Znaki informacyjne
Pobierz 50.32 Kb.
NazwaZnaki informacyjne
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar50.32 Kb.
TypDokumentacja

ZNAKI INFORMACYJNE

D-1

Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.


T-6a


T-6b

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.


D-2

Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.


 


D-3

Znak D-3 „droga jednokierunkowa” oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.T-22

Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

 


D-4a

Znak D-4a „droga bez przejazdu” oznacza początek drogi bez przejazdu.

 


D-4b

Znak D-4b „wjazd na drogę bez przejazdu” oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

 


D-5

Znak D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni” oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

 


D-6

Znak D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

 


D-6a

Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

 


D-6b

Znak D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” oznacza występujące obok siebie miejsca wskazane znakami D-6 i D-6a.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany
zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów
znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających).T-27

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

 


D-7


D-8

Znak D-7 „droga ekspresowa” oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej; koniec drogi ekspresowej oznaczony jest znakiem D-8 „koniec drogi ekspresowej”.

 


D-9


D-10

Znak D-9 „autostrada” oznacza początek lub kontynuację autostrady; koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 „koniec autostrady”.

 T-28

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą pobierana jest opłata.

 


D-11


D-12

Znaki:
D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”,
D-12 „pas ruchu dla autobusów
oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

 


D-13

Znak D-13 „początek pasa ruchu powolnego” oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

 


D-14

Znak D-14 „koniec pasa ruchu” oznacza koniec skrajnego pasa ruchu,
znajdującego się po stronie wskazanej na znaku; znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.

 


T-1a

Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13 lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

 


D-15


D-16


D-17

Znaki:
D-15 „przystanek autobusowy”,
D-16 „przystanek trolejbusowy”,
D-17 „przystanek tramwajowy

oznaczają miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

 


D-18

Znak D-18 „parking” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka:


T-23e

T-23e  oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych,


T-30

T-30  wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t,


T-3a

T-3a  wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

 


D-18a

Znak D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

 


D-18b

Znak D-18b „parking zadaszony” oznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.

 


T-29

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

 


D-19

Znak D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek, z wyjątkiem taksówek zajętych.


D-20

Znak D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.

Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis „Bagażowe” wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych.

 

Znaki informujące o wskazanych na znakach obiektach znajdujących się przy drodze

 D-21 „szpital”,D-21a „policja”,D-22 „punkt opatrunkowy”,D-23 „stacja paliwowa”, (umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów)D-23a „stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów”,D-24 „telefon”,D-25 „poczta”,D-26 „stacja obsługi technicznej”,D-26a „wulkanizacja”,D-26b „myjnia”,D-26c „toaleta publiczna”, (umieszczony w dolnej części znaku napis "BUS" informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach)D-26d „natrysk”,D-27 „bufet lub kawiarnia”,D-28 „restauracja”,D-29 “hotel (motel)”,D-30 „obozowisko (kemping)”,D-31 „obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep”,D-32 „pole biwakowe”,D-33 „schronisko młodzieżowe”,D-34 „punkt informacji turystycznej”.

 


D-34a

Znak D-34a „informacja radiowa o ruchu drogowym” informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

 


D-35


D-35a


D-36


D-36a

Znaki:
D-35 „przejście podziemne dla pieszych”,
D-35a „schody ruchome w dół”,
D-36 „przejście nadziemne dla pieszych”,
D-36a „schody ruchome w górę

informują o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

 


D-37


D-38

Znak D-37 „tunel” oznacza wjazd do tunelu; wyjazd z tunelu oznaczony jest znakiem D-38 „koniec tunelu”.

 


D-39

Znak
D-39 „dopuszczalne prędkości” informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Polski.
Na przejściu granicznym mogą być umieszczone tablice z napisami lub symbolami podające informacje o obowiązujących na terytorium Polski przepisach ruchu drogowego.

 


D-40

Znak D-40 „strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.


D-41

Znak D-41 „koniec strefy zamieszkania” oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

 


D-42

Znak D-42 „obszar zabudowany” oznacza wjazd na obszar zabudowany.


D-43

Znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Uwaga:
Do dnia 31 grudnia 2005 r. zachowują ważność „stare” znaki drogowe wyznaczające obszar zabudowany (tablice z nazwą miejscowości w kolorze białym). 


D-44


D-45

Znak D-44 „strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata.
W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem:

  • postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty,

  • postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Znak D-45 „koniec strefy parkowania” oznacza wyjazd z takiej strefy.

 


D-46

Znak D-46 „droga wewnętrzna” oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę drogi.


D-47

Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej” oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną.

 


D-48

Znak D-48 „zmiana pierwszeństwa” uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu;

umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7


A-5


A-7
 


D-49

Znak D-49 „pobór opłat” uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd.
 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Znaki informacyjne iconZnaki informacyjne

Znaki informacyjne iconFilm znaki ostrzegawcze „Znaki dotyczące przejazdów kolejowych I tramwajowych” – 9 min 45 s

Znaki informacyjne iconWarszawa Jelonki 25 marzec 2011r godz. 20: 06 Przekaz nr 570 Proszę o znaki – znaki otrzymałem. Żywy Płomień

Znaki informacyjne icon1 Poniżej przedstawiono trzy ostrzegawcze znaki graficzne tak zwane piktogramy, wraz z ich skróconym opisem. Znaki te są obowiązkowo umieszczane przez

Znaki informacyjne iconZnaki drogowe Znaki ostrzegawcze

Znaki informacyjne iconTemat nr 6: Społeczeństwo informacyjne a ti społeczeństwo informacyjne

Znaki informacyjne iconKrzyż I Miecz Znaki w Średniowieczu

Znaki informacyjne icon3. znaki patrolowe (zestaw podstawowy) 4

Znaki informacyjne iconW życiu nie ma przypadków, są znaki

Znaki informacyjne iconPolskie znaki pamięci w Szwajcarii romańskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom