ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi
Pobierz 28.94 Kb.
NazwaŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar28.94 Kb.
TypDokumentacja

ŻRÓDŁA INFORMACJI W BIBLIOTECE - KATALOGI  

I TEMAT: Katalogi.

II UCZESTNICY ZAJĘĆ: uczniowie klas gimnazjalnych.

III CELE ZAJĘĆ:

Ogólne:
- poznanie katalogów bibliotecznych: alfabetycznego, systematycznego, przedmiotowego oraz kartoteki zagadnieniowej i ich ról;
- nabycie umiejętności odszukiwania książki za pomocą poszczególnych katalogów;
- wyrobienie u uczniów nawyku korzystania z warsztatu wyszukiwawczego biblioteki;
- nabycie umiejętności odszukiwania czasopism.

Operacyjne: uczeń potrafi:
- wyszukać kartę katalogową książki w poszczególnych katalogach;odczytać z karty katalogowej informacje o książce;
- wykorzystać odczytane informacje, by wybrać odpowiednią dla siebie książkę;
- znaleźć artykuł na interesujący go temat;
- odpowiedzieć na pytanie - Czy biblioteka prenumeruje dane czasopismo?

IV FORMY PRACY:
- pogadanka,
- pokaz,
- ćwiczenia praktyczne.

V POMOCE:
* Katalogi biblioteczne,
* PLANSZE:
- Karta katalogowa książki (hasło autorski),
- Karta katalogowa książki (hasło tytułowe),
- Plansza Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna,
- Budowa katalogu rzeczowego według UKD,
- Alfabet,
- Odsyłacz ogólny: autorski i tytułowy,
- Szeregowanie kart w katalogu.

VI PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Ogniwa zajęć

Czynności nauczyciela
i uczniów, główne
treści merytoryczne

Zastosowane środki dydaktyczne
(media)

Zapoznanie uczniów
z celami lekcji

 

Sprawy organizacyjne; podanie tematu lekcji

 

Powtórzenie zagadnień związanych z budową karty katalogowej

Nauczyciel pyta:

 • Co to jest karta katalogowa?

 • Co to jest hasło?

 • Co to jest sygnatura?

 • Jakich informacji dostarcza karta katalogowa?

 

Plansza ze schematem karty katalogowej

Przypomnienie informacji dotyczących katalogu alfabetycznego

Nauczyciel pyta:

 • Co to jest katalog?

 • Jakie rodzaje kart występują
  w katalogu alfabetycznym?

 • Jak są ułożone karty?

 • Kiedy korzystamy z katalogu alfabetycznego?

 

Skrzynki katalogu alfabetycznego; plansze; rozmowa dydaktyczna

Omówienie katalogów rzeczowych

Nauczyciel:

 • Wprowadzenie pojęcia katalog rzeczowy: przedmiotowy i systematyczny

 • Informacja o podziale literatury według UKD. Wywieszenie planszy i omówienie tego systemu. Przedstawienie sposobu tworzenia poddziałów.

 • Omówienie budowy katalogu przedmiotowego i sposobu poszukiwania literatury na konkretny temat.

 • Ustalenie, iż z katalogów rzeczowych korzystamy, gdy:

 • znamy zakres treściowy książki;

 • nie znamy autora i tytułu, ale dziedzinę która nas interesuje;

 • chcemy ustalić, jakie książki
  z danej dziedziny są
  w bibliotece

Pogadanka; plansze; skrzyneczki
z poszczególnych katalogów

Pokazanie i omówienie kartoteki zagadnieniowej i katalożku czasopism

Nauczyciel:

 • Wprowadzenie pojęć kartoteka zagadnieniowa oraz katalog czasopism;

 • Zapoznanie uczniów ze sposobem korzystania z kartoteki zagadnieniowej oraz katalogu czasopism

Pogadanka; skrzyneczki z kartoteki zagadnieniowej oraz katalogu czasopism

Ćwiczenia wykonywane w grupach

Uczniowie:

 • Wyszukują odpowiedzi na pytania umieszczone na kartach pracy w oparciu
  o poszczególne katalogi
  i kartotekę zagadnieniową.

Karty pracy; skrzyneczki katalogowe

Podsumowanie pracy grup

Nauczyciel:

 • Sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi;

Uczniowie odpowiadają:

 • Kiedy korzystamy z katalogu alfabetycznego, a kiedy z katalogów rzeczowych?

 • Jakie rodzaje katalogów rzeczowych znają?

 • Jak są ułożone karty w poszczególnych katalogach?

 • Kiedy korzystamy z katalogu czasopism a kiedy z kartoteki zagadnieniowej?

 

Rozmowa dydaktyczna

 

Przykładowe Karty Pracy:

 • Czy w bibliotece znajduje się książka poruszająca temat:odwaga, wydana po 1989 r., jeżeli tak, to podaj jej tytuł..

 • Kto przełożył z języka angielskiego książkę J.Conrada: Lord Jim wydaną w 1979 roku?.

 • Czy w bibliotece znajduje się książka dotycząca wypraw
  i odkryć geograficznych pod tytułem: Przygody polskich obieżyświatów na morzach i lądach, jeżeli tak - podaj autora i sygnaturę.

 • Czy w bibliotece znajduje się czasopismo Guliwer - od którego roku jest prenumerowane?

 • W którym roku i przez jakie wydawnictwo została opublikowana książka B. Collinsa: Emocjonalna niedostępność?

 • Podaj dwie pozycje książkowe dotyczące piłki ręcznej?

 • Masz napisać referat na temat: Opisz wybrany park narodowy w Polsce". Odszukaj w katalogu potrzebne ci książki, podaj dwa tytuły.

 • Odszukaj dwa artykuły poruszające problem AIDS.

 • Jakie, książki Małgorzaty Musierowicz posiada biblioteka, podaj tytuły.

 • Potrzebny Ci przewodnik po Fromborku. Poszukaj go
  w odpowiednim katalogu.

 • Znajdź artykuł dotyczący Dnia Zakochanych -Walentynki

 • Jaką sygnaturę posiada sylabus dotyczący egzaminu gimnazjalnego dla nie słyszących słabo słyszących?

 • Znajdź książkę o buddyzmie przetłumaczoną z języka angielskiego przez Tomasza Jurcewicza - kto jest jej autorem?

 • Czy biblioteka posiada czasopismo Poznaj Świat, jeżeli tak to za jakie lata?

 • Ile i jakie książki Andrzeja Sapkowskiego posiada biblioteka?

 

 

 

 

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi icon! Źródła informacji z zakresu nauk medycznych

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconPrzewodnik " Źródła informacji o funduszach europejskich dla Trzeciego Sektora"

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconHarmonogram: „Warsztaty ze znajomości Internetu jako źródła informacji I komunikacji za pomocą poczty elektronicznej”

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconPojęciami z nią związanymi; uczeń umie wykorzystać różne źródła informacji do zdobywania wiedzy historycznej

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconKatalogi centralne biblioteki narodowej

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconŹródła informacji statystycznej o ludności: 1spisy powszechne ludności

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconKatalogi bibliotek jako bazy danych na przykładzie buwB

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconZagadnienia powtórzeniowe – Prahistoria, Starożytność Źródła historyczne : • źródła niematerialne

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconWykład Wprowadzenie do problematyki badań demograficznych. Przedmiot demografii. Źródła informacji o zjawiskach ludnościowych I ich pomiar. Zasady budowy podstawowych współczynników demograficznych. Siatka Lexisa. Metody analizy demograficznej

ŻRÓDŁa informacji w bibliotece katalogi iconĆwiczenie 2: typy narzędzi wyszukiwawczych katalogi dmoz, Yahoo!, Librarians' Index, Infomine, About com, AcademicInfo, Onet, Wirtualna Polska, Google

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom