Temat pracy "procedura oraz klasyfikacja hospitacji"
Pobierz 151.61 Kb.
NazwaTemat pracy "procedura oraz klasyfikacja hospitacji"
strona2/9
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar151.61 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Klasyfikacja  hospitacji


Wszystkie przejawy pracy i życia szkoły, proces lekcyjny, pozalekcyjny, wychowawczy i opiekuńczy, wszystkie formy zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracy z rodzicami, zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów, wszystkie klasy i zespoły uczniów powinny być objęte zasięgiem hospitacji. Tak rozległy obszar pojęcia hospitacji powoduje, że doktryna wyróżnia wiele jej rodzajów i tak:

 • hospitacje zapowiedziane,

 • hospitacje niezapowiedziane,

 • hospitacje diagnozujące,

 • hospitacje oceniające,

 • hospitacje doradczo – doskonalące,

 • hospitacje kontrolne,

 • zajęcia inne niż lekcje,

 • bieżące kontrole i lustracje.

Hospitacja zapowiedziana


Hospitacje zapowiedziane wynikają z ich planu, który dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny. Plan ten zawiera problematykę hospitacji wynikającą z analizy i oceny pracy szkoły w roku ubiegłym, a także najważniejszych dla szkoły spraw, zadań, warunków i okoliczności  oraz potrzeb.  Jest to plan wycinkowy, a jego wartość jest tym większa im bardziej odzwierciedla on zadania i potrzeby szkoły. w planie tym powinny być ujęte wszystkie przedmioty i zajęcia, każda klasa, grupa uczniów oraz wszyscy zatrudnieni w danej szkole nauczyciele. Każdy z nich powinien być hospitalizowany, co najmniej jeden raz w ciągu roku szkolnego, a nauczyciele stażyści i kontraktowi zgodnie z przepisami odrębnymi.  Uwzględnione powinny w nim być również takie zajęcia jak:

 • godziny do dyspozycji wychowawców,

 • zajęcia pozalekcyjne,

 • zajęcia opiekunów organizacji młodzieżowych i samorządów,

 • wycieczki,

 • uroczystości szkolne i inne tego rodzaju imprezy.

Hospitacja zapowiedziana to taka, o której hospitowany został powiadomiony przez hospitującego, co najmniej na dzień przed jej dokonaniem. Poprzedzać ją powinna rozmowa przedhospitacyjna, w czasie, której uzgodniony został jej termin, miejsce, klasa, przedmiot, temat lekcji oraz cele hospitacji. Argumentacja przemawiająca na rzecz hospitacji zapowiedzianych jest następująca[1]:

 • dają one nauczycielowi pełną możliwość wykazania się zdolnościami i umiejętnościami pedagogicznymi,

 • pozwalają dyrektorowi lepiej poznać nauczyciela i jego możliwości,

 • wpływają motywująco i mobilizująco na nauczyciela, zobowiązując go do jak najrzetelniejszego przygotowania się do zajęć,

 • nie zaskakują nauczyciela, nie powodując u niego niepotrzebnego zdenerwowania,

 • stwarzają płaszczyznę koleżeństwa, życzliwości i wzajemnego zaufania,

 • wpływają aktywizująco na uczniów, na ich wzrost zainteresowania lekcją.

Hospitacja niezapowiedziana


Hospitacje niezapowiedziane – stanowią jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w pracy nadzoru pedagogicznego. Za jej stosowaniem wypowiadają się w zasadzie wyłącznie dyrektorzy szkół upatrując w spełnianej przez nią funkcji przede wszystkim kontroli i oceny pracy nauczyciela, zwłaszcza w tradycyjnym tego pojęcia znaczeniu. Zwolennicy przeprowadzania hospitacji niezapowiedzianych uzasadniają swoje stanowisko następującymi względami[2]:

 • nauczyciel powinien być zawsze należycie do lekcji przygotowany i żadna hospitacja nie powinna go zaskoczyć,

 • hospitacje niezapowiedziane dają pełny obraz codziennej pracy nauczyciela – jego sumienności i obowiązkowości,

 • lekcje są wówczas bardziej naturalne, nie wyreżyserowane na pokaz,

 • obawa, że nauczyciel może być w każdej chwili skontrolowany, zmusza go do systematycznego i solidnego przygotowywania się do każdej lekcji,

 • hospitacje niezapowiedziane nie powodują niepotrzebnego zdenerwowania nauczyciela już na jakiś czas przed ich rozpoczęciem.

Poziom wykształcenia nauczycieli oraz rozwój demokratyzacji wszystkich dziedzin życia powoduje, że w nowoczesnej szkole ten rodzaj hospitacji będzie się co raz bardziej marginalizował – kontrola sumienności i wyników pracy nauczyciela dokonywana będzie innymi sposobami, pozostającymi w dyspozycji nadzoru pedagogicznego szkoły.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconStruktura I zakres pracy ustalane są z promotorem. W miarę możliwości temat pracy powinien odzwierciedlać zainteresowania studenta określonym zagadnieniem oraz możliwością uzyskania materiału źródłowego

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" icon4. ŚRodki techniczne w pracy biurowej klasyfikacja środków technicznych pracy biurowej

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconTemat: Klasyfikacja trójkątów

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconKlasyfikacja tematyczna Tytuł pracy w języku angielskim

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconTemat: Klasyfikacja zadań matematycznych

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconProcedura bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconKlasyfikacja czynników szkodliwych I niebezpiecznych występujących w procesie pracy

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconTemat: klasyfikacja I normalizacja części maszyn

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconTemat lekcji: Klasyfikacja czworokątów. Cele

Temat pracy \"procedura oraz klasyfikacja hospitacji\" iconProcedura złożenia pracy magisterskiej dla studentów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom