Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni
Pobierz 468.74 Kb.
NazwaProgram wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni
strona6/12
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar468.74 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą wszelkich działań podejmowanych przez szkołę, związanych z edukacją dla bezpieczeństwa i zapobiegania zachowaniom problemowym wśród uczniów, są treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego1, a także obligatoryjne wprowadzenie do szkół wszystkich typów szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży2 oraz rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 28/2007 z dnia 6 marca 2007 roku.


2. CELE I ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKIW wyniku diagnozy środowiska szkolnego w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zagro­żeń, na jakie narażony jest współczesny młody człowiek, wytyczono następujące cele oddziaływań profilaktycznych:

 1. Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;

 2. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych;

 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

 4. Przeciwdziałanie przemocy i agresji;

 5. Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia;

 6. Profilaktyka uzależnień;

 7. Wspieranie rodziców w procesie wychowania;

 8. Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej.

Cele działań profilaktycznych są realizowane przez:

 1. Programy informacyjno – edukacyjne;

 2. Programy profilaktyczne;

 3. Zajęcia alternatywne;

 4. Interwencje prowadzone w szkole i w poradniach profilaktycznych (wobec osób z grup ryzyka);

 5. Współpracę między różnymi instytucjami (szkołami, poradniami, policją, samorządem itd.).3. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓWW procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu, trudności wychowawczych, nieprzystosowania społecznego.

Ochrona dziecka przed uzależnieniami powinna rozpoczynać się tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Roz­sądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby będzie skuteczną ochroną przed nałogami, sprawi, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne, nie będzie ulegać uzależnieniom.


Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku szkolnym


Problemy dzieci

Potrzeby wynikające z problemów

 • skłonności agresywne, tendencje aspołeczne- skłonno­ści do izolacji i unikania kontaktów z oto­czeniem.

 • brak pewności siebie, nadmierną nieśmiałość, przeja­wianie skłonności nerwicowe przyjmujące formę nieuzasadnionych obaw i lęków.

 • Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.

 • Potrzeba bliskiego związku

 • Potrzeba bezpieczeństwa

 • Potrzeba kontaktów społecznych

 • Potrzeba przynależności grupowej, akceptacji

 • Potrzeba własnego działania

 • Potrzeba pozytywnych wzorców

 • Potrzeby estetyczne i poznawcze - kontakt z wytwo­rami kultury

 • Potrzeba nowych przeżyć4. DIAGNOZA PROBLEMÓW – ZAGROŻENIA DZIECIDiagnoza środowiska szkolnego uczniów klas 0-III została opracowana na podstawie:

 • rozmowy kierowanej w klasach 0-III szkoły podstawowej,

 • ankiet dla rodziców,

 • ankiet dla nauczycieli,

 • wywiadu z wychowawcami

 • obserwacji zachowań uczniów,

 • analizy frekwencji w dziennikach lekcyjnych,

 • analizy frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,

 • rozmowy z pielęgniarką szkolną,

 • rozmowy z pedagogiem.


Na poziomie klas 0-III wytyczono następujące obszary oddziaływań profilaktycznych:

 • OBSZAR Iagresja słowna i fizyczna

 • OBSZAR II – bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 • OBSZAR III – spędzanie wolnego czasu uczniów

 • OBSZAR IV- kształtowanie właściwych postaw, asertywność, kultura bycia i wypowiedzi

 • OBSZAR V – profilaktyka uzależnień1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Powiązany:

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram wychowawczy zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconDo statutu zespołu szkóŁ w zawadzie program wychowawczy zespołu szkóŁ

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram rozwoju zespołu szkóŁ ogólnokształCĄcych nr 5 w gdyni

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram wychowawczy zespołu szkóŁ

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram wychowawczy zespołu szkóŁ nr 1

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram wychowawczy zespołu szkóŁ technicznych

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram Wychowawczy Zespołu Szkół w Pawłowie

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram wychowawczy zespołu szkóŁ w celestynowie

Program wychowawczy zespołu szkóŁ nr 14 w gdyni iconProgram wychowawczy Zespołu Szkół Podstawowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom