Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
Pobierz 3.33 Mb.
NazwaTemat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
strona13/17
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar3.33 Mb.
TypWymagania
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
List do Andersena


– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– mówi o wierszu

– stara się określić formę wiersza

– określa formę wiersza

– poprawnie określa formę wiersza– stara się nazwać nadawcę i odbiorcę listu

– nazywa nadawcę i odbiorcę listu

– poprawnie nazywa nadawcę i odbiorcę listu– stara się określić cel podziękowań zawartych w liście

– określa cel podziękowań zawartych w liście

– poprawnie określa cel podziękowań zawartych w liście– stara się podać tytuły baśni, do jakich nawiązuje poetka w wierszu

– podaje tytuły baśni, do jakich nawiązuje poetka w wierszu

– poprawnie podaje tytuły baśni, do jakich nawiązuje poetka w wierszu
– ogląda dostępne zbiory baśni Andersena (sc)

– stara się opowiedzieć o swoich doświadczeniach czytelniczych związanych z twórczością Andersena (sc)

– opowiada o swoich doświadczeniach czytelniczych związanych z twórczością Andersena (sc)

– poprawnie opowiada o swoich doświadczeniach czytelniczych związanych z twórczością Andersena (sc)

– bierze udział w przygotowaniu i prezentacji ćwiczenia dramowego: konferencji prasowej z Andersenem (sc)
– zapoznaje się z informacjami na temat Andersena

– z pomocą nauczyciela korzysta z dostępnych źródeł informacji

– stara się korzystać z dostępnych źródeł informacji

– korzysta z dostępnych źródeł informacji

– świadomie korzysta z dostępnych źródeł informacji– stara się wyjaśnić znaczenie zakończenia wiersza

– wyjaśnia znaczenie zakończenia wiersza

– poprawnie wyjaśnia znaczenie zakończenia wiersza
– próbuje napisać list do Andersena

– stara się pisać list do Andersena

– pisze list do Andersena

– poprawnie pisze list do Andersena
100

Zakręty ortografii. Formy czasu przeszłego czasowników.
– Agnieszka Frączek, Dziwny kot

– pisownia form czasu przeszłego czasowników typu zacząć, wziąć


– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o wierszu

– stara się określić osobę mówiącą w wierszu na podstawie form czasowników

– określa osobę mówiącą w wierszu na podstawie form czasowników

– poprawnie określa osobę mówiącą w wierszu na podstawie form czasowników– stara się czytać wiersz w imieniu chłopca

– czyta wiersz w imieniu chłopca

– poprawnie czyta wiersz w imieniu chłopca
– poznaje zasady dotyczące pisowni form czasu przeszłego czasowników typu zacząć, wziąć

– zna zasady dotyczące pisowni form czasu przeszłego czasowników typu zacząć, wziąć

– zna i na ogół stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni form czasu przeszłego czasowników typu zacząć, wziąć

– zna i poprawnie stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni form czasu przeszłego czasowników typu zacząć, wziąć
– zapisuje wnioski podane przez innych uczniów

– stara się uzupełnić wnioski na podstawie porównania wymowy i pisowni czasowników w czasie przeszłym (zc)

– uzupełnia wnioski na podstawie porównania wymowy i pisowni czasowników w czasie przeszłym (zc)

– poprawnie uzupełnia wnioski na podstawie porównania wymowy i pisowni czasowników w czasie przeszłym (zc)
– zapisuje podane czasowniki


– stara się tworzyć od podanych bezokoliczników formy osobowe czasowników w czasie przeszłym

– tworzy od podanych bezokoliczników formy osobowe czasowników w czasie przeszłym

– poprawnie tworzy od podanych bezokoliczników formy osobowe czasowników w czasie przeszłym– stara się uzupełnić zdania/związki wyrazowe odpowiednimi formami czasowników w czasie przeszłym

– uzupełnia zdania/związki wyrazowe odpowiednimi formami czasowników w czasie przeszłym

– poprawnie uzupełnia zdania/związki wyrazowe odpowiednimi formami czasowników w czasie przeszłym– stara się wyjaśnić znaczenie popularnych zwrotów (zc)

– wyjaśnia znaczenie popularnych zwrotów (zc)

– poprawnie wyjaśnia znaczenie popularnych zwrotów (zc)
– pisze czasowniki z trudnością ortograficzną

– uzupełnia tekst, starając się wpisać ę lub ą (zc)

– uzupełnia tekst, wpisując ę lub ą (zc)

– uzupełnia tekst, poprawnie wpisując ę lub ą (zc)
– z pomocą nauczyciela układa zdania, wykorzystując podane słownictwo (zc)

– stara się ułożyć zdania, wykorzystując podane słownictwo (zc)

– układa zdania, wykorzystując podane słownictwo (zc)

– poprawnie układa zdania, wykorzystując podane słownictwo (zc)
101

Czy to baśń, czy nie baśń?
O tym, jak kowal w świat powędrował.
– Igor Sikirycki, o tym, jak kowal w świat powędrował
– motyw wędrowny

– stara się odczytać zaszyfrowaną informację (sc)

– odczytuje zaszyfrowaną informację (sc)

– poprawnie odczytuje zaszyfrowaną informację (sc)
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o bohaterze

– stara się podać informacje na temat bohatera

– podaje informacje na temat bohatera

– poprawnie podaje informacje na temat bohatera– stara się ponumerować obrazki zamieszczone przy tekście zgodnie z kolejnością zdarzeń

– numeruje obrazki zamieszczone przy tekście zgodnie z kolejnością zdarzeń

– poprawnie numeruje obrazki zamieszczone przy tekście zgodnie z kolejnością zdarzeń
– zapisuje plan podany przez uczniów

– stara się redagować plan na podstawie ilustracji

– redaguje plan na podstawie ilustracji

– poprawnie redaguje plan na podstawie ilustracji
– mówi o bohaterze

– stara się opowiadać o przygodach bohatera na podstawie zredagowanego planu

– opowiada o przygodach bohatera na podstawie zredagowanego planu

– poprawnie opowiada o przygodach bohatera na podstawie zredagowanego planu– wie, czym jest motyw wędrowny

– rozumie, czym jest motyw wędrowny

– rozumie i wyjaśnia, czym jest motyw wędrowny– stara się wskazać motywy wędrowne w poznanym utworze

– wskazuje motywy wędrowne w poznanym utworze

– poprawnie wskazuje motywy wędrowne w poznanym utworze– stara się porównać zakończenie historii o kowalu z typowym baśniowym zakończeniem

– porównuje zakończenie historii o kowalu z typowym baśniowym zakończeniem w celu wyciągnięcia wniosków

– poprawnie porównuje zakończenie historii o kowalu z typowym baśniowym zakończeniem w celu wyciągnięcia wniosków– stara się określić nastrój utworu

– określa nastrój utworu

– właściwie określa nastrój utworu
– zapisuje wniosek podany przez innych uczniów

– stara się redagować kilkuzdaniowy pisemny wniosek

– redaguje kilkuzdaniowy pisemny wniosek

– poprawnie redaguje kilkuzdaniowy pisemny wniosek
– z pomocą nauczyciela zapisuje rozmowę kowala z mieszkańcami wioski, którą bohater mógłby przeprowadzić po powrocie z wędrówki

– stara się zapisać rozmowę kowala z mieszkańcami wioski, którą bohater mógłby przeprowadzić po powrocie z wędrówki

– zapisuje rozmowę kowala z mieszkańcami wioski, którą bohater mógłby przeprowadzić po powrocie z wędrówki

– poprawnie zapisuje rozmowę kowala z mieszkańcami wioski, którą bohater mógłby przeprowadzić po powrocie z wędrówki
102

Raz – dwa – trzy! o rytmie.

– Igor Sikirycki, o tym, jak kowal w świat powędrował

– rytm


– dzieli wyrazy na sylaby

– liczy sylaby w wersach

– wskazuje rymujące się wyrazy

– wskazuje rymujące się wyrazy

– stara się wnioskować na temat rytmu wiersza na podstawie jego budowy

– wnioskuje na temat rytmu wiersza na podstawie jego budowy

– poprawnie wnioskuje na temat rytmu wiersza na podstawie jego budowy


– wyjaśnia, co tworzy rytm wiersza

– poprawnie wyjaśnia, co tworzy rytm wiersza– wie, czym jest rytm

– rozumie, czym jest rytm

– rozumie i wyjaśnia, czym jest rytm
– słucha nagrania na temat rytmu

– z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia związane z rytmem

– stara się oddać rytm klaskaniem

– oddaje rytm klaskaniem

– poprawnie oddaje rytm klaskaniem
– czyta głośno wiersz
– stara się wypowiedzieć wyliczankę z akompaniamentem klaskania/tupania/stukania przedmiotem (zc)

– wypowiada wyliczankę z akompaniamentem klaskania/tupania/stukania przedmiotem (zc)

– poprawnie wypowiada wyliczankę z akompaniamentem klaskania/tupania/stukania przedmiotem (zc)

– bierze udział w zabawie dramowej w celu wyciągnięcia wniosku na temat rytmu (zc)stara się wskazać najważniejszy element w wyliczance (zc)

– wskazuje najważniejszy element w wyliczance (zc)

– poprawnie wskazuje najważniejszy element w wyliczance (zc)– stara się porządkować przestawione linijki w zwrotkach w celu uzyskania rytmu (zc)

– porządkuje przestawione linijki w zwrotkach w celu uzyskania rytmu (zc)

– poprawnie porządkuje przestawione linijki w zwrotkach w celu uzyskania rytmu (zc)– stara się czytać głośno wiersz w rytmie podobnym do rytmu wyliczanek w celu wyciągnięcia wniosku (zc)

– czyta głośno wiersz w rytmie podobnym do rytmu wyliczanek w celu wyciągnięcia wniosku (zc)

– poprawnie czyta głośno wiersz w rytmie podobnym do rytmu wyliczanek w celu wyciągnięcia wniosku (zc)– stara się wskazać kompozycję rytmiczną

– wskazuje kompozycję rytmiczną

– poprawnie wskazuje kompozycję rytmiczną– stara się wykonać kompozycję rytmiczną i dowolną

– wykonuje kompozycję rytmiczną i dowolną

– poprawnie wykonuje kompozycję rytmiczną i dowolną
103

Odgrywamy scenki pantomimiczne na podstawie poznanych wierszy.

– Małgorzata Strzałkowska, Królewna, Miasteczko

– pantomima


– zapisuje utworzoną przez innych uczniów rodzinę wyrazów od rzeczownika król

– stara się tworzyć rodzinę wyrazów od rzeczownika król

– tworzy rodzinę wyrazów od rzeczownika król

– poprawnie tworzy rodzinę wyrazów od rzeczownika król
– podaje przykłady utworów, w których pojawiają się postacie króla, królowej, królewny, królewicza

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o wierszu

– stara się opowiedzieć o sytuacji przedstawionej w wierszu Królewna

– opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu Królewna

– poprawnie opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu Królewna– stara się porównać treść wiersza Królewna z treścią klasycznej baśni w celu wyciągnięcia wniosków

– porównuje treść wiersza Królewna z treścią klasycznej baśni w celu wyciągnięcia wniosków

– poprawnie porównuje treść wiersza Królewna z treścią klasycznej baśni w celu wyciągnięcia wniosków
– dopisuje zdrobnienia do podanych wyrazów

– zapisuje zdrobnienia wskazane przez uczniów

– podkreśla zdrobnienia w wierszu Miasteczko

– podkreśla zdrobnienia w wierszu Miasteczko i stara się wyjaśnić ich funkcję

– poprawnie podkreśla zdrobnienia w wierszu Miasteczko i wyjaśnia ich funkcję– omawia charakter poznanych wierszy– przygotowuje scenki pantomimiczne na podstawie wierszy i bierze udział w ich prezentacji
– wypisuje z wierszy wyrazy z órz wymiennym oraz z órz niewymiennym

104

Co spotkało bohaterów poznanego komiksu?
– Tomasz Lew Leśniak, Rafał Skarżycki, Tymek i Mistrz. Król kłopotów
– komiks


– rozpoznaje w tekście komiks

– czyta komiks– podaje wyróżniki komiksu– stara się określić rolę wyrazów dźwiękonaśladowczych w komiksie

– określa rolę wyrazów dźwiękonaśladowczych w komiksie

– poprawnie określa rolę wyrazów dźwiękonaśladowczych w komiksie
– mówi o komiksie

– stara się wyjaśnić, w jaki sposób podaje się w komiksie informacje o upływie czasu i następstwie zdarzeń

– wyjaśnia, w jaki sposób podaje się w komiksie informacje o upływie czasu i następstwie zdarzeń

– poprawnie wyjaśnia, w jaki sposób podaje się w komiksie informacje o upływie czasu i następstwie zdarzeń– stara się wymienić bohaterów

– wymienia bohaterów

– poprawnie wymienia bohaterów– stara się określić czas i miejsce wydarzeń

– określa czas i miejsce wydarzeń

– poprawnie określa czas i miejsce wydarzeń
– mówi o bohaterach i ich przygodach

– stara się opowiedzieć o przygodach bohaterów

– opowiada o przygodach bohaterów

– poprawnie opowiada o przygodach bohaterów

– określa źródło komizmu

– tworzy fragment komiksu
105

Sporządzamy przepis na recepturę 86: PZM.

– Roald Dahl, Wiedźmy

– przepis

– stara się podać informacje na temat wyglądu i zachowania czarownic (sc)

– podaje informacje na temat wyglądu i zachowania czarownic (sc)

– poprawnie podaje informacje na temat wyglądu i zachowania czarownic (sc)
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o utworze

– stara się określić czas i miejsce wydarzeń

– określa czas i miejsce wydarzeń

– poprawnie określa czas i miejsce wydarzeń
– mówi o bohaterach

– stara się wymienić bohaterów

– wymienia bohaterów

– poprawnie wymienia bohaterów– stara się opowiedzieć o sytuacji przedstawionej w tekście

– opowiada o sytuacji przedstawionej w tekście

– poprawnie opowiada o sytuacji przedstawionej w tekście– stara się podkreślić informacje dotyczące przyrządzenia receptury 86: PZM

– podkreśla informacje dotyczące przyrządzenia receptury 86: PZM

– poprawnie podkreśla informacje dotyczące przyrządzenia receptury 86: PZM
– zapisuje przepis podany przez innych uczniów

– stara się sporządzić przepis na recepturę 86: PZM na podstawie podkreślonych informacji

– sporządza przepis na recepturę 86: PZM na podstawie podkreślonych informacji

– poprawnie sporządza przepis na recepturę 86: PZM na podstawie podkreślonych informacji– stara się rozwiązać rebus (sc)

– rozwiązuje rebus (sc)

– poprawnie rozwiązuje rebus (sc)– stara się sporządzić czarodziejski przepis na...

– sporządza czarodziejski przepis na...

– poprawnie sporządza czarodziejski przepis na...

– rysuje według własnego wyobrażenia jedno ze stworzeń, o jakich mówi Superwiedźma
106

Kraina języka. Przysłówek.

– przysłówek

– związek przysłówka z czasownikiem

– z pomocą nauczyciela rozpoznaje przysłówek jako nieodmienną część mowy

– stara się rozpoznać przysłówek jako nieodmienną część mowy pełniącą funkcję określenia czasownika, odpowiadającą na pytania: jak? gdzie? kiedy?

– na ogół rozpoznaje przysłówek jako nieodmienną część mowy pełniącą funkcję określenia czasownika, odpowiadającą na pytania: jak? gdzie? kiedy?

– poprawnie rozpoznaje przysłówek jako nieodmienną część mowy pełniącą funkcję określenia czasownika, odpowiadającą na pytania: jak? gdzie? kiedy?
– wymyśla przysłówki odpowiadające na podane pytania
– stara się wskazać w tekście / związkach wyrazowych / wśród podanych wyrazów przysłówki

wskazuje w tekście / związkach wyrazowych / wśród podanych wyrazów przysłówki

– poprawnie wskazuje w tekście / związkach wyrazowych / wśród podanych wyrazów przysłówki– stara się tworzyć przysłówki od podanych przymiotników

– tworzy przysłówki od podanych przymiotników

– poprawnie tworzy przysłówki od podanych przymiotników
– z pomocą nauczyciela opisuje postępowanie bohatera baśni

– stara się opisać postępowanie bohatera baśni / stara się ułożyć wypowiedź na podany temat, używając przysłówków

– opisuje postępowanie bohatera baśni / układa wypowiedź na podany temat, używając przysłówków

– poprawnie opisuje postępowanie bohatera baśni / poprawnie układa wypowiedź na podany temat, używając przysłówków
– odróżnia przysłówki, które mają znaczenie pozytywne, od przysłówków o znaczeniu negatywnym

– oddziela przysłówki określające sposób od przysłówków określających czas i miejsce

– koloruje wyrazy odpowiadające na pytanie jak? (zc)
– stara się podkreślić przysłówki w wypowiedziach (zc)

– podkreśla przysłówki w wypowiedziach (zc)

– poprawnie podkreśla przysłówki w wypowiedziach (zc)– stara się odróżnić przysłówki oceniające dodatnio od przysłówków oceniających ujemnie (zc)

– na ogół odróżnia przysłówki oceniające dodatnio od przysłówków oceniających ujemnie (zc)

– poprawnie odróżnia przysłówki oceniające dodatnio od przysłówków oceniających ujemnie (zc)– stara się dobrać odpowiednie przysłówki oceniające pozytywnie lub negatywnie (zc)

– dobiera odpowiednie przysłówki oceniające pozytywnie lub negatywnie (zc)

– poprawnie dobiera odpowiednie przysłówki oceniające pozytywnie lub negatywnie (zc)
– wpisuje przysłówki utworzone od przymiotników określających barwy (zc)

– stara się zastąpić podane pary przysłówków bliskoznacznych jednym, którego używa się najczęściej (zc)

– zastępuje podane pary przysłówków bliskoznacznych jednym, którego używa się najczęściej (zc)

– poprawnie zastępuje podane pary przysłówków bliskoznacznych jednym, którego używa się najczęściej (zc)
– dopisuje pasujące przysłówki do podanych czasowników (zc)

– próbuje pisać relację, wykorzystując podane przysłówki (zc)

– stara się pisać relację, wykorzystując podane przysłówki (zc)

– pisze relację, wykorzystując podane przysłówki (zc)

– poprawnie pisze relację, wykorzystując podane przysłówki (zc)
107

W kręgu teatru.

– teatr

– pojęcia związane z teatrem– ogląda afisz teatralny (zc)

– odpowiada na pytania dotyczące afisza (zc)

– bogaci słownictwo związane z teatrem (zc)

– stara się łączyć informacje o czynnościach z odpowiednimi nazwami zawodów (zc)

– łączy informacje o czynnościach z odpowiednimi nazwami zawodów (zc)

– poprawnie łączy informacje o czynnościach z odpowiednimi nazwami zawodów (zc)– stara się rozwiązać diagram zawierający pojęcia związane z teatrem (zc)

– rozwiązuje diagram zawierający pojęcia związane z teatrem (zc)

– poprawnie rozwiązuje diagram zawierający pojęcia związane z teatrem (zc)– stara się rozwiązać teatralne rebusy (zc)

– rozwiązuje teatralne rebusy (zc)

– poprawnie rozwiązuje teatralne rebusy (zc)– stara się łączyć grupy synonimów związane z teatrem (zc)

– łączy grupy synonimów związane z teatrem (zc)

– poprawnie łączy grupy synonimów związane z teatrem (zc)

– projektuje kostium teatralny dla wybranej postaci (zc)

– dokonuje charakteryzacji aktora (zc)

– podaje nazwy przedmiotów, za pomocą których można przedstawić wymienione elementy scenografii (zc)

– szkicuje projekt wybranej scenografii (zc)– stara się uzupełnić zdania dotyczące gry aktorów (zc)

– uzupełnia zdania dotyczące gry aktorów (zc)

– poprawnie uzupełnia zdania dotyczące gry aktorów (zc)

– podpisuje obrazki przedstawiające różne rodzaje lalek (zc)

– wyjaśnia, na czym polega teatr cieni (zc)

– bierze udział w przygotowaniu teatru przedmiotów ze szkolnych przyborów (zc)– stara się porządkować sylaby, tworząc wyrazy związane z teatrem (zc)

– porządkuje sylaby, tworząc wyrazy związane z teatrem (zc)

– sprawnie porządkuje sylaby, tworząc wyrazy związane z teatrem (zc)– stara się uzupełnić zasady kulturalnego zachowania się w teatrze podanymi wyrażeniami (zc)

– uzupełnia zasady kulturalnego zachowania się w teatrze podanymi wyrażeniami (zc)

– poprawnie uzupełnia zasady kulturalnego zachowania się w teatrze podanymi wyrażeniami (zc)
108

Przygotowujemy klasową inscenizację na podstawie poznanej baśni.
– Wanda Chotomska, Kopciuszek

– Jakub i Wilhelm Grimmowie, Pani Zamieć

– stara się odczytać zaszyfrowaną informację (sc)

– odczytuje zaszyfrowaną informację (sc)

– poprawnie odczytuje zaszyfrowaną informację (sc)– stara się prezentować rezultat własnej pracy (sc)

– prezentuje rezultat własnej pracy (sc)

– interesująco prezentuje rezultat własnej pracy (sc)
– mówi o Kopciuszku

– stara się opowiedzieć treść baśni o Kopciuszku

– opowiada treść baśni o Kopciuszku

– poprawnie opowiada treść baśni o Kopciuszku
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– mówi o utworach

– porównuje utwór Wandy Chotomskiej z baśnią

– porównuje utwór Wandy Chotomskiej z baśnią

– porównuje utwór Wandy Chotomskiej z baśnią– stara się formułować wypowiedź oceniającą

– formułuje wypowiedź oceniającą

– formułuje wypowiedź oceniającą wraz z uzasadnieniem
– włącza się w pracę grupy
– pracuje w grupie nad przygotowaniem inscenizacji baśni

– prezentuje efekt pracy w grupie
109

Co powinniśmy wiedzieć o redagowaniu tekstu zaproszenia?

– zaproszenie

– stara się korzystać ze słownika języka polskiego

– korzysta ze słownika języka polskiego

– wyjaśnia swoimi słowami znaczenia wyrazów: zaprosić – zapraszać; zaproszenie

– świadomie korzysta ze słownika języka polskiego
– odróżnia zaproszenie od innych użytkowych form wypowiedzi

– stara się prezentować i omówić przykładowe zaproszenie

– prezentuje i omawia przykładowe zaproszenie

–prezentuje i poprawnie omawia przykładowe zaproszenie

– nazywa imprezę na podstawie fragmentu zaproszenia (zc)
– poznaje budowę przykładowego zaproszenia

– stara się redagować wniosek wynikający z analizy przykładowego zaproszenia (zc)

– redaguje wniosek wynikający z analizy przykładowego zaproszenia (zc)

– poprawnie redaguje wniosek wynikający z analizy przykładowego zaproszenia (zc)– stara się wskazać informacje pominięte w zaproszeniach (zc)

– wskazuje informacje pominięte w zaproszeniach (zc)

– poprawnie wskazuje informacje pominięte w zaproszeniach (zc)

– uzupełnia teksty zaproszeń o brakujące informacje (zc)

– porównuje fragmenty zaproszeń na tę samą uroczystość, mając na uwadze ich formę i osobę adresata (zc)
– z pomocą nauczyciela redaguje tekst zaproszenia

– stara się redagować tekst zaproszenia poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, uwzględniający wszystkie niezbędne informacje (zc)

– redaguje tekst zaproszenia na ogół poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, uwzględniający wszystkie niezbędne informacje (zc)

– redaguje tekst zaproszenia poprawny pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, uwzględniający wszystkie niezbędne informacje (zc)– stara się redagować teksty zaproszeń na tę samą uroczystość, różniące się formą ze względu na osobę adresata (zc)

– redaguje teksty zaproszeń na tę samą uroczystość, różniące się formą ze względu na osobę adresata (zc)

– poprawnie redaguje teksty zaproszeń na tę samą uroczystość, różniące się formą ze względu na osobę adresata (zc)

– projektuje i wykonuje blankiet zaproszenia na klasową inscenizację (sc)
110

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Powiązany:

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Poetyka I sens przypowieści biblijnej Teksty kultury

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka przerzutu bokiem. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconKa zajęć zbliżona do Modern Korean Society, jednak poruszane inne zagadnienia. Zajęcia były źródłem zarówno praktycznej wiedzy o dzisiejszej Korei, jak I historii oraz języku. Urozmaicane lekcjami alfabetu I śpiewu koreańśkich szlagierów Profesor zorganizował nam też całodniowy wyjazd

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka odbicia sposobem górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu do kosza z dwutaktu. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu z biegu, gra uproszczona Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconScenariusz lekcji temat: Nauka w krzywym zwierciadle ukazana w powieści Witolda Gombrowicza „ Ferdydurke ”

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Tysiąc lat kultury średniowiecza Cele lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat Wybory prezydenckie -2005 Główne zagadnienia lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Czy nowości są językowi potrzebne? I główne zagadnienia lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom