Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI
Pobierz 1.12 Mb.
NazwaZeszyt do ćwiczeń spis treśCI
strona3/23
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar1.12 Mb.
TypCharakterystyka
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Tabela 2


Podział gleb na kategorie w zależności od jej składu granulometrycznego

Kategoria agronomiczna gleby

Grupa granulometryczna

Zawartość części spławialnych (%)

Bardzo lekkie
Lekkie


Średnie


Ciężkie
Piasek luźny (pylasty) pl, (plp)

Piasek słabo gliniasty (pylasty) ps, (psp)

Pył piaszczysty, (zwykły) płp, (płz)


Piasek gliniasty lekki (pylasty) pgl, (pglp)

Piasek gliniasty mocny (pylasty) pgm, (pgmp)

Pył piaszczysty, (zwykły) płp, (płz)


Glina piaszczysta (pylasta) gp (gpp)

Glina lekka (pylasta) gl, (glp)

Pył gliniasty płg


Glina średnia (pylasta) gs, (gsp)

Glina ciężka (pylasta) gc, (gcp)

Glina bardzo ciężka gcb

Pył ilasty płi

Ił (pylasty) i, (ip)


0-10


11-20


21-35


36

Tabela 3

Zalecane w Polsce dawki nawozów wapniowych w t CaO ha-1 na podstawie pH w 1 mol dm-3 KCl


Kategoria agronomiczna gleb

Klasy potrzeb wapnowania


I

konieczne

II

potrzebne

III

wskazane

IV

ograniczone

V

zbędne

pH

CaO

pH

CaO

pH

CaO

pH

CaO

pH

CaO

Bardzo lekkie

Lekkie

Średnie

Ciężkie

do 4,0

do 4,5

do 5,0

do 5,5

3,0

3,5

4,5

6,0

4,1-4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

2,0

2,5

3,0

3,0

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

1,0

1,5

1,7

2,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

-

-

1,0

1,0

od 5,6

od 6,1

od 6,6

od 7,1

-

-

-

-1.2. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej (Hh) metodą Kappena


Zasada metody. Kwasowość hydrolityczna ujawnia się pod wpływem roztworu soli hydrolizującej zasadowo (octan wapnia lub sodu o pH 8,2):


CH3COONa + H2O  CH3COOH + NaOH

W wyniku tej reakcji powstaje słaby kwas, który prawie nie dysocjuje oraz wodorotlenek sodu ulegający całkowitej dysocjacji na Na+ i OH-. Wyparcie jonów wodorowych z kompleksu sorpcyjnego następuje przy udziale jonów sodu. W trakcie ekstrakcji przebiega reakcja:


_ H+ _Na+

KS_ + 2Na+ + 2OH- + CH3COOH  KS_ + 2 H2O + CH3COOH

H+ Na+


Wyparte z kompleksu sorpcyjnego jony H+ łączą się z jonami OH- i powstaje mało zdysocjowana cząsteczka wody i kwasu octowego. Uwolniony kwas gromadzi się w roztworze w ilościach proporcjonalnych do ilości jonów sodu. Na podstawie tej zależności oblicza się ilość wymiennego wodoru, miareczkując kwas octowy 0,1 mol dm-3 roztworem NaOH.

Wykonanie oznaczenia. Odważyć 20 g powietrznie suchej gleby, przesianej przez sito o średnicy oczek 1 mm do butelki o pojemności 250 cm3, zalać 50 cm3 1 mol dm-3 roztworu octanu sodu lub 0,5 mol dm-3 roztworu octanu wapnia. Zawartość butelki wytrząsać 1 h na aparacie rotacyjnym (40 obr. min.-1), następnie przesączyć do kolby stożkowej o pojem. 100 cm3. Pierwsze mętne krople przesączu odlać lub przesączyć jeszcze raz. Z klarownego przesączu odpipetować 25 cm3 do kolby stożkowej o pojem. 100 cm3 i miareczkować 0,1 mol dm-3 NaOH wobec fenoloftaleiny (2-4 krople), do pojawienia się słabo różowego zabarwienia, nieznikającego w ciągu 1 minuty.

Obliczenie wyników. Przyjmijmy, że na zobojętnienie powstałego kwasu octowego, znajdującego się w 25 cm3 przesączu, zużyliśmy 1 cm3 0,105 mol dm-3 NaOH. W celu otrzymania całkowitej ilości jonów wodorowych w kompleksie sorpcyjnym gleby wynik ten mnożymy przez ustalony empirycznie współczynnik 1,5 zamiast kilkakrotnego traktowania gleby octanem sodu lub octanem wapnia. Kwasowość hydrolityczną (Hh) obliczamy następująco:

Hh = x cm3 ∙ m ∙ 100 ∙ 1,5 mmol(+) kg-1 gleby

gdzie:

x – ilość cm3 NaOH zużytego do zobojętnienia 25 cm3 przesączu,

m – stężenie molowe NaOH,

100 – współczynnik przeliczeniowy na 1 kg gleby (25 cm3 przesączu odpowiada 10 g gleby)

1,5 – współczynnik empiryczny.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Powiązany:

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconZeszyt ćwiczeń podstawy programowej spis treśCI

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconPrzewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych pod redakcją Andrzeja Barbackiego Spis treści

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści spis treści error: Reference source not found

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI icon"Między nami" + zeszyt ćwiczeń kl. IV

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI icon"Między nami" + zeszyt ćwiczeń kl. IV

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconZeszyt ćwiczeń I zadań z fizyki

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconFizyka dla gimnazjum cz. II wyd. Zamkor M. Rozenbajger I in. Zeszyt przedmiotowo ćwiczeniowy cz. II (zeszyty ćwiczeń cz. D, E, F)

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconFizyka dla gimnazjum cz. II wyd. Zamkor M. Rozenbajger I in. Zeszyt przedmiotowo ćwiczeniowy cz. II (zeszyty ćwiczeń cz. D, E, F)

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconTekst przygotowany częściowo w oparciu o opis Ćwiczenia 0: "Szacowanie niepewności w pomiarach laboratoryjnych", J. Ostachowicz, Zeszyt A1 do ćwiczeń

Zeszyt do ćwiczeń spis treśCI iconSpis treści Spis treści 2 Wstęp 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom