Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
Pobierz 3.33 Mb.
NazwaTemat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
strona12/17
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar3.33 Mb.
TypWymagania
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Pani Zamieć?
– Jakub i Wilhelm Grimmowie, Pani Zamieć

– baśń


– stara się odczytać zaszyfrowaną informację (sc)

– odczytuje zaszyfrowaną informację (sc)

– poprawnie odczytuje zaszyfrowaną informację (sc)
– zapoznaje się z wiadomościami na temat życia i twórczości braci Grimm

– stara się korzystać z dostępnych źródeł informacji (sc)

– korzysta z dostępnych źródeł informacji (sc)

– świadomie korzysta z dostępnych źródeł informacji (sc)
– ogląda dostępne zbiory baśni (sc)

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– mówi o wydarzeniach

– stara się określić czas i miejsce wydarzeń

– określa czas i miejsce wydarzeń

– poprawnie określa czas i miejsce wydarzeń– stara się opowiedzieć o przebiegu wydarzeń

– opowiada o przebiegu wydarzeń

– poprawnie opowiada o przebiegu wydarzeń– stara się wskazać w utworze elementy fantastyczne

– wskazuje w utworze elementy fantastyczne

– poprawnie wskazuje w utworze elementy fantastyczne
– zapisuje informacje na temat sióstr

– mówi o siostrach

– stara się ocenić postępowanie sióstr

– ocenia postępowanie sióstr

– trafnie ocenia postępowanie sióstr– wie, czym jest baśń

– rozumie, czym jest baśń

– rozumie i wyjaśnia, czym jest baśń– stara się wskazać cechy baśni w poznanym utworze

– wskazuje cechy baśni w poznanym utworze

– poprawnie wskazuje cechy baśni w poznanym utworze– stara się wymyślić inne zakończenie baśni

– wymyśla inne zakończenie baśni

–wymyśla inne, interesujące zakończenie baśni
97

Kraina języka. Formy czasów.

– czasownik

– formy czasów

– czas teraźniejszy, przeszły i przyszły

– rodzaj czasownika: męski, żeński, nijaki, męskoosobowy, niemęskoosobowy


– mówi o klasowej podróży

– stara się opowiadać o klasowej podróży, używając różnych form czasów

– opowiada o klasowej podróży, używając różnych form czasów

– poprawnie i ciekawie opowiada o klasowej podróży, używając różnych form czasów
– zapisuje zdania z czasownikami w różnych czasach

– stara się ułożyć zdania, stosując różne formy czasów

– układa zdania, stosując różne formy czasów

– poprawnie układa zdania, stosując różne formy czasów
– z pomocą nauczyciela rozpoznaje czasowniki w różnych czasach

– stara się rozróżniać czas teraźniejszy, przeszły i przyszły

– rozróżnia czas teraźniejszy, przeszły i przyszły

– poprawnie rozróżnia czas teraźniejszy, przeszły i przyszły– stara się porządkować zdania, biorąc pod uwagę formy rodzajów zastosowanych w nich czasowników

– na ogół porządkuje zdania, biorąc pod uwagę formy rodzajów zastosowanych w nich czasowników

– porządkuje zdania, biorąc pod uwagę formy rodzajów zastosowanych w nich czasowników
– z pomocą nauczyciela tworzy od podanych czasowników odpowiednie formy czasu przeszłego

– stara się tworzyć formy rodzajów w czasie przeszłym

– tworzy formy rodzajów w czasie przeszłym

– poprawnie tworzy formy rodzajów w czasie przeszłym– na podstawie form czasowników stara się określić wykonawców czynności

– na podstawie form czasowników określa wykonawców czynności

– na podstawie form czasowników poprawnie określa wykonawców czynności
– uzupełnia wypowiedzi w lukach formami czasu teraźniejszego (zc)

– uzupełnia schemat odmiany czasownika w czasie teraźniejszym odpowiednimi formami (zc)
– stara się tworzyć od podanych czasowników odpowiednie formy czasu przeszłego

– tworzy od podanych czasowników odpowiednie formy czasu przeszłego

– poprawnie tworzy od podanych czasowników odpowiednie formy czasu przeszłego– stara się podkreślić i porządkować czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym (zc)

– podkreśla i porządkuje czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym (zc)

– poprawnie podkreśla i porządkuje czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym (zc)
– z pomocą nauczyciela pisze krótki opis w czasie teraźniejszym (zc)

– stara się redagować opis, używając form czasu teraźniejszego (zc)

– redaguje opis, używając form czasu teraźniejszego (zc)

– poprawnie redaguje opis, używając form czasu teraźniejszego (zc)
– dopisuje brakujące końcówki czasowników w czasie teraźniejszym (zc)

– stara się wytyczyć trasę, na której pojawiają się kolejno czasowniki z końcówkami: -ę, -em w 1. os. lp (zc)

– wytycza trasę, na której pojawiają się kolejno czasowniki z końcówkami: -ę, -em w 1. os. lp (zc)

– poprawnie wytycza trasę, na której pojawiają się kolejno czasowniki z końcówkami: -ę, -em w 1. os. lp (zc)
– zapisuje czasowniki podana przez uczniów

– stara się wpisać do diagramu czasowniki w czasie teraźniejszym (zc)

– wpisuje do diagramu czasowniki w czasie teraźniejszym (zc)

– poprawnie wpisuje do diagramu czasowniki w czasie teraźniejszym (zc)– stara się wykreślić w diagramie czasowniki w czasie przeszłym (zc)

– na ogół wykreśla w diagramie czasowniki w czasie przeszłym (zc)

– poprawnie wykreśla w diagramie czasowniki w czasie przeszłym (zc)
– określa osobę i liczbę podanych czasowników (zc)

– przekształca plan zajęć, zmieniając formy bezokoliczników na formy czasu przeszłego w odpowiednim rodzaju (zc)
– stara się podkreślić wyrazy, które pozwalają określić, kto i kiedy wykonuje czynności (zc)

– podkreśla wyrazy, które pozwalają określić, kto i kiedy wykonuje czynności (zc)

– poprawnie podkreśla wyrazy, które pozwalają określić, kto i kiedy wykonuje czynności (zc)
– uzupełnia zdania/tekst właściwą formą czasowników w rodzaju męskoosobowym/niemęskoosobowym (zc)

– wskazuje wiadomość, którą zostawił syn / zostawiła córka (zc)

– poprawia błędnie użyte formy czasów (zc)

– porządkuje czasowniki, biorąc pod uwagę formy czasów (zc)

– stara się łączyć ze sobą punkty przy czasownikach w czasie przyszłym (zc)

– łączy ze sobą punkty przy czasownikach w czasie przyszłym (zc)

– poprawnie łączy ze sobą punkty przy czasownikach w czasie przyszłym (zc)
– próbuje pisać o swoich planach na jutro, używając form czasu przyszłego (zc)

– stara się pisać o swoich planach na jutro, używając form czasu przyszłego (zc)

– pisze o swoich planach na jutro, używając form czasu przyszłego (zc)

– poprawnie pisze o swoich planach na jutro, używając form czasu przyszłego (zc)
– próbuje ułożyć zdania na temat świata, używając różnych form czasów (zc)

– stara się ułożyć zdania na temat świata, używając różnych form czasów (zc)

– układa zdania na temat świata, używając różnych form czasów (zc)

– poprawnie układa zdania na temat świata, używając różnych form czasów (zc)
98

Który słowik był cenniejszy i dlaczego?

– Hans Christian Andersen, Słowik

– stara się rozwiązać łamigłówkę (sc)

– rozwiązuje łamigłówkę (sc)

– poprawnie rozwiązuje łamigłówkę (sc)
– słucha nagrania ze śpiewem słowika (sc)

– ogląda zdjęcia przedstawiające słowika (sc)

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– mówi o treści baśni


– stara się określić miejsce i czas wydarzeń

– określa miejsce i czas wydarzeń

– poprawnie określa miejsce i czas wydarzeń
– mówi o bohaterach

– stara się wymienić bohaterów

– wymienia bohaterów

– poprawnie wymienia bohaterów
– zapisuje plan wydarzeń

– stara się redagować plan wydarzeń

– redaguje plan wydarzeń

– poprawnie redaguje plan wydarzeń– stara się opowiadać o przebiegu wydarzeń

– opowiada o przebiegu wydarzeń

– poprawnie opowiada o przebiegu wydarzeń– cytuje i stara się omówić fragmenty baśni opisujące prawdziwego i sztucznego słowika

– cytuje i omawia fragmenty baśni opisujące prawdziwego i sztucznego słowika

– poprawnie cytuje i omawia fragmenty baśni opisujące prawdziwego i sztucznego słowika
– mówi o słowiku

– stara się nazywać cechy prawdziwego słowika na podstawie baśni

– nazywa cechy prawdziwego słowika na podstawie baśni

– poprawnie nazywa cechy prawdziwego słowika na podstawie baśni
– mówi o cesarzu

– stara się ocenić postępowanie cesarza

– ocenia postępowanie cesarza

– właściwie ocenia postępowanie cesarza
– zapisuje odpowiedź na pytanie postawione w temacie lekcji

– stara się odpowiedzieć pisemnie na pytanie postawione w temacie lekcji

– odpowiada pisemnie na pytanie postawione w temacie lekcji

– poprawnie odpowiada pisemnie na pytanie postawione w temacie lekcji
– wie, że utwór jest baśnią

– stara się uzasadnić, że utwór jest baśnią

– uzasadnia, że utwór jest baśnią

– poprawnie uzasadnia, że utwór jest baśnią– stara się wyjaśnić, czym utwór różni się od klasycznej baśni

– wyjaśnia, czym utwór różni się od klasycznej baśni

– poprawnie wyjaśnia, czym utwór różni się od klasycznej baśni
99

O co chciałbym zapytać Hansa Christiana Andersena
– autora znanych baśni?
– Joanna Kulmowa,
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Powiązany:

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Poetyka I sens przypowieści biblijnej Teksty kultury

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka przerzutu bokiem. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconKa zajęć zbliżona do Modern Korean Society, jednak poruszane inne zagadnienia. Zajęcia były źródłem zarówno praktycznej wiedzy o dzisiejszej Korei, jak I historii oraz języku. Urozmaicane lekcjami alfabetu I śpiewu koreańśkich szlagierów Profesor zorganizował nam też całodniowy wyjazd

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka odbicia sposobem górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu do kosza z dwutaktu. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu z biegu, gra uproszczona Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconScenariusz lekcji temat: Nauka w krzywym zwierciadle ukazana w powieści Witolda Gombrowicza „ Ferdydurke ”

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Tysiąc lat kultury średniowiecza Cele lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat Wybory prezydenckie -2005 Główne zagadnienia lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Czy nowości są językowi potrzebne? I główne zagadnienia lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom