Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki
Pobierz 18.22 Kb.
NazwaZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar18.22 Kb.
TypDokumentacja
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI


 1. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku – omów temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

 2. Symbol w sztuce i literaturze XIX i XX wieku – omów na wybranych przykładach.

 3. Inspiracje zagadnieniami literackimi w sztuce – omów wybrane przykłady.

 4. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

 5. Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki – dokonaj analizy wybranych dzieł.

 6. Motyw rewolucji jako temat literatury i sztuki – porównaj wybrane dzieła literackie i malarskie.

 7. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).

 8. Brzydota w literaturze i innych dziełach sztuki – przekora, nowa estetyka czy moda? Wskaż i omów przykłady.

 9. Omów obecność kiczu w literaturze i sztuce. Odwołaj się do stosownych przykładów.

 10. Różne ujęcia pejzażu w dziełach poetyckich i plastycznych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z dziedziny poezji i malarstwa.

 11. Nawiązania literackie we współczesnej kulturze. Omów problem posługując się przykładami literackimi, filmowymi, malarskimi, reklamowymi.

 12. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 13. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

 14. Motyw tańca śmierci (danse macabre) w literaturze i malarstwie. Przedstaw jego najważniejsze realizacje.

 15. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.

 16. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

 17. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 18. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach literackich, malarskich, filmowych.

 19. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej.

 20. Wiejska arkadia w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.

 21. Powieści i filmy, które „krzepią serca”. Omów na wybranych przykładach.

 22. Królestwo piekieł w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu.

 23. Ludowe inspiracje w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, opierając się na kilku wybranych przykładach.

 24. Omów różne sposoby ukazywania cierpienia w literaturze i sztuce. Odwołaj się do stosownych przykładów.

 25. Dzieła Szekspira i ich filmowe realizacje. Omów na wybranych przykładach.

 26. Dzieła Sienkiewicza i ich filmowe realizacje. Omów na wybranych przykładach.

 27. Na wybranych przykładach przedstaw motyw tańca w literaturze, malarstwie i filmie.

 28. Inspiracje biblijne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 29. Inspiracje mitologiczne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 30. Dzieła polskich dramaturgów na scenie teatralnej. Omów na wybranych przykładach.

 31. Ekspresjonizm w poezji i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 32. Różne funkcje brzydoty w wybranych dziełach literackich i z innych dziedzin sztuki. Omów na wybranych przykładach.

 33. Obraz dziecka w różnych tekstach kultury XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 34. Sposoby kreowania postaci dzieci w utworach literackich i dziełach plastycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 35. Modele świętości w kulturze europejskiej. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich i reprezentujących inne teksty kultury.

 36. Motyw matki cierpiącej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literatury i sztuki.

 37. Poeta – przywódca narodu, mistrz duchowy, nauczyciel, kreator równy Bogu czy niebieski ptak – omów różne wizerunki poety w literaturze i sztuce.

 38. Samotność – omów różne realizacje tego motywu w literaturze i sztuce XX wieku.

 39. Nawiązanie do średniowiecza w literaturze i sztuce innych epok. Omów na wybranych przykładach.

 40. Wolność tematem dzieł literackich i malarskich – omów wybrane przykłady.

 41. Różne przedstawienia ludu. Omów wybrane dzieła literackie i malarskie.

 42. Podróż morska oczami poetów, pamiętnikarzy, powieściopisarzy i malarzy – omów wybrane przykłady.

 43. Demony, bestie, stwory – omów temat na przykładach wybranych dzieł literackich i malarskich.

 44. Obraz Boga oczami poetów i malarzy różnych epok. Porównaj wybrane koncepcje.

 45. Motyw buntu jako temat literatury i sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.

 46. Portret arystokraty w literaturze i sztuce. Omów na przykładach wybranych dzieł.

 47. Piękno ludzkiego ciała w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 48. Różnorodność ujęcia motywu przemijania w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 49. Rodzice i dzieci w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 50. Przyczyny konfliktu między dorastającymi dziećmi a ich rodzicami. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i filmu.

 51. Zwyczaje i obrzędy ludowe. Omów zagadnienie, odwołując się do różnych tekstów kultury.

 52. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 53. Ojcowie i synowie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 54. Ład i stałość świata jako temat dzieł literackich i malarskich. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

 55. Wieczna walka między mężczyzną a kobietą jako temat dzieł literackich i malarskich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 56. Klasycystyczno – arkadyjskie motywy w literaturze i sztukach przedstawiających. Omów temat na wybranych przykładach.

 57. Literackie i malarskie obrazy ludzkiego znoju. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł.

 58. Dążenie do prawdy w utworach literackich i sztukach przedstawiających. Omów problem na wybranych przykładach dzieł.

 59. Ucieczka od ukazywania rzeczywistości w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł.

 60. Pozytywne doświadczenie cielesności jako temat dzieł literackich i malarskich. Omów problem na wybranych przykładach.

 61. Kataklizm historii jako temat w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 62. Mechanizmy i rytuały władzy przedstawione w literaturze i filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach dzieł.

 63. Literackie i malarskie afirmacje cierpienia. Omów temat na wybranych przykładach.

 64. Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 65. Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 66. Fascynacje górami w sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury, filmu i malarstwa.

 67. Na wybranych przykładach przedstaw związki filozofii z literaturą, uzasadnij ich wzajemne powiązania i zależności.

 68. Polscy władcy w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

 69. Warszawa w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat w oparciu o wybrane teksty kultury.

 70. Motyw poszukiwania świętego Graala. Przedstaw temat odwołując się do wybranych dzieł literackich i innych dziedzin sztuki.

 71. Na wybranych przykładach przedstaw różne ujęcia motywu rewolucji w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.

 72. Kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku. Na wybranych przykładach literackich, muzycznych i filmowych omów ideały pokolenia dzieci kwiatów.

 73. Obraz systemu radzieckiego w literaturze i filmie. Scharakteryzuj zagadnienie na wybranych przykładach.

 74. Walka człowieka z żywiołem w literaturze i filmie. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.

 75. Miłość mitologicznych bogów i herosów w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

 76. Wampiry, wilkołaki kontra człowiek. Przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury pięknej.

 77. Mistrzostwo w sposobie tworzenia sytuacji grozy w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 78. Motyw diaboliczny w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.

 79. Obraz kobiety, jej rola i sposób przedstawiania w literaturze i filmie ostatnich lat.

 80. Walka i praca jako dwa oblicza patriotyzmu. Przedstaw na przykładzie utworów literackich i innych tekstów kultury.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconII. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki iconZwiązki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom