Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym”
Pobierz 193.88 Kb.
NazwaRozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym”
strona3/4
Data konwersji20.10.2012
Rozmiar193.88 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4
Listopad

 1. Zwierzęta przed zimą.

 • Mieszkańcy lasu

 • „Domy” leśnych zwierząt

 • Pożywienie gromadzone przed zimą

 • Przygotowanie zwierząt domowych do zimy

 • Ptaki, które z nami zostają
Rozmowy na temat życia, wyglądu zewnętrznego, zwyczajów zwierząt leśnych i domowych (ilustracje, film DVD). Układanie prostych, logicznych odpowiedzi na stawiane przez nauczyciela pytania:

„Co to jest?”

„Jak wygląda....?”

„Co je ...?”

„Gdzie mieszka ...?” itp.

Etykietowanie ilustracji przedst. zwierzęta (kot, pies, lis).

Pisanie po śladzie/ odwzorowywanie wyrazów: kot, lis, pies- rozpoznawanie i artykułowanie samogłosek występujących w tych wyrazach.

Układanie i odczytywanie prostych zdań z poznanymi etykietami wyrazów np.:

to kot i pies

to jest lis

to pies a to lis.

Recytacja utworów: „Domek dla ptaków”, „Sarenki”.

Pojęcia wielkościowe: duży/ mały,

krótki/ długi

gruby/ chudy.

Liczenie konkretów, dobieranie cyfr do ilości elementów. Porównywanie liczebności zbiorów- o jeden więcej, o jeden mniej.

Znaki „<”, „>”, „=”.

Działania na liczbach w zakresie 7.

 • Uczeń rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą

 • Zna zwierzęta domowe i wie jak o nie dbać zimą

 • Formułuje proste zdania na zadany temat

 • Słucha krótkich wierszy czytanych przez nauczyciela

 • Wykonuje działania na liczbach w zakresie 7

 • Wyodrębnia słuchowo samogłoski na początku wyrazów„Domek dla ptaków” I.Suchorzewska „Sarenki” Cz.Janczarski

ilustracje zwierząt leśnych i domowych oraz ich schronień na zimę, dobieranka obrazkowa, swobodne wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk, etykiety wyrazowe

Grudzień

 1. Przygotowanie ludzi do zimy.

 • Ogrzewanie mieszkań, gromadzenie opału

 • W kopalni- 4XII

 • Ciepła odzież

 • Przetwory

 • Przechowywa-nie warzyw i owoców w zimie
Rozwijanie mowy, wyobraźni, pamięci. Doskonalenie obserwacji i kojarzenia faktów- omówienie historyjki obrazkowej „Droga węgla do domu”. Używanie w wypowiedziach rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Rodzaje ogrzewania- kaloryfery, piece, grzejniki. Chronienie ciała przed zimnem. Znaczenie ognia w życiu człowieka- rozmowa.

Przetwory i zimowe zapasy z warzyw i owoców, sposoby przechowywania- omówienie.

Wprowadzenie liter „B”, „b” na podstawie wyrazu „buty”.

Zapoznanie z etykietami wyrazów „buty”, „okno”. Zastępowanie obrazków wyrazami, wyszukiwanie poznanych liter w wyrazach, odwzorowywanie wyrazów.

Wyodrębnianie głosek w nagłosie.

Zapoznanie z utworem „Nowe buty mam”.

Pojecie „para”- rozumienie, ćwiczenia praktyczne.

Łączenie przedmiotów w pary jednorodne i niejednorodne.

Tworzenie i wyróżnianie zbiorów składających się z 6 i 7 elementów. Układanie działań do ilustracji.

Dopełnianie do wskazanej liczby poprzez dorysowywanie brakujących elementów.

 • Uczeń odnajduje związki przyczynowo- skutkowe układając obrazki historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności

 • Wie jak należy przygotować się do nadejścia zimy (odzież, ogrzewanie)

 • Rozpoznaje literkę „b”

 • Rozpoznaje etykiety wyrazowe

 • Rozumie pojęcie „para”, dobierając w pary skarpetki i rękawiczki

 • Próbuje układać działania do ilustracji

„Nowe buty mam” M.Jędruszczak

praca z obrazkiem, zabawa dydaktyczna, pogadanka, ilustracje, ciepła odzież, etykiety z wyrazami, przetwory owocowe i warzywne, historyjka obrazkowa „Droga węgla do domu”

Grudzień

 1. Dom.

 • Domy jednorodzinne, bloki, osiedla

 • Funkcje pomieszczeń

 • Wyposażenie mieszkań

 • Obsługa sprzętu RTV, AGD

Wypowiedzi na podstawie ilustracji i obserwacji- elementy składowe domu, pomieszczenia, funkcja, wyposażenie. Odpowiedzi na stawiane przez nauczyciela pytania.

Wyraz „dom”- analiza i synteza. Wprowadzenie litery „D” „d”. Układanie i odczytywanie zdań obrazkowo- wyrazowych. Głośne czytanie prostych zdań składających się ze znanych wyrazów np.

to jest dom”,

to dom a to okno”,

tu las a tam dom”.

Wyszukiwanie w tekście wyrazu „dom”.

Czytanie i pisanie wyrazu „dom” oraz prostych zdań.

Tworzenie zbiorów tematycznych np.: przedmiotów znajdujących się w łazience- nazywanie, określanie wyglądu i przydatności, podział wyrazów na sylaby. Dobieranie przedmiotu wg kryterium łączonego użytkowania.

Zapoznanie z utworem „My”- wspólne powtarzanie fragmentów wiersza.

Odróżnianie kształtów podłużnych i okrągłych. Nazywanie wybranych figur geometrycznych. Kształtowanie pojęć przestrzennych: na, pod, obok, nad, pod. Tworzenie zbiorów przedmiotów- porównywanie liczebności.

Liczebniki porządkowe: dom pierwszy, drugi itd. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 7 na konkretach.

 • Zna pomieszczenia w domu oraz ich przeznaczenie

 • Umie odnaleźć przynależność przedmiotu do danego pomieszczenia w domu

 • Czyta literkę „d” i odnajduje ją w tekście

 • Układa i odczytuje proste zdania ze znanymi wyrazami

 • Określa wzajemne położenie obiektów

 • Dodaje i odejmuje w zakresie 7 na konkretach

 • Bezpiecznie posługuje się radiem, telewizorem i odkurzaczem

„My” R.Przymus

wycieczka połączona z obserwacją budynków mieszkalnych, ilustracje, sprzęty gospodarstwa domowego, karty pracy, ćwiczenia, etykiety wyrazowe, piktogramy.

Grudzień

 1. Święta- przygotowanie.

 • Oznaki zbliżających się Świąt

 • Świąteczne zakupy

 • Porządki w domu

 • Ozdoby na choinkę

Wrażenia z wycieczki.

Rozmowa kierowana na temat rodziny, przedświątecznych przygotowań- udzielanie odpowiedzi na postawione pytania, wzbogacanie słownictwa. Określanie czynności wykonywanych w domach tuż przed Świętami. Odpowiadanie na pytanie:

„Co robi?”- korzystanie z ilustracji. Wydzielanie sylab w czasownikach poprzez wystukiwanie. Liczenie sylab w wyrazach.

Słuchanie wiersza „Pada śnieg” czytanego przez nauczyciela- próba uczenia się na pamięć.

Ćwiczenia poprawnej wymowy głoski „ś” „s” w izolacji i sylabach.

Ćwiczenia w pisaniu- odwzorowywanie/ pisanie po śladzie.

Zapoznanie z podstawowymi, najbardziej popularnymi nominałami pieniędzy.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 7 np.

2zł + 1zł= 3zł itp. Rozwiązywanie prostych ilustrowanych zadań związanych z omawianą tematyką.

Nawlekanie drobnych przedmiotów w pewnym układzie rytmicznym np. 1-2,

1-2-3.

 • Formułuje bardzo proste zdania (piktogramy/ werbalizacja słowna)

 • Rozpoznaje najbardziej popularne monety: 1zł, 2zł, 5zł

 • Powtarza podane przez n-la schematy z zachowaniem sekwencyjności

 • Potrafi odpowiedzieć na pytanie „Co robi?” obserwując obrazy

 • Próbuje odtwarzać samodzielnie lub pisząc po śladzie znane wyrazy i znaki literopodobne

„Pada śnieg” J.Czechowicz

wycieczka w celu obserwacji świątecznych dekoracji w mieście,

pogadanka, rozmowa kierowana, ilustracje, zabawy tematyczne, karty pracy

Grudzień

 1. Boże Narodzenie.

 • Ubieramy choinkę

 • Świąteczne życzenia

 • Spotkania przy wigilijnym stole

 • Każdy lubi prezenty

Określanie czynności związanych z ubieraniem choinki. Opis wyglądu choinki w klasie- zadawanie pytań pomocniczych.

Zapoznanie z tradycjami świątecznymi- słuchanie opowiadania nauczyciela ilustrowanego kolorowymi obrazami.

Nauka składania życzeń świątecznych. Pisanie poprzez odwzorowywanie, bądź pisanie pośladzie życzeń na kartach świątecznych. Wprowadzenie litry „W”, „w” w wyrazie „Wigilia”. Wyszukiwanie nowopoznanej litery w rozsypance i tekście.

Podział zdań na wyrazy.

Zapoznanie z utworem „Weźmy się za ręce”.

Monografia liczby 8. Porównywanie zbioru przedmiotów ze zbiorem liczmanów. Działania na liczbach w zakresie 8. Przeliczanie elementów, dopełnianie do 8.

Zbiory równoliczne i różnoliczne, porównywanie zbiorów.

Utrwalanie znaków: „<” „>” „=”

Przygotowanie do czynności odmierzania poprzez odcinanie kawałków słomy tej samej długości co przygotowany wzornik.

Utrwalenie pojęć: długi/ krótki.

 • Uczeń zna i rozumie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem (choinka, kolędy, Wigilia, pasterka).

 • Wyodrębnia w opowiadaniu n-la główne zdarzenie i osoby

 • Rozpoznaje literę „w” wśród innych, potrafi ją nazwać, napisać bądź poprawić po śladzie

 • Wyróżnia słuchowo wyrazy w zdaniu

 • Tworzy zbiory ośmioelementowe

 • Przelicza i porównuje zbiory z zastosowaniem znaków: „<” „>” „=”

 • Rozumie pojęcia długi/ krótki

 • Określa długość przy pomocy naturalnych przyborów (patyk, sznurek)

„Weźmy się za ręce” E.Szelburg- Zarembina

ozdoby i dekoracje choinkowe, choinka, życzenia, karty świąteczne, ruchomy alfabet, etykiety, ilustracje o tematyce świątecznej

Styczeń

 1. Karnawał.

 • Rok- dwanaście miesięcy

 • Sylwester

 • Jak ludzie witają Nowy Rok?

 • Karnawał- czas hucznych zabaw

Słuchanie opowiadania nauczyciela opartego na bajce „Dwanaście miesięcy”. Nadawanie tytułu obrazom przedstawiającym sceny z bajki.

Przypomnienie nazw poszczególnych miesięcy. Wymienianie indywidualne i zbiorowe w odpowiedniej kolejności. Ćwiczenia w rozpoznawaniu etykiet miesięcy. Pisanie nazw miesięcy (odwzorowywanie/ po śladzie).

Rozmowa na temat tradycji związanych z żegnaniem starego i witaniem Nowego Roku. Obserwacja kolorowych ilustracji- ćwiczenia w formułowaniu prostych zdań.

Wprowadzenie litery „R” „r” na podstawie wyrazu „rok”.

Zegar- pełna godzina- odczytywanie i zaznaczanie pełnych godzin.

Cyfry rzymskie I-XII- wstępne zapoznanie w odniesieniu do miesięcy. Zapisywanie daty- ćwiczenia.

Ćwiczenia w pisaniu cyfr rzymskich.

 • Uczeń potrafi w skupieniu wysłuchać niedługiej, prostej bajki opowiadanej przez n-la i zilustrowanej obrazami

 • Wyodrębnia osoby i zdarzenia

 • Wymienia po kolei nazwy miesięcy

 • Rozpoznaje literę „r” w rozsypance literowej i wyrazach

 • Próbuje odczytywać pełne godziny na zegarze ćwiczeniowym

 • Odczytyje datę z kalendarza i potrafi ją zapisać w zeszycie

przysłowia, ilustracje, rekwizyty: balony, konfetti, zegar itp., etykiety, analiza treści ilustracji, opowiadanie, stroje i maski karnawałowe

Styczeń

 1. Wokół zima.

 • Zjawiska atmosferyczne

 • Bezpieczne poruszanie się po drogach

 • Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Swobodne wypowiedzi na temat objawów zimy. Wyklaskiwanie sylab w wyrazach: śnieg, gołoledź, mróz, wiatr, lód. Poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych.

Jak pomagamy zwierzętom leśnym przetrwać zimę?- karmniki, paśniki.

„Czytanie” wyrazów i krótkich zdań obrazkowo- wyrazowych.

Wprowadzenie liter „C” „c” (noc).

Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego, tworzenie wyrazów z rozsypanki literowej, wklejanie do zeszytów, przepisywanie wyrazów i pisanie po śladzie. Ćwiczenia utrwalające znajomość liter- wyszukiwanie „r” „c” „o” w tekście- zaznaczanie.

Powtarzanie za nauczycielem fragmentów wiersza „Zamieć”.

Ćwiczenia w orientacji czasowej i przestrzennej.

Próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych, układanie treści do działań z wykorzystaniem gotowych ilustracji.

 • Uczeń samorzutnie formułuje proste zdania w oparciu o obserwację i obrazy

 • Rozumie jakimi zjawiskami atmosferycznymi charakteryzuje się pełnia zimy

 • Wie jak pomóc zwierzętom zimą i dokarmia ptaki w karmniku

 • Tworzy i czyta zdania obrazkowo- wyrazowe

 • Rozpoznaje, czyta i pisze literkę „c”

 • Określa wzajemne położenie przedmiotów względem siebie

 • Próbuje z pomocą n-la rozwiązywać bardzo proste zadania tekstowe oparte na konkretach

„Zamieć” W.Domerdzki

obserwacja przyrody w czasie spaceru, analiza treści ilustracji i porównywanie ze stanem faktycznym, karmnik dla ptaków

Styczeń

 1. Ola i Adam jadą na ferie.

 • Poznajemy Adama i Olę

 • Wyjazdy poza miejsce zamieszkania

 • Zabawy i sporty zimowe

 • Bezpieczeństwo w czasie ferii

Rozmowa kierowana na temat ilustracji z podręcznika przedstawiających Adama i Olę. Układanie i odczytywanie zdań:

to jest ...”(Adam/ Ola)

to Ola a to Adam”

tu Adam a tam Ola”

Analiza i synteza wyrazów: Ola, Adam- wyodrębnianie poszczególnych, znanych już liter.

Podział wyrazów na sylaby i głoski. Ćwiczenia w pisaniu poznanych wyrazów. Zastosowanie rozsypanki wyrazowej.

Słuchanie opowiadania nauczyciela na temat różnych możliwości spędzania ferii zimowych.

Rozpoznawanie i nazywanie sportów zimowych oraz sprzętów wykorzystywanych podczas zimowych zabaw na śniegu. Opis ilustracji. Zdrowotna rola zabaw na świeżym powietrzu. Zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zapoznanie z utworem „Bałwan”- nauka na pamięć.

Liczenie przedmiotów w zakresie 8. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 8 (na konkretach).

Elementy geometrii- rysowanie odręczne, od szablonu koła, kwadratu i trójkąta. Wyróżnianie figur geometrycznych w otoczeniu.

Utrwalanie pojęć wielkościowych: duża, większa, mniejsza itp. (kula śniegu). Ćwiczenia w układaniu kul z papieru od największej do najmniejszej i odwrotnie.

 • Uczeń nazywa czynności, przedmioty i stany przedstawione na obrazach

 • Dzieli wyrazy wystukując sylaby

 • Wyodrębnia znane litery w wyrazach: Ola, Adam

 • Podaje wyrazy rozpoczynające się od samogłosek: „o” „a”

 • Próbuje recytować choć krótki fragment uczonego utworu

 • Dodaje i odejmuje w zakresie 8 na konkretach

 • Próbuje rysować odręcznie lub od szablonu podane figury geometryczne

 • Układa przedmioty od największych do najmniejszych i odwrotnie

„Bałwan” Z.Wroński, ilustracje zabaw zimowych na śniegu i lodzie, historyjka obrazkowa, ruchomy alfabet, etykiety z wyrazami, widokówki, podręcznik, rozsypanka wyrazowa

Luty

 1. Miasto, w którym mieszkam..

 • Nazwa miejscowości

 • Położenie i krajobraz

 • Ważne miejsca

 • Dbałość o estetykę otoczenia

Utrwalenie poznanych wyrazów i liter- wyszukiwanie „tu”, „tam”. Rozpoznawanie etykiet z napisami. Etykietowanie ilustracji napisem „Brzesko”. Ćwiczenia w odwzorowywaniu poznanych liter i wyrazów.

Rozmowa na podstawie wycieczki po okolicy oraz kolorowych ilustracji na temat rodzinnej miejscowości. Nazwa miejscowości, położenie, krajobraz, ulice, sklepy, miejsca kultu religijnego, miejsca rekreacyjne. Wzbogacanie słownictwa uczniów, ćwiczenia wyraźnej wymowy.

Pisanie własnego imienia i nazwiska.

Wstępne zaznajomienie z adresem zamieszkania.

Zapoznanie z wierszem „Zieleń w mieście”- rozmowa na temat treści utworu.

Wielkość względna: wybieranie największych i najmniejszych przedmiotów.

Monograficzne opracowanie cyfry 9. Odwzorowywanie zbioru za pomocą figur geometrycznych. Działania na liczbach w zakresie 9.

 • Uczeń potrafi formułować proste wypowiedzi na podstawie przeżyć, zjawisk i obserwacji

 • Zna nazwę miejscowości, w której mieszka i kojarzy adres

 • Rozpoznaje etykiety z nazwą miejscowości oraz własnym imieniem i nazwiskiem

 • Tworzy zbiory dziewięcioelementowe, przelicza konkrety w zakresie 9, czyta i pisze nową cyfrę

„Zieleń w mieście” J.Kulmowa

wycieczka po okolicy, ilustracje, widokówki, etykiety z napisem „Brzesko”, makieta miasta, film DVD „W mieście”,

Luty

 1. Sklepy w moim mieście.

 • Co można kupić w sklepie?

 • Rodzaje sklepów

 • Zachowanie w sklepie

Wypowiedzi uczniów w oparciu o własne doświadczenia i obserwacje wyniesione z wycieczki.

Zabaw tematyczna „W sklep”- próba prowadzenia dialogu, formułowanie prośby, polecenia, formy grzecznościowe, kulturalne zachowanie się w sklepie.

Rozmowa na temat różnych rodzajów sklepu i asortymentu towarów, którymi dysponują (kiosk, apteka, sklep spożywczy, obuwniczy, odzieżowy, mięsny, papierniczy).

Wprowadzenie litery „S” „s” na przykładzie wyrazu „sklep”. Układanie wyrazu z rozsypanki literowej.

Etykieta wyrazu „są”.

„W piekarni”- zapoznanie z treścią utworu, rozmowa kierowana.

Liczenie elementów zbiorów w zakresie 9. Porównywanie zbiorów- utrwalenie znaków „<” „>” „=”. Rozwiązywanie prostych zadań z treścią.

Poznawanie monet: 1zł, 2zł, 5zł. Rozpoznawanie, płacenie jedną monetą.

 • Uczeń potrafi nazwać czynności i stany w naturalnych sytuacjach i przedstawionych na obrazach

 • Formułuje prośby, polecenia, pytania podczas zabawy tematycznej „W sklep”

 • Wie, w jakich sklepach można zakupić określony towar

 • Rozpoznaje i nazywa literkę „s”

 • Rozpoznaje etykiety wyrazów „sklep” „są

 • Wykonuje działania dodawanie i odejmowania w zakresie 9

 • Rozpoznaje monety 1zł, 2zł, 5zł

„W piekarni” M.Jędruszczak

obserwacja i działanie praktyczne, zabawa tematyczna w sklep, opakowania i towary potrzebne do zabawy w sklep, monety, ilustracje

Marzec

 1. Punkty usługowe.

 • Praca ludzi w punktach usługowych

 • Akcesoria i wyposażenie

 • Sposób zachowania, zwroty grzecznościo-we

Wycieczka do wybranego zakładu usługowego np. fryzjera. Obserwacja i omówienie pracy.

Wzbogacanie słownika biernego i czynnego uczniów. Nazywanie poszczególnych zawodów, akcesoriów i wyposażenia zakładów:

(szewc, krawiec, fryzjer, mechanik).

Wprowadzenie etykiety wyrazu „ma”.

Podawanie wyrazów rozpoczynających się od sylaby ma-.

Układanie i odczytywanie zdań obrazkowo- wyrazowych.

Pisanie znaków literopodobnych w polach o stopniowo zmniejszanej szerokości oraz poznanych wyrazów.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9. Układanie zadań do sytuacji matematycznych ilustrowanych konkretami.

Pieniądze- nazywanie poznanych wcześniej nominałów, ćwiczenia w płaceniu.

 • Uczeń nazywa poszczególne zawody, rozpoznaje i łączy akcesoria z poszczególnymi zawodami

 • Wie jak należy kulturalnie zachować się w miejscach publicznych

 • Czyta etykietę wyrazu „ma”

 • Tworzy i odczytuje zdania obrazkowo- wyrazowe

 • Próbuje układać z nauczycielem zadania te do sytuacji matematycznych

 • Płaci określone kwoty różnymi monetami

Zabawa tematyczna „U fryzjera”, wycieczka, obserwacja, pogadanka, ilustracje, piktogramy, etykieta „ma”

Marzec

 1. W trosce o zdrowie.

 • Czynności i zabiegi higieniczno- porządkowe

 • Zdrowe odżywianie- witaminy

 • Postępowanie w czasie choroby

 • Praca lekarza i pielęgniarki

Nazywanie zjawisk atmosferycznych, produktów spożywczych, potraw i posiłków. Wzbogacanie słownictwa czynnego. Nazywanie wykonywanych czynności podczas zabiegów higienicznych (ilustracje i kolorowe obrazy). Odpowiadanie na pytania związane z omawianym tematem- formułowanie prostych, logicznych zdań. Wyczulenie na konieczność dbania o własne zdrowie.

Wprowadzenie litery „L” „l” na podstawie wyrazu „leki”. Wyróżnianie poznanych liter.

Historyjka obrazkowa „Chora Kasia”- zapoznanie, układanie w odpowiedniej kolejności, opowiadanie.

Ćwiczenia w pisaniu poznanych liter i wyrazów.

„List do dzieci”- ćwiczenie koncentracji uwagi na utworze, badanie stopnia zrozumienia tekstu.

Ćwiczenia utrwalające pojęcie liczby 9- dodawanie i odejmowanie, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

Pełne godziny na zegarze- kojarzenie ich z charakterystycznymi czynnościami i porami dnia.

Utrwalenie stosunków przestrzennych i czasowych.

 • Uczeń potrafi określić źródło bólu

 • Wie gdzie należy się udać w przypadku wystąpienia objawów choroby

 • Rozpoznaje i czyta literę „l”

 • W prosty sposób potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową

 • Słucha w skupieniu czytany, rymowany utwór

 • Dokonuje obliczeń w zakresie 9

 • Odczytuje pełne godziny na zegarze i kojarzy je z charakterystycznymi czynnościami i porami dnia

„List do dzieci” J.Tuwim

wizyta w gabinecie lekarskim, rekwizyty związane z pracą lekarza i pielęgniarki, karty pracy, przybory toaletowe, ilustracje, etykiety, historyjka obrazkowa

Marzec

 1. Pożywienie człowieka.

 • Podstawowe grupy produktów

 • Posiłki w ciągu dnia

 • Przyprawy

 • Komponujemy całodzienne menu

Odpoznawanie produktów spożywczych w naturalnej postaci oraz ich symboli na obrazach- nazywanie przedmiotów, etykietowanie.

Omawianie ilustracji przedstawiających posiłki w domu (śniadanie, obiad, kolacja) oraz określanie czynności związanych z przygotowaniem posiłków. Nazywanie podstawowych składników obiadu, kolacji.

Wprowadzenie liter „J” „j” w wyrazie „je”. Pisanie liter i wyrazów (je, jest, jajko, kolacja).

Odnajdywanie w tekście poznanej litery.

Tworzenie zdań obrazkowo- wyrazowych.

Zapoznanie z wierszem „Śniadanie”.

Utrwalenie nazw dni tygodnia- etykietowanie.

Porównywanie liczb w zakresie 9- ćwiczenia.

Zapoznanie dzieci z pojęciem 1 litra. Przelewanie soku z kartonu do kubków- szacunkowe porównywanie pojemności kartonu i kubka.

Kształtowanie pojęć: gruby/ cienki,

szeroki/ wąski,

długi/ krótki (makaron)


 • Uczeń potrafi rozpoznać i nazwać podstawowe produkty żywnościowe

 • Rozpoznaje, czyta i pisze literkę „j”

 • Określa czynności związane z przygotowaniem posiłków

 • Odnajduje w tekście określone przez n-la literki

 • Wymienia dni tygodnia

 • Zna aktualny dzień tygodnia i potrafi rozpoznać jego etykietę

 • Porównuje pojemność różnej wielkości naczyń

 • Rozumie pojęcia wielkościowe

„Śniadanie” M.Jędruszczak

produkty spożywcze w naturalnej postaci, ilustracje, karty pracy, wizyta w kuchni DPS, czynności praktyczne
1   2   3   4

Powiązany:

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconScenariusz z lekcji funkcjonowania w środowisku społeczno-przyrodniczym, przeprowadzonej w dniu 10. 2011r w z e. t. E przez Mariolę Tyralską

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconRozkład materiału nauczania z przedmiotu marketing

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconRozkład materiału nauczania z przedmiotu reklama

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconRozkład materiału nauczania przedmiotu technologie produkcji cukierniczej

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconRozkład materiału nauczania przedmiotu systemy operacyjne I sieci komputerowe

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconRozkład materiału nauczania z przedmiotu podstyawy przetwórstwa spożywczego technikum agrobiznesu

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconRozkład materiału do nauczania przedmiotu „grafika komputerowa” w roku szkolnym 2008/2009

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału do nauczania przedmiotu „funkcjonowanie w środowisku społeczno- przyrodniczym” iconRozkład materiału nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości zintegrowany z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom