Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego
Pobierz 34.78 Kb.
NazwaTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar34.78 Kb.
TypDokumentacja
TEMATY

PREZENTACJI MATURALNYCH

Z JĘZYKA POLSKIEGO

rok szkolny 2012/2013


LITERATURA


 1. Uwzględniając wybrane utwory, przedstaw portret mędrca w literaturze analizując wybrane utwory.

 2. Przedstaw konflikt pokoleń w wybranych utworach różnych epok literackich.

 3. Autotematyzm w literaturze. Przeanalizuj ten problem na przykładzie twórczości wybranych autorów poezji i/lub  prozy.

 4. Ukaż wizerunek literacki człowieka sukcesu na przykładzie utworów różnych epok.

 5. Spisek i konspiracja jako tematy dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.

 6. Podróże do celu i donikąd - przedstaw motyw podróży w literaturze różnych epok.

 7. Obraz nauczyciela w wybranych utworach. Omów zagadnienie na przestrzeni różnych epok literackich.

 8. Dramaty małżeńskie w literaturze. Omów zagadnienie, przywołując odpowiednie przykłady.

 9. Sapkowski - wielki twórca fantasy czy tylko naśladowca Tolkiena? Przedstaw problem, analizując wybrane utwory.

 10. Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Omów na przykładzie twórczości wybranego pisarza.

 11. „Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana”- sensacyjna fabuła jako element literatury „niskiej i wysokiej”. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 12. Przedstaw najciekawsze małżeństwa literackie w wybranych utworach różnych epok.

 13. „Zabił się młody”. Przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok.

 14. Walka Dobra ze Złem jako odwieczny motyw literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 15. Portret żołnierza – omów odwołując się do dowolnie wybranych przykładów z literatury.

 16. "To się dzisiaj czyta.." modni pisarze, modne książki..... Analizując wybrane przykłady, omów przyczyny popularności literatury najnowszej.

 17. Bohater literacki jako pamiętnikarz. Omów temat, odwołując się do analizy i interpretacji przykładów z literatury różnych epok.

 18. Synkretyzm w literaturze. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania tego zjawiska estetycznego odwołując się do analizy wybranych utworów.

 19. Motyw władzy w literaturze. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.

 20. Motyw przepowiedni, proroctwa w wybranych utworach. Omów zagadnienie na przestrzeni różnych epok literackich.

 21. Motyw rycerza i rycerskiej walki w tekstach różnych epok – serio i parodystycznie. Przywołaj przykłady, omów je i uzasadnij wybór.

 22. Polski savoir vivre w świetle literackich opisów z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 23. Wizerunek śmierci w literaturze. Omów wykorzystanie motywu na podstawie wybranych utworów literackich.

 24. Przedstaw i porównaj różne koncepcje patriotyzmu. Omów, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.

 25. Człowiek – istota nieznana. Analizując  wybrane utwory literackie, przedstaw przemiany postaw bohaterów w sytuacji zagrożenia.

 26. Wzorce osobowe prezentowane w dziełach literackich różnych epok. Analizując utwory, scharakteryzuj wybranych bohaterów.

 27. Ewolucja dramatu od momentu powstania tego gatunku do czasów współczesnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.

 28. Na przykładzie wybranych utworów literackich pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonych bohaterów.

 29. Dom rodzinny w literaturze. Analizując wybrane przez siebie utwory z różnych epok, przedstaw znaczenie motywu.

 30. Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna – przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy utworów różnych epok.

 31. Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.

 32. Samotność jako wybór lub konieczność. Udowodnij swój sąd, odwołując się do bohaterów wybranych utworów literackich.

 33. Przedstaw motyw i  sposoby walki mężczyzn o uczucia kobiet w utworach różnych epok.

 34. Portret córki w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie analizując przykłady z różnych epok.

 35. Różne spojrzenia na obyczaje szlacheckie. Omów zagadnienie analizując przykłady z różnych epok.

 36. „Czarne charaktery” w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.

 37.  Motyw ogrodu w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 38. Konflikt „rozumu i serca” zaprezentowany w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 39. Motyw strachu w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 40. Retrospekcja jako element struktury kompozycyjnej utworu. Ukaż jej funkcje w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.

 41. Tragizm młodych oszukanych – wojna w twórczości Kolumbów. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów.

 42. Na wybranych przykładach omów, w jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „śmiechem naprawiać obyczaje”.

 43. Utwór literacki jako manifest. Porównaj różne sposoby wykorzystania literatury do sporów programowych, analizując wybrane przykłady z różnych epok.

 44. Tekst literacki jako tekst piosenki. Przedstaw związki muzyki i tekstu w piosence poetyckiej w wybranych utworach.

 45. Konszachty bohaterów z nieczystymi siłami. Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, realizacje tego tematu w wybranych tekstach literackich różnych epok.

 46. Motyw „non omnis moriar” w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.

 47. Nawiązania literackie i ich symbolika w tekstach współczesnych muzyków. Omów na przykładzie  repertuaru wybranego zespołu lub wokalisty/wokalistki.

 48. Literatura źródłem inspiracji twórców komiksów i gier komputerowych. Omów na wybranych przykładach.

 49. Omów na wybranych przykładach kreacje różnych par kochanków – bohaterów literackich.

 50. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 51. Świat jako teatr. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu w wybranych utworach literackich.

 52. Historia w literaturze różnych epok. Przedstaw sposoby mówienia o niej i jej funkcje w wybranych utworach.

 53. Idealiści i marzyciele – ludzie światu potrzebni czy zbyteczni? Omów to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory z różnych epok.

 54. Komizm i groteska jako sposoby prezentacji świata przedstawionego w utworach literackich. Omów to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty z różnych epok.

 55. Motyw pracy w literaturze różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.

 56. Powieść jako gatunek epicki. Omów jej funkcje na wybranych przykładach.

 57. W paraboli (przypowieści) świat przedstawiony jest wykładnikiem jakiejś ogólnej prawdy moralnej, filozoficznej czy religijnej. Zilustruj tę definicję przykładami wybranych dzieł literackich.

 58. Różne sposoby kreowania bohatera-altruisty. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

 59. Jednostka a zbiorowość. Przedstaw różne literackie ujęcia problemu na wybranych przykładach.

 60. Przedstaw i porównaj obrazy rewolucji na wybranych przykładach dzieł literackich z różnych epok.

 61. Na wybranych przykładach omów strukturę i cechy świata przedstawionego oraz język literatury fantasy.

 62. Między wiarą a zwątpieniem. Omów różne postawy wobec Boga w literaturze, analizując wybrane przykłady.

 63. Człowiek – istota wolna czy zdeterminowana? W odpowiedzi odwołaj się do wybranych utworów literackich.

 64. Od Rolanda do Kolumbów... W jakim stopniu ideały rycerskie wpłynęły na kreacje bohaterów walczących o wolność? Rozważ problem w oparciu o wybrane teksty literackie.

 65. Literatura science fiction jako odzwierciedlenie niepokojów współczesnego świata. Omów na wybranych przykładach.

 66. „Być albo mieć” to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Scharakteryzuj bohaterów literackich, którzy dokonywali takich wyborów.ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI


 1. Zjawy, upiory, wampiry. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa i filmu.

 2. Literackie i malarskie fascynacje brzydotą. Określ ich funkcje estetyczne na podstawie analizy wybranych dzieł.

 3. Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych przykładów.

 4. Motyw buntownika w literaturze i filmie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł.

 5. Wielkie wydarzenia z historii Polski w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

 6. Miasto jako przestrzeń kontrastów: nędzy i bogactwa. Omów problem na wybranych przykładach z literatury, malarstwa i filmu.

 7. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

 8. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Odwołując się do wybranych dzieł, zaprezentuj różne sposoby przedstawienia śmierci.

 9. Różnorodne wizerunki herosów w literaturze i sztuce różnych epok.  Przedstaw temat, analizując wybrane utwory.

 10. Danse macabre. Omów motyw tańca śmierci w literaturze, filmie i malarstwie.

 11. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 12. Krajobraz jako motyw literacki i malarski. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach z różnych epok.

 13. Motyw vanitas i jego funkcje w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 14. Radość życia i cierpienie - dwa tematy twórczości artystycznej. Omów na przykładach dzieł z wybranych epok.

 15. Wojna na kartach literatury i na ekranach. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 16. Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe. Przedstaw różnorodność wizji krainy szczęścia, odwołując się do wybranych dzieł literackich, filmowych i malarskich.

 17. Sceny pasyjne i motyw Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i muzyce. Przedstaw i porównaj sposoby kreacji oraz omów znaczenie motywów w wybranych dziełach.

 18. Człowiek zagubiony w świecie. Zinterpretuj przykłady literackie i filmowe.

 19. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne teksty kultury.

 20. Literatura inspirowana sztuką {malarstwem, rzeźbą, muzyką, architekturą). Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.

 21. Wolność jako temat literatury i sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 22. Sztuka jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł.

 23. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.

 24. Przyjaźń jako temat literacki i filmowy. Rozwiń zagadnienie i przedstaw na wybranych przykładach.

 25. Naturalizm jako światopogląd i metoda twórcza. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

 26. Słowo i nuta, czyli o poezji śpiewanej. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

 27. Podróż w czasie w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe ujęcie tego motywu.

 28. Powieści polskich pozytywistów i ich filmowe adaptacje. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 29. Moje przygody człowieka myślącego – przedstaw swoje odkrycia i fascynacje literackie, filmowe i teatralne. Uzasadnij swój wybór.

 30. „Szary człowiek też jest bohaterem”- przedstaw literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera.

 31. Obraz starości w literaturze i w malarstwie różnych epok. Omów na wybranych przykładach.NAUKA O JĘZYKU


 1. Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na wybranych przykładach.

 2. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie na wybranym materiale językowym.

 3. Zabawa słowami i eksperymenty poetyckie w twórczości wybranych pisarzy. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 4. Na wybranych przykładach scharakteryzuj słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.

 5. Funkcja aluzji literackiej w tytułach artykułów prasowych i reklamach telewizyjnych. Omów na wybranych przykładach zaczerpniętych z reklam prasowych i telewizyjnych.

 6. Wykorzystując zgromadzony przez siebie materiał ilustracyjny, dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich.

 7. Język listów miłosnych. Przedstaw temat odwołując się do analizy wybranych przykładów z różnych epok.

 8. Różne sposoby mówienia o uczuciach.. Dokonaj analizy języka wybranych wierszy miłosnych pochodzących z różnych epok.

 9. Różne typy stylizacji językowej i ich funkcje. Omów zagadnienie odwołując się do analizy wybranych przykładów.

 10. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Omów na wybranych przykładach.

 11. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, określ funkcję neologizmów w twórczości wybranych pisarzy.

 12. Przenośnia, epitet, porównanie jako środki stylistyczne i ich funkcje w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 13. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach różnych autorów i epok. Omów na wybranych przykładach.

 14. "Przysłowia mądrością narodu". Odwołując się do wybranych przykładów, omów cechy językowe oraz funkcje przysłów ludowych.

 15. Analizując wybrane przykłady tekstów retorycznych (od starożytności do oświecenia), scharakteryzuj środki wyrazu typowe dla przemówienia.

 16. Różne funkcje wypowiedzi. Omów je i wskaż środki językowe im służące, odwołując się do wybranych przykładów literackich i innych.

 17. Manipulacja językowa w tekstach publicystycznych. Odwołując się do wybranych tekstów. scharakteryzuj środki językowe służące temu celowi.

 18. Analizując wybrane sonety A. Mickiewicza, omów funkcje fonetycznych, słownikowych i składniowych środków artystycznych.

 19. Żart językowy i jego funkcje we fraszce, komedii i innych gatunkach literackich. Zilustruj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 20. Zjawisko archaizacji języka  i jego funkcje w powieściach historycznych. Omów zagadnienie,  analizując wybrane przykłady.

 21. Na podstawie analizy wybranych tekstów, zamieszczonych w prasie codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 22. Analizując wybrane teksty z różnych czasopism, omów język prasy młodzieżowej.

 23. Parafraza literacka. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Oceń funkcjonalność językową sparafrazowanego tekstu.

 24. Żargon slang, język zawodowy jako odmiany socjolektów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 25. Na przykładzie wybranych tekstów dokonaj analizy zapożyczeń językowych we współczesnej polszczyźnie. Oceń zasadność ich użycia.

 26. Środki poetyckiego obrazowania w liryce wybranej epoki literackiej. Scharakteryzuj je i określ ich funkcje.

 27. Zanalizuj na wybranych przykładach przyczyny używania i sposoby tworzenia eufemizmów.

 28. Analizując wybrane polemiki prowadzone na łamach czasopism, przedstaw zastosowane chwyty erystyczne i określ ich funkcje.

 29. Analiza i interpretacja języka wybranych, drugoplanowych postaci powieściowych, czynnikiem wzbogacającym ich charakterystykę.

 30. Na wybranych przykładach tekstów propagandowych przedstaw perswazyjne funkcje języka.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconMatura 2012 tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego na rok 2011 literatura

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego maj 2013

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy ustnych prezentacji maturalnych na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego rok szkolny 2011/2012

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego iconTematy prezentacji maturalnych z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom