Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
Pobierz 3.33 Mb.
NazwaTemat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
strona15/17
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar3.33 Mb.
TypWymagania
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

VII W rodzinie
119

„Tu jest wszystko, co się kiedykolwiek chciało mieć”.

Rozmawiamy o Nangijali.

– Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce


– słucha informacji na temat znaczenia zwrotu mieć lwie serce

– stara się wyjaśnić znaczenie zwrotu mieć lwie serce

– wyjaśnia znaczenie zwrotu mieć lwie serce

– poprawnie wyjaśnia znaczenie zwrotu mieć lwie serce
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– mówi o utworze

– stara się opowiedzieć o swoich wrażeniach czytelniczych

– opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych

– poprawnie opowiada o swoich wrażeniach czytelniczych– stara się określić narratora

– określa narratora

– poprawnie określa narratora
– zapisuje informacje na temat tytułowych bohaterów

– stara się uzasadnić, do której postaci pasuje zwrot mieć lwie serce

– uzasadnia, do której postaci pasuje zwrot mieć lwie serce

– poprawnie uzasadnia, do której postaci pasuje zwrot mieć lwie serce
– mówi o bohaterach

– stara się wypowiedzieć na temat więzi łączącej braci

– wypowiada się na temat więzi łączącej braci, wykorzystując podane słownictwo

– poprawnie wypowiada się na temat więzi łączącej braci, wykorzystując podane słownictwo
– z pomocą nauczyciela krótko opisuje Nangijalę

– stara się gromadzić informacje na temat Nangijali

– gromadzi informacje na temat Nangijal

– świadomie gromadzi informacje na temat Nangijali
– czyta wskazane fragmenty
– wypowiada się na temat myśli i uczuć bohatera

– stara się opisać Nangijalę, używając przymiotników opisujących i oceniających

– opisuje Nangijalę, używając przymiotników opisujących i oceniających

– poprawnie i ciekawie opisuje Nangijalę, używając przymiotników opisujących i oceniających– czyta lekturę w całości


120

Teatr w klasie. Prezentujemy przedstawienie pt. Pani Zamieć.
– Jakub i Wilhelm Grimmowie, Pani Zamieć

– uczestniczy w pracy nad przedstawieniem

– stara się przygotować scenę do występu

– przygotowuje scenę do występu

– twórczo przygotowuje scenę do występu– stara się ocenić występ

– ocenia występ

– właściwie ocenia występ
121

Przedstawiamy informacje na temat naszych rodzin w formie drzewa genealogicznego.
– Małgorzata Kondej, Sejf z milionem w środku, czyli bestseller IIIb

– przysłowie

– genealogia

– drzewo genealogiczne

– stara się rozwiązać krzyżówkę (sc)

– rozwiązuje krzyżówkę (sc)

– poprawnie rozwiązuje krzyżówkę (sc)

– wyjaśnia znaczenie słowa genealogia
– z pomocą nauczyciela korzysta ze słownika wyrazów obcych

– stara się korzystać ze słownika wyrazów obcych

– korzysta ze słownika wyrazów obcych

– świadomie korzysta ze słownika wyrazów obcych
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– mówi o narratorze

– stara się podać informacje na temat narratora

– podaje informacje na temat narratora

– poprawnie podaje informacje na temat narratora– stara się określić typ narracji

– określa typ narracji

– poprawnie określa typ narracji
– mówi o utworze

– stara się określić tematykę tekstu

– określa tematykę tekstu

– poprawnie określa tematykę tekstu
– znajduje wskazane przez uczniów fragmenty

– stara się cytować fragmenty tekstu zawierające informacje, jakie udało się zebrać bohaterce na temat swojej rodziny

– cytuje fragmenty tekstu zawierające informacje, jakie udało się zebrać bohaterce na temat swojej rodziny

– poprawnie cytuje fragmenty tekstu zawierające informacje, jakie udało się zebrać bohaterce na temat swojej rodziny
– mówi o rodzinie bohaterki

– stara się opowiedzieć o zachowaniu osób należących do różnych pokoleń rodziny bohaterki

– opowiada o zachowaniu osób należących do różnych pokoleń rodziny bohaterki

– poprawnie opowiada o zachowaniu osób należących do różnych pokoleń rodziny bohaterki

– popiera wypowiedź odpowiednim cytatem
– próbuje uzupełnić drzewo genealogiczne informacjami o swojej rodzinie

– stara się uzupełnić drzewo genealogiczne informacjami o swojej rodzinie

– uzupełnia drzewo genealogiczne informacjami o swojej rodzinie

– poprawnie uzupełnia drzewo genealogiczne informacjami o swojej rodzinie– stara się prezentować efekt samodzielnej pracy

– prezentuje efekt samodzielnej pracy

– interesująco prezentuje efekt samodzielnej pracy
– mówi o swojej rodzinie

– stara się gromadzić informacje na temat swojej rodziny, wykorzystując podane pytania

– gromadzi informacje na temat swojej rodziny, wykorzystując podane pytania

– świadomie gromadzi informacje na temat swojej rodziny, wykorzystując podane pytania
– poznaje znaczenia podanych przysłów

– stara się wyjaśnić znaczenia podanych przysłów

– wyjaśnia znaczenia podanych przysłów

– poprawnie wyjaśnia znaczenia podanych przysłów
122

Dlaczego nie należy się spóźniać?

– Julian Tuwim, Spóźniony słowik

– stara się znaleźć słowo klucz, którym można połączyć podane wyrazy i przysłowia (sc)

– znajduje słowo klucz, którym można połączyć podane wyrazy i przysłowia (sc)

– sprawnie znajduje słowo klucz, którym można połączyć podane wyrazy i przysłowia (sc)– stara się wyjaśnić sens podanych przysłów (sc)

– wyjaśnia sens podanych przysłów (sc)

– poprawnie wyjaśnia sens podanych przysłów (sc)
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o postaciach

– stara się wymienić występujące postacie

– wymienia występujące postacie

– poprawnie wymienia występujące postacie

– czyta z podziałem na role
– mówi o zdarzeniach


– stara się opowiedzieć o sytuacji przedstawionej w wierszu

– opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

– poprawnie opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu– stara się nazwać uczucia bohatera

– nazywa uczucia bohatera

– poprawnie nazywa uczucia bohatera
– mówi o zachowaniu bohatera

– stara się ocenić zachowanie bohatera

– ocenia zachowanie bohatera

– poprawnie ocenia zachowanie bohatera– stara się dopisać uzasadnienia do podanego stwierdzenia

– dopisuje uzasadnienia do podanego stwierdzenia

– poprawnie dopisuje uzasadnienia do podanego stwierdzenia– stara się formułować wypowiedź zgodnie z podaną intencją

– formułuje wypowiedź zgodnie z podaną intencją

– poprawnie formułuje wypowiedź zgodnie z podaną intencją– stara się opowiedzieć o swoim zachowaniu w określonej sytuacji

– opowiada o swoim zachowaniu w określonej sytuacji

– poprawnie opowiada o swoim zachowaniu w określonej sytuacji
123

Kraina języka. Stopniowanie

przysłówków

– przysłówek

– stopniowanie przysłówka


– z pomocą nauczyciela rozpoznaje przysłówek jako nieodmienną część mowy


– stara się rozpoznać przysłówek jako nieodmienną część mowy pełniącą funkcję określenia czasownika, odpowiadającą na pytania: jak? gdzie? kiedy?

– na ogół rozpoznaje przysłówek jako nieodmienną część mowy pełniącą funkcję określenia czasownika, odpowiadającą na pytania: jak? gdzie? kiedy?

– poprawnie rozpoznaje przysłówek jako nieodmienną część mowy pełniącą funkcję określenia czasownika, odpowiadającą na pytania: jak? gdzie? kiedy?
– dopisuje brakujące przysłówki

– zna rodzaje stopniowania
– stara się wskazać / podkreślić w zdaniach / fragmentach reklam przysłówki (zc)

– wskazuje / podkreśla w zdaniach / fragmentach reklam przysłówki (zc)

– poprawnie wskazuje / poprawnie podkreśla w zdaniach / fragmentach reklam przysłówki (zc)
– dopisuje stopień wyższy i najwyższy do podanych przysłówków (zc)
– stara się nazwać stopień przysłówka / rodzaj stopniowania (zc)

– nazywa stopień przysłówka / rodzaj stopniowania

– poprawnie nazywa stopień przysłówka / rodzaj stopniowania

– wyjaśnia, na czym polega różnica między różnymi formami tego samego przysłówka– stara się wskazać przysłówki, które nie podlegają / podlegają stopniowaniu

– wskazuje przysłówki, które nie podlegają / podlegają stopniowaniu

– poprawnie wskazuje przysłówki, które nie podlegają / podlegają stopniowaniu
– stosuje przysłówki późno, wcześnie, szybko, głośno, wysoko, bardzo w odpowiednim stopniu (zc)
– stara się opowiedzieć o zdarzeniu, używając przysłówków w różnych stopniach

– opowiada o zdarzeniu, używając przysłówków w różnych stopniach

– poprawnie opowiada o zdarzeniu, używając przysłówków w różnych stopniach– stara się podkreślić czasowniki określane przez podane przysłówki (zc)

– na ogół podkreśla czasowniki określane przez podane przysłówki (zc)

– poprawnie podkreśla czasowniki określane przez podane przysłówki (zc)
– z pomocą nauczyciela redaguje kilkuzdaniową wypowiedź o rozgrywkach sportowych

– stara się redagować kilkuzdaniową wypowiedź o rozgrywkach sportowych, stosując podane przysłówki w różnych stopniach (zc)

– redaguje kilkuzdaniową wypowiedź o rozgrywkach sportowych, stosując podane przysłówki w różnych stopniach (zc)

– poprawnie redaguje kilkuzdaniową wypowiedź o rozgrywkach sportowych, stosując podane przysłówki w różnych stopniach (zc)
124

Tylko jedna mama na...
Joanna Kulmowa, „Mamy mamę”.

– Joanna Kulmowa, Mamy mamę

– stara się rozwiązać rebus (sc)

– rozwiązuje rebus (sc)

– poprawnie rozwiązuje rebus (sc)

– wyjaśnia znaczenie podanego związku frazeologicznego (sc)– stara się korzystać ze słownika frazeologicznego języka polskiego (sc)

– korzysta ze słownika frazeologicznego języka polskiego (sc)

– świadomie korzysta ze słownika frazeologicznego języka polskiego (sc)– stara się wypowiedzieć się na temat obowiązków mamy związanych z prowadzeniem domu (sc)

– wypowiada się na temat obowiązków mamy związanych z prowadzeniem domu (sc)

– poprawnie wypowiada się na temat obowiązków mamy związanych z prowadzeniem domu (sc)
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o utworze

– stara się podać informacje na temat osoby mówiącej

– podaje informacje na temat osoby mówiącej

– poprawnie podaje informacje na temat osoby mówiącej

– cytuje odpowiednie fragmenty wiersza– stara się wyjaśnić na podstawie wiersza, co jest „najlepsze u mamy”

– wyjaśnia na podstawie wiersza, co jest „najlepsze u mamy”

– poprawnie wyjaśnia na podstawie wiersza, co jest „najlepsze u mamy”– dopisuje dalszą część zdania, wykorzystując informacje podane w wierszu

– dopisuje dalszą część zdania, wykorzystując informacje podane w wierszu

– poprawnie dopisuje dalszą część zdania, wykorzystując informacje podane w wierszu– stara się dopisać dalszą część zdania, odwołując się do własnych doświadczeń

– dopisuje dalszą część zdania, odwołując się do własnych doświadczeń

– dopisuje dalszą część zdania, odwołując się do własnych doświadczeń
– mówi o Dniu Matki

– stara się wypowiedzieć na temat Dnia Matki (sc)

– wypowiada się na temat Dnia Matki (sc)

– poprawnie wypowiada się na temat Dnia Matki (sc)– stara się podać przykłady czynności, w jakich uczniowie mogliby wyręczyć swoje mamy (sc)

– podaje przykłady czynności, w jakich uczniowie mogliby wyręczyć swoje mamy (sc)

– poprawnie podaje przykłady czynności, w jakich uczniowie mogliby wyręczyć swoje mamy (sc)– stara się podać propozycje uczczenia Dnia Matki (sc)

– podaje propozycje uczczenia Dnia Matki (sc)

– podaje różne propozycje uczczenia Dnia Matki (sc)

– wyjaśnia, na czym polega gra słów w wierszu
125

Czy obrażanie się na rodziców to dobry sposób na wybrnięcie z niekorzystnej dla nas sytuacji?
– Anna Onichimowska, Krzysztofa Pęczka droga do sławy– zapisuje określenia pasujące do zilustrowanej sytuacji (sc)

– stara się wypowiedzieć na temat sytuacji przedstawionej na rysunku (sc)

– wypowiada się na temat sytuacji przedstawionej na rysunku (sc)

– poprawnie wypowiada się na temat sytuacji przedstawionej na rysunku (sc)
– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o narratorze

– stara się podać informacje na temat narratora

– podaje informacje na temat narratora

– poprawnie podaje informacje na temat narratora– stara się określić formę, w jakiej wypowiada się narrator

– określa formę, w jakiej wypowiada się narrator

– poprawnie określa formę, w jakiej wypowiada się narrator
– mówi o utworze

– stara się określić tematykę opowiadania

– określa tematykę opowiadania

– poprawnie określa tematykę opowiadania– stara się nadać tytuły poszczególnym częściom opowiadania

– tytułuje poszczególne części opowiadania

– interesująco tytułuje poszczególne części opowiadania
– mówi o wydarzeniach

– stara się opowiedzieć o przebiegu wydarzeń

– opowiada o przebiegu wydarzeń

– poprawnie opowiada o przebiegu wydarzeń
– mówi o bohaterze


– stara się ocenić zachowanie bohatera, wykorzystując podane przymiotniki

– ocenia zachowanie bohatera, wykorzystując podane przymiotniki

– trafnie ocenia zachowanie bohatera, wykorzystując podane przymiotniki

– rozważa podane zagadnienie w formie drzewka decyzyjnego

– prezentuje efekt pracy grupy– stara się ułożyć plan wybranego fragmentu i na jego podstawie redagować krótkie opowiadanie

– układa plan wybranego fragmentu i na jego podstawie redaguje krótkie opowiadanie

– poprawnie układa plan wybranego fragmentu i na jego podstawie poprawnie redaguje krótkie opowiadanie
– zapisuje podane teksty

– stara się redagować receptę na poprawę nastroju bliskich po kłótni/sprzeczce

– redaguje receptę na poprawę nastroju bliskich po kłótni/sprzeczce

– poprawnie redaguje receptę na poprawę nastroju bliskich po kłótni/sprzeczce
126

Zakręty ortografii. Wielka litera w tytułach i nazwach świąt.
– Agnieszka Frączek, Trudne sąsiedztwo

– pisownia wielką literą (nazwy kontynentów, państw, miast, wsi, osiedli, oceanów, mórz, rzek, jezior, gór, wysp; imiona, nazwiska, przydomki, pseudonimy, przezwiska, tytuły, nazwy świąt

– zna poznane do tej pory zasady dotyczące pisowni wyrazów wielką literą
– na ogół poprawnie przypomina poznane do tej pory zasady dotyczące pisowni wyrazów wielką literą

– poprawnie przypomina poznane do tej pory zasady dotyczące pisowni wyrazów wielką literą

– ilustruje przywołane zasady odpowiednimi przykładami
– czyta głośno


– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)– stara się omówić sytuację przedstawioną w wierszu

– omawia sytuację przedstawioną w wierszu

– poprawnie omawia sytuację przedstawioną w wierszu– stara się zapisać w porządku alfabetycznym tytuły książek wymienione w wierszu

– zapisuje w porządku alfabetycznym tytuły książek wymienione w wierszu

– poprawnie zapisuje w porządku alfabetycznym tytuły książek wymienione w wierszu
– zapoznaje się z zasadą dotyczącą pisowni wielkiej litery w tytułach oraz nazwach świąt

– przepisuje tytuły podanych książek, wstawiając wielkie lub małe litery

– z pomocą nauczyciela zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną
– odgaduje na podstawie obrazków tytuły utworów i poprawnie je zapisuje (zc)

– stara się zapisać nazwy świąt związane z zamieszczonymi w podręczniku „kartkami z kalendarza”

– na ogół poprawnie zapisuje nazwy świąt związane z zamieszczonymi w podręczniku „kartkami z kalendarza”

– poprawnie zapisuje nazwy świąt związane z zamieszczonymi w podręczniku „kartkami z kalendarza”– stara się odgadnąć na podstawie obrazków nazwy świąt i je zapisać (zc)

– odgaduje na podstawie obrazków nazwy świąt i na ogół poprawnie je zapisuje (zc)

– poprawnie odgaduje na podstawie obrazków nazwy świąt i poprawnie je zapisuje (zc)– stara się uzupełnić tekst, wpisując brakujące małe lub wielkie litery

– uzupełnia tekst, wpisując brakujące małe lub wielkie litery

– poprawnie uzupełnia tekst, wpisując brakujące małe lub wielkie litery– stara się zapisać nazwy świąt związane z podanymi datami

– zapisuje nazwy świąt związane z podanymi datami

– poprawnie zapisuje nazwy świąt związane z podanymi datami– stara się zapisać przykładowe tytuły utworów podanych pisarzy

– zapisuje przykładowe tytuły utworów podanych pisarzy

– poprawnie zapisuje przykładowe tytuły utworów podanych pisarzy– zapisuje tytuły swoich ulubionych książek wraz z imionami i nazwiskami autorów
– poprawnie zapisuje tytuły swoich ulubionych książek wraz z imionami i nazwiskami autorów

– wymyśla i zapisuje nazwę święta, które chciałby obchodzić
– wypisuje z programu telewizyjnego tytuły filmów

127

Czy rozumiesz to, co czytasz? Spotkanie 6. „Powrót taty”.

– Adam Mickiewicz, Powrót taty

– test nr 6 sprawdzający stopień opanowania umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem


– czyta cicho

– czyta cicho ze zrozumieniem


– próbuje udzielić odpowiedzi na postawione pytania

– stara się udzielić odpowiedzi na postawione pytania

– udziela odpowiedzi na postawione pytania

– poprawnie udziela odpowiedzi na postawione pytania

– porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane) na sprawdzianie z wzorcowymi rozwiązaniami
128

Zabawa w teatr – przygotowujemy teatrzyk kukiełkowy na podstawie poznanego utworu.

– Adam Mickiewicz, Powrót taty

– opowiadanie

– recytacja– podaje informacje na temat Adama Mickiewicza i epoki, w której żył poeta
– słucha nagrania recytacji utworu

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o utworze

– mówi o postaciach

– stara się wyodrębnić postacie występujące w utworze

– wyodrębnia postacie występujące w utworze

– poprawnie wyodrębnia postacie występujące w utworze
– zapisuje podany plan wydarzeń

– stara się porządkować podany plan zgodnie z chronologią

– porządkuje podany plan zgodnie z chronologią

– poprawnie porządkuje podany plan zgodnie z chronologią
– mówi o zdarzeniu

– stara się opowiadać o przebiegu wydarzeń na podstawie planu

– opowiada o przebiegu wydarzeń na podstawie planu

– poprawnie opowiada o przebiegu wydarzeń na podstawie planu– stara się wyjaśnić okoliczności zdarzenia

– wyjaśnia okoliczności zdarzenia

– poprawnie wyjaśnia okoliczności zdarzenia

– przytacza odpowiedni fragment tekstu– stara się ocenić postępowanie starszego zbójcy

– ocenia postępowanie starszego zbójcy

– właściwie ocenia postępowanie starszego zbójcy

– czyta tekst z podziałem na role

– bierze udział w przygotowaniu przedstawienia kukiełkowego (sc)

– występuje w roli aktora teatrzyku kukiełkowego (sc)
– próbuje redagować podziękowanie w imieniu kupca

– stara się redagować podziękowanie w imieniu kupca

– redaguje podziękowanie w imieniu kupca

– poprawnie redaguje podziękowanie w imieniu kupca
– próbuje ułożyć opowiadanie o dalszych losach zbójcy

– stara się ułożyć opowiadanie o dalszych losach zbójcy

– układa opowiadanie o dalszych losach zbójcy

– poprawnie układa opowiadanie o dalszych losach zbójcy
129

Kraina języka. Podsumowujemy naszą wiedzę o częściach mowy.
– części mowy

– odmienne i nieodmienne części mowy

– stara się rozwiązać krzyżówkę (sc)

– rozwiązuje krzyżówkę (sc)


– poprawnie rozwiązuje krzyżówkę (sc)

– odgaduje zagadki dotyczące części mowy
– zapisuje podaną przez uczniów notatkę

– stara się sporządzić notatkę w formie tabeli na temat części mowy, wykorzystując podane informacje

– sporządza notatkę w formie tabeli na temat części mowy, wykorzystując podane informacje

– poprawnie sporządza notatkę w formie tabeli na temat części mowy, wykorzystując podane informacje
– próbuje rozróżnić części mowy

– stara się rozróżnić części mowy

– na ogół rozróżnia części mowy

– poprawnie rozróżnia części mowy– stara się określić, jakie części mowy tworzą podane zdania

– na ogół określa, jakie części mowy tworzą podane zdania

– poprawnie określa, jakie części mowy tworzą podane zdania

– gra w grę edukacyjną (sc)
– próbuje nazywać części mowy i określać ich formy

– stara się nazywać części mowy i określać ich formy

– na ogół nazywa części mowy i określa ich formy

– poprawnie nazywa części mowy i określa ich formy
– próbuje uzupełnić tekst odpowiednimi częściami mowy

– stara się uzupełnić tekst odpowiednimi częściami mowy

– na ogół uzupełnia tekst odpowiednimi częściami mowy

– poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi częściami mowy

– przygotowuje w grupie w dowolnej formie prezentację na temat wybranej części mowy
130

Komu i w jaki sposób mógłbyś sprawić dzisiaj radość?
– Ewa Zawistowska, Radość

– stara się podać przykłady codziennych sytuacji wywołujących radość

– podaje przykłady codziennych sytuacji wywołujących radość

– poprawnie podaje przykłady codziennych sytuacji wywołujących radość

– prezentuje efekt własnej pracy
– zapisuje wyrazy podane przez innych uczniów

– stara się zapisać wyrazy bliskoznaczne i określenia do słowa radość

– zapisuje wyrazy bliskoznaczne i określenia do słowa radość

– poprawnie zapisuje wyrazy bliskoznaczne i określenia do słowa radość– stara się zapisać zwroty i związki wyrazowe ze słowem radość

– zapisuje zwroty i związki wyrazowe ze słowem radość

– poprawnie zapisuje zwroty i związki wyrazowe ze słowem radość– stara się korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych

– korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych

– świadomie korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o utworze

– stara się podać informacje na temat osoby mówiącej

– podaje informacje na temat osoby mówiącej

– poprawnie podaje informacje na temat osoby mówiącej– stara się opisać radość przedstawioną w wierszu

– opisuje radość przedstawioną w wierszu

– poprawnie opisuje radość przedstawioną w wierszu– stara się analizować budowę wiersza w celu wyciągnięcia wniosków

– analizuje budowę wiersza w celu wyciągnięcia wniosków

– poprawnie analizuje budowę wiersza w celu wyciągnięcia wniosków– stara się sporządzić listę pomysłów na sprawienie komuś radości

– sporządza listę pomysłów na sprawienie komuś radości

– sporządza listę różnorodnych pomysłów na sprawienie komuś radości

– wyraża radość w formie krótkiej pantomimy
– zapisuje teksty podane przez innych uczniów

– stara się dopisać brakujący człon porównania (sc)

– dopisuje brakujący człon porównania (sc)

– poprawnie dopisuje brakujący człon porównania (sc)

– wyjaśnia, czy poznany wiersz oddaje nastrój czytelnika
131

Porównujemy wszechświat Gżdaczy z naszym „normalnym” wszechświatem.
– Maciej Wojtyszko, Gżdacz

– gatunki filmowe


– czyta cicho

– czyta cicho ze zrozumieniem


– mówi o postaciach

– stara się podać przykłady fantastycznych postaci i zdarzeń

– podaje przykłady fantastycznych postaci i zdarzeń

– poprawnie podaje przykłady fantastycznych postaci i zdarzeń
– mówi o bohaterze


– stara się gromadzić informacje na temat bohatera

– gromadzi informacje na temat bohatera

– świadomie gromadzi informacje na temat bohatera– stara się porównać wszechświaty

– porównuje wszechświaty

– poprawnie porównuje wszechświaty
– ogląda fotosy filmowe

– stara się podać informacje na temat gatunków filmowych

– podaje informacje na temat gatunków filmowych

– poprawnie podaje informacje na temat gatunków filmowych– stara się wyjaśnić, czym jest ekranizacja

– wyjaśnia, czym jest ekranizacja

– poprawnie wyjaśnia, czym jest ekranizacja
– mówi o filmach


– stara się wskazać gatunek filmowy, w którego konwencji można by nakręcić film na podstawie książki Bromba i inni

– wskazuje gatunek filmowy, w którego konwencji można by nakręcić film na podstawie książki Bromba i inni

– poprawnie wskazuje gatunek filmowy, w którego konwencji można by nakręcić film na podstawie książki Bromba i inni
– próbuje redagować krótki tekst, w którym wyjaśnia, jakie lubi filmy

– stara się redagować krótki tekst, w którym wyjaśnia, jakie lubi filmy

– redaguje krótki tekst, w którym wyjaśnia, jakie lubi filmy i dlaczego

– poprawnie redaguje krótki tekst, w którym wyjaśnia, jakie lubi filmy i dlaczego

– rysuje portret rodziców bohatera
132

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Powiązany:

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Poetyka I sens przypowieści biblijnej Teksty kultury

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka przerzutu bokiem. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconKa zajęć zbliżona do Modern Korean Society, jednak poruszane inne zagadnienia. Zajęcia były źródłem zarówno praktycznej wiedzy o dzisiejszej Korei, jak I historii oraz języku. Urozmaicane lekcjami alfabetu I śpiewu koreańśkich szlagierów Profesor zorganizował nam też całodniowy wyjazd

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka odbicia sposobem górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu do kosza z dwutaktu. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu z biegu, gra uproszczona Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconScenariusz lekcji temat: Nauka w krzywym zwierciadle ukazana w powieści Witolda Gombrowicza „ Ferdydurke ”

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Tysiąc lat kultury średniowiecza Cele lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat Wybory prezydenckie -2005 Główne zagadnienia lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Czy nowości są językowi potrzebne? I główne zagadnienia lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom