Życie I pontyfikat Jana Pawła II
Pobierz 28.48 Kb.
NazwaŻycie I pontyfikat Jana Pawła II
Data konwersji26.10.2012
Rozmiar28.48 Kb.
TypDokumentacja
Życie i pontyfikat Jana Pawła II 1. Który ze sportów zimowych uprawiał najchętniej kardynał Karol Wojtyła?

 2. Podaj dokładną datę powołania na Urząd Piotrowy kardynała Karola Wojtyłę.

 3. Studenci w ciepły i osobisty sposób zwracali się do swojego profesora – przyszłego Papieża. Nazywali go: .........

 4. Wymień nazwę letniej rezydencji Papieża.

 5. Kiedy urodził się Papież Jan Paweł II ?

 6. Jak nazywa się górska miejscowość, z której pochodzi Papież?

 7. Jak brzmi drugie imię Karola Wojtyły otrzymane na chrzcie świętym?

 8. Gdzie sprawował urząd biskupa Karol Wojtyła zanim został ogłoszony Papieżem?

 9. Aby zostać członkiem Gwardii Papieskiej, która w Watykanie dba o bezpieczeństwo Ojca Św., trzeba być obywatelem jednego z państw środkowoeuropejskiego. Którego?

 10. Kim był ojciec Karola Wojtyły?

 11. W czasie nauki w gimnazjum przyszły papież ze szczególnym zamiłowaniem przykładał się do nauki dwóch przedmiotów. Jednym z nich była religia. Jaki był drugi przedmiot?

 12. Czy Karol Wojtyła, jako uczeń pełnił służbę przy ołtarzu?

 13. Co było największą młodzieńczą pasją przyszłego Papieża?

 14. Kto był pierwszym Papieżem?

 15. Kogo naśladuje Papież umywając wiernym nogi raz w roku? Czyni to podczas Eucharystii w Wielki Czwartek.

 16. Ile lat miał Karol Wojtyła, gdy ogłoszony został kardynałem?

 17. Jak nazywa się modlitwa, którą każdego dnia w południe odmawiamy razem z Papieżem?

 18. Jak brzmi słynne hasło – zawołanie Papieża, które wyraża jego stosunek do Maryi Bogurodzicy?

 19. Jaką nazwę nosi katedra biskupa Rzymu?

 20. Jakim językiem posługuje się najczęściej Papież?

 21. Gdy kolegium kardynalskie wybrało nowego Papieża Jana Pawła II, wówczas nad Kaplicą Sykstyńską ukazał się dym. Jaki był jego kolor?

 22. Jak nazywał się wielki przyjaciel Jana Pawła II? Był kardynałem i prymasem Polski w czasie, gdy Karol Wojtyła był wybierany na następcę św. Piotra.

 23. Jak nazywa się Państwo Kościelne?

 24. Ojciec Święty jak każdy kapłan, codziennie modli się na brewiarzu. Co to takiego brewiarz?

 25. Jak nazywa się okres sprawowania władzy w Kościele przez Papieża?

 26. Papież jest głową kościoła...........

 27. Jaką nazwę nosi najsłynniejszy plac w Rzymie, na którym Papież spotyka się z pielgrzymami z całego świata?

 28. Kto według prawa kościelnego ma prawo wyboru Papieża?

 29. Co studiował przyszły Papież, zanim wstąpił do seminarium?

 30. Jak brzmi nazwisko biskupa, którego Ojciec Święty mianował Prymasem Polski po śmierci kardynała Wyszyńskiego?

 31. Jak nazywa się umowa międzynarodowa, regulująca stosunki Kościoła i państwa, którą podpisuje Watykan z władzami innych państw?

 32. Papież oprócz tego, że pełni rolę zwierzchnika całego Kościoła, jest również biskupem jednego z miast europejskich. Jakie to miasto?

 33. Jak Ojca Świętego zdrobniale nazywali jego najbliżsi przyjaciele?

 34. Jak nazywa się laska, używana przez Ojca Świętego podczas uroczystości liturgicznych? Wieńczy ją oryginalny srebrny krzyż papieski.

 35. Jaki kolor szat liturgicznych noszą kapłani, biskupi i Papież w okresie Wielkiego Postu?

 36. We fladze Państwa Watykańskiego dominują dwa kolory. Jeden z nich to kolor biały. Jaki jest drugi kolor?

 37. Kogo tytułuje się Ojcem Świętym?

 38. Którą rocznicę pontyfikatu obchodził Jan Paweł II w 1998 roku?

 39. Jakie niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Krakowie, w uroczystość Wszystkich Świętych 1946 roku?

 40. Kiedy miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego?Nauczanie Papieża

 1. Jakie hasło kieruje Ojciec Święty do współczesnego człowieka?

 2. Zgodnie z nauką Pisma Świętego – Ojciec Święty naucza, że Bóg jest miłością. Kogo kocha Pan Bóg?

 3. Kościół Katolicki, o którym naucza i którego głową jest Papież, ma cztery znamiona. Jakie?

 4. Co oznacza tytuł „Bogurodzica”, którym wraz z Kościołem i Ojcem Świętym obdarzamy Maryję?

 5. Potępiając narkotyki Papież świadomy jest, iż osoby je zażywające łamią jedno z przykazań. Które?

 6. Młodzi chrześcijanie wzywani są przez Papieża do dojrzałości w wierze i do dawania świadectw życiem. Który z sakramentów świętych uznany jest za sakrament dojrzałości chrześcijańskiej?

 7. Jan Paweł II nauczał o podstawowym znaczeniu Eucharystii w życiu chrześcijanina. Co to jest „Eucharystia”?

 8. W katechizmie Jana Pawła II wymienione są trzy cnoty Boskie. Jakie to cnoty?

 9. Czyj podpis figuruje pod treścią encyklik?

 10. Adhortacja „Catechesi tradendae” Jana Pawła II poświęcona jest katechezie. Jak nazywają się osoby prowadzące katechizację?

 11. Ojciec Św. wielokrotnie, przy różnych okazjach nawołuje do tego, by „bardziej być” niż „więcej mieć”. Co to znaczy?

 12. Jaki tytuł nosi książka, w której Jan Paweł II udziela wywiadu znanemu dziennikarzowi i publicyście Vittorio Messoriemu?

 13. W swoim nauczaniu na temat godności i roli kobiety w Kościele i społeczeństwie, za wzór kobiecości Ojciec Święty stawia....

 14. Kogo Papież wielokrotnie nazywa „nadzieją Kościoła”?

 15. Kto jest Odkupicielem człowieka?

 16. Adhortację „Redemptoris Custos” Papież poświęcił osobie męża Maryi – opiekuna Pana Jezusa. Jak ma on na imię?

 17. Którą z ksiąg Papież cytuje najczęściej w swoim nauczaniu?

 18. Jak nazywa się dokument zawierający nauczanie Papieża?

 19. Ojciec Święty wzywa do tego, by chrześcijanie święcili dzień święty. Który dzień tygodnia ma na myśli?

 20. Ojciec Święty broni prawa do życia, które przysługuje każdemu człowiekowi. Od kiedy ludziom przysługuje prawo do życia?

 21. Czy Ojciec Św. napisał list do dzieci?

 22. „Redemptoris missio”, to encyklika poświęcona misjom. Jak nazywa się ksiądz, zakonnik lub osoba świecka pracująca na misjach?

 23. Encyklika „Veritatis splendor” poświęcona jest zagadnieniu prawdy i kłamstwa. Które z przykazań Bożych zakazuje kłamstwa?

 24. Od 1997 roku nauczanie Jana Pawła II jest dostępne w internecie? Co to jest internet?

 25. Jakiej tematyce poświęcony jest list apostolski Ojca Świętego „Dies Domini” („ Dzień Pański”)?

 26. Jak nazywa się zbiór praw regulujących życie Kościoła, który został zatwierdzony przez Ojca Św. i opublikowany 25 stycznia 1983 r.?

 27. Jakie istotne przesłanie zawiera encyklika „Evangelium vitae”, poświęcona godności i nienaruszalności życia ludzkiego?

 28. Każdego roku dnia 1 stycznia Papież Jan Paweł II wygłasza orędzie. Jakiej tematyce jest ono poświęcone?

 29. Ile encyklik napisał Ojciec Święty w ciągu pierwszych 20 lat pontyfikatu?

 30. Jak nazywa się obszerny dokument, który zawiera uporządkowaną naukę prawd wiary? Powstał pod kierunkiem Jana Pawła II i 7 grudnia 1992 r. został zaprezentowany światu przez Stolicę Apostolską.Pielgrzymki Ojca Świętego
 1. Papież jest poliglotą. Co to znaczy?

 2. W jednym z państw, które w 1998 r. odwiedził Papież Jan Paweł II, prezydent jeszcze do niedawna nosił mundur. O jakie państwo chodzi?

 3. W czasie jednej z wizyt zagranicznych w 1993 r. Papież na spotkaniu z młodzieżą uczynił żartobliwy gest: chwycił swoją laskę w obie dłonie i wykonał zamach, w jaki robią to zawodnicy grający w baseball- ulubioną dyscyplinę kraju, w którym właśnie przebywał. Co to za kraj?

 4. Jaki kolor ma sutanna Papieża, w której podróżuje po świecie i oglądany jest przez rzesze wiernych?

 5. Jak brzmi popularna nazwa najsłynniejszego w Polsce sanktuarium maryjnego, które często odwiedzał Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do Polski?

 6. Jak nazywa się ozdobne i uroczyste nakrycie głowy, które nosi Papież podczas ceremonii liturgicznych, które odprawia na całym świecie? Jest ono symbolem godności biskupiej i papieskiej.

 7. Jaka nazwa najlepiej pasuje do odbywanych przez Papieża podróży po świecie?

 8. Jak nazywa się słynny klasztor we Włoszech, który w czasie II Wojny Światowej zdobyli polscy żołnierze? Ojciec Święty odwiedził go w drugim roku pontyfikatu.

 9. Jakiego środka komunikacji używa Papież do przemieszczania się na duże odległości?

 10. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty wypowiedział historyczne słowa modlitwy, które stały się początkiem duchowej odnowy i przemian społecznych w naszym kraju. Jak one brzmiały?

 11. W którym roku po raz pierwszy Jan Paweł II odwiedził swoją Ojczyznę?

 12. Która z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski odbyła się w stanie wojennym?

 13. Jak ma na imię królowa angielska, którą Jan Paweł II przyjmował na audiencji w Watykanie?

 14. Jak nazywa się biały, oszklony samochód, którym Ojciec Święty przemieszcza się podczas swoich podróży po całym świecie?

 15. Gdy Papież odwiedzał Jasną Górę, to zawsze o godzinie 21:00 odmawiał z wiernymi modlitwę. Jak brzmi jej nazwa?

 16. Ile razy w ciągu pierwszych dwudziestu lat pontyfikatu Ojciec Święty odwiedził Rosję?

 17. Na spotkania z Janem Pawłem II przybywały rzesze młodych ludzi z całego świata. W której z polskich miejscowości odbył się w 1991 roku Światowy Dzień Młodzieży?

 18. Jak nazywa się jedyny w Azji kraj, w którym 90 procent ludności stanowią katolicy? Kraj ten był kilkakrotnie odwiedzany przez Ojca Świętego.

 19. Myślą przewodnią pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1991 roku był DEKALOG. Co słowo to oznacza?

 20. Jeden z kontynentów odwiedzanych przez Papieża nieustannie boryka się z problemem biedy i głodu. Podczas jednej z pielgrzymek Ojciec Święty powiedział tam : „Gdybym tu nie przybył (...) nie mógłbym spokojnie umrzeć”. O jaki kontynent chodzi?

 21. Ojciec Święty pielgrzymując do Polski wielokrotnie modlił się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak brzmi popularna nazwa tego cudownego obrazu?

 22. Jakie państwo reprezentuje Papież podczas wizyt zagranicznych?

 23. Podczas pielgrzymek Papież wielokrotnie spotyka się z osobami zakonnymi. Jakie trzy śluby składają zakonnicy?

 24. Jaką nazwę nosi największy kraj w Ameryce Południowej? W 1997 roku odbyło się tam światowe spotkanie rodzin, w którym uczestniczył Jan Paweł II.

 25. Jak nazywa się miejscowość w Szwajcarii, w której mieści się siedziba Światowej Rady Kościołów? Ojciec Święty odwiedził ją w 1984 roku.

 26. Pielgrzymując po świecie Papież spotyka się z rodakami zamieszkałymi w różnych krajach, na różnych kontynentach. Jak nazywa się grupa Polaków mieszkająca na stałe poza Polską?

 27. 27 grudnia 1983 r. Papież udał się do włoskiego więzienia Rebbidia. W jakim celu?

 28. Kto zajmuje się organizacją wizyt papieskich w Polsce?

 29. Jak nazywa się miejscowość w Portugalii, do której udał się w 1982 roku Jan Paweł II, by podziękować Matce Najświętszej za ocalenie życia w zamachu?

 30. Jak wygląda słynny gest, który Papież Jan Paweł II wykonuje na początku każdej wizyty zagranicznej, zaraz po zejściu z pokładu samolotu?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconŻycie, pontyfikat I twórczośĆ jana pawła II dzieciństwo I młodośĆ

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconKlasa III 35. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” pontyfikat Jana Pawła II
«Nie lękajcie się!», nie mogłem w całej pełni zdawać sobie sprawy z tego, jak daleko mnie I cały Kościół te słowa poprowadzą”

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconŻycie I pontyfikat Karola Wojtyły

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconK o n k u r s “jan paweł II santo subito” Życie I nauczanie ojca śWIĘtego jana pawła II

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconZaproszenie na uroczystości z okazji rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II oraz 31. rocznicy ocalenia życia Papieża Polaka do sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconWybór poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconWartość życia ludzkiego w nauczaniu Jana Pawła II ‘’,,Rodzina I życie’’, które wygłosił ks dr Adam Dzióba, a dotyczyły zagadnień ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa I rodziny, kultury życia, kultury śmierci

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconAl. Jana Pawła II 61 m. 68

Życie I pontyfikat Jana Pawła II icon"nauczanie jana pawła ii"

Życie I pontyfikat Jana Pawła II iconIm. Jana Pawła II w Sulechowie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom