Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji
Pobierz 15.23 Kb.
NazwaScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar15.23 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum


Temat lekcji : Jarmarczny światek i ,, Magnifikat ,, w ,, Karuzeli z madonnami ,,

Mirona Białoszewskiego .


Cele operacyjne ( uczeń umie ) : interpretować tekst poetycki , redagować odpowiedzi

na pytania otwarte , rozpoznawać cechy poezji Białoszewskiego,

pięknie czytać wiersz , wiązać problemy literackie ze sztuką .


Metody pracy : praca z tekstem poetyckim ( układanie pytań do tekstu , odpowiadania

na pytania otwarte jako indywidualna interpretacja poezji ) ,

pogadanka podsumowująca , piękne czytanie , praca ze słownikiem wyrazów

obcych , metoda skojarzeń (bogacenie słownictwa ucznia ) , integracja

literatury , sztuki i religii .


Formy pracy :zbiorowa jednolita , indywidualna zróżnicowana , grupowa zróżnicowana ,

indywidualna jednolita .


Pomoce dydaktyczne : tekst wiersza Mirona Białoszewskiego ,, Karuzela z madonnami ,, ,

kasety z nagraniami piosenek : M. Koterbska ,, Karuzela ,, ,

E. Demarczyk ,, Karuzela z madonnami ,, , gramofon z lat 40-tych ,

plansze ukazujące twórczość Leonarda de Vinci i Rafaella de Santi ,

słowniki wyrazów obcych , obraz NMP z Dzieciątkiem , kartki

ewaluacyjne i oceniające pracę uczniów, kartki z propozycjami pracy

domowej .


Przebieg lekcji :


1.Zainteresowanie ucznia niecodziennością – pokaz gramofonu z lat 40-tych, demonstrowanie

jego działania .Pokaz płyty gramofonowej .


2. Wysłuchanie fragmentu piosenki Marii Koterbskiej ,, Karuzela ,, .


3. Skojarzenia ze słowem karuzela , np. strach , śmiech , zabawa , wesołe miasteczko , ruch ,

dzieci , niedziela ( święto , odpust ) , przedmieście ,

łańcuchy ( koniki , samochody itp. )


4. Zapoznanie uczniów z tekstem wiersza ( bez znajomości tytułu i autora ).


5. Uczniowie proponują pytania do tekstu . Pytania mogą kojarzyć się ze zgromadzonymi

pomocami : płyta gramofonowa , gramofon , plansze informacyjne na temat twórczości

Leonarda de Vinci i Rafaella de Santi , obraz Matki Boskiej , słownik wyrazów obcych .

Nauczyciel zapisuje propozycje (przypomina , że pytania muszą być otwarte ) .

Przykłady pytań – zał . nr1.


6. Uczniowie w grupach 2-osobowych . Odpowiadają pisemnie na wskazane pytania

(każda dwójka – jedno pytanie ) i jednocześnie przedstawiają interpretację fragmentu

wiersza.

7. Prezentacja wypracowanego materiału .

8. Zgromadzony materiał nauczyciel (lub wybrany uczeń ) przepisuje i powiela ,

aby u każdego znalazła się notatka w zeszycie .(praca poza lekcją )


9. Próba odpowiedzi na pytanie , kto mógł napisać wiersz i dlaczego ?

Przypomnienie cech poezji Białoszewskiego . Propozycja tematu lekcji , jego

zapis w zeszytach .


10. Wysłuchanie piosenki Ewy Demarczyk , której tekstem jest wiersz Białoszewskiego .


11. Ćwiczenia w czytaniu – zwrócenie uwagi na tempo wyrażające ruch karuzeli .


12. Rozdanie kartek z dwoma poleceniami pracy domowej ( do wyboru ) .

Praca domowa

  • Spróbuj krótko opisać zwykły , codzienny przedmiot w sposób niezwykły prozą

lub wierszem .

  • Dokonaj parafrazy (przekształcenia ) tekstu wiersza na krótkie opowiadanie , które

rozpoczną słowa : ,, Kiedy byłem (-am) małym(- ą) chłopcem (dziewczynką ) ,

mama zabrała mnie do wesołego miasteczka .,,


13. Wypełnienie kartek ewaluacyjnych .Uczniowie najaktywniejsi otrzymują czerwoną

kartkę.

Dziękuję Ci za udział w lekcjiProszę, odpowiedz na poniższe pytania w 2-3 zdaniach


1.Która część lekcji podobała Ci się najbardziej i dlaczego ?


2.Czego nie zrozumiałeś (-aś) ?


Załącznik nr 1.


  1. Dlaczego końskie maści są od sufitu , od dębu , od marchwi ?

  2. Kim są madonny ?

  3. Dlaczego mają one miny Leonarda ?

  4. Kim był Rafaello ?

  5. Co znaczy peryfe

rafa

elickie madonny ?

  1. Dlaczego madonny przedmieścia ?

  2. Jak wyglądają konie w ruchu ?

8. W jaki sposób siedzą madonny w brykach ?

9. Dlaczego madonny znajdują się ,,W okrągłych ogniach , w klatkach z lin ,,?

10.Czy karuzela może coraz wolniej ,,puszczać refren,, ?

11.Jaką funkcję pełni w czasie ruchu karuzeli gramofonowa płyta ?

12.Co znaczy , że madonny wymieniają konne piętro ?

13.Jak to jest ,że konie wiszą kopytami nad ziemią ?

14.Jak wyglądają bryczki ?

15.W jaki sposób łączy się z treścią wiersza ,, Magnifikat ,, ?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum Temat

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy I gimnazjum Temat lekcji: Przysłowie prawdę ci powie…

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum Temat: Księga nad księgami. Znaczenie Biblii w kulturze

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum Temat: Jak w przyrodzie zmiany, tak I ducha stany

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V temat: porozmawiajmy o przyjaźNI

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego w II klasie gimnazjum temat

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji iconScenariusz lekcji języka polskiego w klasie V temat lekcji: Porządek

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom