Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
Pobierz 3.33 Mb.
NazwaTemat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp
strona8/17
Data konwersji22.10.2012
Rozmiar3.33 Mb.
TypWymagania
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
– Jak długo w sercach naszych

– opis godła


– rozpoznaje i nazywa polskie symbole narodowe


– stara się wyjaśnić na podstawie zdjęć, jak zmieniało się godło w ciągu wieków

– wyjaśnia na podstawie zdjęć, jak zmieniało się godło w ciągu wieków

– poprawnie wyjaśnia na podstawie zdjęć, jak zmieniało się godło w ciągu wieków
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– słucha nagrania pieśni

– śpiewa pieśń

– mówi o utworze

– stara się omówić odwołania zawarte w tekście

– omawia odwołania zawarte w tekście

– poprawnie omawia odwołania zawarte w tekście– stara się podać informacje o osobie mówiącej (sc)

– podaje informacje o osobie mówiącej (sc)

– poprawnie podaje informacje o osobie mówiącej (sc)– stara się określić sytuację, w jakiej wypowiada się osoba mówiąca (sc)

– określa sytuację, w jakiej wypowiada się osoba mówiąca (sc)

– poprawnie określa sytuację, w jakiej wypowiada się osoba mówiąca (sc)– stara się nazwać uczucia wyrażone przez osobę mówiącą (sc)

– nazywa uczucia wyrażone przez osobę mówiącą (sc)

– trafnie nazywa uczucia wyrażone przez osobę mówiącą (sc)– wykonuje ilustrację do tekstu

– wykonuje i prezentuje ilustrację do tekstu

– wykonuje i ciekawie prezentuje ilustrację do tekstu– stara się opisać godło Polski, wykorzystując podane słownictwo

– opisuje godło Polski, wykorzystując podane słownictwo

– poprawnie opisuje godło Polski, wykorzystując podane słownictwo
62

Czego dowiadujemy się z treści legendy o pochodzeniu godła Polski i nazwy pierwszej stolicy?
– Marian Orłoń, o Lechu i białym orle
– stara się rozwiązać diagram

– na ogół poprawnie rozwiązuje diagram

– poprawnie rozwiązuje diagram– stara się określić cechy gatunkowe tekstu

– określa cechy gatunkowe tekstu

– poprawnie określa cechy gatunkowe tekstu

– podaje przykłady znanych legend o początkach państwa polskiego i panowaniu pierwszych władców
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o wydarzeniach

– stara się opowiedzieć o przebiegu wydarzeń

– opowiada o przebiegu wydarzeń

– poprawnie opowiada o przebiegu wydarzeń
– z pomocą nauczyciela pisze notatkę na temat pochodzenia godła Polski i nazwy pierwszej stolicy

– stara się tworzyć notatkę na temat pochodzenia godła Polski i nazwy pierwszej stolicy

– tworzy notatkę na temat pochodzenia godła Polski i nazwy pierwszej stolicy

– poprawnie tworzy notatkę na temat pochodzenia godła Polski i nazwy pierwszej stolicy– stara się prezentować efekt samodzielnej pracy

– prezentuje efekt samodzielnej pracy

– poprawnie prezentuje efekt samodzielnej pracy
– zapoznaje się z informacjami o Szlaku Piastowskim

– mówi o wybranej legendzie

– stara się opowiedzieć treść wybranej legendy

– opowiada treść wybranej legendy

– poprawnie opowiada treść wybranej legendy
63

Kraina języka. Odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki.

– rzeczownik

– przymiotnik

– liczba pojedyncza i mnoga

– związek rzeczownika z przymiotnikiem

– odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki

– uzupełnia zdania przymiotnikiem wielki w odpowiedniej formie

– pyta o rzeczowniki

– stara się wskazać na związek przymiotnika z rzeczownikiem

– wskazuje na związek przymiotnika z rzeczownikiem

– poprawnie wskazuje na związek przymiotnika z rzeczownikiem– stara się łączyć w pary rzeczowniki z przymiotnikami

– na ogół poprawnie łączy w pary rzeczowniki z przymiotnikami

– poprawnie łączy w pary rzeczowniki z przymiotnikami– stara się ułożyć zdania z podanymi wyrażeniami

– układa zdania z podanymi wyrażeniami

– poprawnie układa zdania z podanymi wyrażeniami
– poznaje nazwy przypadków i pytania do nich

– zna nazwy przypadków i pytania do nich

– stara się określić przypadek rzeczownika i przymiotnika

– określa przypadek rzeczownika i przymiotnika

– poprawnie określa przypadek rzeczownika i przymiotnika
– zadaje pytania, na które odpowiadają wyróżnione wyrazy

– uzupełnia zdania odpowiednimi formami wyrażenia dziki lew w liczbie pojedynczej i mnogiej

– tworzy odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników
– odpowiada na pytania, starając się stosować poprawne formy rzeczownika przyjaciel

– odpowiada na pytania, na ogół stosując poprawne formy rzeczownika przyjaciel

– odpowiada na pytania, stosując poprawne formy rzeczownika przyjaciel
– uzupełnia tekst właściwymi formami wyrazu list (zc)

– tworzy poprawne formy rzeczowników i określających je przymiotników (zc)
– stara się uzupełnić tytuły utworów rzeczownikami w odpowiedniej formie (zc)

– na ogół uzupełnia tytuły utworów rzeczownikami w odpowiedniej formie (zc)

– poprawnie uzupełnia tytuły utworów rzeczownikami w odpowiedniej formie (zc)
– pyta o rzeczowniki (zc)

– tworzy podaną formę rzeczownika i przymiotnika(zc)

64

Co jest tematem wiersza Jerzego Ficowskiego, O ptakach i ojczyźnie!
– Jerzy Ficowski, O ptakach i ojczyźnie
– stara się wyjaśnić znaczenie słowa ojczyzna

– wyjaśnia znaczenie słowa ojczyzna

– poprawnie wyjaśnia znaczenie słowa ojczyzna
– z pomocą nauczyciela korzysta ze słownika języka polskiego

– korzysta ze słownika języka polskiego

– stara się odczytać sentencję zapisaną w postaci szyfrogramu (sc)

– odczytuje sentencję zapisaną w postaci szyfrogramu (sc)

– poprawnie odczytuje sentencję zapisaną w postaci szyfrogramu (sc)– stara się wyjaśnić sens podanej sentencji (sc)

– wyjaśnia sens podanej sentencji (sc)

– poprawnie wyjaśnia sens podanej sentencji (sc)
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi o wierszu


– stara się określić tematykę wiersza

– określa tematykę wiersza

– poprawnie określa tematykę wiersza– stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu wiersza

– odpowiada na pytania dotyczące tekstu wiersza

– poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu wiersza
– poznaje zasady, których powinno się przestrzegać, mając na uwadze dobro ojczyzny

– stara się porządkować zasady, których powinno się przestrzegać, mając na uwadze dobro ojczyzny

– porządkuje zasady, których powinno się przestrzegać, mając na uwadze dobro ojczyzny

– poprawnie porządkuje zasady, których powinno się przestrzegać, mając na uwadze dobro ojczyzny– stara się prezentować efekt samodzielnej pracy

– prezentuje efekt samodzielnej pracy

– interesująco prezentuje efekt samodzielnej pracy– stara się projektować przedmiot, którego mógłby użyć jako kibic do dopingowania polskich zawodników

– projektuje przedmiot, którego mógłby użyć jako kibic do dopingowania polskich zawodników

– interesująco projektuje przedmiot, którego mógłby użyć jako kibic do dopingowania polskich zawodników
65

Jestem Polakiem. Znam swój hymn narodowy.
– Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
– stara się podać informacje na temat hymnu

– podaje informacje na temat hymnu

– podaje szczegółowe informacje na temat hymnu
– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– poznaje okoliczności powstania hymnu

– stara się wyjaśnić okoliczności powstania hymnu

– wyjaśnia okoliczności powstania hymnu

– dokładnie wyjaśnia okoliczności powstania hymnu
– poznaje fakty historyczne wiążące się z treścią hymnu

– stara się podać fakty historyczne wiążące się z treścią hymnu

– podaje fakty historyczne wiążące się z treścią hymnu

– poprawnie podaje fakty historyczne wiążące się z treścią hymnu– stara się ustalić, w czyim imieniu wypowiada się osoba mówiąca

– ustala, w czyim imieniu wypowiada się osoba mówiąca

– trafnie ustala, w czyim imieniu wypowiada się osoba mówiąca
– mówi o hymnie i jego znaczeniu dla współczesnego Polaka

– stara się określić znaczenie hymnu dla współczesnego Polaka

– określa znaczenie hymnu dla współczesnego Polaka

– poprawnie określa znaczenie hymnu dla współczesnego Polaka
– podaje zasady, o jakich należy pamiętać podczas śpiewania hymnu (sc)

– zna na pamięć tekst hymnu

– śpiewa hymn
– stara się wykonać wizytówkę: „Oto Polska – Ojczyzna moja” (sc)

– wykonuje wizytówkę: „Oto Polska – Ojczyzna moja” (sc)

– interesująco wykonuje wizytówkę: „Oto Polska – Ojczyzna moja” (sc)

– porównuje tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech ze współczesnym tekstem hymnu (sc)
66

Z jakim świętem narodowym ma związek poznane opowiadanie?
– Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Pamięć

– stara się dzielić tekst na wyrazy, stosując właściwą ortografię i interpunkcję (sc)

– dzieli tekst na wyrazy, stosując właściwą ortografię i interpunkcję (sc)

– poprawnie dzieli tekst na wyrazy, stosując właściwą ortografię i interpunkcję (sc)– zapoznaje się z informacjami na temat II wojny światowej


– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela

– czyta głośno


– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– wskazuje na związek opowiadania ze Świętem Niepodległości
– mówi o Święcie Niepodległości i jego obchodach

– stara się opowiedzieć o wydarzeniach, jakie towarzyszą obchodom Święta Niepodległości w różnych miastach Polski

– opowiada o wydarzeniach, jakie towarzyszą obchodom Święta Niepodległości w różnych miastach Polski

– ciekawie i dokładnie opowiada o wydarzeniach, jakie towarzyszą obchodom Święta Niepodległości w różnych miastach Polski
– mówi o tekście

– stara się określić tematykę tekstu

– określa tematykę tekstu

– poprawnie określa tematykę tekstu– stara się określić elementy świata przedstawionego

– określa elementy świata przedstawionego

– dokładnie określa elementy świata przedstawionego– stara się określić stosunek bohaterki do mogiły nieznanego żołnierza przed spotkaniem ze staruszkiem i po rozmowie z nim

– określa stosunek bohaterki do mogiły nieznanego żołnierza przed spotkaniem ze staruszkiem i po rozmowie z nim

– trafnie określa stosunek bohaterki do mogiły nieznanego żołnierza przed spotkaniem ze staruszkiem i po rozmowie z nim
– z pomocą nauczyciela znajduje odpowiednie fragmenty tekstu

– stara się cytować odpowiednie fragmenty tekstu


– cytuje na ogół odpowiednie fragmenty tekstu


– poprawnie cytuje odpowiednie fragmenty tekstu
– stara się wyjaśnić sens przytoczonych słów

– wyjaśnia sens przytoczonych słów

– poprawnie wyjaśnia sens przytoczonych słów– stara się formułować wypowiedź w imieniu bohaterki

– formułuje wypowiedź w imieniu bohaterki

– poprawnie formułuje wypowiedź w imieniu bohaterki– stara się prezentować ustną wypowiedź na podany temat

– prezentuje ustną wypowiedź na podany temat

– poprawnie i interesująco prezentuje ustną wypowiedź na podany temat
67

Zakręty ortografii.

Pisownia
wyrazów z rzż.
– Agnieszka Frączek, Malarz i... dworzec?, Kapryśna waga
-rz
wymienne i niewymienne

rz po spółgłoskach

rz w zakończeniach: -arz, -erz
– szy w stopniowaniu

rz wymienne i niewymienne


– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– wskazuje w tekście wiersza wyrazy z rz oraz wyrazy, które uzasadniają ich pisownię

– stara się wymyślać i zapisywać wyrazy z rz po spółgłoskach

– wymyśla i zapisuje wyrazy z rz po spółgłoskach

– wymyśla i poprawnie zapisuje wyrazy z rz po spółgłoskach– stara się ułożyć zdania/krzyżówkę z wyjątkami dotyczącymi pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach

– układa zdania/krzyżówkę z wyjątkami dotyczącymi pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach

– poprawnie układa zdania/krzyżówkę z wyjątkami dotyczącymi pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach
– z pomocą nauczyciela układa zdania z podanymi wyrazami

– stara się ułożyć zdania z podanymi wyrazami

– układa zdania z podanymi wyrazami

–układa poprawny tekst/zdania z podanymi wyrazami
– uzasadnia pisownię podanych wyrazów z ż wymianą na inną spółgłoskę
– stara się odgadnąć wyrazy z ż niewymiennym na podstawie podanych znaczeń

– odgaduje wyrazy z ż niewymiennym na podstawie podanych znaczeń

– trafnie odgaduje wyrazy z ż niewymiennym na podstawie podanych znaczeń
– tworzy formy liczby mnogiej podanych rzeczowników (zc)

– dopisuje rzeczowniki rodzaju żeńskiego do podanych rzeczowników rodzaju męskiego (zc)

– zapisuje podane przez uczniów wyrazy


– stara się dopisać takie formy rzeczowników lub wyrazy pokrewne, w których rz wymienia się na r (zc)

– na ogół dopisuje takie formy rzeczowników lub wyrazy pokrewne, w których rz wymienia się na r (zc)

– poprawnie dopisuje takie formy rzeczowników lub wyrazy pokrewne, w których rz wymienia się na r (zc)– stara się rozwiązać krzyżówkę, wpisując wyrazy kończące się cząstką -arz lub -erz (zc)

– rozwiązuje krzyżówkę, wpisując wyrazy kończące się cząstką -arz lub -erz (zc)

– poprawnie rozwiązuje krzyżówkę, wpisując wyrazy kończące się cząstką -arz lub -erz (zc)
– podpisuje obrazki wyrazami, w których występuje rz po spółgłoskach (zc)

– zapisuje odnalezione przez uczniów wyrazy
– stara się dopasować dymki do właściwych osób (zc)

– dopasowuje dymki do właściwych osób (zc)

– poprawnie dopasowuje dymki do właściwych osób(zc)– stara się wskazać ścieżkę z wyrazami z rz niewymiennym (zc)

– wskazuje ścieżkę z wyrazami z rz niewymiennym (zc)

– poprawnie wskazuje ścieżkę z wyrazami z rz niewymiennym (zc)– stara się uzupełnić rymowankę wyrazów z rzż niewymiennym (zc)

– uzupełnia rymowankę wyrazów z rzż niewymiennym (zc)

– poprawnie uzupełnia rymowankę wyrazów z rzż niewymiennym (zc)– z przemieszanych sylab stara się ułożyć nazwy zwierząt z ż (zc)

– z przemieszanych sylab układa nazwy zwierząt z ż (zc)

– z przemieszanych sylab poprawnie układa nazwy zwierząt z ż (zc)– stara się rozwiązać „zwierzęce” rebusy z ż (zc)

– rozwiązuje „zwierzęce” rebusy z ż (zc)

– poprawnie rozwiązuje „zwierzęce” rebusy z ż (zc)
– odczytuje wyrazy z cząstką żar, wykorzystując rozsypane sylaby (zc)
– stara się odczytać wyrazy rozpoczynające się na (zc)

– odczytuje wyrazy rozpoczynające się na (zc)

– poprawnie odczytuje wyrazy rozpoczynające się na (zc)
– zapisuje podane przez uczniów wyrazy

– stara się wpisać do diagramu imiona z ż w taki sposób, aby otrzymać podane rozwiązanie (zc)

– wpisuje do diagramu imiona z ż w taki sposób, aby otrzymać podane rozwiązanie (zc)

– poprawnie wpisuje do diagramu imiona z ż w taki sposób, aby otrzymać podane rozwiązanie (zc)
– czyta głośno podane wyrazy, zwracając uwagę na odmienną wymowę drz (zc)

– z pomocą nauczyciela uzupełnia luki w wyrazach, wpisując ż, rz lub sz (zc)

– stara się uzupełnić luki w wyrazach, wpisując ż, rz lub sz (zc)

– uzupełnia luki w wyrazach, wpisując ż, rz lub sz (zc)

–uzupełnia luki w wyrazach, poprawnie wpisując ż, rz lub sz (zc)– stara się wskazać w wierszu wyraz pokrewny, który wyjaśnia pisownię ż w wyrazach ostrzyżony i ostrzyż (zc)

– wskazuje w wierszu wyraz pokrewny, który wyjaśnia pisownię ż w wyrazach ostrzyżony i ostrzyż (zc)


– stara się uzupełnić wizytówki, wpisując rz lub ż (zc)

– uzupełnia wizytówki, na ogół poprawnie wpisując rz lub ż (zc)

– uzupełnia wizytówki, wpisując poprawnie rz lub ż (zc)– stara się odgadnąć wyrazy z rz, ż lub sz i wpisuje je w kratki krzyżówki (zc)

– na ogół odgaduje wyrazy z rz, ż lub sz i wpisuje je w kratki krzyżówki (zc)

– odgaduje wyrazy z rz, ż lub sz i poprawnie wpisuje je w kratki krzyżówki (zc)

– układa krzyżówkę z wyrazami z rz i ż (zc)
– zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi

– zna zasady dotyczące pisowni wyrazów z rzż

– zna zasady dotyczące pisowni wyrazów z rzż i stara się je stosować w praktyce

– zna zasady dotyczące pisowni wyrazów z rz ż i na ogół stosuje je w praktyce

– zna zasady dotyczące pisowni wyrazów z rzż i poprawnie stosuje je w praktyce
68

Jaki obraz poetycki przedstawiła Hanna Januszewska w wierszu z Mazowsza?
– Hanna Januszewska,
Z Mazowsza


– z pomocą nauczyciela wskazuje na mapie krainy geograficzne Polski

– stara się wskazać na mapie krainy geograficzne Polski

– wskazuje na mapie krainy geograficzne Polski

– poprawnie wskazuje na mapie krainy geograficzne Polski
– z pomocą nauczyciela wskazuje na mapie miejscowość, w której mieszka

– stara się wskazać na mapie miejscowość, w której mieszka

– wskazuje na mapie miejscowość, w której mieszka

– poprawnie wskazuje na mapie miejscowość, w której mieszka
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
– stara się gromadzić informacje o Mazowszu jako krainie geograficznej

– gromadzi informacje o Mazowszu jako krainie geograficznej

– świadomie gromadzi informacje o Mazowszu jako krainie geograficznej– stara się korzystać z dostępnych źródeł informacji

– korzysta z dostępnych źródeł informacji

– umiejętnie korzysta z dostępnych źródeł informacji
– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)
– mówi na temat wiersza

– stara się odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie lekcji

– na ogół odpowiada na pytanie postawione w temacie lekcji

– poprawnie odpowiada na pytanie postawione w temacie lekcji
– wskazuje fotografię, która ma związek z treścią wiersza
– stara się podkreślić w tekście wiersza wyrazy nazywające elementy przedstawionego krajobrazu

– podkreśla w tekście wiersza wyrazy nazywające elementy przedstawionego krajobrazu

– poprawnie podkreśla w tekście wiersza wyrazy nazywające elementy przedstawionego krajobrazu– stara się uzupełnić schemat rysunku odpowiednimi wyrazami (sc)

– uzupełnia schemat rysunku odpowiednimi wyrazami (sc)

– poprawnie uzupełnia schemat rysunku odpowiednimi wyrazami (sc)– stara się tworzyć ilustrację do wiersza zgodnie z uzupełnionym schematem (sc)

– tworzy ilustrację do wiersza zgodnie z uzupełnionym schematem (sc)

– tworzy interesującą ilustrację do wiersza zgodnie z uzupełnionym schematem (sc)
– uczy się wiersza na pamięć

– stara się recytować wiersz z pamięci

– recytuje wiersz z pamięci

– wyraziście recytuje wiersz z pamięci
– poznaje informacje na temat regionu, w którym mieszka (sc)

– stara się gromadzić informacje na temat regionu, w którym mieszka (sc)

– gromadzi informacje na temat regionu, w którym mieszka (sc)

– świadomie gromadzi informacje na temat regionu, w którym mieszka (sc)

– zna strój regionu, w którym mieszka (sc)
69

Opisujemy krajobraz.

– opis krajobrazu


– z pomocą nauczyciela koloruje pola z przymiotnikami opisującymi (zc)

– stara się kolorować pola z przymiotnikami opisującymi (zc)

– koloruje pola z przymiotnikami opisującymi (zc)

– poprawnie koloruje pola z przymiotnikami opisującymi (zc)
– czyta przykładowy opis (zc)

– z pomocą nauczyciela oznacza w podanym opisie: wstęp, rozwinięcie i zakończenie (zc)

– stara się oznaczyć w podanym opisie: wstęp, rozwinięcie i zakończenie (zc)

– na ogół poprawnie oznacza w podanym opisie: wstęp, rozwinięcie i zakończenie (zc)

– poprawnie oznacza w podanym opisie: wstęp, rozwinięcie i zakończenie (zc)– stara się narysować na schemacie elementy krajobrazu wymienione w opisie (zc)

– rysuje na schemacie elementy krajobrazu wymienione w opisie (zc)

– poprawnie rysuje na schemacie elementy krajobrazu wymienione w opisie (zc)
– z pomocą nauczyciela zaznacza w podanym opisie przymiotniki opisujące i oceniające oraz wyrazy określające stosunki przestrzenne (zc)

– stara się zaznaczyć w podanym opisie przymiotniki opisujące i oceniające oraz wyrazy określające stosunki przestrzenne (zc)

– zaznacza w podanym opisie przymiotniki opisujące i oceniające oraz wyrazy określające stosunki przestrzenne (zc)

– poprawnie zaznacza w podanym opisie przymiotniki opisujące i oceniające oraz wyrazy określające stosunki przestrzenne (zc)– stara się przeredagować pracę tak, by opisywała ten sam widok podczas innej pory roku (zc)

– przeredagowuje pracę tak, by opisywała ten sam widok podczas innej pory roku (zc)

– poprawnie przeredagowuje pracę tak, by opisywała ten sam widok podczas innej pory roku (zc)
– ogląda krajobrazy przedstawione na zdjęciach

– z pomocą nauczyciela opisuje krajobraz na podstawie fotografii

– stara się opisać krajobraz na podstawie fotografii

– opisuje krajobraz na podstawie fotografii

– ciekawie opisuje krajobraz na podstawie fotografii
– pisze kilka zdań o widoku z okna własnego domu

– stara się opisać widok z okna we własnym domu

– opisuje widok z okna we własnym domu

– poprawnie opisuje widok z okna we własnym domu
70

Kraina języka. Stopniowanie przymiotników.

– przymiotnik

– stopniowanie przymiotnika
– stara się porównać formy przymiotników określających tę samą cechę

– porównuje formy przymiotników określających tę samą cechę

– poprawnie porównuje formy przymiotników określających tę samą cechę
– wie, że są stopnie i rodzaje stopniowania przymiotnika

– zna stopnie i rodzaje stopniowania przymiotnika


– z pomocą nauczyciela stopniuje różnorodne przymiotniki
– stara się wymienić przymiotniki stopniujące się nieregularnie

– wymienia przymiotniki stopniujące się nieregularnie

– poprawnie wymienia przymiotniki stopniujące się nieregularnie– stara się stopniować przymiotniki

– stopniuje przymiotniki

– poprawnie stopniuje przymiotniki– stara się nazywać rodzaj stopniowania

– nazywa rodzaj stopniowania

– poprawnie nazywa rodzaj stopniowania– stara się podać przykłady przymiotników, które nie podlegają stopniowaniu

– podaje przykłady przymiotników, które nie podlegają stopniowaniu

– poprawnie podaje przykłady przymiotników, które nie podlegają stopniowaniu– stara się podać przykłady przymiotników stopniujących się równocześnie w sposób prosty i opisowy

– podaje przykłady przymiotników stopniujących się równocześnie w sposób prosty i opisowy

– poprawnie podaje przykłady przymiotników stopniujących się równocześnie w sposób prosty i opisowy
– odczytuje przymiotniki z pomieszanych sylab (zc)

– dopasowuje tabliczki do poszczególnych turystów, uzupełniając je przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym (zc)

- podpisuje rysunki przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, utworzonymi za pomocą wyrazów mniej bardziej (zc)

– używa przymiotników w różnym stopniu, żeby podkreślić różnicę między przedmiotami przedstawionymi na obrazkach (zc)
– stara się wpisać przymiotniki wysoki, zwinny, duży, dobry w odpowiednim stopniu i formie (zc)

– wpisuje przymiotniki wysoki, zwinny, duży, dobry w odpowiednim stopniu i formie (zc)

– poprawnie wpisuje przymiotniki wysoki, zwinny, duży, dobry w odpowiednim stopniu i formie (zc)– stara się wskazać przymiotniki, które stopniują się wyłącznie opisowo (zc)

– wskazuje przymiotniki, które stopniują się wyłącznie opisowo (zc)

– poprawnie wskazuje przymiotniki, które stopniują się wyłącznie opisowo (zc)
71

O ćwierkaniu, szczebiotaniu, kukaniu, czyli o dźwiękonaśladownictwie.

– Małgorzata Strzałkowska, Zagadka

– wyraz dźwiękonaśladowczy

– dźwiękonaśladownictwo

– stara się rozwiązać krzyżówkę (sc)

– rozwiązuje krzyżówkę (sc)

– poprawnie rozwiązuje krzyżówkę (sc)– stara się wskazać czasowniki dźwiękonaśladowcze

– wskazuje czasowniki dźwiękonaśladowcze

– poprawnie wskazuje czasowniki dźwiękonaśladowcze
– słucha nagrań o dźwiękonaśladownictwie

– poznaje pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, dźwiękonaśladownictwo

– zna pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, dźwiękonaśladownictwo

– rozumie pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, dźwiękonaśladownictwo

– rozumie i wyjaśnia pojęcia: wyraz dźwiękonaśladowczy, dźwiękonaśladownictwo
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
– opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

– opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

– opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu– stara się analizować tekst wiersza pod kątem dźwiękonaśladownictwa

– analizuje tekst wiersza pod kątem dźwiękonaśladownictwa

– poprawnie analizuje tekst wiersza pod kątem dźwiękonaśladownictwa
– czyta głośno

– czyta głośno, zwracając uwagę na artykulację

– czyta głośno (stara się czytać wyraźnie i wyraziście)

– czyta głośno (wyraźnie i wyraziście)

– wyjaśnia znaczenie powiedzenia: Łamać sobie język
– pracuje w grupie
- przygotowuje w grupie prezentację z wykorzystaniem wyrazów dźwiękonaśladowczych (sc)

– uczestniczy w grupowej prezentacji (sc)
– nazywa dźwięki kojarzące się z podanymi rzeczownikami (zc)

– zapisuje nazwy dźwięków i odgłosów wydawanych przez podane zwierzęta i przedmioty (zc)

– wpisuje w dymki odpowiednie wyrazy dźwiękonaśladowcze (zc)

– podaje nazwy dźwięków, od których powstały nazwy zwierząt (zc)
– stara się kolorować pola z wyrazami dźwiękonaśladowczymi (zc)

– koloruje pola z wyrazami dźwiękonaśladowczymi (zc)

– poprawnie koloruje pola z wyrazami dźwiękonaśladowczymi (zc)– stara się podać przykłady rzeczowników i czasowników dźwiękonaśladowczych (zc)

– podaje przykłady rzeczowników i czasowników dźwiękonaśladowczych (zc)

– poprawnie podaje przykłady rzeczowników i czasowników dźwiękonaśladowczych (zc)
– podkreśla wyrazy dźwiękonaśladowcze we fragmentach wierszy (zc)

– podaje przykłady polskich wyrazów i nazw sprawiających trudności w wymowie

72

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Powiązany:

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Poetyka I sens przypowieści biblijnej Teksty kultury

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka przerzutu bokiem. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconKa zajęć zbliżona do Modern Korean Society, jednak poruszane inne zagadnienia. Zajęcia były źródłem zarówno praktycznej wiedzy o dzisiejszej Korei, jak I historii oraz języku. Urozmaicane lekcjami alfabetu I śpiewu koreańśkich szlagierów Profesor zorganizował nam też całodniowy wyjazd

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka odbicia sposobem górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu do kosza z dwutaktu. Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Nauka rzutu z biegu, gra uproszczona Cele główne lekcji: Umiejętności

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconScenariusz lekcji temat: Nauka w krzywym zwierciadle ukazana w powieści Witolda Gombrowicza „ Ferdydurke ”

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Tysiąc lat kultury średniowiecza Cele lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat Wybory prezydenckie -2005 Główne zagadnienia lekcji

Temat lekcji. Lektura I inne teksty kultury, nauka o języku. Zagadnienia z npp iconTemat: Czy nowości są językowi potrzebne? I główne zagadnienia lekcji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom