Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Pobierz 23.84 Kb.
NazwaLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar23.84 Kb.
TypLista tematów
Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

w roku szkolnym 2011/2012

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEHO DLA DOROSŁYCH CKKG


Literatura:

 1. Prześledź funkcjonowanie motywów biblijnych w wybranych działach literatury polskiej.

 2. Motyw prometejski w literaturze – przedstaw topos przywołując i interpretując wybrane przykłady.

 3. Bohater literacki wystawiony na próbę. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich postaci w utworach różnych epok.

 4. Motyw domu rodzinnego. Jaki obraz domu utrwaliła literatura. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 5. Nieśmiertelni bohaterowie Szekspira. Wyjaśnij na wybranych przykładach, na czym polega fenomen wiecznej aktualności dramatów Szekspira.

 6. Magia w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie motywu w wybranych utworach.

 7. Literackie konkretyzacje odwiecznego motywu życia-wędrówki. Omów na wybranych przykładach.

 8. Przedstaw różne koncepcje patriotyzmu, odwołując się do polskiej literatury romantycznej i pozytywistycznej.

 9. Motywy antyczne i ich funkcja w twórczości wybranych poetów. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów.

 10. Literatura i psychologia. Na wybranych przykładach bohaterów literackich omów złożone typy osobowości (np. studium narcyzmu, obłędu, chorobliwej miłości).

 11. Rozważając problem samotności, odwołaj się do wybranych utworów literackich.

 12. Najważniejsze wartości w życiu. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

 13. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów na wybranych przykładach z literatury.

 14. Wersje motywu rozstania w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

 15. Przedstaw wybrane parabole literackie XX wieku i zinterpretuj ich ukryte znaczenia.

 16. Rozważ różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze. Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

 17. Człowiek wobec śmierci. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.

 18. Motyw uczty w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

 19. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Rozważ zagadnienia na wybranych przykładach.

 20. Tytuł, motto – potraktuj je jako klucz do odczytania wybranych dzieł literackich.

 21. Odwołania do źródeł kultury europejskiej w poezji Zbigniewa Herberta. Przedstaw zagadnienie, przywołując i interpretując wybrane wiersze poety.

 22. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.

 23. Portret Polaków w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich
  z różnych epok.

 24. Symbol jako środek wyrazu w literaturze- omów jego najciekawsze, Twoim zdaniem, formy.

 25. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej – ich geneza, obraz i funkcje zrealizuj temat na wybranych przykładach.

 26. Portret kobiety w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 27. Przedstaw problem totalitaryzmu XX wieku ukazany w wybranych dziełach literackich.

 28. Literackie pary małżeńskie – udokumentuj wybranymi przykładami relacje zachodzące między nimi.

 29. Przedstaw różne funkcje motywu tańca w wybranych utworach literackich.

 30. Historia jako temat w polskiej literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

 31. Tworzenie świata w literaturze fantastycznej. Omów na wybranych przykładach.

 32. Rozważ różne aspekty cierpienia ukazane w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.

 33. Praca i obyczaje mieszkańców wsi – zilustruj przykładami z wybranych utworów literackich.

 34. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach
  z wybranych utworach.

 35. Rozważ, jak historia naszego narodu wpłynęła na tematykę utworów literackich. Odwołaj się do przykładów z różnych epok.

 36. Rola lektur w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

 37. Satyra jako gatunek i sposób patrzenia na rzeczywistość. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 38. Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy przykładów.

 39. Literackie portrety kochanków. Przedstaw kreacje bohaterów analizując wybrane przykłady.

 40. „Być albo nie być” – zaprezentuj i oceń egzystencjalne wybory kilku bohaterów literackich.


Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki:

 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Przedstaw problem, analizując wybrane dzieła literackie i inne. (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

 2. Przedstaw literackie i malarskie kreacje Matki Boskiej (na wybranych przykładach).

 3. Motyw tańca w literaturze i malarstwie. Omów problem na wybranych przykładach.

 4. Portret dziecka w literaturze i innych dziedzinach sztuki – omów i przedstaw na wybranych przykładach.

 5. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 6. Na wybranych przykładach ukaż biblijne inspiracje w literaturze i sztuce (np. malarstwo, rzeźba, muzyka).

 7. Kreacje bohatera filmu reklamowego. Omów problem na wybranych przykładach.

 8. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw różne wyobrażenia śmierci.

 9. Omów zachowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych. Przywołaj przykłady
  z wybranych filmów i utworów literackich.

 10. Artystyczne interpretacje powstań narodowych literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 11. Omów zjawisko góralszczyzny w wybranych tekstach kultury (literatura i inne dziedziny sztuki).

 12. Śląsk w filmach Kazimierza Kutza. Omów wybrane przykłady.

 13. Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki.

 14. Obraz holocaustu w literaturze i w filmie. Omów problem na wybranych przykładach.

 15. Symbolizm w literaturze i malarstwie. Omów problem na wybranych przykładach.

 16. Życie kulturalne Twojego regionu. Przywołaj przykłady i uzasadnij wybór.

 17. Stanisław Wyspiański jako dramaturg, malarz, projektant. Ukaż portret artysty na wybranych przykładach.

 18. Literatura i malarstwo jako sztuki portretowania ludzi. Omów na wybranych przykładach.

 19. Różne ujęcia przyrody w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 20. Odtwórcza czy twórcza rola reżysera ekranizacji dzieła literackiego. Zanalizuj problem na wybranych przykładach filmu powstałego na podstawie utworu literackiego.

 21. Symbol jako klucz do odczytania dzieła. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i malarstwa.

 22. Analizując wybrane dzieła, omów sposoby kreowania „czarnych charakterów”
  w utworach literackich i filmowych.

 23. Impresjonistyczne pejzaże w malarstwie i poezji młodopolskiej. Porównaj wybrane teksty kultury.

 24. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł.

 25. Człowiek zagubiony w świecie. Zinterpretuj przykłady literackie i filmowe.Język:

 1. Scharakteryzuj współczesny żargon wybranego środowiska. Odwołaj się do zgromadzonego przez siebie materiału.

 2. Cech gwary śląskiej w wybranych tekstach folklorystycznych (np. piosenkach, bajkach, dowcipach). Omów na wybranych przykładach.

 3. Przedstaw na wybranych przykładach cechy języka reklamy telewizyjnej
  i radiowej.

 4. Sposób kreacji świata przedstawionego w reklamie dla dzieci. Omów na wybranych przykładach reklamy telewizyjnej.

 5. Omów wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Przywołaj wybrane przykłady.

 6. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich.

 7. Kobieta w reklamie. Przedstaw i omów na wybranych przykładach.

 8. Na wybranych przykładach omów funkcję neologizmów w języku potocznym
  i w literaturze.

 9. Język lagrowany – omów na przykładzie literatury tzw. obozowej.

 10. Nazewnictwo współczesnych firm. Omów zjawisko i oceń zasadność mechanizmów nazwotwórczych.

 11. Teksty raperów – scharakteryzuj ich język na podstawie analizy wybranych przykładów.

 12. Przedstaw komizm językowy i różne sposoby jego wyrażania w tekstach literackich.

 13. Zbadaj język dziennikarstwa sportowego – przedstaw wybrane przykłady i oceń ich zgodność z kryteriami poprawności językowej.

 14. Język Internetu. Scharakteryzuj i oceń, dokonując analizy zgromadzonego materiału językowego..

 15. Językowy savoir-vivre – rozważ problem w odniesieniu do różnych sytuacji komunikacyjnych.

 16. Stylizacja językowa w działach literackich – omów jej rodzaje, cechy i funkcje.

 17. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów na wybranych przykładach.

 18. Język wyznań miłosnych. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych przykładów
  z literatury i/lub filmu.

 19. Zanalizuj pochodzenie wybranych nazw miejscowych Twojego regionu.

 20. Sztuka pisania listów. Scharakteryzuj cechy stylu na przykładach z wybranych epok.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematóW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego iconLista tematów do częŚci ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom