnioski z hospitowanych i prowadzonych samodzielnie lekcji,

  • obserwacje, protokoły oraz inne materiały niezbędne do przygotowania analizy przypadku ucznia oraz opracowania wskazówek do pracy z nim,

  • wypełniony przez nauczyciela-opiekuna praktyk w szkole arkusz obserwacji Kompetencje nauczycielskie praktykanta w zakresie sprawnego prowadzenia lekcji.

Celem realizacji projektów jest zebranie i usystematyzowanie informacji dotyczących wybranych obszarów pracy szkoły i nauczyciela oraz podjęcie określonych działań na terenie szkoły (np. zaplanowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej lub zajęć edukacyjnych dla rodziców na wybrany temat).

Prowadzenie Dzienniczka Doświadczeń oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat własnych działań od opiekuna praktyk ma pomóc studentowi w samopoznaniu i refleksji nad sposobem pełnienia przez niego roli nauczyciela.

Gromadząc materiały dotyczące wybranego ucznia praktykanci uczą się stosować w praktyce poznane techniki zbierania danych o uczniu.

Zebrane przez studentów materiały zostają szczegółowo omówione po praktykach w ramach zajęć konwersatoryjnych Przedmiotu uzupełniającego Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela.

W ramach tych zajęć ma miejsce :

- wymiana doświadczeń i refleksji studentów związanych z pobytem w szkole

- analiza wniosków zebranych w toku hospitacji i samodzielnie prowadzonych lekcji

- opis najważniejszych trudności, na które napotkał student podczas swojej pracy w szkole i które chciałby omówić z grupą i prowadzącym

- badanie zaistniałych zdarzeń – sytuacji problemowych w nawiązaniu do poznanej wiedzy teoretycznej

- prezentacja wybranych, najciekawszych projektów

- planowanie dalszego rozwoju zawodowego studenta


Plan omawiania pedagogicznej części portfolio:


Konwersatorium 1 Wstępna analiza portfolio studentów i przedstawienie planu dalszej pracy z portfolio


Konwersatorium 2 Studiowanie wybranych przez studentów fragmentów ,,Dzienniczka praktykanta” + analiza osobistych przekonań studentów nt.. szkoły, uczniów, pracy nauczyciela. Studenci przynoszą odpowiednie materiały


Konwersatorium 3 Analiza sytuacji problemowej w oparciu o przeczytany., poniżej zamieszczony tekst : por. Załącznik 1

Uwaga: Studenci przynoszą na to spotkanie także własne sytuacje problemowe z portfolio !


Konwersatorium 4 Analiza wniosków z lekcji ( prowadzonych i hospitowanych)


Konwersatorium 5 Prezentacja wybranych projektów


Konwersatorium 6 Analiza wybranych sytuacji problemowych z pobytu studentów na praktykach


Konwersatorium 7 Planowanie dalszego rozwoju zawodowego (konsultacje indywidualne)


Konwersatorium 8 Zaliczenie zajęć


UWAGA: studenci na kolejne spotkania przynoszą odpowiednie , przygotowane fragmenty portfolio ! Za brak materiałów otrzymują - 2pkt./.za każde zajęcia.


Analiza sytuacji wychowawczej - propozycja
  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconRecenzja artykułu pt. "Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy"

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconRola I kompetencje akademickiego nauczyciela dramy

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconKompetencje dydaktyczne nauczyciela wiedzy o kulturze (Film w szkole)

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconWywiadów I rozmów z rodzicami, z orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zawierających diagnozę pedagogiczną I psychologiczną

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconDr Anna Gajdzica kompetencje nauczyciela w wybranych nurtach I koncepcjach kształcenia

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconPrzygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania)

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconInformacja dotycząca opinii, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, będących podstawą do dostosowania uczniom warunków przeprowadzania sprawdzianu I egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconPoradnik dla nauczyciela szkoły podstawowej / Jędrzej Stanisławek. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne, 1993. 93 s

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconPrzewodnik dla nauczyciela. Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne. Warszawa 2002. ss. 144 (współautorzy: W. Bobiński, K. Orłowa)

Przedmiot uzupełniający Psychologiczno-pedagogiczne kompetencje nauczyciela iconPrzewodnik dla nauczyciela : [praca zbiorowa] / pod red. Andrzeja Jerzmanowskiego. Warszawa : Wydaw. Szkolne I Pedagogiczne, 1999. 135 s.; 24 cm. (Reforma)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom