Arkusz informacji o przebiegu stażU
Pobierz 24.98 Kb.
NazwaArkusz informacji o przebiegu stażU
Data konwersji21.10.2012
Rozmiar24.98 Kb.
TypDokumentacja
ARKUSZ INFORMACJI O PRZEBIEGU STAŻU

NAUCZYCIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANIKOWIE

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOza okres od ........................................... do .................................................


  1. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: ............................................................................

  2. Imię i nazwisko opiekuna stażu: .....................................................................................

  3. Data rozpoczęcia stażu: ..................................................................................................

  4. Czas trwania stażu: .........................................................................................................

  5. Przerwa w odbywaniu stażu: ..........................................................................................I. (§ 6.2)


Obserwowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub inne prowadzone w szkole

Data

Klasa

Tematyka
Załączniki: Arkusze obserwacji lekcji, sprawozdania z obserwacji innych zajęć prowadzonych w szkole (w posiadaniu nauczyciela stażysty)


II. (§ 6.2)


Ukończone formy doskonalenia zawodowego, w tym udział w WDN

Data

Forma

Tematyka


Załączniki: świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania z udziału (w posiadaniu j.w.)

III. (§ 6.3)


Realizacja zadań z planu rozwoju zawodowego (w pierwszej kolejności - prowadzone zajęcia)

Zadanie

Forma realizacji

Data
Załączniki: konspekty prowadzonych zajęć, poświadczenia - (w posiadaniu stażysty)


IV. (§ 6.3)


Efekty prowadzonych zajęć

obserwowanych

przez

opiekuna stażu

hospitowanych

przez

Dyrektora

inne np. pomiar dydaktyczny, osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodachZałączniki: Arkusze zagadnień i spostrzeżeń z obserwacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych, wyniki pomiarów dydaktycznych, protokoły z konkursów, poświadczenia oraz arkusze hospitacji Dyrektora - (w posiadaniu stażysty)


V. Inne (w załączeniu)


...................................... ...................................... ......................................

Nauczyciel stażysta Opiekun stażu Dyrektor Szkoły


Data: ............................................
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconSprawozdanie z przebiegu stażU

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconSprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych

Arkusz informacji o przebiegu stażU icon14. 12. 2006 arkusz 9 – Badanie przebiegu zmienności funkcji

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego I przebiegu stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconZał. 1 Arkusz obserwacji stanu I przebiegu realizacji projektu sposób postępowania

Arkusz informacji o przebiegu stażU icon2. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconZ dnia 29 lipca 2010 r w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconZałącznik nr 3 do siwz (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (ait)

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconArkusz Informacji Technicznych- wymagania minimalne Zestaw komputerowy stacjonarny

Arkusz informacji o przebiegu stażU iconZałącznik nr 2 do siwz (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (ait)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom