Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP)
Pobierz 80.05 Kb.
NazwaProgram nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP)
Data konwersji25.10.2012
Rozmiar80.05 Kb.
TypProgram nauczania
Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. (dotyczy klas pierwszych)


przedmiot

program

podręczniki


JĘZYK POLSKI

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP).


  1. Chemperek, A. Kalbarczyk, Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Starożytność – średniowiecze. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, WSiP, Warszawa 2012.

Klasa 1 część 1 (numer ewidencyjny w wykazie 463/1/2012).

Klasa 1 część 2 (numer ewidencyjny w wykazie 463/2/2012).
JĘZYK ANGIELSKI


IV etap edukacyjny

Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę:

w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego

w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego .Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum


autorzy: Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska

Oxford University Press 2012


New Matura Solutions


Poziom zaawansowania: Elementary – Advanced (A1+–C1)

Autorzy: Tim Falla i Paul A. Davies Konsultacja: Małgorzata Wieruszewska

Nr akceptacji MEN: Pre-Int 361/2/2011, Int 361/3/2012


JĘZYK NIEMIECKI


Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper, Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.I (Motive-Deutsch) WSiP

Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper, Motive-Deutsch. Podręcznik z ćwiczeniami. Kurs dla kontynuujących naukę, WSiP, (289/1/2010)- dla poziomu rozszerzonego

Anna Jaroszewska Welttour 1. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy na poziomie VI..0 (dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw)

Welttour 2. Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy na poziomie VI.1 (na podbudowie wymagań etapu edukacyjnego III.) dla II etapu edukacyjnego) Nowa Era

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Urszula Górecka, Welttour 1. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń. Nowa Era, (459/1/2012)- dla rozpoczynających naukę od podstaw

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Urszula Górecka, Welttour 2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń. Nowa Era, (459/2/2012)- dla kontynuujących naukę na poziomie podstawowym


JĘZYK ROSYJSKI


Agata Buchowiecka- Fudała, Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, kurs podstawowy.

Małgorzata Wiatr- Kmieciak, Sławomira Wujec, ВОТ И МЫ 1, PWN.

Nr dopuszczenia MEN 324/1/2011

JĘZYK FRANCUSKI
"Francofolie express", autor Grażyna Migdalska, wydawnictwo PWN

Nr dopuszczenia MEN 420/1/2012


GEOGRAFIA

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- OBLICZA GEOGRAFII

433/2012

OBLICZA GEOGRAFII, autorzy: Radosław Kliszak, Krzysztof Wiedermamn Wydawnictwo NOWA ERA


HISTORIA


Marek Jekel, Poznać przeszłość. Wiek XX.

Poznać przeszłość. Wiek XX- zakres podstawowy

Wydawnictwo NOWA ERA


WOSMariusz Menzel, W centrum uwagi.

W centrum uwagi- zakres podstawowy

Wydawnictwo NOWA ERA


BIOLOGIA


Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym do szkół ponadgimnazjalnych ; wydawnictwo Nowa Era, autor Marek Kaczmarzyk


Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym do szkół ponadgimnazjalnych ; wydawnictwo Nowa Era, autor Urszula Poziomek


Wydawnictwo: Nowa Era

Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec - Jeleń, Stanisław Czachorowski

Tytuł: Biologia na czasie

Podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 450/2012


PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Krok w przedsiębiorczość, autorzy Z. Makiela, T. Rachwal Wydawnictwo NOWA ERA, nr dopuszczenia 467/2012


MATEMATYKA


Program nauczania matematyki

Wydawnictwo Nowa Era, podręcznik z serii MATeMAtyka. Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek. Nr dopuszczenia 360/1/2011


CHEMIA


Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnzajalnych

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia. Wydawnictwo NOWA ERA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa.
nr dopuszczenia 426/2012
INFORMATYKA

Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. OPERON. Seria Ciekawi świata.OPERON. Seria Ciekawi świata. Informatyka, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy. Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski. Nr dopuszczenia 520/2012.

WOK


Barbara Łabędzka, Spotkania z kulturą. Program nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze” w liceum i technikum. Nowa Era

Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska, Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. Nowa Era (449/2012)

RELIGIA


AZ-4-01/1

JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W KOŚCIELE

Komitet redakcyjny- ks. Zbigniew Marek SJ (przewodniczący)

ks. Andrzej Hajduk SJ

ks. Janusz Mółka SJ


FIZYKA

Program nauczania fizyki

Świat fizyki. Podręcznik dla

szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (red. Maria Fiałkowska).

(Numer ewidencyjny w wykazie 394/2011) Wyd. ZAMKOR


W-F

Program wychowania fizycznego LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

Język polski

Zespół Nauczycieli Języka Polskiego (Beata Bugajska, Bożena Cudzich, Izabela Hryń, Dorota Olender, Agnieszka Radomska, Anna Rawa – Sadowska) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. składa wniosek o dopuszczenie do użytku od 1 września 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej programu nauczania języka polskiego autorstwa p. Katarzyny Olejnik :

Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP).

Program ten zawiera treści kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W uzasadnieniu naszego wniosku, powołując się również na recenzję metodyka, p. Teresy Zawiszy – Chlebowskiej chcemy zauważyć, iż materiał nauczania zaproponowany w wybranym przez nas programie jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17). Uwzględnione zostały w nim wszystkie teksty oznaczone w podstawie gwiazdką (czyli obowiązkowe), w programie przyjęto także zasadę pokazywania, które treści przeznaczone są dla poziomu rozszerzonego (oznaczono je również gwiazdką).

W programie przyjęto układ historycznoliteracki, ale nie wyklucza to poruszania się wokół określonych problemów w poszczególnych epokach literackich. Istotnym elementem jest nieustanne powracanie do współczesności i pokazywanie dialogu z przeszłością – współczesnych nawiązań do przeszłości. Zaletą jest prowadzenie owego dialogu poprzez analizowanie rozmaitych tekstów kultury.

W programie zostały zintegrowane treści literackie i kulturowe z językowymi, co widać w jego zapisach.

Układ: chronologiczny i problemowy - pozwalają nauczycielowi na odpowiednie dostosowanie programu do możliwości i potrzeb uczniów.

Zespół Przedmiotowy Języka Polskiego przewiduje modyfikowanie rzeczonego programu nauczania w zależności od potrzeb metodycznych i formalnych.


Podręcznik został przygotowany z myślą o kształceniu ogólnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym w liceum i technikum. Materiał – ułożony chronologicznie i podzielony na epoki historycznoliterackie, w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne – jest realizowany przede wszystkim metodą eksplikacji tekstu. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem literacko-kulturowym.

Wykład główny przeplatają lekcje maturalne (tekst publicystyczny lub popularnonaukowy dotyczący danej epoki i polecenia do niego skonstruowane tak, by zwrócić uwagę ucznia na najistotniejsze wiadomości, a przy okazji trenować umiejętność czytania ze zrozumieniem). Ponadto w każdym dziale zamieszczono bloki pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę (miniprzewodniki po epokach, zagadnieniach z dziedziny literatury i nauki o języku oraz lekcje powtórzeniowe zamieszczone na końcu każdego działu).

W podręczniku położono duży nacisk na interdyscyplinarność – przy okazji mówienia o literaturze omawiane są też inne teksty kultury (malarstwo, rzeźba, film, teatr).

 Cykl składa się z pięciu podręczników (autorzy Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski):

– klasa 1 część 1: starożytność–średniowiecze,

– klasa 1 część 2: renesans–preromantyzm,

– klasa 2 część 1: romantyzm–pozytywizm,

– klasa 2 część 2: modernizm–dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny),

– klasa 3: dwudziestolecie międzywojenne (awangarda)–powojenna nowoczesność.

Język francuski

Podręcznik realizuje zagadnienia zawarte w nowej podstawie programowej. Jest przyjazny uczniom i nauczycielowi. Zawiera bogaty materiał, który pomaga dobrze przygotować do matury.

 

Język niemiecki


Podręczniki i programy nauczania dla klasy I – nowa podstawa programowa


Program nauczania


Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.I (Motive-Deutsch)

WSiP


Podręcznik


Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper

Motive-Deutsch. Podręcznik z ćwiczeniami. Kurs dla kontynuujących naukę

WSiP

289/1/2010

dla poziomu rozszerzonego

Uzasadnienie wyboru

Program przewidziany do program dla kontynuacji kursu podstawowego i rozszerzonego w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum, na poziomie IV.I. jest rzetelnym opracowaniem materiału, przewidzianego jako podstawa pracy dla nauczycieli języka niemieckiego, ich uczniów i rodziców.

Realizacja programu z zakresu podstawowego pozwoli uczniom na osiągnięcie poziomu B1/B1+,umożliwiający przystąpienie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, natomiast realizacja programu dla zakresu rozszerzonego pozwoli uczniom osiągnąć poziom B2, co da im możliwość przystąpienia do matury także na poziomie rozszerzonym. Cele nauczania, zakres tematyki i treści nauczania, formy realizacji materiału oraz problemy związane z ocenianiem i kontrolą osiągnięć uczniów zostały sformułowane jasno i adekwatnie do wymogów programowych.

Program zawiera inspirujące treści i rozwiązania metodyczne ułatwiające uczniom zdobywanie podstawowych kompetencji w dziedzinie języka obcego. Pomaga przy planowaniu kolejnych czynności dydaktycznych. Program jest wspomagany bazą pomocy dydaktycznych (podręcznik z ćwiczeniami, poradnik metodyczny i nowoczesne narzędzia pracy np. elektroniczne diagnozy edukacyjne.

Dla klas I kontynuujących naukę na poziomie rozszerzonym wybrany został podręcznik Motive - Deutsch ze względu na jego przejrzystą zawartość merytoryczną i dostosowanie do zróżnicowanego poziomu kompetencji językowych uczniów. Wśród zalet podręcznika na uwagę zasługują dialogi sytuacyjne, które zaaranżowane jako scenki dialogowe pozwalają uczniom na zaprezentowanie pełnych struktur gramatycznych i leksykalnych w sytuacjach życia codziennego.

Podręcznik prezentuje ciekawe aspekty kultury i tradycji krajów niemieckiego obszaru językowego, a przyjazny uczniom sposób wprowadzania zagadnień gramatycznych znacznie ułatwia proces nauki języka. Uczniowie mają możliwość wykonywania projektów interdyscyplinarnych w oparciu o zagadnienia prezentowane w każdym z rozdziałów podręcznika.

Ponadto mocne strony podręcznika to:

- skuteczność w przygotowaniu do matury zarówno na poziomie podstawowym jaki i rozszerzonym, liczne przykłady zadań maturalnych, ćwiczenia utrwalające i testy

- materiał umożliwiający uczniom samodzielna pracę

- liczne wskazówki dotyczące technik uczenia się

- różnorodność zadań i ćwiczeń odpowiadających różnym możliwościom uczniów

- bogate materiały elektroniczne dla uczniów i nauczycieli


Program nauczania


Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Anna Jaroszewska

Welttour 1.Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy na poziomie VI..0 (dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw)

Nowa Era

Anna Jaroszewska

Welttour 2.Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kurs podstawowy na poziomie VI.1 (na podbudowie wymagań etapu edukacyjnego III.) dla II etapu edukacyjnego)

Nowa Era


Podręcznik


Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Urszula Górecka

Welttour 1. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń.

Nowa Era

459/1/2012

dla rozpoczynających naukę od podstaw

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Urszula Górecka

Welttour 2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń.

Nowa Era

459/2/2012

dla kontynuujących naukę na poziomie podstawowym

Uzasadnienie wyboru


Programy nauczania Welttour (VI.0 i VI.1) są przeznaczone do realizacji w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym oraz technikum w nauczaniu języka niemieckiego jako drugiego/kolejnego języka obcego nowożytnego w zakresie kursu podstawowego na poziomie IV.0 – dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw. i w zakresie kursu podstawowego na poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę języka niemieckiego na

podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum)

Programy zawierają rzetelne opracowania materiału, przewidzianego jako podstawa pracy dla nauczycieli języka niemieckiego, ich uczniów i rodziców.

Realizacja programu umożliwi uczniom osiągnięcie poziomu B1, co da im możliwość przystąpienia do matury także na poziomie podstawowym. Cele nauczania, zakres tematyki i treści nauczania, formy realizacji materiału oraz problemy związane z ocenianiem i kontrolą osiągnięć uczniów zostały sformułowane jasno i adekwatnie do wymogów programowych.

Program zawiera inspirujące treści i rozwiązania metodyczne ułatwiające uczniom zdobywanie podstawowych kompetencji w dziedzinie języka obcego. Pomaga przy planowaniu kolejnych czynności dydaktycznych. Program jest wspomagany bazą pomocy dydaktycznych (podręcznik z ćwiczeniami, poradnik metodyczny i nowoczesne narzędzia pracy np. poradnik metodyczny online, materiały filmowe ZDF).

Zdecydowaliśmy się na pracę z podręcznikami z serii Welttour na poziomie podstawowym ponieważ seria przeznaczona jest zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego (część 1-3), jak i kontynuujących naukę po gimnazjum (część 2-4).

Starter części drugiej serii pozwala na płynne przejście od gimnazjum do liceum (dla uczniów kontynuujących naukę) lub powtórzenie wiadomości po klasie pierwszej (dla uczniów początkujących).

Nowatorska budowa każdego rozdziału umożliwia efektywną pracę z uczniami (4 lekcje skoncentrowane na mówieniu, gramatyce, pracy z tekstem, pracy z filmem oraz repetytorium maturalne ze słowniczkiem),

Wprowadzenie całych zagadnień gramatycznych w danym rozdziale oraz dodatkowej sekcji Grammatik EXTRA w każdym rozdziale pozwala na rzetelną naukę gramatyki,

Seria zawiera nowoczesny zeszyt ćwiczeń z pracami domowymi do każdej lekcji,

Autentyczne, ciekawe teksty oraz filmy ZDF zachęcają uczniów do poznawania świata w języku niemieckim


Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy napisany przez Agatę Buchowiecką-Fudałę jest we wszystkich obszarach w pełni zgodny z podstawą programową. Zaletą programu jest jego uniwersalność. Nauczyciel, mając w ręku ten program, zdecyduje o wyborze najbardziej efektywnych dla jego uczniów technik umożliwiających rozwijanie poszczególnych sprawności językowych. Prezentowany program jest czytelny i klarowny, a jego przemyślany układ, a także bardzo cenne uwagi dotyczące metod i form pracy sprawią, że stanie się on ważną pomocą dla nauczyciela w planowaniu i realizacji procesu nauczania języka rosyjskiego na IV etapie edukacyjnym.


Język angielski

Uzasadnienie wyboru


Program zakłada dalszy rozwój umiejętności językowych i dostosowanie wymagań do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zgodnie z podstawą programową, określa dwa zakresy wymagań ogólnych:

• Zakres podstawowy – dla uczniów kontynuujących naukę na podbudowie wymagań poziomu III.0 w gimnazjum

• Zakres rozszerzony – dla uczniów kontynuujących naukę na podbudowie wymagań poziomu III.1 w gimnazjum


Zakres tematyczny programu obejmuje 15 bloków tematycznych, które są wspólne dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Tematyka ta jest zgodna z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej oraz zakresem tematycznym wymaganym na maturze.

Przedstawiona tematyka ma postać ogólnych zagadnień. Uszczegółowienie tematyki jest uzależnione od:

- wieku uczniów i związanego z tym stopnia ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego

- potrzeb uczniów

- zainteresowań uczniów


Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego jest podany w formie ogólnych haseł dających nauczycielowi możliwość uszczegółowienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w informatorze maturalnym dla poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz odpowiednio do poziomu klasy.


II Podręcznik : New Matura Solutions

Jest to nowoczesny podręcznik do nauki języka angielskiego zatwierdzony przez MEN. Podręcznik spełnia wymogi dotyczące wieku i zainteresowań uczniów oraz ich poziomu znajomości języka angielskiego. Zakres tematyczny podręcznika jest zgodny z wymaganiami szczegółowymi nowej podstawy programowej oraz tematyką wymaganą na egzaminie maturalnym.

Wraz z podręcznikiem dostępne są uzupełniające go komponenty: zeszyt ćwiczeń, książka nauczyciela oraz płyty CD i/lub DVD oraz, opcjonalnie, oprogramowanie iTools;


Biologia

Zespół Nauczycieli Biologii (Zofia Macioch, Beata Szymańska, Pawł Cieśluk) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. składa wniosek o dopuszczenie do użytku od 1 września 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej programu nauczania biologii:

  • Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym da szkół ponadgimnazjalnych ; wydawnictwo Nowa Era, autor Marek Kaczmarzyk

  • Biologia na czasie . Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym da szkół ponadgimnazjalnych ; wydawnictwo Nowa Era, autor Urszula Poziomek

W uzasadnieniu naszego wniosku, chcemy zauważyć, iż materiał nauczania zaproponowany w wybranym przez nas programie jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17). Uwzględnione zostały w nim wszystkie treści wymagane na podstawie i rozszerzeniu.

W programie został przedstawiony pewien określony układ działów biologii, ale nie wyklucza to poruszania się wokół określonych problemów w poszczególnych dziedzinach biologii.

Układ: chronologiczny i problemowy - pozwalają nauczycielowi na odpowiednie dostosowanie programu na poziomie podstawowym i rozszerzonym do możliwości i potrzeb uczniów.

Zespół Przedmiotowy Biologii przewiduje możliwość modyfikowania wybranego programu na poziomie podstawowym i rozszerzonym nauczania w zależności od potrzeb metodycznych i formalnych.


Informatyka

Podręcznik i program jest nowoczesny i ciekawy, jest zgodny z posiadanym przez naszą szkołę oprogramowaniem.


Wiedza o kulturze

Zdecydowałam się na wybór programu nauczania i podręcznika „Spotkania z kulturą”, ponieważ założenia programu są zgodne z ideą przedmiotu wiedza o kulturze przedstawioną w komentarzu do podstawy programowej. Autorka programu jasno określiła główny cel zajęć − przygotowanie młodych ludzi do krytycznego i aktywnego uczestnictwa we współczesnej kulturze. Trafnie położyła nacisk na zachęcenie młodych ludzi do uważnej obserwacji aktualnych zjawisk artystycznych i interpretacji współczesnych tekstów kultury.

Program nauczania Spotkania z kulturą uczy stosowania zdobytej wiedzy w działaniu. Bogactwo metod pokazuje, że program jest dostosowany do aktualnych tendencji różnicowania form pracy uczniów, adekwatnie do różnych sposobów percepcji. Dlatego założone w programie sposoby osiągania celów będą motywować uczniów do obecności i aktywności na lekcjach wiedzy o kulturze.

Program Spotkania z kulturą wyznacza kierunki i sposoby nauczania. Realizację przedstawionych w nim koncepcji zapewnia podręcznik pod tym samym tytułem.

Publikacja składa się z dwóch rozdziałów, z których pierwszy ma charakter teoretyczny, wprowadzający (m.in. za pomocą schematów i tabel) w problematykę przedmiotu, a drugi skoncentrowany jest w większym stopniu na dostarczeniu uczniowi jak największej liczby praktycznych informacji. Ma to na celu ułatwienie młodym ludziom świadomego funkcjonowania wśród wielości zjawisk współczesnej kultury, rozpoznawania najważniejszych nurtów w sztuce oraz analizowania i interpretowania różnorodnych tekstów kultury.

Płyta dołączona do podręcznika zawiera elektroniczną bibliotekę tekstów kultury omówionych w poszczególnych tematach, dodatkowe propozycje dzieł, a także krótkie filmy edukacyjne do wybranych zagadnień. Nauczyciele uczący z podręcznika Spotkania z kulturą mają do dyspozycji Książkę Nauczyciela z płytą CD.

Kształcenie umiejętności omawiania dzieł sztuk wizualnych będzie również możliwe dzięki Foliogramom multimedialnym, składającym się z reprodukcji dzieł, powiększeń detali i ich opisów oraz dzięki planszom dydaktycznym, prezentującym w atrakcyjny sposób ważne i ciekawe zagadnienia związane ze sztuką.


Religia

Uzasadnienie- Podręcznik jest adresowany do młodzieży różnego rodzaju liceów i techników. Założeniem podręcznika jest wspieranie procesu dojrzewania w wierze i osobistym podejmowaniu autonomicznych decyzji.

Program nauczania religii dla klas pierwszych zakłada wspieranie młodych w ich odkrywaniu przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa i do dawania w nim świadectwa wiary. Te wskazania otrzymały konkretną formę w treściach przyporządkowanych poszczególnym grupom tematycznym. Za punkt wyjścia do realizacji powyższych założeń przyjęto fakt przyjęcia przez młodzież sakramentu bierzmowania.

Kolejny krok towarzyszenia młodzieży w wierze zakłada refleksję nad koniecznością łączenia wiary w Jezusa Zbawiciela z Jego Kościołem przez życie sakramentalne, liturgię i przestrzeganie najbardziej podstawowych norm życia chrześcijańskiego. Jako pełnia życia ukazywane są i szczegółowo analizowane sakramenty.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania języka polskiego dla II etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum)

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania dla II etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Anna Konińska, Anna Polak wsip dkw-4014-20/00

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania j polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa. Klasy 1 I. Studzińska, A. Mendela, M. Kondro, E. Piotrowska

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania języka niemieckiego dla klas I-III poziom III. 1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania dla I etapu edukacyjnego

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania historii dla IV etapu edukacyjnego

Program nauczania języka polskiego dla IV etapu edukacyjnego (WSiP) iconProgram nauczania języka angielskiego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klasy IV -vi. Numer w wykazie men dkw 4014-43/00. Numer w szpn kb/08/09/poz. 4

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom