Holocaust w literaturze treści kształcenia
Pobierz 10.31 Kb.
NazwaHolocaust w literaturze treści kształcenia
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar10.31 Kb.
TypDokumentacja

HOLOCAUST W LITERATURZETreści kształcenia:

 1. Odpowiedniość i forma. Dyskusje na temat możliwości przedstawiania Zagłady w literaturze i sztuce. Typowe strategie prezentacji: literatura piękna wobec wzorców utrwalonych w pisarstwie historycznym oraz twórczości autobiograficznej.

 2. Świadectwa nazistowskiego ludobójstwa w literaturze dokumentu osobistego, poezji i prozie autobiograficznej.

 3. Od Wielkiego Tygodnia Andrzejewskiego do Mykwy Rudzkiej. Przedstawienia Zagłady w polskiej prozie narracyjnej.

 4. Doświadczenie nazistowskiego ludobójstwa w poezji i dramacie.

 5. Nietypowe formy przedstawiania Zagłady w literaturze i sztukach wizualnych (komiks, konwencja „treści negatywnej”, estetyka groteski).

 6. Pamięć o Zagładzie we współczesnej kulturze wizualnej.


Literatura podstawowa:

 1. J. Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków 1994 (zwłaszcza: Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej).

 2. S. Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wrocław 2006.

 3. B. Engelking, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994.

 4. N. Gross, Poeci i Szoa: obraz zagłady Żydów w poezji polskiej, Sosnowiec 1993.

 5. H. Grynberg, Holocaust w literaturze polskiej [w:] tegoż, Prawda nieartystyczna, Berlin 1984.

 6. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (O relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997.

 7. „Literatura na Świecie” 2004, z. 1-2 (zwłaszcza rozprawy i szkice B. Langa, H. White’a, L.L. Langera, E. van Alphena, J.E. Younga).

 8. Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2000.

 9. I. Maciejewska, Getta doświadczenie w literaturze polskiej [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

 10. Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, opr. Irena Maciejewska, Warszawa 1988.

 11. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

 12. Pieśń ujdzie cało. Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, opr. M.M. Borwicz, Warszawa 1947.

 13. A.H. Rosenfeld, Rozważania o literaturze Holocaustu, przekł. B. Krawcowicz, Warszawa 2003.

 14. Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005.


Literatura uzupełniająca:

 1. M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004,

 2. P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie do refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, z. 5.

 3. T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Warszawa 1972.

 4. R. Federman, Wygnaniec – Żyd, tułacz, pisarz..., przekł. P. Kołyszko, „Literatura na Świecie” 1982, nr 12.

 5. I. Kertész, Język na wygnaniu, przekł. E. Sobolewska i E. Cegielska, Warszawa 2004.

 6. B. Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, przekł. A. Ziębińska
  -Witek, Lublin 2006 (zwłaszcza rozdział III: Reprezentacje ludobójstwa).

 7. Literackie portrety Żydów, red. E. Łoch, Lublin 1996.

 8. Cz. Miłosz, Ruiny i poezja [w:] Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987.

 9. A. Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku, Warszawa 1982.

 10. A. Ubertowska, Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2002, z. 1-2.

 11. A. Werner, Zwyczajna Apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1971.

 12. D. Wesołowska, Słowa z piekła rodem. Lagerszpracha, Kraków 1996.

 13. J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987, Kraków 1991.

 14. A. Ziębińska-Witek, Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005.Bogusław Gryszkiewicz


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconHolocaust w literaturze I w sztuce treści kształcenia

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconKomedia w literaturze wspóŁczesnej treści kształcenia

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconKomedia w literaturze wspóŁczesnej treści kształcenia

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconBiblia we wspóŁczesnej literaturze polskiej treści kształcenia

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconBiblia we wspóŁczesnej literaturze polskiej treści kształcenia

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconBiblia we wspóŁczesnej literaturze polskiej treści kształcenia

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconTreści kształcenia Treści w zakresie podstawowym są podzbiorem treści zakresu rozszerzonego. Zagadnienia wyróżnione pogrubioną

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconWyszczególnienie treści I efektów kształcenia a. Grupa treści podstawowych

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconSpis treści wstęp rozdział I motywacja w literaturze

Holocaust w literaturze treści kształcenia iconMotywy patriotyczne w literaturze polskiej Spis treści

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom