Cele edukacyjne
Pobierz 76.17 Kb.
NazwaCele edukacyjne
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar76.17 Kb.
TypDokumentacja
EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE


Cele edukacyjne:


 1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu

 2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.

 3. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.


Zadania szkoły:


 1. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury.

 2. Wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.

 3. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.


Treści:


 1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.

 2. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo; główne symbole regionalne.

 3. Język regionu, gwara i nazewnictwo.

 4. Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny.

 5. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.

 6. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor.

 7. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju.


Osiągnięcia:


 1. Odczytywanie związków łączących tradycję rodzinną z tradycjami regionu.

 2. Dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi.

 3. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.Treść I: Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.


Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Biblioteka

 1. Książki o naszym regionie.

IV-VI

Język polski

 1. Moja droga do szkoły.

 2. Widok z mojego okna.

 3. Najpiękniejsze miejsce w moim ogrodzie (prawdziwym lub wymarzonym)

IV

V-VI

Historia i społeczeństwo

 1. Co to jest historia?

 2. Moja mała ojczyzna

IV

IV-VI

Sztuka muzyka i plastyka)

 1. 1. Krajobrazy rydzyńskie

 2. Rodzinny blues

IV-VI

Język obcy

 1. My house (mój dom)

 2. Our school (nasza szkoła)

 3. Rydzyna – the pearl of Polish Baroque (Rydzyna – perła baroku)

IV-VI

IV-VI


VI

Matematyka

 1. Ważne budowle w mieście – jakie to bryły?

 2. Ulice prostopadłe i równoległe.

 3. Rydzyna w liczbach

 4. Jak obliczyć wysokość kościelnej wieży?

IV-VI

Przyroda

 1. Troska o zieleń w klasie i w szkole.

 2. Zakładamy ogródki przydomowe.

 3. Funkcja szkoły w regionie

 4. Wpływ kultury regionu i możliwości gospodarczych na funkcjonowanie szkoły

 5. Udział rodziców w życiu szkoły

IV

IV

VI


VI

VI

Wychowanie fizyczne

 1. Podstawy biegu na orientację.

 2. Biegi na orientację

IV-VI

Godzina wychowawcza

 1. Czy znasz swoją szkołę?

 2. Bezpieczna droga do i ze szkoły

 3. Rodzina i ja

 4. Rydzyna – moje miasto.

IV

IV – VITreść II. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo: główne symbole regionalne.


Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Biblioteka

 1. Książki o naszym regionie

 2. Przewodniki turystyczne

IV – VI

Język polski

 1. Przygotowujemy się do wyprawy rowerowej – co zobaczymy w pobliżu Rydzyny?

 2. Sprawozdanie z wycieczek po najbliższej okolicy.

 3. W rydzyńskim parku – opis.

 4. Moje brzydkie i moje piękne (co ładne, co brzydkie w mojej okolicy?)

 5. Wakacje w domu – wcale nie muszą być nudne!

 6. Zaproszenie na wakacje do Rydzyny

 7. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu (Z.Żurakowska „Pójdziemy w świat”

IV

V-VI

V-VI


V-VI

V


V

VI


V

Historia i społeczeństwo

 1. Tu mieszkam

 2. Moje otoczenie społeczne i geograficzne.

 3. Moja okolica w przeszłości

 4. Mój region współcześnie

 5. Cykl „Wielkopolska moja mała Ojczyzna”

IV-VI

Język obcy

1. Where’s Rydzyna? (gdzie leży Rydzyna?

IV-VI

Matematyka

 1. Rozwiązywanie zadań zawierających ważne daty.

 2. Skala. Obliczanie odległości.

 3. Etapy konkursu matematycznego – zadania o Rydzynie.
Przyroda

 1. Rozróżniamy formy krajobrazu w okolicy Rydzyny.

 2. Określanie położenia Rydzyny w Polsce

 3. Flora i fauna regionu


IV

IV

V

Wychowanie fizyczne

 1. Podstawy biegu na orientację.

 2. Biegi na orientację

IV-VI

Godzina Wychowawcza

 1. Czy znasz swoje miasto?

 2. Przygotowanie do konkursu wiedzy o Rydzynie.

 3. Poznawanie i odwiedzanie najbliższych miejsc pamięci narodowej, miejsc ważnych dla kultury i tradycji regionu

 4. Przygotowanie do wycieczek pieszych i rowerowych po gminie.

 5. Patron mojej ulicy

 6. Jestem przewodnikiem po Rydzynie (album o mieście).

 7. Leszno – moje miasto powiatowe (wycieczka)

 8. Poznań – moje miasto wojewódzkie. Legenda o koziołkach (wycieczka)

 9. Sporty uprawiane w Lesznie.

 10. Mapa odpoczynku w Lesznie i okolicy (Osieczna, Boszkowo).

 11. Biskupin – osada prasłowiańska oraz szlak piastowski (wycieczka)

IV-VI


IVTreść III Język regionu, gwara i nazewnictwo


Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Biblioteka

 1. Książki o naszym regionie

IV – VI

Język polski

 1. Nazwy miejscowe w naszej okolicy (w związku z przygotowaniem wycieczki rowerowej).

 2. Gdzie jeszcze buty zaniosły Michała (układanie dwuwersowych „dodatkowych” zwrotek do wiersza „Siedmiomilowe buty” - w każdej zwrotce nazwa miejscowości z najbliższej okolicy.)

 3. Pyry, kartofle, ziemniaki... – o wyrazach i wyrażeniach gwarowych.

 4. Pyry z gzikiem i szneki z glancem, czyli o wielkopolskiej gwarze.

IV-VI


IV


V


VI


Historia i społeczeństwo

1. Wielkopolska – moja mała Ojczyzna”

IV-VI

Godzina wychowawcza

 1. Niektórzy z nas tańczą w zespole „Wiatroczki”

 2. Czy rozumiemy gwarę wielkopolską?

IV-VITreść IV Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny.


Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Biblioteka

 1. Książki o naszym regionie

 2. Przewodniki turystyczne

 3. Publikacje o Patronie naszej szkoły

IV - VI

Język polski

 1. Czytamy artykuły z gazetki szkolnej („Zajrzyjmy do Kroniki Szkoły”)

 2. Ciekawe wydarzenia z historii mojej rodziny.

 3. Ułańskie tradycje.


IV-VI

Historia i społeczeństwo

 1. Tu mieszkam

 2. Moje otoczenie społeczne i geograficzne.

 3. Moja okolica w przeszłości

 4. Mój region współcześnie

 5. Cykl „Wielkopolska moja mała Ojczyzna”

IV-VI

Sztuka

 1. Rydzyńskie zabytki (style architektoniczne)

IV-VI

Język obcy

1. Important dates of Rydzyna’s history (ważne daty z historii Rydzyny).

VI

Matematyka

1. Obliczanie zadań związanych z upływem czasu.

IV-VI

Godzina Wychowawcza

 1. Czy znasz swoje miasto?

 2. Przygotowanie do konkursu wiedzy o Rydzynie.

 3. Poznawanie i odwiedzanie najbliższych miejsc pamięci narodowej, miejsc ważnych dla kultury i tradycji regionu

 4. Przygotowanie do wycieczek pieszych i rowerowych po gminie.

 5. Patron mojej ulicy

 6. Drzewo genealogiczne mojej rodziny.

 7. Losy mojej rodziny podczas II wojny światowej

 8. O czym możemy się dowiedzieć z Kroniki Szkoły?

IV-VI


Treść V Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.


Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Biblioteka

 1. Książki o naszym regionie

 2. Przewodniki turystyczne

 3. Publikacje o Patronie naszej szkoły

IV – VI

Język polski

 1. Czytamy artykuły z gazetki szkolnej („Zajrzyjmy do Kroniki Szkoły”)

 2. Ciekawe wydarzenia z historii mojej rodziny.

 3. Ułańskie tradycje.

 4. Święta w moim domu.

 5. Koniec zimy (M.Ziółkowska: „Marzanna”)

 6. Relacja z dożynek.

 7. Sprawozdanie z Dnia Młodego Ekologa.

 8. Sprawozdanie ze Święta Patrona Szkoły.

 9. Sprawozdanie z wycieczki rowerowej.

IV

V-VI

IV-VI

IV-VI

IV VI

V

V-VI

IV-VI

IV-VI

IV-VI

Historia i społeczeństwo

1. Patron naszej szkoły (przygotowanie do konkursu, udział w przygotowaniach do Święta Patrona

IV-VI

Sztuka

 1. Kartki świąteczne.

 2. Ozdoby choinkowe.

 3. Śpiewamy kolędy

IV-VI

Język obcy

 1. Święta w Polsce i w Anglii.

 2. Ulubione potrawy – u nas i na świecie.

IV-VI

IV-VI

Godzina wychowawcza

 1. Przygotowanie do Święta Patrona Szkoły

 2. Przygotowanie do Dnia Młodego Ekologa.

 3. Przygotowanie i organizowanie imprez klasowych i ogólnoszkolnych (Andrzejki, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka, Walentynki, Wigilia klasowa)

 4. Jak zasłużyć na Dyplom Patrona?

IV-VI


Treść VI Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor


Przedmiot

Temat lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Biblioteka

 1. Książki o naszym regionie

 2. Przewodniki turystyczne

 3. Publikacje o Patronie naszej szkoły

IV – VI

Język polski

 1. Niektórzy z nas tańczą w zespole „Wiatroczki”

 2. Podania i legendy naszego regionu

 3. Wystawa w „Bocianim gnieździe” (sprawozdanie z wystawy w Zamku)

 4. Rydzyna – perła polskiego baroku – relacja z wycieczki do Zamku.

 5. Jakie znamy piosenki ludowe?

IV

V


IV-VI

IV-VI


IV-VI

Historia i społeczeństwo

 1. Co wiem o Rydzynie? – przygotowanie do konkursu i konkurs.

 2. Zespoły folklorystyczne w Rydzynie.

 3. Rydzyna – perła baroku.

 4. Legenda o Białej Damie

IV-VI

Sztuka

 1. Rydzyńskie krajobrazy.

 2. Ilustracje do legendy o Białej Damie

 3. Folklor w muzyce.

IV-VI

Język obcy

 1. Legenda o Białej Damie

 2. The castle in Rydzyna (zamek w Rydzynie)

V

VI

Matematyka

 1. Wielokąty, bryły w ważnych budowlach.

 2. Obliczanie pola powierzchni dziedzińca zamkowego.

 3. Przykłady symetrii w budynkach

IV-VI

Godzina wychowawcza

 1. Ważne postacie z historii Rydzyny.

 2. Wycieczka do Zamku

 3. Zespoły ludowe naszego regionu

IV-VITreść VII Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju


Przedmiot

Tema t lekcji / omawiane zagadnienia

Klasa

Biblioteka

 1. Publikacje o Patronie naszej szkoły

 2. Publikacje o znanych rydzyniakach.

IV-VI

Język polski

 1. Sławni ludzie związani z Rydzyną

 2. Ułani 17 Pułku – Patron naszej szkoły

V-VI

Historia i społeczeństwo

1. Sylwetki znanych rydzyniaków i ludzi związanych z Rydzyną.

IV-VI

Wychowanie fizyczne

1. Sportowcy z naszych stron

IV-VI

Godzina wychowawcza

 1. Ułani 17 Pułku – patron naszej szkoły.

 2. Ważne postacie z historii Rydzyny.

 3. Sylwetki nauczycieli, którzy kiedyś uczyli w naszej szkole.

 4. Zasłużeni rydzynianie spoczywający na naszym cmentarzu parafialnym.

IV-VI

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Cele edukacyjne iconCele kształcenia specjalizacyjnego z farmacji aptecznej A. Cele edukacyjne

Cele edukacyjne iconPodstawa programowa wymagania edukacyjne cele edukacyjne

Cele edukacyjne iconCele edukacyjne

Cele edukacyjne iconCele edukacyjne

Cele edukacyjne iconChemia w gimnazjum cele edukacyjne

Cele edukacyjne iconPodstawa programowa Geografia Cele edukacyjne

Cele edukacyjne iconŚcieżka czytelnicza I medialna cele edukacyjne

Cele edukacyjne iconPodstawa programowa Chemia Cele edukacyjne

Cele edukacyjne icon9 Cele gospodarcze 9 Cele społeczne 9 Cele przestrzenne 9 Cele ochronne 10 demografia I zatrudnienie 10

Cele edukacyjne iconTemat: elektrolity mocne I słabe cele edukacyjne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom