Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
Pobierz 3.33 Mb.
NazwaTemat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
strona6/17
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar3.33 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Szkoła z marzeń – przygotowanie do sprawdzianu.
– treści zawarte w 2. rozdziale podręcznika

– zna pojęcia: dziennik, rym, świat przedstawiony, adaptacja, afisz

– rozumie pojęcia: dziennik, rym, świat przedstawiony, adaptacja, afisz

– rozumie i wyjaśnia pojęcia: dziennik, rym, świat przedstawiony, adaptacja, afisz
– z pomocą nauczyciela rozróżnia kategorie znaczeniowe rzeczownika

– stara się rozróżnić kategorie znaczeniowe rzeczownika

– rozróżnia kategorie znaczeniowe rzeczownika

– poprawnie rozróżnia kategorie znaczeniowe rzeczownika

– poprawnie określa rodzaj rzeczownika
– odróżnia nazwy własne od rzeczowników pospolitych
– stara się określić rodzaj rzeczownika

– określa rodzaj rzeczownika


– zna zasady stosowania znaków interpunkcyjnych


– próbuje redagować plan wydarzeń

– stara się redagować plan wydarzeń

– redaguje plan wydarzeń

– poprawnie redaguje plan wydarzeń
36

Szkoła z marzeń – piszemy sprawdzian.
– sprawdzian kontrolny nr 2

– czyta cicho

– czyta cicho ze zrozumieniem


– podejmuje próbę wykonania poleceń

– stara się odróżnić głównego bohatera od postaci drugoplanowych

– odróżnia głównego bohatera od postaci drugoplanowych

– poprawnie odróżnia głównego bohatera od postaci drugoplanowych– stara się rozróżnić kategorie znaczeniowe rzeczownika

– rozróżnia kategorie znaczeniowe rzeczownika

– poprawnie rozróżnia kategorie znaczeniowe rzeczownika– stara się odróżnić nazwy własne od rzeczowników pospolitych

– odróżnia nazwy własne od rzeczowników pospolitych

– poprawnie odróżnia nazwy własne od rzeczowników pospolitych– stara się określić rodzaj rzeczownika

– określa rodzaj rzeczownika

– poprawnie określa rodzaj rzeczownika– zna zasady stosowania znaków interpunkcyjnych

– na ogół stosuje zasady umieszczania znaków interpunkcyjnych

– zna zasady stosowania znaków interpunkcyjnych i poprawnie je stosuje– rozróżnia pojęcia: dziennik, rym, świat przedstawiony, adaptacja, afisz

– rozumie pojęcia: dziennik, rym, świat przedstawiony, adaptacja, afisz

– właściwie rozumie pojęcia: dziennik, rym, świat przedstawiony, adaptacja, afisz– stara się redagować plan wydarzeń

– redaguje plan wydarzeń

– poprawnie redaguje plan wydarzeń
37

Zwiedzamy Akademię pana Kleksa i poznajemy autora powieści.
– Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa1

– powieść baśniowa

– narrator

– narracja

– czyta głośno

– doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem


– znajduje wskazane przez uczniów informacje

– stara się odnaleźć potrzebne informacje w tekście

– odnajduje potrzebne informacje w tekście

– odnajduje wszystkie potrzebne informacje w tekście
– zna wybrane motywy baśniowe

– utrwala wiedzę o motywach baśniowych

– rozpoznaje motywy baśniowe

– poprawnie rozpoznaje motywy baśniowe
– mówi o baśniach

– stara się określić narratora w utworze

– określa narratora w utworze

– poprawnie określa narratora w utworze– stara się uzasadniać swoje opinie

– uzasadnia swoje opinie

– trafnie uzasadnia swoje opinie
38

Niezwykle posiłki w kuchni
pana Kleksa.
Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa

– frazeologizm

– przepis

– poznaje frazeologizmy związane z jedzeniem

– zna frazeologizmy związane z jedzeniem


– zapisuje wyrazy pokrewne

– stara się tworzyć wyrazy pokrewne

– tworzy wyrazy pokrewne

– poprawnie tworzy wyrazy pokrewne
– z pomocą nauczyciela znajduje fragmenty wskazane przez uczniów

– stara się wybierać informacje z tekstu literackiego

– wybiera informacje z tekstu literackiego

– poprawnie wybiera informacje z tekstu literackiego
– mówi o rodzinie i przyjaźni

– dostrzega wartość rodziny i przyjaźni

– dostrzega wartość rodziny i przyjaźni

– dostrzega wartość rodziny i przyjaźni
– zapisuje przepis

– stara się pisać przepis

– pisze przepis

– poprawnie pisze przepis
39

Niezwykle przygody w snach.
Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
– opowiadanie twórcze

– poznaje nowe wyrazy

– stara się wzbogacać słownictwo

– wzbogaca słownictwo

– świadomie wzbogaca słownictwo
– z pomocą nauczyciela układa opowiadanie twórcze

– stara się układać opowiadanie twórczego

– układa opowiadanie twórcze

– poprawnie układa opowiadanie twórcze– stara się wskazać sceny absurdalne

– wskazuje sceny absurdalne

– poprawnie wskazuje sceny absurdalne
– zapisuje wyrazy pokrewne


– stara się tworzyć wyrazy pokrewne

– tworzy wyrazy pokrewne

– poprawnie tworzy wyrazy pokrewne
– zapisuje poradę

– stara się formułować poradę

– formułuje poradę

– poprawnie formułuje poradę
40

Baśń w baśni – opowieść szpaka Mateusza.
Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa

– narrator

– chronologia

– kontrast

– z pomocą nauczyciela znajduje elementy wskazane przez uczniów

– stara się wskazać narratora w utworze literackim

– wskazuje narratora w utworze literackim

– poprawnie wskazuje narratora w utworze literackim
– mówi o zdarzeniach


– stara się przedstawić chronologię zdarzeń

– przedstawia chronologię zdarzeń

– poprawnie przedstawia chronologię zdarzeń
– mówi o postaciach

– stara się określić motywacje postaci

– określa motywacje postaci

– poprawnie określa motywacje postaci– stara się wskazać kontrast w utworze

– poznaje (wskazuje) kontrast w utworze

– poprawnie poznaje (wskazuje) kontrast w utworze
– mówi o bohaterze

– stara się charakteryzować bohatera

– charakteryzuje bohatera

– poprawnie charakteryzuje bohatera
41

Czy czarne charaktery w Akademii pana Kleksa naprawdę zwyciężyły?
Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
– poznaje pojęcie czarny charakter

– omawia sposób przedstawienia czarnego charakteru w utworze i wskazuje przykład czarnych charakterów w innych tekstach kultury

– utrwala wiedzę o świecie przedstawionym w utworze

– określa motywację postaci

– ocenia postępowanie postaci


III Warto czytać
42

Czy rozumiesz to, co czytasz? Spotkanie 2. „Miłośniczka książek”
– Roald Dahl, Miłośniczka książek– czyta cicho

– czyta cicho ze zrozumieniem


– podejmuje próbę udzielania odpowiedzi na postawione pytania

– stara się udzielić odpowiedzi na postawione pytania

– udziela odpowiedzi na postawione pytania

– poprawnie udziela odpowiedzi na postawione pytania– porównuje odpowiedzi zaznaczone (podane) na sprawdzianie z wzorcowymi rozwiązaniami


43

Jak został przedstawiony
ojciec w wierszu Czesława
Miłosza?

– Czesław Miłosz, Ojciec w bibliotece

– rym

– wers

– zwrotka

– polscy nobliści


– odczytuje informacje o polskich noblistach

– stara się prezentować informacje na temat Nagrody Nobla

– prezentuje informacje na temat Nagrody Nobla

– ciekawie prezentuje informacje na temat Nagrody Nobla
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o utworze


– stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące analizowanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące analizowanego tekstu

– poprawnie odpowiada na pytania dotyczące analizowanego tekstu– stara się nazwać uczucia osoby mówiącej w wierszu

– nazywa uczucia osoby mówiącej w wierszu

– poprawnie nazywa uczucia osoby mówiącej w wierszu
– rysuje przedmiot charakterystyczny dla czarodzieja (sc)

– stara się wskazać nawiązania do utworów baśniowych (sc)

– wskazuje nawiązania do utworów baśniowych (sc)

– poprawnie wskazuje nawiązania do utworów baśniowych (sc)– stara się posługiwać pojęciami: rym, zwrotka, wers

– posługuje się pojęciami: rym, zwrotka, wers

– poprawnie posługuje się pojęciami: rym, zwrotka, wers
– wyodrębnia zwrotki w wierszu

– liczy wersy w zwrotce


– oddziela właściwe zachowania czytelników książek od zachowań nieodpowiednich (zc)

– stara się formułować zasady dotyczące obchodzenia się z książką (zc)

– formułuje zasady dotyczące obchodzenia się z książką (zc)


– poprawnie formułuje zasady dotyczące obchodzenia się z książką (zc)– stara się sformułować prośby, które książka wypożyczona z biblioteki skierowałaby do swojego czytelnika (zc)

– formułuje prośby, które książka wypożyczona z biblioteki skierowałaby do swojego czytelnika (zc)

– poprawnie formułuje prośby, które książka wypożyczona z biblioteki skierowałaby do swojego czytelnika (zc)
44

Oceniamy postępowanie rodziców Matyldy.


– Roald Dahl, Miłośniczka książek– mówi o swojej nauce czytania


– stara się wypowiedzieć na temat tego, kiedy i w jakich okolicznościach nauczył się czytać

– wypowiada się na temat tego, kiedy i w jakich okolicznościach nauczył się czytać

– poprawnie wypowiada się na temat tego, kiedy i w jakich okolicznościach nauczył się czytać
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– z pomocą nauczyciela znajduje elementy utworu wskazane przez uczniów

– mówi o utworze

– stara się określić elementy świata przedstawionego


– określa elementy świata przedstawionego

– poprawnie określa elementy świata przedstawionego
– mówi o bohaterce


– stara się gromadzić informacje o głównej bohaterce

– gromadzi informacje o głównej bohaterce

– samodzielnie gromadzi informacje o głównej bohaterce

– wnioskuje na temat bohatera
– mówi o rodzicach

– bierze udział w debacie „za” i „przeciw”

– bierze udział w debacie „za” i „przeciw”, starając się ocenić postępowanie rodziców dziewczynki

– bierze udział w debacie „za” i „przeciw”, oceniając postępowanie rodziców dziewczynki– pracuje w grupie

– prezentuje efekt pracy grupy

– wpływa znacząco na efekt pracy grupy– stara się podać przykłady właściwych postaw rodzicielskich

– podaje przykłady właściwych postaw rodzicielskich

– poprawnie podaje przykłady właściwych postaw rodzicielskich
45

Co możemy powiedzieć o innych na podstawie książek, po które sięgają?
– Jarosław Iwaszkiewicz, Gawęda o książkach i czytelnikach
– zna wyrazy: gawęda, gawędzić

– wyjaśnia znaczenia wyrazów: gawęda, gawędzić

– poprawnie wyjaśnia znaczenia wyrazów: gawęda, gawędzić– wypisuje określenia rzeczownika gawęda


– z pomocą nauczyciela korzysta ze słownika języka polskiego

– stara się korzystać ze słownika języka polskiego

– korzysta ze słownika języka polskiego

– samodzielnie korzysta ze słownika języka polskiego
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)


– wyjaśnia, w jakim znaczeniu użyto wyrazu gawęda w tytule

– poprawnie wyjaśnia, w jakim znaczeniu użyto wyrazu gawęda w tytule
– wskazuje autora tekstu i osobę czytelnika

– stara się ustalić relacje: pisarz/autor/narrator – czytelnik

– ustala relacje: pisarz/autor/narrator – czytelnik

– poprawnie ustala relacje: pisarz/autor/narrator – czytelnik
– znajduje fragmenty wskazane przez uczniów


– stara się cytować fragmenty mówiące o tym, za co narrator kocha książkę

– cytuje fragmenty mówiące o tym, za co narrator kocha książkę

– wyjaśnia sens przytoczonych słów

– poprawnie cytuje fragmenty mówiące o tym, za co narrator kocha książkę

– poprawnie wyjaśnia sens przytoczonych słów– stara się objaśnić znaczenie zdania: Książka jest listem autora do przyjaciela

– objaśnia znaczenie zdania: Książka jest listem autora do przyjaciela

– poprawnie objaśnia znaczenie zdania: Książka jest listem autora do przyjaciela– stara się tłumaczyć sens przysłowia, które autor zaproponował w tekście

– tłumaczy sens przysłowia, które autor zaproponował w tekście

– poprawnie tłumaczy sens przysłowia, które autor zaproponował w tekście

– sporządza i prezentuje listę ulubionych książek
– mówi o upodobaniach rówieśników

– stara się wypowiedzieć się o zainteresowaniach, upodobaniach, umiejętnościach rówieśników na podstawie książek, po które sięgają

– wypowiada się o zainteresowaniach, upodobaniach, umiejętnościach rówieśników na podstawie książek, po które sięgają

– poprawnie wypowiada się o zainteresowaniach, upodobaniach, umiejętnościach rówieśników na podstawie książek, po które sięgają– stara się porządkować kolejność wyrazów, tworząc cytaty o książkach (sc)

– porządkuje kolejność wyrazów, tworząc cytaty o książkach (sc)

– poprawnie porządkuje kolejność wyrazów, tworząc cytaty o książkach (sc)

– wyjaśnia znaczenie wybranego cytatu (sc)
46

Kraina języka.
O przymiotniku.
– przymiotnik

– znaczenie przymiotnika

– rodzaj przymiotnika: męski, żeński, nijaki


– zapisuje określenia pasujące do zwierząt przedstawionych na ilustracjach

– bierze udział w zabawie Jakie to jest? – rozpoznaje przymiotnik jako odmienną część mowy, która określa cechy ludzi, przedmiotów, zwierząt, roślin lub wyraża ich ocenę, będącą odpowiedzią na pytania jaki? jaka? jakie?

– dostosowuje rodzaj przymiotnika do rodzaju rzeczownika
– stara się porządkować podane przymiotniki w zależności od znaczenia

– porządkuje podane przymiotniki w zależności od znaczenia

– sprawnie porządkuje podane przymiotniki w zależności od znaczenia– stara się wskazać/tworzyć/rozróżniać przymiotniki opisujące, oceniające pozytywnie lub negatywnie

– wskazuje/tworzy/rozróżnia przymiotniki opisujące, oceniające pozytywnie lub negatywnie

– poprawnie wskazuje/tworzy/rozróżnia przymiotniki opisujące, oceniające pozytywnie lub negatywnie– dostrzega różnice między formami tego samego przymiotnika

– rozróżnia rodzaj przymiotnika (męski, żeński, nijaki)

– rozróżnia/nazywa/określa rodzaj przymiotnika (męski, żeński, nijaki)

– poprawnie rozróżnia/nazywa/określa rodzaj przymiotnika (męski, żeński, nijaki)
– dopisuje przymiotniki do podanych rzeczowników
– stara się podkreślić w tekście przymiotniki

– podkreśla w tekście przymiotniki

– poprawnie podkreśla w tekście wszystkie przymiotniki
– uzupełnia tekst odpowiednimi przymiotnikami
– stara się ocenić tekst pozbawiony przymiotników

– ocenia tekst pozbawiony przymiotników

– właściwie ocenia tekst pozbawiony przymiotników– stara się podkreślić w tekście przymiotniki wraz z określanymi przez nie rzeczownikami

– podkreśla w tekście przymiotniki wraz z określanymi przez nie rzeczownikami

– poprawnie podkreśla w tekście przymiotniki wraz z określanymi przez nie rzeczownikami
– szuka właściwej drogi wyjścia z wnętrza piramidy (zc)


– stara się odnaleźć właściwą drogę wyjścia z wnętrza piramidy (zc)

– odnajduje właściwą drogę wyjścia z wnętrza piramidy (zc)

– sprawnie odnajduje właściwą drogę wyjścia z wnętrza piramidy (zc)
– zapisuje przymiotniki bliskoznaczne (zc)

– stara się dopisać przymiotniki bliskoznaczne (zc)

– dopisuje przymiotniki bliskoznaczne (zc)

– poprawnie dopisuje przymiotniki bliskoznaczne (zc)
– zapisuje przymiotniki od podanych rzeczowników w odpowiednim rodzaju – podane przez uczniów (zc)

– stara się tworzyć przymiotniki od podanych rzeczowników w odpowiednim rodzaju (zc)

– tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników w odpowiednim rodzaju (zc)

– poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników w odpowiednim rodzaju (zc)
47

Zakręty ortografii. o pisowni przymiotników złożonych.

– A. Frączek, Barwne ptaszki
– przymiotniki złożone

– pisownia przymiotników złożonych


– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno


– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)– stara się opowiedzieć o sytuacji przedstawionej w wierszu

– opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

– poprawnie opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu
– podkreśla w tekście przymiotniki złożone– omawia różnicę w pisowni przymiotników złożonych
– nazywa kolory, używając przymiotników złożonych (zc)

– stara się nazywać kolory w sposób opisowy

– nazywa kolory w sposób opisowy

– poprawnie nazywa kolory w sposób opisowy
– pod kierunkiem nauczyciela zapisuje przymiotniki złożone


– stara się dopisać przymiotniki złożone do podanych rzeczowników (zc)

– dopisuje przymiotniki złożone do podanych rzeczowników (zc)

– poprawnie dopisuje przymiotniki złożone do podanych rzeczowników (zc)– stara się kolorować kółka/kwadraty zgodnie z podpisami (zc)

– na ogół koloruje kółka/kwadraty zgodnie z podpisami (zc)

– poprawnie koloruje kółka/kwadraty zgodnie z podpisami (zc)– zna zasady dotyczące pisowni przymiotników złożonych

– zna i na ogół stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni przymiotników złożonych

– zna i stosuje w praktyce zasady dotyczące pisowni przymiotników złożonych
48

W jaki sposób Karolek powinien zorganizować swój czas, aby wygrać konkurs czytelniczy?

– Francesca Simon, Koszmarny Karolek czyta książkę

– akapit

– czyta głośno
– stara się wypowiedzieć na temat znaczenia podanego przysłowia (sc)

– wypowiada się na temat znaczenia podanego przysłowia (sc)

– poprawnie wypowiada się na temat znaczenia podanego przysłowia (sc)– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o utworze


– stara się określić elementy świata przedstawionego

– określa elementy świata przedstawionego

– poprawnie określa elementy świata przedstawionego
– zapisuje informacje na temat konkursu


– stara się wyjaśnić, dlaczego bohater postanowił wziąć udział w konkursie

– wyjaśnia, dlaczego bohater postanowił wziąć udział w konkursie

– poprawnie wyjaśnia, dlaczego bohater postanowił wziąć udział w konkursie

– cytuje odpowiedni fragment tekstu
– zapisuje informacje o tym, jak bohater spędził tydzień

– zapisuje rozkład zajęć dla bohatera

– stara się planować rozkład zajęć dla bohatera


– planuje rozkład zajęć dla bohatera


– właściwie planuje rozkład zajęć dla bohatera

– włącza się w pracę grupy

– pracuje w grupie

– prezentuje efekt pracy grupy

– wpływa znacząco na pracę grupy i prezentuje efekty pracy
– mówi o bohaterze


– stara się formułować swój sąd na temat bohatera

– formułuje swój sąd na temat bohatera

– poprawnie formułuje swój sąd na temat bohatera– stara się wymyślić zakończenie poznanego fragmentu

– wymyśla zakończenie poznanego fragmentu

– wymyśla ciekawe zakończenie poznanego fragmentu
49

W kręgu miłośników książek.


– zapisuje wyrazy podane przez uczniów

– stara się dopisać zakończenia wyrazów pochodzących z tej samej rodziny (zc)

– dopisuje zakończenia wyrazów pochodzących z tej samej rodziny (zc)

– poprawnie dopisuje zakończenia wyrazów pochodzących z tej samej rodziny (zc)

– wyjaśnia znaczenie wyrazu książnica, korzystając z dostępnych źródeł informacji (zc)
– pod kierunkiem nauczyciela znajduje odpowiednie informacje na tytułowych kartach książek i ich okładkach

– stara się opisać schemat budowy książki za pomocą podanego słownictwa (zc)

– opisuje schemat budowy książki za pomocą podanego słownictwa (zc)

– poprawnie opisuje schemat budowy książki za pomocą podanego słownictwa (zc)– stara się uzupełnić informacje, które powinny się znaleźć na tytułowych kartach książek wydanych w bieżącym roku przez wymyślone wydawnictwa (zc)

– uzupełnia informacje, które powinny się znaleźć na tytułowych kartach książek wydanych w bieżącym roku przez wymyślone wydawnictwa (zc)


– poprawnie uzupełnia informacje, które powinny się znaleźć na tytułowych kartach książek wydanych w bieżącym roku przez wymyślone wydawnictwa (zc)– stara się podkreślić informacje, które należy umieścić na okładkach książek (zc)

– podkreśla informacje, które należy umieścić na okładkach książek (zc)

– poprawnie podkreśla informacje, które należy umieścić na okładkach książek (zc)– stara się wyjaśnić, co jest przydatne podczas wyszukiwania książek w księgarni lub bibliotece (zc)

– wyjaśnia, co jest przydatne podczas wyszukiwania książek w księgarni lub bibliotece (zc)

– poprawnie wyjaśnia, co jest przydatne podczas wyszukiwania książek w księgarni lub bibliotece, i uzasadnia wypowiedź (zc)– stara się porządkować i numerować poszczególne tomy encyklopedii (zc)

– porządkuje i numeruje poszczególne tomy encyklopedii (zc)

– poprawnie porządkuje i numeruje poszczególne tomy encyklopedii (zc)
– z pomocą nauczyciela ustala kolejność czynności, jakie należy wykonać, aby oddać książkę wypożyczoną z biblioteki i wypożyczyć nową (zc)

– stara się porządkować kolejność czynności, jakie należy wykonać, aby oddać książkę wypożyczoną z biblioteki i wypożyczyć nową (zc)

– porządkuje kolejność czynności, jakie należy wykonać, aby oddać książkę wypożyczoną z biblioteki i wypożyczyć nową (zc)

– poprawnie porządkuje kolejność czynności, jakie należy wykonać, aby oddać książkę wypożyczoną z biblioteki i wypożyczyć nową (zc)– stara się uzupełnić rady dla osób korzystających z biblioteki (zc)

– uzupełnia rady dla osób korzystających z biblioteki (zc)

– poprawnie uzupełnia rady dla osób korzystających z biblioteki (zc)– stara się wskazać odpowiednie źródło informacji (zc)

– wskazuje odpowiednie źródło informacji (zc)

– poprawnie wskazuje odpowiednie źródło informacji (zc)– stara się wskazać książki przydatne przy planowaniu autokarowej wycieczki swojej klasy (zc)

– wskazuje książki przydatne przy planowaniu autokarowej wycieczki swojej klasy (zc)

– poprawnie wskazuje książki przydatne przy planowaniu autokarowej wycieczki swojej klasy (zc)– stara się wykonać plakat zachęcający do czytania książek

– wykonuje plakat zachęcający do czytania książek

– wykonuje interesujący plakat zachęcający do czytania książek

-bierze udział w klasowym/międzyklasowym konkursie czytelniczym
50


Kraina języka. Odmiana rzeczownika i przymiotnika.
– rzeczownik

– przymiotnik

– liczba pojedyncza i mnoga

– rodzaj przymiotnika: męski, żeński, nijaki, męskoosobowy, niemęskoosobowy

– rodzaj rzeczownika

– związek rzeczownika z przymiotnikiem

– stara się porównać zdania i  wyciągnąć wnioski na temat form znajdujących się w nich rzeczowników

– porównuje zdania i stara się wyciągnąć wnioski na temat form znajdujących się w nich rzeczowników

– porównuje zdania i  wyciąga poprawne wnioski na temat form znajdujących się w nich rzeczowników
– podpisuje obrazki odpowiednimi rzeczownikami

– próbuje określić liczbę użytych rzeczowników

– stara się dobierać rzeczowniki do form przymiotnika dobry w liczbie pojedynczej i mnogiej

– na ogół dobiera rzeczowniki do form przymiotnika dobry w liczbie pojedynczej i mnogiej

– poprawnie dobiera rzeczowniki do form przymiotnika dobry w liczbie pojedynczej i mnogiej– do podanych zdań stara się dobierać odpowiednie rzeczowniki

– do podanych zdań dobiera na ogół odpowiednie rzeczowniki

– do podanych zdań poprawnie dobiera odpowiednie rzeczowniki– stara się określić rodzaj przymiotnika

– na ogół określa rodzaj przymiotnika

– poprawnie określa rodzaj przymiotnika– stara się podać propozycje przymiotników, które można połączyć z podanymi rzeczownikami

– podaje propozycje przymiotników, które można połączyć z podanymi rzeczownikami

– poprawnie podaje propozycje przymiotników, które można połączyć z podanymi rzeczownikami– stara się dopasować odpowiednie formy liczby mnogiej przymiotnika wesoły do podanych rzeczowników

– na ogół dopasowuje odpowiednie formy liczby mnogiej przymiotnika wesoły do podanych rzeczowników

– poprawnie dopasowuje odpowiednie formy liczby mnogiej przymiotnika wesoły do podanych rzeczowników
– z pomocą nauczyciela tworzy odpowiednie formy wyrazów


– stara się uzupełnić podpisy pod obrazkami właściwymi przymiotnikami

– na ogół uzupełnia podpisy pod obrazkami właściwymi przymiotnikami

– poprawnie uzupełnia podpisy pod obrazkami właściwymi przymiotnikami
– podpisuje pary ilustracji, używając dwóch form tego samego rzeczownika w liczbie

pojedynczej i mnogiej (zc)

– podpisuje obrazki odpowied-nimi przymiotnikami (zc)

– stara się uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników i określających je przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej (zc)

– uzupełnia tekst odpowiednimi formami rzeczowników i określających je przymiotników

– poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami rzeczowników i określających je przymiotników– stara się wskazać tytuły książek, w których użyto rzeczowników w liczbie mnogiej (zc)

– wskazuje tytuły książek, w których użyto rzeczowników w liczbie mnogiej (zc)

– poprawnie wskazuje tytuły książek, w których użyto rzeczowników w liczbie mnogiej (zc)– stara się uzupełnić zdania rzeczownikami, dostosowując ich formę do formy wyróżnionych wyrazów (zc)

– uzupełnia zdania rzeczownikami, dostosowując ich formę do formy wyróżnionych wyrazów (zc)

– poprawnie uzupełnia zdania rzeczownikami, dostosowując ich formę do formy wyróżnionych wyrazów (zc)– stara się wskazać przymiotniki zgodne pod względem rodzaju (zc)

– na ogół wskazuje przymiotniki zgodne pod względem rodzaju (zc)

– poprawnie wskazuje przymiotniki zgodne pod względem rodzaju (zc)– stara się łączyć rzeczowniki z odpowiednimi przymiotnikami (zc)

– na ogół łączy rzeczowniki z odpowiednimi przymiotnikami (zc)

– poprawnie łączy rzeczowniki z odpowiednimi przymiotnikami (zc)– stara się łączyć formy przymiotnika grzeczny z odpowiednimi rzeczownikami (zc)

– łączy formy przymiotnika grzeczny z odpowiednimi rzeczownikami (zc)

– poprawnie łączy formy przymiotnika grzeczny z odpowiednimi rzeczownikami (zc)
– zapisuje podane przymiotniki


– stara się tworzyć formy liczby mnogiej podanych przymiotników (zc)

– na ogół tworzy formy liczby mnogiej podanych przymiotników (zc)

– poprawnie tworzy formy liczby mnogiej podanych przymiotników (zc)– stara się uzupełnić wyrażenia przymiotnikami w liczbie pojedynczej i mnogiej (zc)

– na ogół uzupełnia wyrażenia przymiotnikami w liczbie pojedynczej i mnogiej (zc)

– poprawnie uzupełnia wyrażenia przymiotnikami w liczbie pojedynczej i mnogiej (zc)
51

Opisujemy przedmioty.

– opis przedmiotu


– do podanych rzeczowników dopisuje przymiotniki określające tworzywo (zc)

– stara się oddzielić przymiotniki określające kształt od przymiotników określających wielkość i tworzywo (zc)

– oddziela przymiotniki określające kształt od przymiotników określających wielkość i tworzywo (zc)

– poprawnie oddziela przymiotniki określające kształt od przymiotników określających wielkość i tworzywo (zc)– stara się podać przymiotniki określające tworzywo, wielkość i kolor odnoszące się do przedstawionych przedmiotów (zc)

– podaje przymiotniki określające tworzywo, wielkość i kolor odnoszące się do przedstawionych przedmiotów (zc)

– poprawnie podaje przymiotniki określające tworzywo, wielkość i kolor odnoszące się do przedstawionych przedmiotów (zc)
– zapisuje podane przez innych uczniów nazwy odcieni kolorów do odpowiednich rubryk tabelki (zc)

– stara się wpisać podane nazwy odcieni kolorów do odpowiednich rubryk tabelki (zc)

– wpisuje podane nazwy odcieni kolorów do odpowiednich rubryk tabelki (zc)

– poprawnie wpisuje podane nazwy odcieni kolorów do odpowiednich rubryk tabelki (zc)
– zapisuje podane nazwy różnych odcieni kolorów (zc)

– podpisuje obrazki właściwymi nazwami kolorów (zc)

– stara się dopisać/podać nazwy różnych odcieni kolorów (zc)

– dopisuje/podaje nazwy różnych odcieni kolorów (zc)

– poprawnie dopisuje/podaje nazwy różnych odcieni kolorów (zc)
– z pomocą nauczyciela rozwija opis

– stara się rozwinąć opis o odpowiedzi na podane pytania (zc)

– rozwija opis o odpowiedzi na podane pytania (zc)

– rozwija opis o wyczerpujące odpowiedzi na podane pytania (zc)
– podkreśla w dialogu opis (zc)

– rysuje opisany przedmiot (zc)

– z pomocą nauczyciela opisuje przedmioty przedstawione na obrazkach (zc)

– stara się opisać przedmioty przedstawione na obrazkach (zc)

– opisuje przedmioty przedstawione na obrazkach (zc)

– poprawnie opisuje przedmioty przedstawione na obrazkach (zc)
– zapisuje podany opis stroju na bal kostiumowy

– stara się opisać strój na szkolny bal kostiumowy (zc)

– opisuje strój na szkolny bal kostiumowy (zc)

– ciekawie opisuje strój na szkolny bal kostiumowy (zc)
– pojedynczymi słowami ocenia projekt kostiumu przedstawiony na rysunku, wykorzystując przymiotniki oceniające (zc)

– stara się ocenić projekt kostiumu przedstawiony na rysunku, wykorzystując przymiotniki oceniające (zc)

– ocenia projekt kostiumu przedstawiony na rysunku, wykorzystując przymiotniki oceniające (zc)

– trafnie ocenia projekt kostiumu przedstawiony na rysunku, wykorzystując przymiotniki oceniające (zc)
– mówi o książce

– stara się omówić budowę książki na podstawie ilustracji

– omawia budowę książki na podstawie ilustracji

– dokładnie omawia budowę książki na podstawie ilustracji
– mówi o podręczniku

– omawia budowę podręcznika do języka polskiego

– stara się zestawić w tabelce podobieństwa i różnice między dowolnym słownikiem/albumem a podręcznikiem

– zestawia w tabelce podobieństwa i różnice między dowolnym słownikiem/albumem a podręcznikiem

– poprawnie zestawia w tabelce podobieństwa i różnice między dowolnym słownikiem/albumem a podręcznikiem
– zapoznaje się ze wskazówkami dla opisującego przedmiot

– zapoznaje się z planem opisu i wzorcowym opisem

– mówi o wybranym przedmiocie

– stara się ustnie opisać wybrany przedmiot

– opisuje ustnie wybrany przedmiot

– poprawnie ustnie opisuje wybrany przedmiot
– z pomocą nauczyciela redaguje opis książki/prostego sprzętu sportowego

– stara się redagować opis książki/prostego sprzętu sportowego

– redaguje opis książki/prostego sprzętu sportowego

– poprawnie redaguje opis książki/prostego sprzętu sportowego

– wykonuje artystyczną okładkę książki
52

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Powiązany:

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Poetyka I sens przypowieści biblijnej Teksty kultury

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka przerzutu bokiem. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconKa zajęć zbliżona do Modern Korean Society, jednak poruszane inne zagadnienia. Zajęcia były źródłem zarówno praktycznej wiedzy o dzisiejszej Korei, jak I historii oraz języku. Urozmaicane lekcjami alfabetu I śpiewu koreańśkich szlagierów Profesor zorganizował nam też całodniowy wyjazd

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka odbicia sposobem górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu do kosza z dwutaktu. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu z biegu, gra uproszczona Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconScenariusz lekcji temat: Nauka w krzywym zwierciadle ukazana w powieści Witolda Gombrowicza „ Ferdydurke ”

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Tysiąc lat kultury średniowiecza Cele lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat Wybory prezydenckie -2005 Główne zagadnienia lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Czy nowości są językowi potrzebne? I główne zagadnienia lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom