Drama dla pierwszoklasistów program własny
Pobierz 204.56 Kb.
NazwaDrama dla pierwszoklasistów program własny
strona4/5
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar204.56 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Działania dramowe: -Scenki improwizowane


-Wyrażanie uczuć gestem i mimiką

2.Temat dnia: Dramowa inscenizacja Jasia i Małgosi ( po uprzednim obejrzeniu filmu animowanego)


1. Powitanie- wyrażanie własnych uczuć , nastroju poprzez mimikę i słowa.

2. Wyznaczenie roli mamy Jasia i Małgosi. Rozmowa: Dlaczego pozwoli8ła pójść dzieciom do lasu bez opieki? Co czuła jak zaginęły ?itp.

3. Podział klasy na 4 grupy. Tworzenie pomnika pt. ”Dzieci więzione przez Babę Jagę”

4. Tworzenie żywego obrazu pt. ”Odnalezienie domku z pierników”

5. Dramowa inscenizacja z wykorzystaniem rekwizytów. Każda grupa przedstawia inną, wcześniej wyznaczoną przez nauczyciela część bajki.

6. Podsumowanie – rozmowa n\t samodzielnego oddalania się od rodziców podczas spacerów- zwrócenie uwagi na grożące niebezpieczeństwo.

7. Ćwiczenia relaksujące. Dzieci przyjmują postawę , w której czują się najbardziej bezpieczne. Myślą o kimś z kim czują się bezpieczne.

Działania dramowe: -Pomnik

-Ożywianie pomników

-Ćwiczenia na pobudzanie wyobraźni


3.Temat dnia: Potęga wyobraźni.


1. Łączenie się w grupy –ćwiczenie integrujące klasę. Dzieci chodzą po sali , gdy prowadzący mówi dwa, trzy lub cztery uczestnicy tworzą grupy składające się z danej liczby osób.

2. Dzieci poruszają po kolei różnymi częściami ciała. Zaczynają palce , potem dołączają nadgarstki, potem głowa i rzęsy, na końcu język, po klaśnięciu bezruch w jak najbrzydszej pozycji. Dzieci szeptem mówią prowadzącemu kim są.

3. Działania jak wyżej, ale posągi powoli poruszają się wraz z dźwiękiem instrumentu. Brak dźwięku – stoją w miejscu .Poruszają się cały czas jako brzydkie stworzenia.

4. Dzieci siedzą w kręgu z zamkniętymi oczami. Prowadzący wymyśla różne dźwięki ( pukanie, skrobanie o drzwi , szybkie uderzenia w bębenek) Potem dzieci mówią o czym myślały słuchając ich. Potem powtórzenie dźwięków z prośbą, aby dzieci postarały się zobaczyć to o czym myślą.

5. Prowadzący pokazuje kolejno :klucz, spadający samolot, tajemnicze pudełko, .Dzieci biorąc przedmiot do ręki wymyślają o nim dowolne opowiadanie.

6. Podział klasy na 5 grup. Każda grupa otrzymuje na kartce określenie czasu: Wigilia, rok 2020,miejsce pod podłogą,1000lat temu, dno jeziora. Dzieci w grupach wymyślają historię pierścienia , który leży wewnątrz kręgu.

7. W tych samych grupach nauczyciel rozdaje dzieciom ilustracje z różnych czasopism .Zadaniem dzieci jest wymyślenie opowiadania związanego z daną ilustracją.

8. Ćwiczenie relaksujące- wymyślanie wszystkiego co można robić z balonem (podrzucanie, dmuchanie, odbijanie ręką, głową, itp.)

Działania dramowe: -Pomniki

-Ożywianie pomników

-Ćwiczenia na pobudzenie wyobraźni


LUTY


1.Temat dnia: Na targowisku.


1. Dzieci siedzą jak najbardziej skulone , na znak prowadzącego wyrastają na piękny kwiat, rozłożystą sałatę, zwiędniętą pietruszkę.

2. Każda osoba przyjmuje rolę sprzedawcy (po uprzednim wymyśleniu co chce sprzedawać)i zachwala swoje towary.

3. Jak wyżej ,ale ponieważ z pobliskiego szpitala nadeszła wiadomość , że ciężko chory potrzebuje spokoju i odpoczynku – teraz dużo ciszej.

4. Podział na 2 grupy( sprzedający i kupujący).Potem zamiana ról.

5. Scenka improwizowana – co mogło się stać , aby przerwać

kupowanie na targowisku ( np. ulewa, pożar, wypadek, złodziej ) Zinscenizowanie kilku sytuacji.

6. Rozmowy w parach – kłótnia n\t ceny towaru, fałszywe pieniądze

7. Podział grupy na 10-o osobowe zespoły. Tworzenie żywego obrazu pt. ”Na targowisku” .Pozostałe dzieci zadają pytania do poszczególnych części obrazu.

8. Ćwiczenia relaksujące. Dzieci chodzą po sali , na sygnał zatrzymują się bez ruchu, Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.

Działania dramowe; - Ćwiczenia rozwoju mowy

-Wchodzenie w rolę

-Scenka improwizowana

-Żywy obraz


2. Tematyka dnia: Dobre maniery.


1. Dzieci przyglądają się swoim dłoniom. Zastanawiają się co jest w nich ładne, a co należałoby zmienić ( bez komentarza).

2. Rozmowa z nauczycielem na temat manier dobrego wychowania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie się przy stole oraz korzystanie z telefonu.

3. Podział klasy na 5 zespołów, które wymyślają zachowania prtzy stole ( z użyciem rekwizytów), w których znajduje się maksymalnie dużo przykładów złych manier . Omówienie.

4. Prezentacja tych samych grup , ta sama improwizacja, ale tym razem wzorowe zachowanie się przy stole. Omówienie.

5. Scenka improwizowana. Wypadek samochodowy. Jedna osoba rozmawia już od 15 minut , korzystając z publicznego aparatu telefonicznego. Druga chce powiadomić pogotowie ratunkowe.

W omówieniu: ’co czuły poszczególne osoby tzn . ranny w wypadku, kierowca , przechodzień, osoba rozmawiająca przez telefon i osoba usiłująca dodzwonić się na pogotowie.( grupy 5-o osobowe )

6. Rozmowa n\t Jak należy korzystać z telefonu, aby rozmowa przebiegała sprawnie i kulturalnie.

7. Rozmowy w parach –dzieci przeprowadzają improwizowaną rozmowę telefoniczną tak, aby przebiegała ona sprawnie i kulturalnie.

8. Ćwiczenia relaksujące w parach –jedna z osób ma zamknięte oczy druga prowadzi ją do różnego rodzaju powierzchni(rozpoznawanie przez dotyk).Potem zamiana ról.

Działania dramowe : -Rozmowa

-Scenka improwizowana


MARZEC


1.Temat dnia : Język polski jest łatwy !


1. Powitanie- rytmiczne wyklaskiwanie –dłonie z wypowiedzeniem swoich imion

2. Dzielenie wyrazów na sylaby z użyciem gestów, np.2-u sylabowe( ręka, noga) 3-y sylabowe (kręgosłup , przedramie)

3. W ten sam sposób dzielenie wyrazów na głoski Dzieci akcentują głoski dowolną częścią ciała

4. Dzieci siedzą w kręgu na głowie mają karty z wyrazami z trudnością ortograficzną na „ó”(wiewiórka, żółw , wróbel góra , królik, król, królowa)

Przeprowadzenie wywiadu z poszczególnymi postaciami, dzieci chodzą w rolę królika , wiewiórki itd.

5. Wyklaskiwanie w kręgu jak w punkcie 1 , ale teraz wyrazy do wyrazów.

6. Dzieci stoją w kręgu , przechodzą te, których imię rozpoczyna się na „a” Tak samo z głoską „k” ‘ „i”

7. Podział klasy na zespoły czteroosobowe. Dzieci tworzą stonogę. Prowadzący wymawia wyraz 1, 2 ,3 ,lub 4-o sylabowy , w zależności od ilości sylab wysuwa się jedna z nóg stonogi(Idzie stonoga , idzie stonoga, idzie stonoga , hej!)

8.Etiuda pantomimiczna Żucie gumy. Co można zrobić z wyżutą gumą?

Działania dramowe: - Wchodzenie w rolę

-Wywiad

-Etiuda pantomimiczna


2.Temat dnia :Matematyka jest łatwa!


1. Ludzie do ludzi -łączenie się w pary np. głowa do głowy, noga do nogi itp.( jeżeli jest nieparzysta ilość osób - kto zostaje podaje hasło)

2. Dzieci mają zawieszone koszulki z cyframi od 0 do 10 ( cyfrą w stronę brzucha – w koszulkach).Wszyscy siedzą w kręgu , wyznaczona osoba wychodzi a środek , dzieci zadają pytania starając się odgadnąć co to za liczba (np. czy jesteś większa od 5? Czy jesteś małą cyfrą itp.)

3. Stonoga- odliczanie liczb parzystych i nieparzystych

4. Dzieci w roli Św. Mikołaja. Nauczyciel wybiera 10 Św. Mikołajów , każdy otrzymuje kolejno od 1 do 10 prezentów. Pozostali ustawiają się do różnych Mikołajów .Przeliczanie prezentów – kto ma więcej , kto mniej? O ile więcej - o ile mniej?

5. Podział klasy na 2 zespoły. Tworzenie żywego obrazu pt. ”Nasze domowe zwierzątka” Dzieci umawiają się i tworzą po kilka tych samych gatunków zwierząt ,Pozostali odgadują w jakie zwierzątko dzieci się zamieniły. Porównują liczebność zbiorów. Potem zamiana ról.

6. Etiuda pantomimiczna – pieczenie ciasta .Przeliczanie jajek , odważanie potrzebnych artykułów , kręcenie pieczenie, jedzenie.

Działania dramowe: - Etiuda pantomimiczna

-Żywy obraz

- Bycie w roli


3. Temat dnia : Witaj wiosno!


1. Wypełnianie przestrzeni – dzieci poruszają się w\g poleceń nauczyciela( idziemy jaj gdyby było nam zimno , omijając kałuże, zaświeciło słońce, zrobiło się cieplej ,idziemy i nasłuchujemy śpiewu skowronka, mijając się uśmiechamy się do siebie)

2. Improwizacja słowno- ruchowa .Nauczyciel proponuje , że będzie teraz wiosną(przebranie).Po kolei przebywa w lesie, w parku , na ulicy, w sadzie .Dzieci przybierają dowolną postać z danego środowiska. Wiosna pobudza się do życia i zadaje pytania: kim jesteś? Jaki wydajesz głos? Kogo lubisz najbardziej?

3. Dzieci przeprowadzają wywiad z wiosną.

4. Dzieci otrzymują kartki , po cichym odczytaniu zamieniają się w postać , która jest zapisana na kartce, m( zespoły 3-y osobowe)Bałwanek, kula śniegowa, drzewo kwiatek – pomnik zbiorowy.

5. Podział klasy na zespoły 6-o osobowe .Rysowanie na dużym formacie papieru Pani wiosny , z elementami wydzierania kwiatów z gazet.

6. Dzieci siedzą skulone , po czym powoli zamieniają się w kwitnący kwiat.

Działania dramowe : - Improwizacje słowno – ruchowe

-Wywiad

-Bycie w ro0li

-Wyrażanie uczuć przez rysowanie


4.Temat dnia : Jestem koleżeński


1. Powitanie przez machanie dłonią ( Witam dzieci ,które dzisiaj dobrze się czują, które znalazły już w naszej klasie przyjaciół, które lubią się bawić, które źle czują się w naszej klasie, mktóre są dzisiaj smutne )

2. Dyskusja w parach

spotyka się 2 kolegów, jeden chce iść do kina, drugi do wesołego miasteczka .Usiłują się nawzajem przekonać, starają się dojść do kompromisu.

3. Jedna osoba chce chodzić na kółka zainteresowań organizowane w szkole, druga woli w tym czasie przebywać na podwórku, jw.

4. Praca w parach ,tworzenie rzeźby pt. „Płaczące dziecko” .Potem ożywianie pomników w zwolnionym tempie.

5. Praca w zespołach sześcioosobowych. Tworzenie pomnika pt. ”Zabawa na podwórku” Potem ożywianie pomnika w przyspieszonym tempie.

6. Etiuda pantomimiczna – przekazywanie sobie w kręgu gorącego , pieczonego ziemniaka.

Działania dramowe: -Etiuda pantomimiczna

-Rzeźba

-Rozmowa

-Pomnik zbiorowy


KWIECIEŃ


1.Temat dnia : Sport to zdrowie.


1. Dzieci stoją w kręgu .Tworzą pajęczynkę rzucając do siebie kłębek wełny z zadanym pytaniem dotyczącym różnych dyscyplin sportowych.

2. Nadal w kręgu. Przechodzą po przekątnej na inne miejsce te osoby,

które lubią wf, potrafią jeździć na rowerze, potrafią pływać bez kółka, nie lubią wf, lubią grać w piłkę, uprawiają w klubie jakąś dyscyplinę sportu itp.

3. Wymyślanie wszystkiego , co można robić z wyobrażoną piłką siatkową, piłką lekarską i balonem( kolejno). Odbijanie, wyrzucanie w górę, odbijanie od ściany, odbijanie głową, żonglowanie, kopanie nogą.

4. Te same czynności , ale wpierw w przyspieszonym tempie , potem w zwolnionym tempie.

5. Działanie w parach- przedstawienie dowolnej dyscypliny sportowej

6. Nauczyciel wraz z wybraną 4 dzieci tworzy konsylium lekarskie Pozostałe osoby są nieco schorowane i chcą się dowiedzieć, czy rzeczywiście uprawianie sportu wpływa na polepszenie zdrowia – wywiad.

7. Ćwiczenie relaksujące –dzieci przybierają dowolną pozycję maratończyka zmęczonego długim biegiem. Odpoczywają w tej pozycji 2 minuty.

Działania dramowe: -Wywiad

-Improwizacje ruchowe

-Bycie w roli


2.Temat dnia : Agresja , co czuje osoba poszkodowana?


1. Powitanie : witamy się kolanami , paluszkami , stopami , mówiąc przy tym :Dzień dobry.

2. Zabawa wesołe miasteczko, dzieci są samochodzikami ,wpierw zderzają się potem wymijają mówiąc przy tym grzeczności. Omówienie

3. Walka ze szpadą. Wyciągnięcie wyobrażonej szpady, sprawdzenie ostrości, przecinanie włosa, ważenie w ręku, nagle stajesz przed wyobrażonym przeciwnikiem , zabijasz go, po czym pojawia się nowy przeciwnik i zabija Ciebie. Omówienie.

4. Cała grupa tworzy smoka. Trzy głowy , języki , brzuch , ogon. Smok się kładzie, idzie, siusia, zjada królewnę, pije wodę , rośnie i pęka.

5. Jak wyżej , ale tylko połowa grupy jest smokiem ,druga połowa przeprowadza wywiad po jego pęknięciu.

6. Praca w parach .Tworzenie rzeźby poprzez przekaz słowny pt. ”Pobite dziecko” Nauczyciel przeprowadza wywiad z poszczególnymi rzeźbami.

7. Dzieci poruszają się po sali , na sygnał stają bez ruchu.

Działania dramowe : -Bycie w roli

-Rzeźba

-Wywiad


3.Temat dnia : Kultura przyjmowania gości.


1. Powitanie poprzez wyklaskiwanie w kręgu swoich imion ( Ola do Kuby, Kuba do Adama itd. Potem to samo w przyspieszonym tempie)

2. Opowiadanie nauczyciela o gościach, którzy pojawili się niespodziewanie w najmniej oczekiwanym momencie. Nauczyciel przerywa opowiadanie , dzieci wymyślają zakończenie według własnego uznania.

3. Podział dzieci na grupy 5-o osobowe. Wszyscy pracują jednocześnie Dwoje dzieci znajduje się w domu , musi się zająć trójką niespodziewanych gości, bo rodzice są nieobecni. Scenka improwizowana z użyciem rekwizytów ( krzeseł , ławek , naczyń itp.)

4. Prezentacja przygotowanych scenek. Omówienie

5. Dzieci stoją w kręgu odwrócone na zewnątrz. Nauczyciel podaje hasła: żegnasz się z gościem, jesteś gościem, zapraszasz gości do stołu, Dzieci tworzą pomnik, który po chwili ożywia się na 10 sekund .

6. Etiuda pantomimiczna. Pakowanie i rozpakowywanie prezentu , po uprzednim jego wręczeniu( podział klasy na 2 grupy)

Działania dramowe: -Scenka improwizowana

-Pomnik

-Etiuda pantomimiczna


MAJ


1.Temat dnia: Inscenizacje bajek w języku „jabatok”

1. Powitanie przy pomocy mimiki( dziwna mina) z wywołaniem imion.

2. Rozmowa w parach. Jedna osoba jest Marsjaninem, druga stara się mówić jego językiem)

3. Dzieci chodzą po sali, na hasło 2, 3 ,4 ,5 łączą się w grupy o odpowiedniej ilości osób.

Pozostają grupy pięcioosobowe. Każda grupa otrzymuje książkę, ale nie pokazuje jej innym dzieciom. Przygotowanie inscenizacji wybranej z bajki scenki z użyciem drewnianych łyżek, pędzelków kartek itd. Za parawanem w języku „jabatok”.

4. Prezentacja inscenizacji- pozostałe dzieci odgadują jaką scenkę starają się odegrać ukryte za parawanem dzieci.

5. Dzieci stają w kręgu i wypowiadają dowolny rzeczownik związany kolejno z „Kopciuszkiem” i „Jasiem i Małgosią”. Osoba, która już wypowiedziała rzeczownik zakłada ręce na głowę i wywołuje do gry kolejną osobę.

6. Dzieci leżą na podłodze wsłuchują się we własny oddech, potem w dźwięki pochodzące z zewnątrz sali.

Działania dramowe: -Inscenizacja

-Mówienie w języku „jabatok”


2.Temat dnia: Dramowa inscenizacja opowiadania pt. „Jak Wojtek

został strażakiem” (po uprzednim zapoznaniu się dzieci z lekturą)


1. Dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel zadaje pytanie związane z lekturą. Kto zna odpowiedź przechodzi na drugą stronę .Odpowiada tylko jedna wyznaczona osoba.

2. Nauczyciel czyta fragment opowiadania , w którym Wojtek ratuje dzieci z płonącego domu. Dzieci wchodzą w rolę Wojtka.

3. Nauczyciel przydziela rolę Wojtka , strażaka , małego dziecka z płonącego domu , matki dziecka i wozu strażackiego .Pozostałe dzieci są dziennikarzami i przeprowadzają wywiady.

4. Dzieci chodzą po sali na sygnał podanej cyfry łączą się w grupy tej ilości.
1   2   3   4   5

Powiązany:

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram własny wychowania fizycznego dla dziewcząT

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram własny koła informatycznego dla uczniów zdolnych

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram własny wspierający edukacji czytelniczej dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej realizowany w Zespole Szkolno- przedszkolnym we Frydrychowicach

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconBa (Mod) Drama Studies/ Drama & Theatre Studies tsm film

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram Własny Koła Internetowego

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconWychowanie regionalne w gimnazjum program własny

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram własny pozalekcyjnych zajęć komputerowych

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram własny Małgorzaty Marii Nowakowskiej

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram własny edukacji regionalnej – dziedzictwa kulturowego

Drama dla pierwszoklasistów program własny iconProgram własny anna walczak przedszkole miejskie nr 12

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom