Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum
Pobierz 121.74 Kb.
NazwaPlan wynikowy do plastyki w gimnazjum
strona1/2
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar121.74 Kb.
TypDokumentacja
  1   2
PLAN WYNIKOWY DO PLASTYKI W GIMNAZJUM

Opracowała Ewa Andryszczak – Pawłowska

nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 2 w Kutnie


Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy!


Pracując ponad dziesięć lat jako nauczyciel plastyki w gimnazjum nie mogłam się oprzeć, aby podzielić się z Wami kilkoma zdaniami osobistych refleksji, których wynikiem było takie właśnie, a nie inne opracowanie planu wynikowego.

Być może wydadzą się one truizmami, szczególnie dla doświadczonych pedagogów, ale mam nadzieję, że znajdą się osoby, którym pomogą w wypracowaniu własnych zajęć z dobrym skutkiem.

Reforma oświaty spowodowała redukcję godzin zajęć artystycznych, w tym plastyki i muzyki, na każdym z poziomów nauczania.

W efekcie do gimnazjum przychodzi uczeń, który często plastykę ostatni raz miał w piątej klasie. Na przedmiot ten przeznaczono jedną godzinę w cyklu nauczania na tym etapie.

Niektórzy z nauczycieli mogą mieć to szczęście, że będą prowadzili zajęcia artystyczne, który to przedmiot wprowadzono dwa lata temu na fali ustawicznych poprawek w siatce godzin nauczania gimnazjalnego. Często jednak zajęcia te prowadzi nauczyciel muzyki, w związku z czym na zagadnienia plastyczne pozostaje 30 do 33 godzin w cyklu gimnazjalnym. Tak na marginesie podstawa programowa plastyki i zajęć artystycznych jest identyczna w swoich celach ogólnych – proszę porównać stronę 42 i 65 z dokumentu PDF, który można pobrać ze strony: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/edukacja-artystyczna-i-kulturalna.

Okres gimnazjalny, co już dawno rozpracowała psychologia rozwojowa, to kryzys działań twórczych. Dotyka on nawet osoby przejawiające uzdolnienia, a takich w klasach mamy niewiele. Poza tym gimnazjalista jest swego rodzaju „produktem” inwazyjnej epoki obrazkowej, w jakiej przyszło nam żyć.

Plastyka jako elementy kultury wizualnej, dominującej w naszym odbieraniu rzeczywistości, powinna dać bazę do poznania, zrozumienia i nauki świadomego korzystania z bogactwa obrazów, towarzyszących człowiekowi XXI wieku przez całe życie.

Istnieje potrzeba dotarcia do ucznia poprzez obraz, często obraz ruchomy. Dlatego trudno sobie wyobrazić lekcję plastyki bez rzutnika – chociażby rzutnika pisma, projektora multimedialnego, odtwarzacza DVD, a nawet tablicy interaktywnej, które to urządzenia już coraz częściej znajdują się na wyposażeniu szkół.

Ponieważ posiadam również kwalifikacje do nauczania informatyki i sądzę, że nie stanowię w tym zakresie wyjątku, pozwoliłam sobie na umieszczenie w planie jednej jednostki lekcyjnej do przeprowadzenia w pracowni komputerowej, z zastosowaniem programu do obróbki grafiki rastrowej Gimp (jest to program niekomercyjny, do pozyskania z Internetu http://www.dobreprogramy.pl/GIMP,Program,Windows,13219.html, istnieją również wersje na Maca)
– lekcja nr 21.


Zdaję sobie sprawę, że zrealizowanie wszystkich zaproponowanych przeze mnie lekcji w określonej liczbie jednostek lekcyjnych może być trudne lub wręcz niemożliwe; klasy pracują w różnym tempie, lekcje „wypadają” z rozmaitych, często niezależnych od nauczyciela powodów. Przedstawiony przeze mnie plan to propozycja, z której możecie Państwo wybrać, dokonać własnych modyfikacji.

Projektując swoje lekcje, otoczeni nowoczesnym sprzętem multimedialnym, nie zapominajmy jednak o szarym papierze, markerach, kleju i kolorowych kredach – czasem przyjemnie jest zwyczajnie się upaprać – dotyczy to również uczniów :)

MULTIMEDIA

NR LEKCJI

TEMAT
LEKCJI


TREŚCI NAUCZANIA

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW


Tablica
interaktywna:


– narzędzia: pisak i wypełnienie

1

Poznajemy siebie i przedmiot.

Przypomnienie wiadomości o barwie.

Tematyka przedmiotu plastyka jako informacji wizualnej.

Kryteria oceniania.

Zapoznanie z układem i treściami znajdującymi się w podręczniku.

Zaznajomienie z podstawami pracy z tablicą interaktywną.

Materiały potrzebne do realizacji zadań na zajęciach plastyki.

Dzieło sztuki jako produkt kulturowy człowieka zaspokajający jego specyficzne potrzeby.

Klasyfikacja barw – podstawowe wiadomości o barwie.

Uczeń wie:

 • jaki jest zakres materiału przedmiotu,

 • jakie zagadnienia znajdują się w podręczniku i w jaki sposób będzie
  z niego korzystał,

 • jakie zasady pracy obowiązują podczas zajęć plastyki,

 • jakie elementy zachowania człowieka należą do sfery jego natury, a jakie zalicza się do zachowań kulturowych.

Uczeń zna:

 • kryteria oceniania przedmiotowego,

 • klasyfikację barw.

Uczeń potrafi:

 • wymienić barwy podstawowe, pochodne, ciepłe, zimne,

 • wykonać prawidłowo koło barw.

Tablica interaktywna:

– narzędzia: pisak, wypełnienie, grupowanie, zmiana skali.

Opcjonalnie:

rzutnik multimedialny:

– prezentacja reprodukcji obrazów impresjonistycznych i neoimpresjonistycz-nych1

2

Czy barwa istnieje?

Cechy i sposoby klasyfikacji barw.


Pojęcie barwy jako wrażenia wzrokowego.

Relatywizm widzenia barw.

Klasyfikacja barw.

Kontrast barwny a kontrast walorowy.Uczeń wie:

 • co to jest barwa,

 • jakie są cechy barwy,

 • na czym polega technika dywizjonizmu i pointylizmu.

Uczeń rozumie:

 • pojęcie barwy jako wrażenia wzrokowego,

 • różnicę między kontrastem walorowym a kolorystycznym,

 • zjawisko powidoku.

Uczeń potrafi:

 • wymienić barwy podstawowe, pochodne, dopełniające, ciepłe, zimne,

 • wykonać ćwiczenie z zastosowaniem kontrastów barw dopełniających,

 • opisać zjawisko powidoku.

Uczeń rozpoznaje sztandarowe przykłady malarstwa impresjonistycznego.

Tablica interaktywna:

– narzędzia kształty

Opcjonalnie:

rzutnik multimedialny z prezentacją odpowiednich reprodukcji, będących ilustracją do różnorodnych kompozycji

3, 4

Rodzaje kompozycji plastycznych.

Pojęcie kompozycji.

Rodzaje kompozycji plastycznych.

Kompozycja jako środek wyrazu.

Wykonanie na kartce formatu A4 kompozycji dynamicznej i otwartej jednocześnie, lub statycznej i zamkniętej, złożonej z dowolnych elementów wyciętych z kolorowego papieru lub wycinków gazetowych – możliwe różne modyfikacje zadania przygotowanego przez nauczyciela, np. uzyskanie efektów reliefu poprzez naklejanie elementów w tym samym kolorze co tło z dystansem za pomocą kawałków tektury falistej lub taśmy piankowej.

Uczeń zna:

 • pojęcie kompozycji i jej rodzaje.

Uczeń rozumie:

 • zasadność i celowość stosowania określonych kompozycji w celu wywołania odpowiedniego wrażenia, nastroju np. kompozycja statyczna, horyzontalna – spokój,

 • sformułowania: horyzontalny, wertykalny, statyczny, dynamiczny.


Uczeń potrafi:

 • odpowiednio dobrać elementy i ułożyć je na płaszczyźnie w celu uzyskania konkretnej kompozycji,

 • zrealizować zadanie kompozycyjne zgodnie z poleceniem.

Rzutnik multimedialny:

– przykłady rysunku linearnego i światłocieniowego, uzyskanego poprzez kontrasty plam walorowych

– przykłady malarstwa opartego na plamach barwnych (impresjonizm) oraz rysunku (klasycyzm)

5

Środki wyrazu artystycznego
– linia i plama.

Pojęcie środków wyrazu artysty: linia
i plama.

Cechy linii i plamy barwnej.

Ćwiczenie praktyczne – rysunek linearny.

Uczeń wie:

 • jaka jest różnica między linią a plamą,

 • jakie cechy może mieć linia,

 • jakimi cechami może charakteryzować się plama.

Uczeń rozumie:

 • różnicę między plamą płaską a różnorodną,

 • różnicę między obrazem zbudowanym linearnie i za pomocą plamy barwnej.

Uczeń potrafi:

 • narysować układ trzech prostych przedmiotów za pomocą zróżnicowanej linii konturowej,

 • wyjaśnić różnicę między linią konturową a liniami cieniowania.

Rzutnik multimedialny:

– prezentacja tematyczna

6

Starożytność

Sztuka starożytnego Egiptu.

Pojęcia: sztuka sakralna i sepulkralna.

Kanon w rzeźbie i malarstwie egipskim.

Zabytki kultury starożytnego Egiptu.

Rodzaje perspektywy egipskiej.

Uczeń wie:

 • jakiego rodzaju zabytki architektury zachowały się z czasów starożytnego Egiptu,

 • dlaczego tak wiele wiemy o tej starożytnej kulturze,

 • czym charakteryzuje się kanon w rzeźbie egipskiej,

 • na czym polega kanon w płaskorzeźbie i malarstwie egipskim,

 • co to jest perspektywa,

 • gdzie znajdują się najwieksze trzy piramidy.

Uczeń rozumie:

 • pojęcia: sakralny, sepulkralny, mastaba, piramida schodkowa, piramida ostrosłupowa, kanon, hieratyka.

Uczeń potrafi:

 • opisać, na czym polega perspektywa rzędowa i topograficzna.

Tablica interaktywna:

– narzędzia linia, rysunek odręczny i wypełnienie kubełkiem.

Prezentacja z przykładami dzieł malarskich okresu renesansu i baroku z zastosowanymi rodzajami perspektywy.


Opcjonalnie:

rzutnik multimedialny z ww. przykładami, szary papier, markery.

7, 8

Przestrzeń w obrazie – rodzaje i zasady perspektywy.

Pojęcie perspektywy.

Perspektywa z jednym punktem zbiegu – zdobycz sztuki renesansu.

Perspektywa żabia i z lotu ptaka.

Perspektywa z dwoma punktami zbiegu w kontekście sztuki barokowej.

Perspektywa kulisowa, powietrzna i barwna.

Zastosowanie różnego rodzaju perspektyw w pracy plastycznej wykonanej na kartce formatu A3.

Uczeń wie:

 • co to jest perspektywa w obrazie,

 • jakie są rodzaje perspektywy.

Uczeń rozumie:

 • problem ukazania iluzji przestrzeni, trzeciego wymiaru, na dwuwymiarowej powierzchni kartki,

 • przełomowe znaczenie renesansowych badań nad perspektywą,

 • perspektywę jako środek wyrazu artysty wzbogacający dzieło i jako element charakteryzujący określoną epokę.

Uczeń potrafi:

 • narysować w perspektywie centralnej prostą bryłę geometryczną, szachownicę, szpaler drzew lub latarni,

 • w perspektywie ukośnej – prostopadłościan z podziałami rytmicznymi,

 • właściwie zastosować natężenie waloru w tle w celu uzyskania efektu przestrzennego,

 • odpowiednio dobrać kolorystykę obiektów, wykorzystując zasadę perspektywy barwnej,

 • rozpoznać rodzaj perspektywy w dziele malarskim.

Projektor multimedialny:

– prezentacja slajdów, film o Partenonie.


9

Starożytność


Sztuka grecka.

Pojęcie architektury.

Okresy w sztuce greckiej.

Porządki greckie.

Plany świątyń greckich.

Fryz dorycki jako kompozycja rytmiczna.

Partenon – największa świątynia na Akropolu ateńskim.

Teatr grecki.

Malarstwo wazowe czarno- i czerwonofigurowe – ornamenty greckie.Uczeń wie:

 • na jakie okresy dzielimy sztukę grecką,

 • z jakich elementów składa się kolumna grecka,

 • co to jest kompozycja rytmiczna,

 • jak wyglądała wzorcowa świątynia grecka: plan, elementy konstrukcji
  – nośne i spoczywające.

Uczeń rozumie:

 • znaczenie cywilizacji greckiej dla całej kultury europejskiej,

 • na czym polegała równowaga i harmonia w architekturze greckiej.

Uczeń potrafi:

 • wymienić i opisać porządki greckie,

 • rozpoznać, opisać i scharakteryzować Partenon,

 • rozpoznać i nazwać elementy architektury greckiej w architekturze nowożytnej i wzornictwie współczesnym,

 • nazwać i narysować meander, palmetę i astragal.

Projektor multimedialny:

– prezentacja na temat rzeźby greckiej w poszczególnych okresach

10, 11

Starożytność


Rzeźba grecka.

„Człowiek idealny wg kanonu Polikleta” – rysunek ołówkiem.

Pojęcie piękna według filozofii greckiej: dobro = piękno = proporcja.

Rzeźba okresu archaicznego.

Kanon w rzeźbie okresu klasycznego.

Pozycja kontrapostu.

Poliklet i Fidiasz – ich sztandarowe dzieła.

Rzeźba hellenistyczna „Grupa Laokoona”.

Rysunek linearny człowieka wg propocji greckich na podstawie rysunku nauczyciela na tablicy.

Uczeń wie:

 • na czym polega technika chryzelefantyny,

 • czym charakteryzuje się kanon w rzeźbie greckiej okresu klasycznego,

 • jakie okresy wyróżniamy w rzeźbie greckiej,

 • kiedy dzieło sztuki nazwiemy ekspresyjnym,

 • kim byli Poliklet i Fidiasz.

Uczeń rozumie:

 • pojęcia: kontrapost i chryzelefantyna,

 • różnicę między rzeźbą okresu klasycznego i hellenistycznego.

Uczeń potrafi:

 • opisać pozycję kontrapostu,

 • rozpoznać rzeźby „Doryforos”, „Grupa Laokoona”, „Nike z Samotraki”, „Wenus z Milo” i dokonać ich krótkiej charakterystyki,

 • narysować schematyczną sylwetkę człowieka wg kanonu greckiego metodą „krok po kroku” za nauczycielem.
Tablica interaktywna:

– przykłady łuku rzymskiego, arkady, sklepienia kolebkowego i krzyżowego, kopuły

Projektor multimedialny:

– prezentacja budowli użyteczności publicznej, film o Panteonie, przykłady rzeźby rzymskiej


12, 13

Starożytność


Sztuka rzymska – naród inżynierów.

Sztuka starożytnego Rzymu jako spuścizna kultury greckiej i etruskiej.

Genialna konstrukcja łuku rzymskiego i jego zastosowania: arkady (akwedukty), rodzaje sklepień, kopuły.

Panteon – największa świątynia rzymska: plan, dekoracja, elementy greckie.

Rzymskie budowle użyteczności publicznej.

Rzeźba rzymska: portret werystyczny,
togatus, posąg konny.

Malarstwo greckie w mozaice rzymskiej
i na ścianach domów w Pompejach.

Pojęcie mozaiki.


Uczeń wie:

 • w jaki sposób Rzymianie wykorzystali zdobycze kultury greckiej,

 • co zawdzięczali własnym wynalazkom,

 • jakie zastosowanie w budownictwie miała konstrukcja łuku pełnego,

 • jakie rodzaje rzeźby są charakterystyczne dla Rzymu.

Uczeń rozumie:

 • pojęcia: bazylika, teatr, amfiteatr, cyrk, termy i potrafi scharakteryzować plany oraz funkcje tych budowli,

 • różnicę między teatrem, amfiteatrem i cyrkiem w starożytnym Rzymie.

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać i scharakteryzować Panteon,

 • opisać funkcję rzymskiej bazyliki,

 • opisać plan bazylikowy,

 • wymienić rodzaje rzeźby charakterystycznej dla starożytnego Rzymu.

Projektor multimedialny:

– prezentacja slajdów z przykładami mozaik rzymskich

14

Starożytność


Projekt mozaiki inspirowanej starożytną.

Rodzaje mozaik rzymskich i ich przykłady zastosowania w termach i w rzymskich domach.

Zaprojektowanie mozaiki na szarej tekturce formatu A5 i wyklejenie mozaiki w technice wycinanki z użyciem kolorowych czasopism.

Uczeń wie:

 • co to jest mozaika,

 • na czym polega różnica między mozaiką italską i hellenistyczną.

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać mozaikę „Bitwa pod Issos” i opowiedzieć czego ona dotyczy,

 • wykonać projekt mozaiki i zrealizować go zgodnie z techniką podaną przez nauczyciela w poleceniu,

 • rozpoznać mozaikę italską i hellenistyczną.
15

Podsumowanie sztuki antyku
– praca w grupach.

Praca na szarym papierze w grupach, tworzenie mapy mentalnej, która ma pomóc w odpowiedzi na pytania: Co zawdzięczamy Grekom? Co zawdzięczamy Rzymianom?

Grupa pracuje, ilustrując pojęcia markerami na szarym papierze. Obowiązuje zasada minimum słów, maksimum obrazów.

Każdy uczeń zobligowany jest do wniesienia wkładu w pracę grupy (elementy sygnuje inicjałami).

Na koniec lekcji następuje prezentacja grup.

Uczniowie mogą przynieść z domu elementy potrzebne do wykonania zadania (fotografie, wydruki ornamentów itp.), dlatego już na wcześniejszej lekcji nauczyciel zapoznaje ich z tym, co będą robili.


Uczeń wie:

 • jakie kultury określamy mianem antyku,

 • jakie zabytki należą do kultury greckiej, a jakie do rzymskiej.

Uczeń rozumie:

 • sposób pracy nad metaplanem,

 • znaczenie własnej myśli i pracy, jej wpływ na ocenę całej grupy.

Uczeń potrafi:

 • współpracować bezkonfliktowo nad wspólnym dziełem,

 • opisać własną pracę, korzystając z wiadomości nabytych na poprzednich lekcjach oraz wyczytanych w podręczniku,

 • znaleźć właściwą, uproszczoną formę rysunku, oddającą charakter elementu sztuki, jaki chce wyrazić, mając określone umiejętności plastyczne.
  1   2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPrzykładowy plan wynikowy do programu nauczania I podręcznika dla gimnazjalistów „W świecie plastyki”

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPlan realizacji materiału nauczania plastyki w gimnazjum do podręcznika „sztuka w zasięgu ręKI”

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPlan wynikowy – klasy pierwsze kurs 0/ 1 Plan wyniko8 Plan wynikowy DiD1 III. 0 dla kursu podstawowego

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPlan wynikowy z matematyki do kl. II gimnazjum

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPlan wynikowy do podręcznika Gimnazjum Plus

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconBiologia w gimnazjum – plan wynikowy w s t ę P

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPlan wynikowy – informatyka kl. I – II gimnazjum

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconBiologia w gimnazjum – plan wynikowy w s t ę P

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPlan wynikowy realizacji informatyki w gimnazjum

Plan wynikowy do plastyki w gimnazjum iconPlan wynikowy nauczania chemii w gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom