• praca nie na temat
Pobierz 405.21 Kb.
Nazwa• praca nie na temat
strona6/17
Data konwersji24.10.2012
Rozmiar405.21 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17Dział


OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

V. Wiara i moralność silne darami łaski

• wskaże, kto, w jaki sposób, kiedy i gdzie celebruje liturgię

• wymieni znaki i symbole liturgiczne

• wymieni najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego

• wymieni siedem sakramentów

• wyróżni w ich liczbie sakramenty wtajemniczenia

• wymieni, kto i w jaki sposób udziela sakramentów wtajemniczenia

• wymieni sakramenty uzdrowienia

• wymieni sakramenty w służbie komunii

• wymieni główne etapy życia świętych Piotra i Pawła

• pamięta odpowiedź Maryi na zwiastowanie anielskie (Łk 1,38) i na słowa św. Elżbiety (Łk 1,45)

• wymieni elementy liturgii słowa

• wymieni podstawowe funkcje liturgiczne

• wymieni elementy liturgii eucharystycznej

• wymieni inne określenia Eucharystii

• wymieni owoce Komunii św.

• opisze poszczególne elementy liturgii słowa i wykonywane funkcje

• wyjaśni słowa i gesty stosowane w liturgii

• poda argumenty, że udział w liturgii jednoczy i umacnia wspólnotę Kościoła

• wyjaśni istotę sakramentów wtajemniczenia i wymieni ich owoce

• poda formę i treść sakramentów w służbie wspólnoty Kościoła

• poda, kto i w jaki sposób sprawuje te sakramenty

• wyjaśni istotę liturgii słowa

• poda nazwę ksiąg liturgicznych

• pamięta, że Chrystus mocą swojego słowa przemienia ludzkie serce

• wyjaśni istotę Ofiary Chrystusa i naszego w niej udziału

• wymieni warunki przystąpienia do Komunii św.

• wyróżni udział Boga i człowieka w liturgii

• scharakteryzuje znaki i symbole liturgiczne

• opisze, na czym polega przygotowanie do przyjęcia poszczególnych sakramentów

• poda formę i treść sakramentów uzdrowienia

• poda, kto i w jaki sposób sprawuje sakramenty uzdrowienia

• scharakteryzuje skutki sakramentów uzdrowienia

• wyjaśni nazwę sakramentu święceń

• omówi skutki sakramentu małżeństwa

• omówi istotne elementy powołania

• opisze poszczególne części liturgii eucharystycznej

• scharakteryzuje owoce Komunii św.

• określi swoje miejsce w liturgii

• wyjaśni, że Komunia św. jest zadatkiem przyszłej chwały

• uzasadni, że dzieło Chrystusa w liturgii ma charakter sakramentalny

• uzasadni, że Chrystus poprzez sakramenty wtajemniczenia tworzy wspólnotę

• uzasadni, że sakramenty uzdrowienia budują jedność w Kościele

• umiejscowi małżeństwo w perspektywie królestwa Bożego

• uzasadni, że sakramenty kapłaństwa i małżeństwa budują i umacniają wspólnotę Kościoła

• scharakteryzuje sylwetkę duchową oraz misję apostołów Piotra i Pawła

• przygotuje liturgię słowa (czytania, modlitwa wiernych...)

• uzasadni, że słowo Boże buduje Kościół

• uzasadni potrzebę częstej Komunii św.

• prezentuje przed klasą przesłanie liturgii, w których brał udział (daje świadectwo pełnego i zaangażowanego udziału w liturgii)

• czynnie angażuje się w przygotowanie liturgii słowa

• wskaże sposoby angażowania się w działania na rzecz ubogich w swoim środowisku
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Powiązany:

• praca nie na temat iconAkademia Morska – nie tylko studia, nie tylko praca. Pasje w obiektywie”

• praca nie na temat iconPraca w róŻnych kulturach I religiach praca – brak jednoznacznej definicji w filozofii społecznej – praca

• praca nie na temat iconPraca w it – nie tylko dla cichych I skromnych

• praca nie na temat iconPraca w przemyśle nie tylko dla inżynierów

• praca nie na temat iconNie ponoszę odpowiedzialności za złe tłumaczenie :] Praca

• praca nie na temat iconReferat na temat: „Praca domowa ucznia”

• praca nie na temat iconTemat 1: Bezpieczna I higieniczna praca z komputerem

• praca nie na temat iconT 5 z 2 ( 9 ) 18 temat : zatrudnienie, praca zawodowa oraz

• praca nie na temat iconNie tylko praca Obozy wolontariackie w praktyce obóz wolontariacki

• praca nie na temat iconPraca zasobem dla rodziny pieśń I powitanie
«bada bieg spraw domowych; nie jada chleba lenistwa». Każdy człowiek jest wezwany do nieustannego czuwania, żeby nie ulec pokusie...

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom