W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej
Pobierz 216.77 Kb.
NazwaW gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej
strona1/4
Data konwersji04.09.2012
Rozmiar216.77 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4


PLAN PRACY WYCHOWACZEJ

W GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI

W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

ROK SZKOLNY 2011/2012„ W prawdziwym wychowaniu


należy oddziaływać od wewnątrz

poprzez budzenie i rozwój sił duchowych,

by wychowanie przekształciło się

powoli w samowychowanie.”

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Celem naszego planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków. Plan pracy wychowawczej został opracowany przez zespół wychowawczy zgodnie z Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki oraz Statutem Szkoły. Program wychowawczy będzie realizowany przez nauczycieli-wychowawców na godzinach wychowawczych, a także na zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, uroczystościach patriotycznych, zabawach okazjonalnych oraz innych działaniach o charakterze wychowawczym.

NAUCZYCIELE ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO:
  • Pedagog – Barbara Bołdak


  • Wychowawcy klas I - Beatrycze Smaszcz – Turosieńska - IA

Beata Szymoniuk – IB

Karol Sieńko - IC

  • Wychowawcy klas II - Aneta Zdrodowska – IIA

Bożena Wojno - IIB

  • Wychowawcy klas III – Katarzyna Kostrowska – IIIA

Grażyna Dryl – IIIB

Ewa Zaborowska - IIIC

CELE OGÓLNE:
  1. Wspieranie uzdolnień.


  2. Poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczych.
  3. Podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów.


  4. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.

ZADANIA:
I.
Wspieranie uzdolnień.


Lp.

Zadania przewidziane do realizacji

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Organizowanie na terenie szkoły konkursów i działań promujących zainteresowania i uzdolnienia uczniów.


wszyscy nauczyciele

wg harmonogramu kalendarza imprez

Udział w zajęciach pozalekcyjnych.


wszyscy nauczyciele

rok szkolny

Realizacja gimnazjalnych projektów edukacyjnych.


wszyscy nauczyciele

rok szkolny2.

Promowanie osiągnięć uczniów

Umieszczanie informacji na gazetce szkolnej, stronie internetowej, artykuły prasowe.


Bożena Zdanowicz

Bogusław Ruła

dyrektor

rok szkolny

Rozdawanie dyplomów i nagród rzeczowych za osiągnięcia na apelach szkolnych lub innych uroczystościach szkolnych.


dyrektor

rok szkolny

Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i środowiskowych.


nauczyciele organizujący uroczystości i imprezy szkolne.

rok szkolny

Nagradzanie uczniów osiągających szczególnie wysokie wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach życia szkolnego nagrodami statutowymi


wychowawcy

dyrektor

organ prowadzący

rok szkolny

3.

Realizacja kalendarza imprez szkolnych.

Ewaluacja kalendarza imprez i uroczystości.

dyrektor

odpowiedzialni nauczyciele i wychowawcy


rok szkolny

Udział uczniów w konkursach, turniejach sportowych i innych imprezach.

wszyscy nauczyciele

rok szkolny
II. Poprawa skuteczności oddziaływań wychowawczych.

Lp.

Zadania przewidziane do realizacji

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Opracowanie planu pracy zespołu wychowawczego.

Przedstawienie propozycji działań uwzględniających relacje uczeń-wychowawca oraz realizację programu wychowawczego szkoły. Opracowanie planu pracy zespołu. Określenie przy-działu zadań.


Beata Szymoniuk

wychowawcy

wrzesień

2.

Opracowanie planów pracy wychowawczej zespołów klasowych.

Opracowanie planu pracy z  uwzględnieniem Programu Wychowawczego szkoły

wychowawcy

wrzesień

3.

Analiza i wymiana doświadczeń dotyczących agresji i bezpieczeństwa w szkole.

Przedstawienie propozycji działań.

wychowawcy

pedagog

rok szkolny

4.

Realizacja szkolnego programu profilaktyki

Ewaluacja działań profilaktycznych zakresie realizacji programu profilaktycznego.

Analiza frekwencji.


pedagog

wychowawcy

opiekun SU

opiekun Klubu Wolontariatu

styczeń

czerwiec

Udział szkoły w programie profilaktycznym „Szkoła bez przemocy”.


pedagog

opiekun Klub Wolontariatu

rok szkolny

Działalność szkolnego „Klubu Wolontariatu”.


opiekun Klubu Wolontariatu

rok szkolny

5.

Wypracowanie skutecznych metod pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.


Przedstawienie propozycji działań.

wychowawcy

pedagog

dyrektor

wrzesień

Indywidualna praca z uczniem sprawiającym problemy.


pedagog

wychowawcy

dyrektor

rok szkolny – na bieżąco

Monitorowanie zeszytu uwag na bieżąco.


wychowawcy

rok szkolny – na bieżąco

Opracowanie analiz indywidualnych zachowań uczniów.

wychowawcy

luty

maj

6.

Przepływ informacji w zakresie pracy z uczniem z zaleceniami PPP

Przekazanie kopii opinii i orzeczeń wychowawcom, nauczycielom, wspólne ustalenie działań w stosunku do danych uczniów.


pedagog

wychowawcy

nauczyciele

wrzesień

na bieżąco w roku szkolnym  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconSłowa Bożego, a także beatyfikacja ks. Michała Sopoćki I nagroda Templetona dla ks prof. Michała Hellera – to zdaniem rzecznika Episkopatu ks. Józefa Klocha radosne wydarzenia roku 2008. Cieniem na mijający rok kładzie się odrzucenie przez posłów dnia wolnego w święto Trzech Króli I zawirowania wokó

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconProgram profilaktyki Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconProgram wychowawczy Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconPlan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconPlan pracy wychowawczej Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconMichała, w nim spotkanie przyjaciół – Michała, Marka, Krzysztofa, Małgorzaty

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconGimnazjum Nr 8 w Rzeszowie oraz Oddział ksm „Pod Dzidą” przy Parafii pw. Św. Michała Arch w Rzeszowie

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconW gregoriańskiej liturgii kościelnej, szczególnie X-XI w

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconIii przegląd Piosenki Religijnej I Kościelnej

W gimnazjum im. Ks. Michała sopocki w turośni kościelnej iconBiblioteka Publiczna w Czarnej Wsi Kościelnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom