Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku
Pobierz 1.08 Mb.
NazwaInformator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku
strona30/30
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar1.08 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI

Kryteria oceny

Punktacja

I. TEMAT (0 - 7 pkt)

1.

Cały tekst jest zgodny z tematem.

0 - 1

2.

Rozwinięcie obejmuje:

  1. podanie trafnego przykładu,

  2. komentowanie przykładu ,

  3. podsumowanie rozważań, wnioskowanie,

  4. realizowanie tematu zgodnie z przyjętą i uzasadnioną przez ucznia koncepcją.


0 - 1

0 - 1

0 - 1

0 - 1

3.

Praca jest poprawna pod względem merytorycznym.

0 - 1

4.

W treści zostały uwzględnione konteksty.

0 - 1

II. KOMPOZYCJA (0 - 3 pkt)*

5.

Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji.

0 - 1

6.

Tekst jest spójny (istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy).

0 - 1

7

Tekst jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia).

0 - 1

III. JĘZYK I STYL (0 - 4 pkt)*

8a.

Poprawnie (pod względem znaczeniowym) stosuje słownictwo, również w związkach frazeologicznych.

0 - 3

(dopuszczalne trzy błędy, niezależnie od kategorii)

3 bł. - 3 pkt

4 bł. - 2 pkt

5 bł. - 1 pkt

6 bł. - 0 pkt

8b.

Poprawnie odmienia wyrazy oraz łączy wyrazy w zdania i zdania pojedyncze w zdania złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych).

8c.

Trafnie dobiera środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrażeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy).

9.

Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi).

0 - 1

IV. ZAPIS (0 - 3 pkt)*

10.

Ortografia jest poprawna (dopuszczalne cztery błędy).

0 - 4 bł. - 1 pkt

5 bł. - 0 pkt

11.

Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 4 błędy).

0 - 1

12.

Zapis umożliwia komunikację.

0 - 1

Razem

0 - 17

* - Punktów z tych kategorii nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż 1/2 wymaganej objętości.

Uczeń otrzymuje „0” pkt, jeżeli praca jest niezgodna z tematem


Przykładowe rozwiązanie:

Zadanie:

W formie rozprawki rozwiń podany temat:

K
17 pkt
ultura rycerska – zginęła czy przetrwała do czasów współczesnych?

Uzasadnij odpowiedź, odwołując się na przykład do literatury, filmu, życia.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZAZadanie:


P
6 pkt
rzyrodnicy muszą kupić 49 namiotów. Mają na ten cel 14 000zł. W sklepie znajdują się namioty w dwóch gatunkach. Namioty pierwszego gatunku kosztują 350 zł, zaś drugiego gatunku 250 zł za sztukę. Jaką największą liczbę namiotów pierwszego gatunku mogą kupić przyrodnicy?


Kryteria punktowania zadań otwartych dla uczniów

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Kryteria wymagań

Kryteria szczegółowe


Punktacja

cząstkowa

Maksy-malna liczba punktów

I. Ustalenie metody roz-wiązania za-dania

  1. Wprowadzenie oznaczeń lub ich właściwa interpretacja.

0 - 1

0 - 3

  1. Prawidłowe ułożenie jednego rów-nania z układu równań.

0 - 1

  1. Prawidłowe ułożenie drugiego rów-nania z układu równań.

0 - 1

II. Rozwiązanie układu rów-nań

  1. Prawidłowe stosowanie wybranej metody rozwiązania układu równań.

0 - 1

0 - 2

  1. Wyznaczenie jednej niewiadomej (w obliczeniach dopuszczalne są błędy graficzne lub drobne błędy rachunkowe).

0 - 1

III. Ustalenie poprawnej odpowiedzi

  1. Sformułowanie odpowiedzi zgodnej z warunkami zadania, także takiej, która jest konsekwencją błędu graficznego lub rachunkowego.

0 - 1

0 - 1

Uwaga: Każdy inny prawidłowy sposób rozwiązania zadania z pełnym uzasadnieniem i opisem należy uznać i przyznać maksymalną liczbę punktów.

Przykładowe rozwiązanie:

Zadanie 40. (0 - 6)


Przyrodnicy muszą kupić 49 namiotów. Mają na ten cel 14 000zł. W sklepie znajdują się namioty w dwóch gatunkach. Namioty pierwszego gatunku kosztują 350 zł, zaś drugiego gatunku 250 zł za sztukę. Jaką największą liczbę namiotów pierwszego gatunku mogą kupić przyrodnicy?P
Uczeń przeanalizował treść zadania i ustalił prawidłowo sposób rozwiązania. Wprowadził odpowiednie oznaczenia oraz ułożył poprawnie układ równań. W rozwiązaniu równania popełnił tylko drobny błąd rachunkowy. Podana przez ucznia odpowiedź jest nieprawidłowa i nie jest ona konsekwencją popełnionego błędu rachunkowego, lecz nieprawidłowej interpretacji warunków zadania.
unktacja:


Kategoria wymagań

I

II

III

Razem

Kryteria szczegółowe

1

2

3

1

2

1

Punktacja

1

1

1

1

1

0

5


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Powiązany:

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconInformacje o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconO egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconMatematyka na egzaminie gimnazjalnym

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconFizyka na egzaminie gimnazjalnym – odpowiedzi. Zadanie 1 – D

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconKilka refleksji polonistów po egzaminie gimnazjalnym

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconKontrola nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum (po egzaminie gimnazjalnym)

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconInformator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku iconInformator Artystyczno-Kulturalny maj 2003

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku icon"Informator Urzędu Zamówień Publicznych" sierpień 2003 r

Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2003 roku icon"Informator Urzędu Zamówień Publicznych" styczeń 2003 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom