Xii produkcja I koszty w okresie krótkim
Pobierz 0.6 Mb.
NazwaXii produkcja I koszty w okresie krótkim
strona6/9
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar0.6 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Zadanie 3 Wiedząc, że w firmie „ bajer „ przy wielkości produkcji = Q, zatrudnienie ( L ) i koszty całkowite ( KC ) wynoszą odpowiednio tyle, ile podano w tablicy,

Q

0

40

80

110

130

L

0

15

30

50

65

KC

100

380

700

970

1 170


Oblicz :


 1. Koszty stałe

 2. Koszty zmienne

 3. koszty krańcowe

 4. Przeciętne koszty całkowite


Zadanie Poniższe dane charakteryzują sytuację firmy i warunki jej działania.Wielkość sprzedaży wyrobu A

2000

Wielkość sprzedaży wyrobu B

250

Cena wyrobu A

3

Cena wyrobu B

10

Wynagrodzenie za pracę

3000

Składka ZUS

45%

Amortyzacja

700

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

50

Dzierżawa budynku

650

Surowce do produkcji

2750

Stopa procentowa

8%

Rynkowa wartość majątku firmy

45 00

Podatek od zysku

40%
Oblicz :

 1. Utarg

 2. Koszty stałe

 3. Koszty zmienne

 4. Koszty alternatywne

 5. Zysk ekonomiczny

 6. Zysk księgowy brutto

 7. Zysk księgowy netto

 8. Jaką strategię powinni przyjąć właściciele tej firmy? W odpowiedzi postaraj się abstrahować od innych wielkości niż podane w tabeli.

Uzupełnij następującą tabelę i przedstaw graficznie krzywe kosztów.

Q KS KZ KC Kk Kps Kpz Kpc


0 45 0

1 45 48

2 45 80

3 45 120

4 45 170

5 45 230

6 45 310

7 45 420

8 45 590


Zadanie Wskaż, jak zmiana poszczególnych rodzajów kosztów wpłynie na położenie każdej z krzywych kosztów (całkowitych, stałych, zmiennych). Czy krzywe te przesuną się do góry, w dół, czy nie zmienią położenia?:

a. Wzrost kosztów stałych:

b krzywa kosztów całkowitych

c. krzywa kosztów zmiennych

d.. krzywa kosztów stałych


Zadania Zastanów się, jak poniższe sytuacje wpłyną na zmianę kosztów i określ, jak w związku z tym zmieni się położenie krzywych kosztów: czy przesuną się one do góry, czy w dół, czy też ich położenie się nie zmieni?


 1. Wzrost godzinowych stawek dla pracowników:

 1. krzywa kosztów przeciętnych całkowitych

 2. krzywa kosztów przeciętnych zmiennych

 3. krzywa kosztów przeciętnych stałych
Dwu absolwentów Akademii Ekonomicznej postanowiło uruchomić firmę, w której byłby wytwarzany wyrób X. W związku z tym wykonali kalkulację kosztów dla różnych wariantów rozmiarów produkcji w ciągu miesiąca. Koszty te ilustruje poniższa tablica.Wielkość

produkcji

Koszty


Najem hali

i terenu

Amortyzacja maszyn i urządzeń

Surowce materiały

energia

Wydatki ·finansowe

Płace i ubezpieczenia pracowników


Ubezpieczenie firmy

0

100

95

-

20
5

10

100

95

30

20

55

5

20

100

95

60

20

75

5

30_

100

95

90

20

90

5

40_

100

95

120

20

100

5

50

100

95

160

20

130

5

60

100

95

200

20

260

5
 1. Dokonaj pogrupowania kosztów na stałe i zmienne i całkowite Oblicz koszt przeciętny zmienny, koszt przeciętny całkowity oraz koszt marginalny.

 2. Wykreśl kształtowania się kosztów zmiennych przeciętnych, kosztów całkowitych przeciętnych i kosztów marginalnych.

 3. Określ punkt optimum technologicznego firmy.1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim iconXiii produkcja I koszty w długim okresie

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim icon2. Zmiana kosztów w krótkim okresie marginalne I przeciętne

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim icon1 2Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w krótkim I długim okresie

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim iconMetody wyodrębniania kosztów stałych I zmiennych ( w krótkim okresie) Metoda księgowa

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim iconPróg rentowności I próg zamknięcia w krótkim okresie

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim iconKoszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w okresie "zawieszenia" działalności gospodarczej

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim iconGrupa "2 maj" powstałA w 1973 roku w efekcie połĄczenia 2 zespołow których liderami byli jerzy kołodziej I michał tadeusz malicki. Po krotkim okresie

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim iconWg. Organizacja I sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych I procesów sterowania produkcją

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim icon1. Zinterpretuj istotę I wzajemne relacje między kategoriami: efektywne koszty logistyki a alternatywne koszty logistyki

Xii produkcja I koszty w okresie krótkim iconKoszty kwalifikowalne projektu są to koszty realizacji projektu, które mogą zostać objęte finansowaniem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego dla Działania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom