Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej
Pobierz 16.58 Kb.
NazwaKonspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar16.58 Kb.
TypKonspekt

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej


Dział programowy: Figury płaskie.

Czas: 2X45min

Temat: Kąt – porównywanie i mierzenie kątów.

Cele lekcji w kategoriach czynności uczniów.

Cele główne:

 • uczeń potrafi porównać i zmierzyć kąt.

Cele operacyjne:

WIADOMOŚCI:

Zapamiętanie:

 • uczeń wie jak należy porównywać i mierzyć kąty.

Rozumie:

Uczeń potrafi :

 • nazwać elementy kąta;

 • nazwać kąty, stosując odpowiedni zapis symboliczny;

 • wskazać, który z dwóch kątów jest większy;

 • wskazać kąty przystające;

 • mierzyć kąty, posługując się kątomierzem;

 • narysować kąt o podanej mierze, posługując się kątomierzem.

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń potrafi stosować wiadomości w sytuacjach typowych i nietypowych.

POSTAWA WYCHOWAWCZA:

Uczeń potrafi wykształcić w sobie nawyk do systematycznej pracy.


Metody:

 • słowna,

 • burza mózgów,


Forma:

 • grupowa zbiorcza;

 • indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:

 • tablica,

 • podręczniki str. 142-146;

 • przyrządy takie jak ekierka, kątomierz;

 • kreda .

Struktura lekcji

Czynności wstępne:

- Przywitanie się z uczniami.

 • Nawiązanie do poprzednich zajęć –sprawdzenie pracy domowej z wcześniejszych zajęć (na pierwszej lekcji) tak samo na drugiej sprawdzenie pracy domowej zadanej na pierwszej godzinie.

Podanie tematu lekcji: Kąt – porównywanie i mierzenie kątów.


Po uprzednim przywitaniu się z uczniami (na pierwszej godzinie z tego cyklu) nauczyciel prosi jednego z uczniów o zrobienie pracy domowej na tablicy i wytłumaczeniu jej. Na drugiej godzinie tak jak na pierwszej po uprzednim przywitaniu się nauczyciel poprosi jednego z uczniów aby zrobił pracę domową na tablicy i wyjaśnił wszystkim dlaczego tak rozwiązał zadania. Uczeń po odpowiedzi na pytanie dostaje ocenę. Lekcja składać będzie się z dwóch godzin. Na, których wprowadzone zostanie zagadnienie „kąta”.

I. Cykl godzin tego samego tematu.

Nauczyciel prosi aby uczniowie bez otwierania podręczników spróbowali wydedukować co to jest kąt i jak go będziemy mierzyć poczym każdy z uczniów wypowiada się na w/w zagadnienie następnie nauczyciel nadzorujący zbiera wypowiedzi uczniów do kupy i wyciąga najistotniejsze wnioski czyli rysuje na tablicy kąt i oznacza go informując co gdzie jest tzn. mówi, że kąt składa się z 2 półprostych o wspólnym początku przy czym te półproste nazywamy ramionami a początek wierzchołkiem danego kąta poczym informuje, że te wiadomości są na stronie 142-145, które uczniowie samodzielnie po cichu czytają. Po takim wprowadzeniu nauczyciel pokazuje plansze przygotowane własnoręcznie pytając uczniów czy to co przeczytali jest na tych planszach jeśli tak to prosi o odczytanie wiadomości z plansz. przystępujemy do lekcji nauczyciel prosi o przeczytanie.

Następnie rozwiązujemy: (uczniowie rozwiązują przy pomocy nauczyciela bądź samodzielnie)

 • zadanie 2 str. 142;

 • zadanie 3 str. 143;

Po rozwiązaniu tych dwóch zadań nauczyciel pyta się uczniów co ich zdaniem oznacza pojęcie kąty przystające; uczniowie jednogłośnie odpowiadają, że kąty przystające to kąty równej wielkość. Po takim stwierdzeniu uczniów nauczyciel pyta się jak można zmierzyć, że kąty są takie samy; uczniowie twierdzą, że przy pomocy kątomierza. Nauczyciel mówi dobrze ale jak mierzymy kąty przy pomocy kątomierza; uczniowie mówią jak ich zdaniem należy mierzyć kąty przy użyciu kątomierza. Po wypowiedzi uczniów nauczyciel rysuje dowolny kąt na tablicy bierze kątomierz i pokazuje jak należy mierzyć kąt. Poczym prosi uczniów o narysowanie w zeszytach dowolnego kąta i zmierzenie go. Jeśli jakiś uczeń ma problemy to zgłasza to nauczycielowi a nauczyciel podchodzi i pomaga. Po takim wprowadzeniu nauczyciel prosi o otworzenie podręczników na stronie 144 i zapoznanie się z tematem poświęconemu mierzeniu kątów.

Po takim wprowadzeniu przystępujemy do rozwiązywania zadań z podręcznika:

 • zadanie 1 str. 144 w książce;

 • zadanie 2 str. 145 w książce;

 • zadanie 3 str. 145 w zeszycie
 1. Cykl godzin tego samego tematu.

Nauczyciel prosi aby uczniowie bez otwierania podręczników spróbowali wydedukować jak rysujemy kąty o danej mierze poczym każdy z uczniów wypowiada się na w/w zagadnienie następnie nauczyciel nadzorujący zbiera wypowiedzi uczniów do kupy i wyciąga najistotniejsze wnioski czyli rysuje kąt o mierze 50º informując jak to wykonał; poczym prosi uczniów o narysowanie w zeszytach kąta o mierze np. 60º wzorując się na kącie narysowanym przez nauczyciela. Jeśli uczniowie mają jakiś problem zgłaszają go nauczycielowi a nauczyciel podchodzi i tłumaczy, pomaga w narysowaniu.

Po takim wprowadzeniu nauczyciel przystępuje do rozwiązywania zadań z podręcznika: (uczniowie mogą samodzielnie jak również w grupkach 2 osobowych a jednocześnie sprawdzając z tablicą)

 • zadanie 2 str. 146 w zeszycie;

 • zadanie 3 str. 146 w zeszycie;

 • zadanie w parach każdy podaje koledze/koleżance miarę kąta jakiego ma narysować np. narysuj kąt |A| = 25º .

Podsumowanie

Nauczyciel pyta czy wszystko jest zrozumiałe?

PO PIERWSZEJ LEKCJI:

 • Kto powie jak i czym mierzymy kąty ?

 • Kąty mierzymy kątomierzem zaś mierzymy kat w następujący sposób przykładamy punkt wierzchołkowy kątomierza do wierzchołka zaś początek skali z jednym z ramion kąta.

 • Co to jest kąt?

 • Kąt składa się z dwóch półprostych o wspólnym początku

PO DRUGIEJ LEKCJI:

 • Jak rysujemy kąt o danej mierze?

 • Kąt o danej mierze rysujemy w następujący sposób: na począku rysujemy prostą zaznaczamy na niej dowolny punkt przykładamy do niego punkt wierzchołkowy kątomierza i szukamy miary kąta na kątomierzu.


Zadanie pracy domowej z podręcznika:

 • ZADANIA DLA WSZYSTKICH

Po pierwszej lekcji

Zadanie z podręcznika 4 str. 145.

Po drugiej lekcji

Zadanie z podręcznika 4 str. 146


- Ocenienie aktywności uczniów.


OPRACOWAŁA: Magdalena Pikuła

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconScenariusz lekcji matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej Temat lekcji: Okrąg I koło

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji historii w klasie czwartej szkoły podstawowej przygotowany przez annę gołownia

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowej

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji historii do klasy IV szkoły podstawowej

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy czwartej

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy czwartej

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Konspekt lekcji matematyki klasy czwartej Szkoły Podstawowej iconKonspekt lekcji matematyki dla klasy III gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom