Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana
Pobierz 26.08 Kb.
NazwaScenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar26.08 Kb.
TypDokumentacja
Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum


TEMAT. ADWENT - CZAS PRZYGOTOWANI NA PRZYJSCIE PANA


Cel ogólny: - ukazanie prawdy, że życie człowieka powinno być oczekiwaniem na spotkanie z Chrystusem

- zachęta do dobrego przeżycia Adwentu

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- wie, czym jest Adwent,

- zna wymowę symboli adwentowych,

- rozumie przypowieść o dziesięciu pannach,

- rozumie potrzebę pracy nad sobą,

- zna czterech świętych adwentowych.

Metody: wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: Pismo święte, teksty do pracy w grupach, krzyżówki,


I MODLITWA ZDROWAŚ MARYJO…

1.Przypomnienie ostatniej katechezy.

2. Aby dowiedzieć się co będzie tematem dzisiejszej katechezy, rozwiążmy krzyżówkę

 • Rozwiązanie krzyżówki (zał.1)

 • Podanie tematu.

3. Wyjaśnienie słowa Adwent

Adwent – łac. „adventus” – przyjście.

Na początku terminu tego używano na oznaczenie podwójnego przyjścia Syna Bożego: jako człowieka (Wcielenie) i jako Sędziego w dniu Sądu Ostatecznego. Od VI w. używa się tego słowa na określenie nazwy okresu przygotowawczego do Świąt Bożego Narodzenia.

Adwent rozpoczyna się w niedzielę najbliższą uroczystości św. Andrzeja i trwa od 23 –28 dni, z których 4 są niedzielami.

Adwent rozpoczyna nowy Rok Liturgiczny.

4. Wykreślanka (zał.2)

Symbole adwentowe (omówienie)

Adwent ma podwójne zadanie: ma nie tylko przygotować wiernych na uroczystość Bożego Narodzenia, ale ma również przygotować na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa
w dniu Sądu Ostatecznego. Najlepszym sposobem przygotowania na spotkanie z Bogiem jest sakrament pokuty. Sakrament ten przypomina nam o konieczności czuwania, aby być gotowym na spotkanie z Bogiem.


II. SŁOWO BOŻE

O potrzebie przygotowania naszych serc na spotkanie z Chrystusem, o potrzebie nieustannego czuwania przeczytamy teraz z Pisma świętego. Będzie to tekst z ewangelii św. Mateusza, dlatego odsłuchamy go na stojąco.

Mt 25, 1 – 13.

 • Kogo przedstawia nam ta przypowieść?

 • Co zabrały ze sobą na oczekiwanie Pana Młodego panny roztropne?

 • O czym zapomniały panny nierozsądne

 • Co się stało, kiedy przyjście Pana Młodego się opóźniało?

 • Które panny weszły na ucztę weselną?

 • Kogo oznacza Pan Młody z przypowieści?

 • Jakich ludzi oznaczają panny roztropne a jakich nierozsądne?

 • Do czego wzywa nas Jezus słowami tej przypowieści?

Kościół w Adwencie przypomina nam o konieczności ciągłego czuwania
i przygotowywania się na ostateczne przyjście Chrystusa

  • Jak powinno wyglądać nasze życie, aby nie zaskoczyło nas powtórne przyjście Chrystusa?


III. NAUCZANIE JANA PAWŁA II.

Przeczytamy teraz fragment encykliki Jana Pawła II i zobaczymy jaka rolę
w przygotowaniu na spotkanie z Panem pełni Maryja? (zał.3)


IV ŚWIECI ADWENTOWI.( zał.4.5.6.7)

PRACA W GRUPACH

Czego uczą nas święci?

Święty Andrzej (30 listopad) uczy nas:

- pójścia za Chrystusem,

- postawienia Go na pierwszym miejscu,

- ofiary z życia dla Jezusa

Święta Barbara (4 grudzień) uczy nas:

- wierności Jezusowi,

- postawy, że trzeba podobać się bardziej Bogu niż ludziom,

- cnoty czystości.

Święty Mikołaj (6 grudzień) uczy nas:

- hojności,

- cichego pomagania.

Święta Łucja (13 grudzień) uczy nas:

- czystości ,

- ofiary,

- poświęcenia.

Święci adwentowi mogą być dla nas wzorem godnym naśladowania. Adwent zaś przypomina nam, że trzeba się zatrzymać na chwilę, spojrzeć na swoje życie i zapytać samego siebie: jak jestem przygotowany napotkanie Pana?.


V MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Elżbieta Pizur

Załącznik 11.2.3.4.5.6.XX

X X

1X

236

4XX

5


Wyśpiewała Bogu radosny Magnificat.

Pokłonili się nowonarodzonemu Jezusowi.

Do tego wzywał Jan Chrzciciel.

Bóg obiecał mu, że nie umrze dopóki nie ujrzy Zbawiciela.

Imię to oznacza „Bóg z nami”.

Miejsce narodzenia Jezusa.


Załącznik 2


Wpisz litery znajdujące się pod każdą kolumną w kratki w tej samej kolejności od góry w dół. Zapisz niżej powstałe wyrażenia


XXXXXXXXD Z C Z T E R Y K N I E

R R I E L E E T O O L O

N I F I O L Y W E W Y E

W Y O R A T D T K W I O

U S E C O A A Ó B N T P

T R R Ł A K

Y Ż


……………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik 3


„Kościół wzmocniony obecnością Chrystusa pielgrzymuje w czasie do końca wieków, idąc na spotkanie Pana, który przychodzi; ale na tej drodze – pragnę to wyraźnie podkreślić – kroczy śladami wędrówki odbytej przez Maryję Dziewicę, która szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”. (Redemptoris Mater, 2)


Załącznik 4


Postać św. Andrzeja

Św. Andrzej był młodszym bratem św. Piotra. Z zawodu był rybakiem. Trzeba nam wiedzieć, że o nim jest napisane nawet w Piśmie świętym.


J 1, 35 – 40.44

Co mówi nam tekst biblijny o św. Andrzeju?

Tekst ten wskazuje, że początkowo należał on do uczniów Jana Chrzciciela. Pewnego razu Andrzej nad rzeką Jordan spotkał Pana Jezusa, który go zafascynował.

Jednak, nie od razu poszedł on za Chrystusem. Po tym pierwszym spotkaniu powrócił jeszcze do swoich zajęć rybackich, lecz po pewnym czasie znowu spotkał Jezusa.

Mt 4, 18 – 20

Zwróćmy uwagę na słowa Jezusa i na to, co zrobił Andrzej. Zostawił wszystko i poszedł za Jezusem!

Wyobraźcie sobie, że wy spotykacie kogoś niezwykłego, kto mówi wam, abyście zostawili wszystko (dom, to, co posiadacie…) i poszli za nim. Tak właśnie uczynił Andrzej. On tak bardzo zaufał Panu! Zaryzykował. Nie bał się.

Odtąd Andrzej chodził z Panem Jezusem, słuchał jego nauk, uczył się modlitwy, podziwiał cuda. Był do końca z Mistrzem. Po Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu poszedł głosić ludziom ewangelię. Posłuchajcie jednak, ile musiał wycierpieć dla Chrystusa. Kiedy nauczał
w Grecji, został aresztowany przez tamtejszego władcę i skazany na ukrzyżowanie. I wykonano wyrok. Krzyż miał kształt litery „X”.


Załącznik 5


Postać świętej Barbary

4 grudnia wspominamy św. Barbarę. Żyła ona dawno temu, bo pod koniec III i na początku IV w. (+ok. 305r.).legenda mówi, że była córką bardzo bogatego urzędnika pogańskiego.

Barbara była tak niezwykle piękna, że o jej rękę starało się wielu wpływowych mężczyzn. Ona jednak odrzucała ich propozycje, ponieważ potajemnie przyjęła chrześcijaństwo i złożyła Bogu ślub czystości. Gdy o tym dowiedział się jej ojciec, kazał jej wyrzec się wiary
i wyjść za mąż. Ona jednak nie chciała się zgodzić, więc zamknął ją w wieży swojego zamku
i głodził, ale i to nie pomogło. W końcu powiódł ją przed sąd i oskarżył. Sędzia skazał ją na śmierć przez ścięcie. Katem stał się własny ojciec!


Załącznik 6


Postać świętego Mikołaja

Urodził się w Azji Mniejszej jako syn bardzo zamożnych ludzi. Od dzieciństwa odznaczał się wielką pobożnością, wrażliwością na biednych. Kiedy zmarli mu rodzice, przejął po nich majątek. Nie był jednak egoistą i chętnie dzielił się z potrzebującymi. Np. trzy ubogie dziewczyny otrzymały od niego posag, potrzebny do zamążpójścia. Mikołaj został wybrany na biskupa Miry (w Turcji). Jako biskup był bardzo gorliwym pasterzem, ale i troszczył się
o biednych, dzieląc się tym, co miał. Czynił też cuda. Gdy cesarz niesprawiedliwie skazał
3 młodzieńców na karę śmierci, bp Mikołaj udał się do cesarza, by wstawić się za tymi ludźmi.

Innym razem swoją modlitwą uratował rybaków od śmierci podczas burzy. Wskrzesił
3 ludzi, którzy zostali zamordowani przez właściciela noclegowni za to, że nie mieli z czego mu zapłacić. Podczas zarazy narażał swoje życie, usługując innym. Ze św. Mikołajem łączymy zwyczaj obdarowywania się prezentami.


Załącznik 6


Postać świętej Łucji

Św. Łucja pochodziła z bardzo bogatej i wpływowej rodziny. Miała poślubić zamożnego młodzieńca. Gdy jednak udała się z pielgrzymką do grobu św. Agaty , prosić o zdrowie matki – ukazała się jej św. Agata i przepowiedziała śmierć męczeńską. Po powrocie do domu, cofnęła zgodę na zamążpójście. Wkrótce wybuchło prześladowanie chrześcijan. Niedoszły mąż z nienawiści oskarżył ją i po torturach ścięto ją mieczem.

Legenda mówi, że oprawcy chcieli ją pohańbić przez posłanie do domu publicznego, ale Bóg tak zdziałał, że nie mogli jej ruszyć z miejsca. Gdy sędzia kazał ją spalić, nie tknął się jej ogień. Jest patronką chorujących na oczy.

Panuje zwyczaj obserwowania pogody od dnia św. Łucji aż do Świąt Bożego Narodzenia: każdy dzień zapowiada pogodę na jeden miesiąc.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconAdwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 29 listopada a 3 grudnia

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconScenariusz katechezy przeprowadzonej w klasie V dział programu: Adwent I Boże Narodzenie. Temat

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconScenariusz katechezy dla gimnazjum temat: Ksiądz Jerzy – człowiek sumienia

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconKlasa: I- iii gimnazjum Temat: Adwent – czas radosnego I czujnego oczekiwania

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconScenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów klasy III gimnazjum – powtórka z klasy II – Czas Napoleoński

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconReligia Scenariusz katechezy dla klas IV temat

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconKonspekt katechezy dla gimnazjum temat

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconScenariusz katechezy „Być dla innych”, III etap edukacyjny – Barbara Mazur, Beata Piątek, Gimnazjum nr 1 w Radomiu

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconDla uczniów gimnazjum etap wojewódzki czas trwania: 120 minut Razem

Scenariusz katechezy dla uczniów gimnazjum temat. Adwent czas przygotowani na przyjscie pana iconDla uczniów gimnazjum etap wojewódzki czas trwania: 120 minut Razem

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom