Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny
Pobierz 19.73 Kb.
NazwaPubliczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar19.73 Kb.
TypWymagania

Publiczna Sześcioletnia

Szkoła Podstawowa nr 5


im. Bolesława Chrobrego

w Bogatyni


Wymagania programowe na poszczególne oceny


z przedmiotu Ekologia w klasie VI


Mgr Beata Troc Rok szkolny 2011 / 2012

Nauczyciel Przyrody
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na stopień dopuszczający.


BLOK TEMATYCZNY: ŚRODOWISKO, W KTÓRYM MIESZKAMY


Dopuszczający (2)


Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń:

- potrafi wyróżnić w środowisku naturalne i kulturowe elementy krajobrazu;

- podaje przykłady naturalnych i kulturowych krajobrazów w najbliższej okolicy;

- potrafi określić miejsce i znaczenie człowieka w przyrodzie;

- potrafi wymienić podstawowe zakłady przemysłowe w regionie i wie co produkują.


Dostateczny (3)


Uczeń:

- potrafi określić zmiany w środowisku spowodowane ingerencją człowieka;

- zna pospolite gatunki roślin i zwierząt występujące w okolicy;


Dobry (4)


Uczeń:

- zna miejsca i formy ochrony przyrody w okolicy;

- potrafi określić wpływ regionalnego przemysłu na środowisko.


Bardzo dobry (5)


Uczeń:

- potrafi określić stopień zanieczyszczenia środowiska przez lokalne zakłady przemysłowe;

- aktywnie uczestniczy w wycieczkach do zakładów przemysłowych w regionie.


Celujący (6)


Uczeń:

- zna procedury ochrony środowiska stosowane przy produkcji energii w BOT Elektrowni Turów S.A. oraz przy wydobyciu węgla brunatnego w BOT KWB Turów S.A.


BLOK TEMATYCZNY: DEGRADACJA PRZYRODY


Dopuszczający (2)


Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń:

- potrafi określić różnice między przyrodą ożywioną a nieożywioną;

- wymienia zasoby przyrody;

- potrafi rozróżnić rodzaje i źródła zanieczyszczeń;

- potrafi wyjaśnić na czym polega degradacja przyrody.


Dostateczny (3)


Uczeń:

- wie, które i dlaczego zasoby przyrody są odnawialne i nieodnawialne;

- potrafi połączyć kwestię degradacji środowiska z działaniami człowieka;

- zna przyczyny i skutki powstawania kwaśnych deszczy, dziury ozonowej i efektu cieplarnianego;

- wie, jaki wpływ na środowisko ma segregacja i przeróbka odpadów.

Dobry (4)


Uczeń:

- potrafi wskazać związek między narastającą produkcją odpadów, a degradacją środowiska;

- uświadamia sobie konieczność pogodzenia potrzeb człowieka z potrzebami środowiska;

- zna obszary zagrożone ekologicznie i potrafi wskazać je na mapie;


Bardzo dobry (5)


Uczeń:

- wie jakie przejawy działalności człowieka prowadzą do degradacji środowiska;

- potrafi wyjaśnić potrzebę istnienia organizacji zajmujących się ochroną przyrody.


Celujący (6)


Uczeń:

- potrafi przekazać innym słuszność ekologicznej gospodarki odpadami w gospodarstwie domowym.


BLOK TEMATYCZNY: OCHRONA ŚRODOWISKA


Dopuszczający (2)


Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń:

- potrafi wyjaśnić na czym polega ochrona środowiska;

- potrafi wyjaśnić dlaczego konieczna jest pomoc zwierzętom w zimie;

- potrafi wymienić święta ekologiczne;

- potrafi wytłumaczyć na czym polega „Sprzątanie Świata”.


Dostateczny (3)


Uczeń:

- zna podstawowe gatunki roślin i zwierząt chronionych;

- zna formy ochrony przyrody w Polsce;

- zna Parki Narodowe;

- potrafi zachować się w miejscach ochrony przyrody.


Dobry (4)


Uczeń:

- rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i zwierząt chronionych;

- potrafi wskazać na mapie Parki Narodowe;

- potrafi uzasadnić słuszność tworzenia obszarów chronionych;

- czuje się odpowiedzialny za stan środowiska.


Bardzo dobry (5)


Uczeń:

- aktywnie uczestniczy w świętach ekologicznych;

- pomaga zwierzętom w zimie.


Celujący (6)


Uczeń:

- promuje działania proekologiczne wśród rówieśników, rodziny i społeczności lokalnej;

- potrafi szukać rozwiązań, które pozwolą zaspokajać rosnące potrzeby człowieka bez dalszej degradacji środowiska przyrodniczego.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconSzkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconPubliczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 Im. Bolesława Chrobrego

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconSzkoła Podstawowa Nr 2 w lubsku Im. Bolesława Chrobrego

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconSzkolny Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconPrzedmiotowy system oceniania z muzyki w szkole podstawowej nr 5 im. Bolesława chrobrego w bogatyni

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconWymagania programowe na poszczególne oceny

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconWymagania programowe na poszczególne oceny kl

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconWymagania programowe na poszczególne oceny

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconWymagania programowe na poszczególne oceny

Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni Wymagania programowe na poszczególne oceny iconWymagania programowe na poszczególne oceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom