Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo
Pobierz 32.96 Kb.
NazwaTematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar32.96 Kb.
TypDokumentacja
TEMATY PRAC KONTROLNYCH

SEM. II


KLASA I LO


Język polski

 1. Różne ujęcia tematyki wiejskiej w literaturze renesansu.

 2. Obywatelska troska o losy ojczyzny w literaturze polskiego oświecenia.

 3. Co zauważył I. Krasicki obserwując świat i ludzi?

 4. Ludowość w twórczości romantyków polskich.

 5. Werter jako bohater romantyczny.


Język angielski

 1. Which place in Poland would you like to visit why?

 2. What family celebrations do you like, why?


Historia

 1. Powstanie i organizacja państwa polskiego w dobie pierwszych Piastów.

 2. Stosunki polsko – niemieckie za pierwszych Piastów.

 3. Testament Bolesława Krzywoustego (1138r.) i jego następstwa.

Fizyka z astronomią

 1. Przegląd poznanych form energii.

 2. Rodzaje pól w fizyce: grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne. Opisz jedno wybrane pole.


Chemia

 1. Równania reakcji chemicznych - typy reakcji.

 2. Procesy zachodzące podczas rozpuszczania elektrolitów w wodzie.

Biologia

 1. Przyczyny, profilaktyka i leczenie cukrzycy.

 2. Wpływ zdrowia i trybu życia matki na rozwój płodu.


Geografia

 1. Krainy zoograficzne.

 2. Obszary nadwyżek i deficytów wody- konsekwencje gospodarcze tego zróżnicowania.


Technologia informacyjna

Prace kontrolne w toku prowadzonych zajęć


Podstawy przedsiębiorczości

 1. Co to są papiery wartościowe i czym się charakteryzują?

 2. Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia.KLASA I ULO


Język polski

 1. Obywatelska troska o losy ojczyzny w literaturze polskiego oświecenia.

 2. Polaków portret własny w świetle satyr I. Krasickiego, bajek i „Powrotu posła”

 3. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego.

 4. Świat szlachecki w „Panu Tadeuszu”

 5. Werter jako bohater romantyczny.

 6. Motyw nieszczęśliwej miłości w romantyzmie.


Język angielski

 1. Which place in Poland would you like to visit why?

 2. What family celebrations do you like, why?


Historia

 1. Powstanie i organizacja państwa polskiego w dobie pierwszych Piastów.

 2. Stosunki polsko – niemieckie za pierwszych Piastów.

 3. Testament Bolesława Krzywoustego (1138r.) i jego następstwa.


Fizyka z astronomią

 1. Przegląd poznanych form energii.

 2. Rodzaje pól w fizyce: grawitacyjne, elektrostatyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne. Opisz jedno wybrane pole.


Chemia

 1. Równania reakcji chemicznych - typy reakcji.

 2. Procesy zachodzące podczas rozpuszczania elektrolitów w wodzie.

Biologia

 1. Przyczyny, profilaktyka i leczenie cukrzycy.

 2. Wpływ zdrowia i trybu życia matki na rozwój płodu.


Geografia

 1. Krainy zoograficzne.

 2. Obszary nadwyżek i deficytów wody- konsekwencje gospodarcze tego zróżnicowania.


Technologia informacyjna

Zadania kontrolne w toku prowadzonych zajęć


Podstawy przedsiębiorczości

 1. Co to są papiery wartościowe i czym się charakteryzują?

 2. Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia.KLASA II LO


Język polski

 1. Jednostka a społeczeństwo w utworach epoki romantyzmu i pozytywizmu.

 2. Na podstawie utworów epoki romantyzmu scharakteryzuj sposób ukazania postaci dziecięcej.

 3. Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów.


Język angielski

 1. Describe your best holiday.

 2. Should nuclear energy be banned, why?

Historia

 1. Przyczyny i następstwa wojen XVII w Polsce.

 2. Polska w dobie saskiej – ogólna charakterystyka.

 3. Sejm Wielki 1788- 1792 i jego reformy.

 4. Upadek Rzeczpospolitej 1795 r – przyczyny.

Fizyka z astronomią

 1. Rodzaje oddziaływań – wymień i opisz oddziaływania elektromagnetyczne.

 2. Ruchy – rodzaje i gdzie występują


Chemia

 1. Zastosowanie źródła energii.

 2. Chemiczne źródła energii lub ochrona środowiska do wyboru: ochrona powietrza, wód lub gleby.

Biologia

 1. Przyczyny zagrożenia gatunków.

 2. Najważniejsze formy ochrony przyrody.


Geografia

 1. Problem głodu na świecie.

 2. Specyfika gospodarki leśnej różnych rejonów świata.KLASA III LO


Język polski

 1. Liryka młodej polski wyrazem niepokojów moralnych i artystycznych poszukiwań epoki.

 2. Bohater literacki B. Prusa i E. Orzeszkowej jako wyraz pragnień i niepokojów pokolenia postyczniowego.

 3. Czy tytuł "Ludzie bezdomni", "Przedwiośnie", "Granica" dobrze oddaje ideowy sens tych powieści? Uzasadnij swój sąd.


Język angielski

 1. Krótka forma: Wiadomość do koleżanki. Testy maturalne str. 49 zad. 7

 2. Długa forma: List do kolegi z Irlandii. Testy maturalne str. 49 zad. 8.


Historia

 1. Powstanie i rozwój faszyzmu we Włoszech i Niemczech - dokonaj analizy porównawczej.

 2. Polacy na frontach II wojny światowej.

 3. Polskie kryzysy polityczne i ich podłoże.

 4. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego 1 VIII 1944.


WOS

 1. Polityka zagraniczna cele i zasady.

 2. Geneza Unii Europejskiej i jej instytucje.

 3. Problemy współczesnego świata.Geografia

 1. Rola turystyki w gospodarce Polski.

 2. Wpływ środowiska geograficznego na stan zdrowotny ludności.KLASA II ULO


Język polski

 1. Liryka młodej polski wyrazem niepokojów moralnych i artystycznych poszukiwań epoki.

 2. Bohater literacki B. Prusa i E. Orzeszkowej jako wyraz pragnień i niepokojów pokolenia postyczniowego.

 3. Czy tytuł "Ludzie bezdomni", "Przedwiośnie", "Granica" dobrze oddaje ideowy sens tych powieści? Uzasadnij swój sąd.


Język angielski

 1. Krótka forma: Wiadomość do koleżanki. Testy maturalne str. 49 zad. 7

 2. Długa forma: List do kolegi z Irlandii. Testy maturalne str. 49 zad. 8.


Historia

 1. Powstanie i rozwój faszyzmu we Włoszech i Niemczech - dokonaj analizy porównawczej.

 2. Polacy na frontach II wojny światowej.

 3. Polskie kryzysy polityczne i ich podłoże.

 4. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego 1 VIII 1944.


WOS

 1. Polityka zagraniczna cele i zasady.

 2. Geneza Unii Europejskiej i jej instytucje.

 3. Problemy współczesnego świata.Geografia

 1. Rola turystyki w gospodarce Polski.

 2. Wpływ środowiska geograficznego na stan zdrowotny ludności.


Chemia

 1. Zastosowanie metali w gospodarce.

 2. Chemiczne źródła energii.


Biologia

 1. Najważniejsze formy ochrony przyrody.

 2. Krążenie materii i przepływ energii przez ekosystem.KLASA I TR


Rachunkowość

 1. Kalkulacja konta jednostkowego wyrobu gotowego i półfabrykatu w jednostce produkcyjnej.

 2. Analiza finansowa podstawowych sprawozdań finansowych.


Finanse

 1. EURO jako pieniądz zjednoczonej Europy.

 2. Bilans płatniczy Polski.


Przedsiębiorcy

 1. Konflikty i ich rozwiązywanie.

 2. Negocjacje w biznesie.


Kultura zawodu:

 1. Scharakteryzuj postawę pracownika biurowego uwzględniając wygląd zewnętrzny oraz cechy interpersonalne.

 2. Opisz preferowane cechy w miejscu pracy uwzględniając kształtowanie cech pozytywnych oraz eliminowanie cech negatywnych.

 3. Wady i zalety pracy zespołowej.


Pracownia ekonomiczno - informatyczna

 1. Komputerowa księga przychodów i rozchodów.

 2. Wykorzystanie systemów informatycznych do wykonywania zadań zawodowych na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwie.KLASA I TA


Ekonomika przedsiębiorstwa

 1. Epoki gospodarcze w dziejach ludzkości.

 2. Charakterystyka gospodarki rynkowej.


Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych

 1. Scharakteryzuj ogólne zasady prawa administracyjnego z uwzględnieniem podstawowych pojęć oraz prawnych form działania administracji.

 2. Scharakteryzuj administrację samorządową z uwzględnieniem samorządu gminy, powiatu, województwa I ich zadań w administracji rządowej.


Prawo cywilne, prawo rodzinne I opiekuńcze oraz prawo gospodarcze

1.Formy testamentu i warunki jego ważności.

2. Na czym polega odpowiedzialność odszkodowawcza, podaj przykłady.


Zarys statystyki

 1. Zadania GUS

 2. Prezes GUS i jego zadania.


Rachunkowość i analiza ekonomiczna

 1. Wyjaśnij istotę zakładowego planu kont na wybranych przykładach.

 2. Wyjaśnij istotę i znaczenie kont wynikowych w rachunkowości.


Język angielski

 1. Should advertisements be shown on TV?

 2. What are the dangers of climate change?


Socjologia i psychologia społeczna(2 do wyboru)

 1. Syndrom myślenia grupowego.

 2. Scharakteryzuj cechy subkultury.

 3. Porównaj stare i nowe ruchy społeczne.

 4. Postawa altruistyczna. Dlaczego ludzie pomagają innym.Organizacja pracy biurowej

 1. Opisz i scharakteryzuj postępowanie z dokumentacją tajną.

 2. Opisz i scharakteryzuj proces usprawniania pracy: planowanie, organizowanie, nadzorowanie działu administracji.


Wstęp do nauki o państwie i prawie

 1. Pojęcie i geneza praw człowieka.

 2. Gwarancje ochrony praw człowieka w Polsce.


Technika biurowa

Prace kontrolne w toku prowadzonych zajęć.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac kontrolnych dla 4 sem. LodD

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac kontrolnych – III lo pz Tematy prac kontrolnych – historia

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac kontrolnych z geografii 2010/2011 Liceum Uzupełniające Klasa II semestr III

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac semestralnych z języka angielskiego klasa I lu – II sem. 2011/2012

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac semestralnych z języka angielskiego klasa I lo – I sem. 2011/2012

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac semestralnych z języka angielskiego klasa III lo – I sem. 2011/2012

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconPrac kontrolnych dla 6 sem. LodD

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac kontrolnych

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac kontrolnych

Tematy prac kontrolnych sem. II klasa I lo iconTematy prac kontrolnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom