Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”
Pobierz 0.64 Mb.
NazwaStrategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”
strona1/12
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar0.64 Mb.
TypCharakterystyka
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015”

SPIS TREŚCI

 1. OBSZAR i CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

 1. INFORMACJE OGÓLNE o POWIECIE

 1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  1. Położenie geograficzne

  1. Charakterystyka sieci osadniczej

  1. Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne Powiatu

  1. Dziedzictwo kulturowe i walory turystyczne Powiatu

 1. SFERA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA

3.1. Demografia powiatu

3.2. Rynek pracy i struktura bezrobocia

4. IFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  1. Infrastruktura edukacyjna

  1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

  1. Infrastruktura sportowa i kultury

 1. SFERA GOSPODARCZA

5.1 Struktura podmiotów gospodarczych

5.2 Rolnictwo

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.1 Komunikacja

6.2 Infrastruktura sanitarna

6.3 Gospodarka odpadami komunalnymi

6.4 Gazyfikacja oraz zaopatrzenie w ciepło

6.5 Elektroenergetyka

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

8. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJOWYCH

9. WNIOSKI – REKOMENDACJE

III. STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009 - 2015

1. Wizja i misja rozwoju Powiatu Ryckiego

2. Strategiczne i operacyjne cele rozwoju

3. Zgodność strategii z innymi dokumentami

4. System wdrażania i monitorowania strategii

5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu

6. Opis konsultacji społecznych

7. Ewaluacja założeń strategii

IV. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2009-2011

1. Wprowadzenie

2. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych na lata 2009-2011

3. Załączniki  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconStrategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2007 2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconStrategia rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2006 – 2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna strategia rozwoju na lata 2009 –2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 – 2015 lgd „Zapilicze”

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconL okalna Strategia Rozwoju na lata 2009 2015 lasowiackiej grupy działania

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckiego na lata 2009-2015” iconLokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom