Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej
Pobierz 34.05 Kb.
NazwaPropozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar34.05 Kb.
TypDokumentacja
PROPOZYCJE TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO

DO MATURY WEWNĘTRZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2008/2009


A. LITERATURA 1. Reinterpretacje dawnych mitów w literaturze późniejszych epok. Analizując wybrane przykłady, wskaż celowość tego zabiegu literackiego.

 2. „Są takie motywy, które poeci podają sobie jakby z rąk do rąk” /A. Kamieńska/. Przedstaw dzieje wybranego toposu literackiego na przykładach utworów poetyckich różnych epok literackich.

 3. Sytuacje i konflikty tragiczne w literaturze dawnej i współczesnej. Omów odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 4. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty literackie, przedstaw bogactwo znaczeń jednego z żywiołów natury.

 5. Chansons de geste - baśń - fantasy. Przedstaw podobieństwa i różnice gatunków na przykładach wybranych utworów literackich.

 6. Początek i koniec opowieści. Na wybranych przykładach zbadaj znaczenie scen początkowych i końcowych dla struktury i sensów dzieła literackiego.

 7. Różne ujęcia motywu ofiary i ofiarowania w literaturze. Przeanalizuj na wybranych przykładach.

 8. Motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literatury wysokiej i powieści kryminalnej. Porównaj jego funkcje w wybranych utworach.

 9. Motywy franciszkańskie w polskiej poezji. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

 10. Magia i alchemia - ich wpływ na dzieje bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

 11. Topos teatrum mundi w literaturze polskiej i światowej. Porównaj różne ujęcia tematu, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 12. Bohaterowie literaccy jako autorzy pamiętników, dzienników, listów. Scharakteryzuj wybrane postaci i porównaj metody kreowania ich osobowości.

 13. Bohaterowie literatury sowizdrzalskiej jako pierwowzory wybranych bohaterów literatury współczesnej.

 14. Szekspiriada. Zbadaj wpływ angielskiego dramaturga na wybrane dzieła polskiej literatury.

 15. Niedokończone życie...Przedstaw kreacje wybranych bohaterów literackich, których życie skończyło się przedwcześnie.

 16. Rosja w oczach polskich pisarzy różnych epok. Porównaj, jak opisują i oceniają kraj i społeczeństwo wybrani autorzy w swoich dziełach.

 17. Jednostka uwikłana w historię. Przedstaw problem, odwołując się do przykładów z literatury.

 18. Słynne monologi bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach reprezentujących różne epoki i gatunki literackie.

 19. „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście...” /J. Pietrzak / Przedstaw literackie opisy ogrodów (nie tylko tajemniczych) w wybranych tekstach.

 20. Polaków portret własny. Prawda, mit i stereotyp w literaturze polskiej. Rozważ problem na wybranych przez siebie przykładach.

 21. Tytuł jako klucz interpretacyjny dzieła. Omów różne aspekty zagadnienia na podstawie wybranych przykładów.

 22. Szaleństwo serca i szaleństwo rozumu. Przedstaw wybranych bohaterów literackich tracących zmysły.

 23. Konflikty pokoleniowe bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej.

 24. Ironia i karykatura jako zasada kreacji świata i bohatera. Omów na wybranych przykładach.

 25. Znaczenie przestrzeni sakralnej w życiu bohaterów literackich. Zbadaj artystyczne sposoby jej kreowania wybranych utworach.

 26. Poeci współcześni - mistrzowie moralnej perswazji. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów.

 27. Literackie eksperymenty z czasem. Interpretując wybrane przykłady prozy polskiej i obcej, wyjaśnij mechanizm manipulacji czasem.

 28. Reportaż jako dotknięcie nagiej skóry rzeczywistości. Przedstaw zagadnienie na przykładzie dorobku wybranego reportażysty.

 29. Realizm magiczny. Przedstaw tę konwencję opisywania świata na przykładzie współczesnej prozy polskiej lub iberoamerykańskiej.

 30. "Czy słyszycie ten krzyk, który ludzie nazywają ciszą?” /W.Herzog/. Dokonaj analizy znaczenia i funkcji milczenia w wybranych utworach literatury.

 31. Sny i widzenia jako sposoby przedstawiania rzeczywistości wewnętrznej. Omów temat na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

 32. Anioły, diabły, demony i czarownice. Przedstaw świat fantastyczny w wybranych dramatach i zbadaj jego wpływ na świat ludzki.

 33. Rola postaci drugoplanowych w dziele epickim. Dokonaj analizy, porównując wybrane przykłady.

 34. Artysta jako bohater literacki. Dokonaj analizy porównawczej kreacji postaci w wybranych dziełach.

 35. Obrazy biesiad utrwalone w dziełach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

 36. „Poloneza czas zacząć...” Przedstaw literackie obrazy tańca i tancerzy na wybranych przykładach literackich.

 37. Funkcje parafrazy i trawestacji w dziełach literackich różnych epok. Analiza porównawcza wybranych przykładów.

 38. Nawiązania i polemiki, dialogi pomiędzy epokami. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach.

 39. Kreacja świata i bohatera w dramacie współczesnym. Przedstaw na wybranych przykładach.

 40. Piękna i niepokojąca. Rożne ujęcia motywu natury w literaturze wybranych epok. Omów na wybranym materiale literackim.

 41. Świat odwróconego dekalogu na wybranych przykładach literatury wojny i okupacji. Omów na wybranych tekstach literackich.

 42. Potomkowie Don Kichota. Przedstaw literackie kreacje marzycieli i idealistów różnych epok, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 43. Los bohatera literackiego, który staje się przestrogą. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 44. ” Swój” i „obcy” w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 45. Bohater z książką w ręku. Przedstaw rolę literatury w życiu wybranych bohaterów literackich.

 46. Przedmioty cenne i miłe sercu drobiazgi - świat rzeczy w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.

 47. Metamorfozy bohaterów literackich. O wpływie doświadczeń życia na kształtowanie się osobowości bohatera. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 48. Wpływ kultury masowej na współczesną poezję. Przedstaw i omów na wybranych przykładach.

 49. Literatura feministyczna i jej wyznaczniki. Zaprezentuj wybrane utwory.

 50. Pieniądze jako wartość i antywartość. Omów na przykładach wybranych utworów literackich.

 51. Liryka maski. Przedstaw sposoby kreacji bohatera „zamaskowanego” na wybranym materiale literackim.

 52. Wielki - mały człowiek czyli literackie historie upadku i odkupienia. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 53. W Heraklitowej rzece czasu. Przemijanie jako temat i problem literacki. Omów na wybranych przykładach z literatury pięknej.

 54. Bagaż pamięci. Omów funkcje, formy i znaczenie czasu minionego dla bohaterów na podstawie wybranych dzieł literackich.

 55. Genius loci Gdańska. Porównaj przedstawienia miasta w wybranych utworach różnych autorów.

 56. Bohater literacki w środowisku pracy. Omów na wybranych przykładach z literatury dylematy postaci różnych zawodów.

 57. Smaki i smakołyki życia. Przedstaw ukryte znaczenia rzeczy znaczących na życie podstawie wybranych....

 58. Spór i dialog. Przedstaw, jak spotkania wielkich osobowości wpłynęły na ich twórczość.

 59. Kresy jako pogranicze kultur. Przedstaw zjawisko wielokulturowości na wybranych przykładach literackich.

 60. Omów stosunek do legendy napoleońskiej wybranych twórców literatury polskiej na podstawie ich dzieł.

 


B. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Od antycznych herosów do filmowych idoli popkultury. Przedstaw świat wartości dawnych i współczesnych bohaterów. / filmu, komiksu lub gier komputerowych/.

 2. Martwa natura z..... Przedstaw obrazy materii nieożywionej w wybranych dziełach literackich i plastycznych, zwracając uwagę na kulturową rolę przynajmniej jednego elementu.

 3. Funkcje rekwizytów i przedmiotów znaczących w literaturze i w teatrze. Dokonaj analizy na wybranych przykładach

 4. Omów funkcje obyczajów i obrzędów na wybranych przykładach z literatury i sztuki.

 5. Motywy faustyczne w literaturze i sztuce. Zaprezentuj przykłady kulturowych inspiracji i nawiązań do dzieła Goethego.

 6. Metropolis – filmowe i literackie obrazy miast. Przedstaw na wybranych przykładach.

 7. Polski inteligent jako bohater literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach.

 8. Literatura i kino wobec ginących kultur lub dawnych cywilizacji. Omów na wybranych przykładach.

 9. Romantyczna fantastyka i groza na srebrnym ekranie. Przedstaw temat, porównując wybrane przykłady z literatury i filmu.

 10. Literackie i malarskie przestrzenie. Dokonaj prezentacji ciekawych miejsc, odwołując się do różnorakich przykładów.

 11. Obraz w obrazie, teatr w teatrze, film w filmie. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł formy autorefleksji twórców nad aktem twórczym.

 12. Kultura średniowiecza źródłem inspiracji dla współczesnej literatury i filmu. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 13. Motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 14. Karnawalizacja świata w literaturze i sztuce. Przedstaw rożne ujęcia tego zjawiska w literaturze i sztuce.

 15. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację.

 16. Aktor filmowy a aktor teatralny. Dokonaj analizy warsztatu aktora w wybranych filmach, wskazując nawiązania do tradycji teatralnej.

 17. Aktorzy w roli Hamleta (lub innego bohatera Szekspira). Przedstaw znane Ci interpretacje sceniczne postaci w wybranych spektaklach lub filmach.

 18. Nawiązania do tradycji dramatu antycznego w teatrze późniejszych epok lub w filmie. Omów na wybranych przykładach dzieł.

 19. „Pora umierać” - starość w literaturze i sztuce. Omów sposoby jej przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.

 20. Zwierzęta w literaturze i sztuce. Analiza wybranych dzieł literackich i malarskich.

 21. Na dachu świata -symbolika gór w kulturze. Omów na wybranych przykładach.

 22. „Zmierzch bogów”. Przedstaw schyłek świata arystokracji na podstawie wybranych dzieł literatury i filmu.

 23. Symbolika barw w literaturze i sztuce. Omów na wybranych tekstach kultury.

 24. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym . Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 25. Motyw domu rodzinnego w literaturze i filmie. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 26. Wzajemne relacje literatury i filmu. Na wybranych przykładach omów problemy przekładu intersemiotycznego.

 27. Wizerunek wampira w dziełach kultury. Przedstaw na wybranych przykładach.

 28. Obraz Afryki w literaturze i filmie. Omów na wybranym materiale literackim.

 29. Motywy folklorystyczne w literaturze, sztuce i muzyce. Omów na wybranych przykładach.

 30. Karierowicz w literaturze i filmie XX wieku. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

 31. Romantyczne przestrzenie nieskończoności w literaturze i malarstwie. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów.

 32. Kostium postaci literackich i malarskich jako źródło wiedzy o człowieku i epoce, w której żył. Przedstaw na przykładach reprezentujących różne epoki.

 33. Nagość pełna znaczeń. Zaprezentuj temat, ilustrując swój wywód przykładami z literatury, malarstwa, fotografii lub filmu.

 34. Poetyka oniryzmu w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj na wybranych przykładach dzieł sztuki z danej epoki! prądu.

 35. Określ rolę inspiracji malarskich w twórczości wybranego artysty (pisarza lub reżysera).

 36. Antybohater w dziełach kultury współczesnej. Omów sposoby kreacji postaci i jej funkcje, analizując przykłady z literatury i filmu.

 37. Odwołania do barokowej wizji świata w literaturze i sztuce XX w. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.

 38. Realia życia w PRL-u w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj wybrane dzieła, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki groteski.

 39. Błazen jako głupiec i jako mędrzec. Zanalizuj różne wizerunki tej postaci w różnych tekstach kultury.

 40. Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.

 41. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 42. Sztuka i literatura na usługach rządzących. Scharakteryzuj na wybranych przykładach z różnych okresów historycznych.

 43. Twórcy, którzy rzucili wyzwanie konwenansom swojej epoki. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuki.

 44. Komiks – świat „przerysowany”. Zaprezentuj specyfikę świata przedstawionego i narracji w komiksie, odwołując się do wybranych przykładów.

 45. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.

 46. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje w wybranych dziełach.

 47. Najsłynniejsze pary kochanków w literaturze i w filmie. Przedstaw ich dzieje na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 48. Muzyka w literaturze. Zaprezentuj literackie sposoby opisu dzieł muzycznych i słyszenia dźwięków na wybranych przykładach.

 49. Album starych fotografii. Historia rodu zapisana w listach, dokumentach, zdjęciach, wspomnieniach. Zaprezentuj na przykładzie dziejów własnej rodziny lub wybranej sagi rodzinnej.

 50. Rewolucje młodości wczoraj i dziś. Porównaj manifesty buntowników i formy buntu przedstawione w literaturze, filmie lub muzyce.

 

 

C. ZAGADNIENIA JĘZYKOWE

 

 1. Objaśnij pochodzenie nazw dzielnic i ulic Trójmiasta na wybranych przykładach.

 2. Objaśnij etymologię nazwisk kaszubskich na wybranych przykładach.

 3. Perswazyjna funkcja języka w tekstach propagandy politycznej. Omów na wybranych przykładach.

 4. Poezja jako laboratorium językowe. Nurt lingwistyczny w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

 5. Listy kochanków Zbadaj język miłości na przykładach tekstów z wybranych epok literackich

 6. Machnij na to ręką –zachowania niewerbalne w związkach frazeologicznych. Omów na wybranych przykładach.

 7. Humor i satyra w tekstach piosenek współczesnych zespołów muzycznych.

 8. Stylizacja modlitewna w utworach poetów wojennych, jej odmiany i funkcje. Omów na przykładach trzech wybranych twórców.

 9. Stereotypy w wybranych komunikatach językowych. Omów na wybranych przykładach.

 10. Język reklamy i jego funkcja. Zaprezentuj na wybranym materiale językowym.

 11. Historia języka zapisana we frazeologii. Omów na wybranych przykładach

 12. Kultura w zwierciadle języka. Omów na wybranych przykładach.

 13. Magia i tabu zapisane w języku. Omów na wybranych przykładach.

 14. Bohaterowie mówią różnymi językami. Analiza wypowiedzi stylistycznych wybranych postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

 15. Innowacje językowe i różne kryteria ich oceny. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 16. Zjawisko nowomowy w państwach totalitarnych. Omów na wybranym materiale językowym.

 17. Różne środowiska, różne sposoby komunikowania się. Dokonaj analizy materiału językowego dwóch wybranych środowisk.

 18. Język jako instrument walki o władzę. Dokonaj analizy językowej wybranych materiałów kampanii wyborczej.

 19. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń trafność posłużenia się środkami poetyckimi.

 20. Analiza języka relacji i komentarzy sportowych. Omów zagadnienie w odniesieniu do zebranego materiału językowego.

 21. Językowy obraz świata i człowieka. Dokonaj analizy zgromadzonych związków frazeologicznych dotyczących wybranego przez Ciebie tematu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury ustnej z języka polskiego

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconLista tematów do matury wewnętrznej z języka polskiego na rok szkolny 2008/2009

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury wewnętrznej

Propozycje tematów z języka polskiego do matury wewnętrznej iconPropozycje tematów do matury wewnętrznej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom