Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach
Pobierz 107.91 Kb.
NazwaStanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach
strona1/6
Data konwersji23.10.2012
Rozmiar107.91 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6
Rozdział IV
Pomoce dydaktyczne i środki techniczne przydatne w nauczaniu dzieci z uszkodzonym wzrokiem - Stanisław Jakubowski

 Akademia Podlaska w Siedlcach


1. Przedmioty i urządzenia służące rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących


Najczęściej używanym kryterium do klasyfikacji środków technicznych dla osób z uszkodzonym wzrokiem jest ich podział ze względu na przeznaczenie tych środków. Proponuję następujące usystematyzowanie pomocy technicznych według takiego właśnie kryterium.


Pomoce wspomagające przemieszczanie się:

- białe laski (różne ich typy),

- urządzenia do wykrywania przeszkód, np. aparat Cay-a,

- sygnalizatory dźwiękowe, naprowadzające na kierunek,

- informatory dźwiękowe naprowadzające na kierunek i informujące o charakterze obiektu,

- kompasy.


Sprzęt oświetleniowy:

- specjalne źródła światła o różnym nasyceniu i natężeniu

- lampy z regulowaną wysokością i kątem nachylenia

- lampy z regulowanym natężeniem światła

- latarki

- osłony łagodzące światłowstręt


Pomoce optyczne i elektrooptyczne wspomagające niesprawny wzrok:

a) lupy,

b) liniały optyczne,

c) folie optyczne,

d) lunetki,

e) monookulary, binookulary, turmony, okulary lornetkowe,

f) specjalne zestawy soczewek,

g) filtry koloru, filtry kontrastowe oraz filtry na okulary,

h) systemy powiększające obraz łącznie z kamerami, jednostkami sterującymi i ekranami

do odczytywania powiększonego tekstu, a w tym:

- powiększalniki stacjonarne,

- powiększalniki telewizyjne,

- powiększalniki przenośne,

- powiększalniki komputerowe,

i) inne przyrządy tego typu przystosowane dla osób słabo widzących.

Urządzenia służące niewidomym do czytania poprzez wykorzystanie innych zmysłów

niż wzrok, a w tym:

- urządzenia przekształcające pismo drukowane na postać do odbioru zmysłem dotyku,

(Optacon, Delta i inne)

- urządzenia służące do czytania z zastosowaniem mowy syntetycznej (Autolektor, Multilektor i inne),

- urządzenia przekształcające obraz na postać odczytywaną przez niewidomych (inplanty mikroelektrodowe).

Urządzenia do obsługi komputera:

- urządzenia wyjściowe, np. z syntezą mowy,

- specjalistyczne klawiatury dla osób z niesprawnymi rękami np. dla jednorękich,

- monitory brajlowskie,

- drukarki czarnodrukowe i brajlowskie,

- skanery z oprogramowaniem OCR,

- notatniki brajlowskie i mówiące,

- syntezatory mowy,

- urządzenia i programy służące do komunikowania się z komputerem przy pomocy głosu,

- oprogramowanie komputerowe mówiące lub powiększające obraz na ekranie i pełniące

rolę rehabilitacyjną, poprzez zastosowanie innych urządzeń tu wymienionych.

Maszyny do pisania i urządzenia do edycji tekstów:

- maszyny do pisania zwykłym pismem,

- maszyny do pisania pismem brajla,

- elektroniczne maszyny do pisania brajlem umożliwiające edycję tekstu.

Urządzenia liczące:

- liczydła,

- kubarytmy,

- kalkulatory elektroniczne dostosowane do możliwości odczytu przez osoby niewidome

i słabo widzące,

- programy komputerowe pełniące funkcje kalkulatorów.

Pomoce do pisania i rysowania:

- tabliczki i rysiki brajlowskie,

- pomoce do podpisywania się,

- pomoce do wypełniania danych np. czeków,

- modele sześciopunktów i kostki do nauki pisma brajla,

- papier brajlowski i specjalna folia plastikowa,

- przybory i materiały umożliwiające podpisywanie różnych przedmiotów w brajlu,

- przybory do pisania w druku zwykłym, np. zeszyty z pogrubioną liniaturą, linijki, ekierki, kształtki kreślarskie, przykładnice, tabliczki do pisania i rysowania na folii, itp. przystosowane dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

- urządzenia służące do sporządzania wypukłych rysunków z zastosowaniem pęczniejącego

papieru lub pęczniejącej farby oraz wykorzystywane materiały,

- urządzenia i materiały służące do sporządzania rysunków i modeli metodą termoplastyczną (Thermoform Duplicator),

- zestawy do uzyskiwania tzw. mówiącej grafiki (tablica Intellikey z oprogramowaniem).


Urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania informacji za pomocą dźwięku:

- magnetofony, dyktafony,

- elektroniczne notatniki dźwiękowe,

- radia, radiomagnetofony odtwarzacze kompaktowe itp.,

- radio i telewizja kablowa,

- tunery do odbioru radia i telewizji satelitarnej,

- programy komputerowe pełniące funkcje wymienionych urządzeń lub przystosowujące je do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.


Urządzenia telekomunikacyjne:

- aparaty telefoniczne (stacjonarne i przenośne),

- telekomunikacyjne oprzyrządowanie specjalistyczne,

- modemy i ich oprogramowanie.

Zegarki i czasomierze przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących:

- zegarki brajlowskie, mówiące, z dużym wyświetlaczem lub z dużymi cyframi,

- zegarki, budziki, minutniki, wyłączniki czasowe, zegary szachowe, stopery,

Urządzenia i pomoce służące do wykonywania pomiarów:

- brajlowskie miary krawieckie i stolarskie,

- suwmiarki brajlowskie lub z przystawką mówiącą,

- adaptowane mikromierze i multimetry,

- brajlowskie lub dźwiękowe mierniki prądu elektrycznego,

- adaptowane dla niewidomych pomoce dydaktyczne do rejestrowania zjawisk lub mierzenia wielkości fizycznych.

Sygnalizatory:

- sygnalizatory światła,

- testery kolorów,

- testery poziomu naładowania baterii i akumulatorów,

- przyrządy pomagające niewidomym w ustawieniu poziomu dźwięku przy

nagrywaniu na magnetofony,

- testery do odczytu wartości nominalnych banknotów i inne.

Urządzenia służące kontrolowaniu ważnych dla zdrowia parametrów:

- termometry brajlowskie i mówiące oraz o powiększonym polu odczytu,

- adaptowane do możliwości percepcyjnych niewidomych i słabo widzących

ciśnieniomierze, glukometry itp.,

- paski do pomiaru poziomu cukru we krwi, igły i strzykawki do insuliny (Peny, Lety),

- zaadaptowane do potrzeb inwalidów wzroku kroplomierze,

- urządzenia testujące zawartość cukru i acetonu w moczu i inne.


Pomoce przydatne w gospodarstwie domowym

- pomoce do ważenia i mierzenia, np. wagi mówiące, wskaźniki poziomu cieczy,

- pomoce do cięcia i rozdrabniania, np. krajalnice, roboty, miksery,

- specjalne przyrządy do przygotowywania potraw,

- urządzenia ułatwiające gotowanie (kuchenki mikrofalowe, kuchnie gazowe

z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym),

- przybory do szycia - igły, nawlekacze itp. adaptowane dozowniki i pojemniki,

- urządzenia ułatwiające sprzątanie i utrzymanie czystości (pralki automatyczne,

odkurzacze, specjalnie przystosowane żelazka).

Pomoce do wypoczynku i rekreacji

Przeznaczone do gier, uprawiania hobby, sportu i innych form wypoczynku:

- karty do gry,

- szachy,

- gry planszowe,

- towarzyskie gry elektroniczne, mówiące itp,

- tandemy, rowery rehabilitacyjne np. typu "ROTOR",

- piłki dźwiękowe, kręgle itp.

Technika i zwyczajna ludzka pomysłowość nieustannie rozszerza tę propozycję o nowe przedmioty, urządzenia i oprogramowanie, które, ogólnie biorąc, służą wyrównaniu życiowych, edukacyjnych i zawodowych szans osób z uszkodzonym wzrokiem.

Jak wiadomo, u osób zupełnie pozbawionych wzroku najbardziej wydajnymi zmysłami pozostają słuch i dotyk. Dlatego też konstruowane dla nich pomoce wykorzystują jeden z tych zmysłów lub obydwa jednocześnie. Najpierw powstawały proste przyrządy, które przystosowywano do możliwości dotykowych osób niewidomych. Pomoce odwołujące się do słuchu są efektem wynalazków ostatnich dziesięcioleci.

Pierwsze przyrządy dla osób niewidomych związane są z wykorzystaniem pisma Ludwika Braille'a. Od jego nazwiska przyjął nazwę nie tylko system pisania i czytania, jakim posługują się niewidomi, ale także wszelkie pomoce, w których stosowane są oznaczenia w formie wypukłych kształtów. Sam zresztą wynalazca zaprojektował pierwsze narzędzia służące do pisania - tabliczkę i rysik brajlowski. Odpowiadają one popularnym przyborom używanym przez ludzi widzących, takim jak ołówek czy długopis. Znacznie wydajniejsze od uzyskiwania znaków brajlowskich za pomocą tabliczki i rysika jest pisanie na maszynie brajlowskiej.

Podobnie jak dla osób widzących, urządzeniami codziennego użytku dla niewidomych są zegarki brajlowskie. Wyglądają one jednak nieco odmiennie od zwykłych zegarków. Posiadają otwierane wieczko i tarczę oznakowaną wypukłymi punktami.

Wprost nieocenioną rolę w zdobywaniu informacji odgrywają dla wszystkich niewidomych takie urządzenia powszechnego użytku, jak radio i magnetofon. Odbiornik radiowy w dużym stopniu zastępuje niewidomym prasę, a jednocześnie znacznie poszerza ich możliwości uczestnictwa w kulturze. Można bez przesady stwierdzić, że audycje radiowe i słuchowiska są dla niewidomych tym, czym dla ludzi widzących filmy. Dźwiękowa ścieżka filmu nie przedstawia dla niewidomego słuchacza takiej samej wartości jak dobrze opracowana i wzbogacona w odpowiednie efekty akustyczne audycja radiowa. Stwierdzenie to nie traci wiele ze swej słuszności nawet wobec nowej formy prezentowania niewidomym filmów, która nosi prowizoryczną nazwę "tyflofilmów". Jest to film uzupełniony o dodatkową ścieżkę dźwiękową, na której nagrywa się informacje i komentarze, czytane przez lektora.

Nauczyciele szkół specjalnych doskonale wiedzą, jak ważną rolę w rozwijaniu wyobraźni niewidomego dziecka pełnią audycje radiowe i wielu z nich regularnie wykorzystuje radiowe programy oświatowe. Ze względu na to, że bardzo trudno dopasować czas poszczególnych lekcji do terminu nadawania audycji, a ponadto nie zawsze ich tematyka pokrywa się z aktualnym zapotrzebowaniem, nasuwa się koncepcja utworzenia w oparciu o archiwum Polskiego Radia biblioteki dźwiękowej, która gromadziłaby i udostępniała nauczycielom dzieci niewidomych radiowe programy oświatowe.

Innym ogólnie dostępnym, a zarazem niezbyt skomplikowanym i względnie tanim urządzeniem, które stanowi duże udogodnienie w zdobywaniu wiedzy i wykonywaniu pracy zawodowej przez osoby niewidome, jest przenośny magnetofon. Może on służyć z jednej strony do notowania, czyli nagrywania informacji, a z drugiej - do jej odbioru. Tak więc magnetofon umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie i odtworzenie notatek. Formą często stosowaną przez uczniów i studentów jest nagrywanie lekcji bądź wykładów. Obserwuje się ponadto szybki rozwój dźwiękowych nagrań dla niewidomych zwanych "książką mówioną". Technika nagrywania literatury na kasety, jest wydajna i wielokrotnie tańsza niż drukowanie pismem brajla i może być z powodzeniem wykorzystana przez nauczycieli i rodziców niewidomego dziecka do utrwalania brakujących tekstów lub nawet przebiegu zajęć. Zazwyczaj na kasetach nagrywa się głównie literaturę piękną i podręczniki z dziedzin humanistycznych. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych posiada ponad 4 500 pozycji utrwalonych na kasetach, wśród których można znaleźć większość popularnych lektur szkolnych.

Do nagrywania krótkich i często aktualizowanych informacji lepiej niż magnetofony nadają się elektroniczne notatniki głosowe. Wyższość tych ostatnich nad magnetofonami polega na tym, że każde nagranie stanowi osobną jednostkę, którą bezpiecznie można usunąć, nie naruszając informacji sąsiednich.

W krajach Europy Zachodniej niewidomi mogą nabyć całą gamę miniaturowych, mówiących przedmiotów codziennego użytku, takich jak kalkulatory, termometry, ciśnieniomierze, kroplomierze, kompasy, wagi itp. W naszym kraju tego rodzaju urządzenia są jeszcze rzadkością. Dopiero w roku 1998 ukazały się zegarki mówiące po polsku.


  1   2   3   4   5   6

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconAkademia podlaska w siedlcach wydział rolniczy

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconProgram Forum Gospodarczego Dobrosąsiedztwo 2009' w Siedlcach w dniach 13 I 14 października 2009r, Akademia Podlaska

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconAkademia Podlaska Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconAkademia podlaska wydział nauk ścisłych instytut informatyki praca magisterska

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconRegulamin rekrutacji uczestników I uczestnictwa w projekcie „Podlaska Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconPodlaska strategia zatrudnienia do 2015 roku podlaska

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconBronisław Barchański, Stanisław Majewski Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconUrząd miasta biała podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconStanisław MoskaL, Andrzej Kotala Katedra Socjologii I Rozwoju Wsi Akademia Rolnicza w Krakowie

Stanisław Jakubowski Akademia Podlaska w Siedlcach iconDopiski: Maciek Jakubowski

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom