Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji
Pobierz 20.01 Kb.
NazwaKa zajęć, zagadnienia do dyskusji
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar20.01 Kb.
TypDokumentacja
dr Julita Makaro

Sylabus przedmiotu: metody i techniki badań socjologicznych, semestr zimowy

Lp.

Tematyka zajęć, zagadnienia do dyskusji

Forma zajęć, literaturaROLA POJĘĆ W BADANIACH SPOŁECZNYCH

Funkcje pojęć, treści pojęć, rodzaje pojęć, definiowanie i operacjonalizacja pojęć

Analiza tekstu, dyskusja


R. Mayntz, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985, s.12-31

Literatura uzupełniająca:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

  • budowanie pojęć, s. 140-144,147-151

  • definicje, s. 146,151-153POMIAR WARTOŚCI CECH JEDNOSTEK BADAWCZYCH

Zasady pomiaru, skale, wskaźniki, indeksy

Analiza tekstu, dyskusja


R. Mayntz, op. cit., r. 2

Literatura uzupełniająca:

E. Babbie, op. cit.,

  • skale, s.156-159, 190-196

  • wskaźniki, s.144-146,160

  • zmienne, s. 153-156


DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ

Dobór probabilistyczny i nieprobabilistyczny, prosty dobór losowy, dobór systematyczny, warstwowy, proporcjonalny i nieproporcjonalny, kwotowy

Analiza tekstu, dyskusja


R. Mayntz, op. cit., r. 3; H. Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa 1975, r.22, E. Babbie, op. cit., s.204-207

Literatura uzupełniająca:

E. Babbie, op. cit., s.200-239OBSERWACJA

Rodzaje i zasady prowadzenia obserwacji

Analiza tekstu, dyskusja

R. Mayntz, op. cit., r. 4


Literatura uzupełniająca:

E. Babbie, op. cit.,

  • eksperyment, s. 245-265

referaty: Konecki, Flirtowanie pracownicze, Studia Socjologiczne 1989, nr 1


studenci zrealizują projekt badawczy z wykorzystaniem metody obserwacji i przygotują pisemne sprawozdanieANALIZA DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

Natura i rodzaje danych urzędowych, interpretacja i zastosowanie dokumentów urzędowych – zalety i ograniczenia

Analiza tekstu, dyskusja


 1. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, r.5

referaty: A. S. Marcinkowski, Konflikt pracownik-pracodawca w świetle archiwów sądowych [w:] Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacja, kultura, (red.) A.S. Marcinkowski, Kraków 1996


Studenci przedstawią pisemne raporty z kwerendy w terenie mającej sprawdzić dostępność danych w urzędachMETODA BIOGRAFICZNA

Historia metody, pozyskiwanie dokumentów osobistych, definiowanie dokumentów osobistych, sposoby analizy biografii

Analiza tekstu, dyskusja


J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa 1973, r. Metoda biograficzna; Metody badań socjologicznych, (red.) S. Nowak, Warszawa 1965, r. Wykorzystanie dokumentów osobistych

Literatura uzupełniająca:

Metoda biograficzna w socjologii, (red.) M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań 1990; Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce, Wrocław 1995, r. Znaczenie metody biograficznej dla badania spraw narodowościowych

referaty: J. Leoński, Niektóre postacie współczesnej historii Polski. O zastosowaniu analizy pól semantycznych do badań biografii robotniczych [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, (red.) A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka, Warszawa 1989;


analiza jakościowa według kilku kategorii tekstów biograficznych, Pamiętniki lekarzy, J. Borkowski, Kraków 1987ANALIZA TREŚCI

Metody analizy tekstu, jednostka a kategoria analizy, przydatność w badaniach socjologicznych

Analiza tekstu, dyskusja

R. Mayntz, op. cit., r. 8


Literatura uzupełniająca:

D. P. Cartwright, Analiza treści przekazów masowych [w:] Metody badań…, op. cit.; W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, r. Procedura badawcza

referaty: K. Podemski, Analizy wiedzy społecznej kreowanej przez środki masowego przekazu. Przypadek tygodników polskich w 1981 r. [w] Poza granicami socjologii..., op. cit.
WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII W SOCJOLOGII

Fotografia a obserwacja, a analiza treści, a metoda dokumentów osobistych, wywiad z interpretacją fotografii

Analiza tekstu, dyskusja

P. Sztompka, Socjologia wizualna, Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, r. 4Analiza zgromadzonego materiału fotograficznego


Warunki otrzymania zaliczenia z przedmiotu metody i techniki badań socjologicznych, semestr zimowy

Studenci winni aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Ocena końcowa zostanie sformułowana w oparciu o oceny cząstkowe: ocenę z aktywności na zajęciach (brak aktywności równy jest ocenie niedostatecznej), oceny z aktywności dodatkowej (przygotowywanie referatów, zbieranie materiałów dodatkowych), oceny z prac pisemnych oraz oceny z kartkówek sprawdzających Państwa wiedzę na bieżąco.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconKa zajęć, zagadnienia do dyskusji

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconKa zajęć, zagadnienia do dyskusji

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconZagadnienia do dyskusji

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconWybór tematu I typ zajęć narodził się jako wynik wspólnej dyskusji uczniów I nauczyciela na zajęciach Koła Podróżniczego, do którego należą uczniowie z klasy Ie

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconProgram zajęĆ merytorycznych zagadnienia psychologiczne

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconProwadząCY: Małgorzata Melchior, dr hab. Tytuł zajęĆ: Socjologiczne zagadnienia mniejszości społecznych

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconTemat zajęć: Historia wojskowości średniowiecza jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Zagadnienia wstępne

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconKa zajęć została dobrana w ten sposób, by przedstawiała najważniejsze zagadnienia matematyczne, które pojawiają się na egzaminie

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconKa zajęć obejmie główne zagadnienia nowożytnej I współczesnej filozofii człowieka (tzw antropologii filozoficznej), filozofii kultury I filozofii społecznej

Ka zajęć, zagadnienia do dyskusji iconWywiadu z dyrektorem szkoły, analizy programów zajęć, obserwacji zajęć, analizy dzienników zajęć I tekstu procedury oraz obserwacji trybu uruchamiania zajęć

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom