Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach
Pobierz 132.36 Kb.
NazwaDuszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach
strona1/4
Data konwersji07.09.2012
Rozmiar132.36 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4
Duszpasterstwo Bankowców
w RzeszowieJubileusz X-lecia we wspomnieniach

Przeżyjmy to jeszcze raz

IV 1995 – IV 2005


Rok 1995


Od 1986 roku Rzeszowscy Bankowcy brali udział w corocznej majowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bankowców na Jasną Górę w Częstochowie.

Przez dziewięć lat wyjazdy organizowane były przez poszczególne Banki dla swoich pracowników i ich rodzin. Ich uczestnicy z podziwem patrzyli na różne grupy wkraczające na szczyt Jasnej Góry w towarzystwie swoich duszpasterzy
z transparentami informującymi o miejscowościach i oddziałach, z których przybywali. My byliśmy anonimowi. Brakowało duchowego przywództwa całego naszego środowiska. A przecież na terenie Rzeszowa już wówczas istniało i działało ponad 20 banków skupiających znaczną rzeszę pracowników, emerytów oraz rencistów. Wskazane więc było, aby ci ludzie mający te same cele i zainteresowania zawodowe poznali się nawzajem. Kilkakrotne próby wspólnego działania nie dały rezultatu.

Dopiero informacja o X Jubileuszowej Pielgrzymce Bankowców do Pani Jasnogórskiej okazała się zalążkiem Rzeszowskiego Duszpasterstwa. Czekaliśmy aż dziesięć lat, aby nasze pragnienie utworzenia wspólnoty braterstwa, solidarności wynikającej z podobieństwa warsztatu pracy, troski i nadziei rodzących się z rozpoczętej przebudowy systemu bankowego stało się realną możliwością.

Po otrzymaniu Biuletynu Bankowców „Bogurodzica” nr.8, zorganizowano
w dniu 15 marca 1995 roku wspólne spotkanie wytypowanych pracowników
z terenu Rzeszowa. Przybyło 18 osób.

Celem spotkania było omówienie udziału Rzeszowskich Bankowców
w Jubileuszowej Pielgrzymce. Zaproszono również przedstawicieli Kurii Diecezjalnej. Przybyli: ks. kanonik Jan Szczupak- Dyrektor Wydziału Duszpasterstw Kurii oraz ks. Józef Stanowski - Kanclerz Kurii.

Postanowiono wystąpić po raz pierwszy w zorganizowanej grupie i po raz pierwszy wziąć udział w procesji Daru Ołtarza.

Zrodziła się idea powołania na naszym terenie- na wzór innych ośrodków
w Polsce- Duszpasterstwa Bankowców w Rzeszowie.

Powołano komitet organizacyjny, w skład którego weszli (po jednej osobie) przedstawiciele wszystkich banków uczestniczących w spotkaniu, tj:

Maria Balawejder – BDK II Oddział – emeryt

Maria Fura – PKO S.A. – pracownik

Andrzej Cybulski – PKO BP I Oddział – pracownik

Elżbieta Kordas – PKO BP II Oddział – pracownik

Maria Janów – BGŻ – pracownik

Anna Hardulak – NBP Oddział Okręgowy – pracownik

Małgorzata Korab – BDK II Oddział – pracownik

Maria Ligęza – BPH – pracownik

Łucja Jastrzępska – Inwestbank – pracownik

Danuta Wielgos – PB Inwestycyjny – pracownik

Zostali oni zobowiązani do przekazania wyników spotkania w swoich oddziałach, zebrania wniosków, wskazówek i opinii pozostałych pracowników.

Kolejne spotkanie w celu podjęcia konkretnych decyzji ustalono na dzień
04 kwietnia 1995 r.

Na tym zebraniu powołano Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie.

Wybrano Komitet Duszpasterstwa, w skład którego weszły wszystkie wcześniej wymienione osoby z komitetu Organizacyjnego i dołączono do niego Marię Stachurską z BPH.

Pozostała sprawa oficjalnej inauguracji Duszpasterstwa. W tym celu do ks. Biskupa udała się Delegacja z ks. Józefem Stanowskim na czele w składzie: Andrzej Cybulski z-ca dyr. PKO BP I Oddział, Elżbieta Nawrocka i Maria Balawejder.

J.E. ks. Bp Kazimierz Górny odniósł się do przedstawionej inicjatywy z dużą przychylnością. Duszpasterzem rzeszowskiego środowiska wskazanym przez ks. Bpa został ks. Józef Stanowski kanclerz kurii, który pomimo nawału zajęć, chętnie zgodził się zostać asystentem kościelnym nowego Duszpasterstwa.

Na miejsce oficjalnej inauguracji Duszpasterstwa wybrano Kościół Farny. Jego początki sięgają panowania króla Kazimierza Wielkiego. Pierwszy kościół ufundowany został w 1354 r., który strawiony przez pożar, po 73 latach ponownie stanął na tym samym miejscu już jako kamienny, pod wezwaniem św. Stanisława i Wojciecha. Ten przetrwał w postaci gotyckiego prezbiterium do tej pory.

Radość nasza była ogromna, gdy w dniu 9 maja 1995 r. w tym kościele odprawiona została Msza Święta inaugurująca działalność Duszpasterstwa Bankowców w Rzeszowie. Odprawiona była pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks.biskupa Kazimierza Górnego, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ks. Józef Stanowski.
W celebrze udział wzięli ponadto księża: Piotr Mierzwa, Stanisław Słowik, Janusz Sądel – notariusz kurii. Służbę liturgiczną sprawowali pracownicy banku, a kościół był wypełniony po brzegi przez bankowców i ich rodziny. Były to niezapomniane i piękne chwile dla licznie zgromadzonych pracowników, emerytów, rencistów, oraz dyrekcji rzeszowskich banków.

W modlitwie wiernych poszczególni pracownicy zanosili gorące prośby dotyczące Ojczyzny, Ojca Świętego, bankowców i ich rodzin.

Dziękowaliśmy żarliwie Pani Jasnogórskiej za pomoc w urzeczywistnieniu naszych zamierzeń i prosiliśmy o dalszą opiekę, bo od naszego do Niej pielgrzymowania zrodziła się potrzeba powołania Duszpasterstwa.

Na zakończenie tej uroczystej Mszy Świętej J.E. ks. bp. przekazał
w serdecznych słowach wszystkim bankowcom wyrazy wdzięczności
i zadowolenia z tego organizacyjnego wysiłku, uwieńczonego pięknym sukcesem.

Błogosławiąc nam, życzył satysfakcji z wykonywanej w służbie dla Ojczyzny pracy, wielu sukcesów, pomyślności, zarówno w życiu osobistym jak
i rodzinnym.

Po tych uroczystościach przeszliśmy w gościnne progi ks. Stanisława Bełzy – proboszcza Parafii Farnej, gdzie przy herbatce, pachnących ciastkach długo dyskutowaliśmy o najbliższych planach Duszpasterstwa.

Trzy dni później tj. 13 maja 1995 r. 9 autokarów z bankowcami udało się na Jasną Górę, by wspólnie uczestniczyć w X Ogólnopolskiej Jubileuszowej Pielgrzymce Bankowców.

Złożyliśmy u stóp Królowej Polski „Dar Ołtarza”, poświęcony przez ks. bpa
w czasie Mszy Świętej Inauguracyjnej, ufundowany przez Duszpasterstwo, który składał się z pozłacanego i pięknie grawerowanego srebrem kielicha, pateny i puszki z pokrywą, z wygrawerowanym na każdym elemencie napisem: „Dar Ołtarza Rzeszowskich Bankowców na Jasną Górę w Częstochowie, 13.V.1995 r.”. Na ten cel zebrano wśród pracowników dobrowolne datki
w kwocie 13,570 zł.

I tak to się zaczęło. Duszpasterstwo zostało przyjęte w środowisku bankowym. Praca nasza nabierała rumieńców.

Po inauguracji i Jubileuszowej Pielgrzymce była przerwa do końca roku – przygotowywano się do pracy na rok następny. Na jednym ze spotkań komitetu Duszpasterstwa określono działania, jakie będą podejmowane w celu integracji środowiska bankowego, wśród których najważniejsze to:

  • uczestnictwo w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bankowców na Jasną Górę,

  • organizowanie pielgrzymek do Sanktuariów Maryjnych i miejsc kultu religijnego,

  • coroczny wspólny „Opłatek”.

Najbliższym celem było zorganizowanie pierwszego wspólnego spotkania opłatkowego.


Rok 1996


Na pierwszy wspólny „Opłatek” naszego Duszpasterstwa stawiło się
w dn. 24 stycznia 1996 r. liczne grono pracowników banków, emerytów, rencistów. Mszy świętej przewodniczył J.E. ks. bp Edward Białogłowski. Na łamanie się Opłatkiem i składanie życzeń, udaliśmy się do stołówki NBP/O/Okręgowy, którą udostępnił nam nasz dobroczyńca Kazimierz Rupar- Dyrektor NBP. Sprawował on wspólnie z naszym duszpasterzem ks. Józefem Stanowskim rolę gospodarza spotkania.

Ks. bp również zaszczycił swoją obecnością nasze grono.

Uroczystość trwała ponad trzy godziny, a takiego chóralnego śpiewu kolęd
w tym gronie jeszcze nie było.

Dodać należy, że na spotkanie przybyło wiele osób z kierownictwa banków,
a z dwóch nawet „Dyrekcja w komplecie”.

Kolejne spotkanie odbyło się w dn. 18.04.1996 przy „Święconym Jajku Wielkanocnym”, które miało podobny jak „Opłatek” przebieg.

Następne spotkania w tak dużym gronie odbywały się już w auli Kurii Diecezjalnej, której podwoje-bardzo efektowne - otworzył nam niestrudzony Duszpasterz Bankowców, ks. Józef Stanowski.

Bywało, że mimo przygotowanych 140 miejsc, tj. tylu, ile można było pomieścić w auli-brakowało ich i trzeba było dostawiać krzesła w hollu.

Maj - pachnie wiosną, a nasze oczy i serca kierują się na Częstochowę. Cel - Jasna Góra. Wielbimy Cię, Matko, czuwając przed Twoim Obliczem, radujemy się modląc, śpiewając, słuchając recytowanych wierszy, przesuwamy się na kolanach wokół Cudownego Ołtarza, zanosząc w skupieniu nasze błagania, ofiarujemy troski i cierpienia i wypraszamy potrzebne łaski.

Punktem kulminacyjnym była Msza Święta. Przeor Jasnej Góry, Ojciec Izydor Matuszewski pięknymi słowami przywitał pielgrzymów, homilię zaś wygłosił abp Stanisław Nowak. Podkreślił w niej sacrum naszej pracy. ks. bp przyrównał bankowców do Matki Bożej z Kany Galilejskiej. Ona prosiła Syna, by uczynił cud przemienienia wody w wino. My przybywamy tutaj prosić Boga za Jej przyczyną o łaskę przemiany naszych serc oraz naszej sytuacji polityczno-ekonomicznej

Drogą Krzyżową na wałach, błogosławieństwem w Kaplicy Cudownego Obrazu kończymy nasze uroczystości na Jasnej Górze. Szczęśliwi, pełni duchowej siły
o godzinie 16.30 wyruszamy w drogę powrotną do Rzeszowa.


Rok 1997


Czas refleksji - początek roku-dzień 22.01.1997 r. „Opłatek” poprzedzony uroczystą Mszą Świętą w intencji pracowników banków i ich rodzin.

Tym razem przenosimy się do Kościoła Gimnazjalnego Św. Krzyża, którego proboszcz, nieżyjący dziś prof. Walenty Bal był wielkim przyjacielem bankowców. Do tej parafii należą mieszkańcy trzech bloków mieszkalnych
i sąsiadują trzy oddziały banków.

Kościół Gimnazjalny to piękny zabytek architektoniczny Rzeszowa, zbudowany w 1643 r. Po zniesieniu Zakonu Pijarów 1786 r. kościół stał się własnością Gimnazjum.

Teraz wypełniony został po brzegi bankowcami. Na łamanie się Opłatkiem udaliśmy się do auli Kurii Diecezjalnej mieszczącej się w pobliżu.

Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością J.E. ks. bp Kazimierz Górny, który pomimo niedyspozycji przybył na nasze spotkanie, by w ciepłych słowach życzyć wszystkim błogosławieństwa Bożego i zapewnić o wsparciu modlitewnym. Nie omieszkał również oznajmić, że w naszym towarzystwie szybko zdrowieje.

Nadszedł czas refleksji nad naszym życiem religijnym, przeżywamy Mękę Pańską i radosne Zmartwychwstanie, ale nasz wewnętrzny drogowskaz ma zawsze jeden kierunek - Częstochowa.

Pielgrzymujemy już 12 raz do Pani Jasnogórskiej. Uczestnictwo w tym modlitewnym spotkaniu bankowców z całej Polski, a następnie w Drodze Krzyżowej, to nasza siła, z której przez cały rok czerpiemy radość życia, poskramiamy gniew, budujemy nowe nadzieje i łączymy się w smutku z innymi.

Po spotkaniu Opłatkowym i Wielkanocnym, w odpowiedzi na apel bankowców z całej Polski, dokonaliśmy zbiórki dobrowolnych składek na dar dla Ojca Świętego od Polskich Bankowców, który miał być wręczony Papieżowi
w czasie JegoVI pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 8.VI.1997 r. podczas Mszy Świętej na krakowskich błoniach.

Na kolejną pielgrzymkę wyruszamy 22 czerwca 1997 r. śladami Sanktuariów Maryjnych na południe Diecezji Rzeszowskiej. Czterema autobusami 160 osób udało się na szlak pod troskliwą opieką naszego Duszpasterza ks. Józefa Stanowskiego.

Jedziemy wcześniej ustaloną trasą. Pielgrzymkę rozpoczynamy poranną Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, odprawioną przez naszego opiekuna i miejscowego wikariusza.

Następnie zwiedzamy kolejno Sanktuaria:

Matki Bożej Zawierzenia w Żarnowcu.

Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Matki Bożej w Lipinach.

łaskami słynący obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance

Kościół parafialny w Bieczu.

Pielgrzymkę zakończyliśmy-po zwiedzeniu kościoła parafialnego w Binarowej - tradycyjnym ogniskiem w Rożnowicach.

Dodać należy, że ognisko przygotowane zostało przed naszym przyjazdem przez miejscowego sołtysa, który oświadczył, że Rożnowice jeszcze nie widziały tylu pielgrzymów na raz. Przygotowano dla nas również ciasto i herbatę.

Odwdzięczyliśmy się zbiórką datków na budowany opodal nowy kościół-zebrana została całkiem pokaźna sumka - i pięknym śpiewem z udziałem miejscowych księży. Śpiewaliśmy nie tylko pieśni kościelne, ale również patriotyczne, a stare harcerskie najgłośniej śpiewali staruszek, były ksiądz proboszcz na emeryturze i nasza pani Ela Santo, również była harcerka.

Trudno się dziwić, że wyjazd w powrotną drogę nastąpił już nocą. Uczestnicy pielgrzymki do tej pory nie mogą jej zapomnieć.

I znów organizujemy kolejną pielgrzymkę, tym razem do Zakopanego.

Trzynastego września trzema autokarami wyruszyło 140 osób pod duchową opieką naszego czcigodnego Duszpasterza ks. Józefa Stanowskiego oraz ks.Jana Szczupaka i ks. Mierzwy. Odbyliśmy pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej Tatr
w Sanktuarium na Rusinowej Polanie. Wieczorem uczestniczyliśmy
w Nabożeństwie Fatimskim i Mszy Świętej w pięknym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

W drugim dniu, po zwiedzeniu Zakopanego, spacerze w góry do wodospadu pod Giewontem, podziwialiśmy niezapomniane widoki z Gubałówki.

W drodze powrotnej składamy wizytę Matce Bożej zwanej „Gaździną Podhala” w Ludźmierzu i pełni wrażeń ruszamy do domów.

Tydzień później, tj. 20 września, wciąż niesyci pielgrzymi, wyruszamy do Ojca Świętego i świętych miejsc we Włoszech. Duchową opiekę objął nad nami ks. Janusz Sądel, wicekanclerz Kurii.

Wypoczęci po noclegu w Bratysławie, kierujemy się do Włoch podziwiając po drodze piękne krajobrazy z tunelami i wieloma wiszącymi mostami.

Zwiedzamy Wenecję z Bazyliką Św. Marka, Pałacem Dożów, licznymi kanałami, mostami., (podziwiamy również słynny Most Westchnień ). Wenecja to miasto pełne kolorów, bogatych sklepów, stale kłębi się w nim różnojęzyczny tłum ludzi – bajka!

Przejeżdżamy tramwajem wodnym po Canale Grande. Spacerem po placu Św. Marka kończymy pobyt w Wenecji i jedziemy na nocleg do Hotelu Lido Eden.

Po śniadaniu kierujemy się do Florencji-zwiedzamy Kościół Santa Croce, Piazza del Duomo, Della Signorium, wieżę Giotta, Baptysterium, Katedrę Santa Maria del Fiore.

Zgodnie z powiedzeniem starożytnych, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, my też tam zmierzamy, jako, że jest to główny cel naszej pielgrzymki.

Po kolejnym noclegu-tym razem w uzdrowisku Fiudżi Marisa w okolicy Rzymu, udajemy się na zwiedzanie Wiecznego Miasta-siedziby następców Św. Piotra.

Zaczynamy od maleńkiego polskiego kościółka na rogu jednej z ulic w pobliżu Katakumb o nazwie Quo Vadis Domine. Tu krótka modlitwa, całujemy odciśnięte w kamieniu stopy Pana Jezusa i ruszamy dalej.

Na kolanach wspinamy się Świętymi schodami w Pałacu Santa Scala-niektórym przychodzi to z wielkim trudem, ale nie rezygnują.

Podziwiamy Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Hiszpański ze słynnymi schodami, Fontannę di Trevi, Bazylikę Santa Maria Maggiore.

Znużeni, jedziemy na zasłużony odpoczynek do uzdrowiska.

To już piąty dzień naszej pielgrzymki. Rano wyjazd do Watykanu na audiencję generalną u Ojca Świętego Jana Pawła II.

Od godziny dziewiątej rano czekaliśmy na placu Św. Piotra na pojawienie się Papieża.

Dzięki ks. Januszowi mieliśmy wspaniałe miejsca. Podszedł, bowiem do księdza kierującego porządkiem, który wpuścił nas na przednie krzesła.

Serca zabiły nam mocno, gdy pojazd Papa Mobile z Ojcem Świętym wjechał na plac i uniesiona ręka Papieża błogosławiła zgromadzone tłumy pielgrzymów.

Nasza radość i wzruszenie osiągnęły szczyt, gdy Ojciec Święty przejeżdżał obok naszej grupy na wyciągnięcie ręki. Wielu z nas mogło dotknąć Papieża.

Ta uśmiechnięta twarz i błogosławiąca ręka pozostanie w naszej pamięci do końca życia.

Po audiencji wsiadamy do autokaru i udajemy się na bliskie naszym sercom Monte Cassino, gdzie czcimy pamięć poległych Polaków. Na centralnym miejscu, ks. Janusz odprawia Mszę Świętą-my śpiewamy „Czerwone maki”- do Mszy Świętej służą bankowcy.

Przechodząc w zadumie między mogiłami, modlimy się w skupieniu za polskich poległych żołnierzy, składamy kwiaty, palimy znicze. Zwiedzamy Klasztor Benedyktynów, w obronie którego walczyli i umierali nasi rodacy.

Kolejny dzień to wspinaczka do krateru Wezuwiusza, uśpionego wulkanu. Prawie wszyscy wyszli na sam szczyt, by zobaczyć jego dymiący lej, nie tylko na szklanym ekranie czy filmie.

Następnie przejazd do Pompei - zwiedzamy ruiny tego wykopaliskowego miasta.

Na odpoczynek z noclegiem udajemy się do hotelu w Sorrento, by rano popłynąć na wyspę Capri.

Przejazd promem na kwiecistą wyspę, rejs statkiem wokół wyspy, zwiedzanie lazurowej groty wypełnia nam cały dzień.

Mając w oczach jeszcze piękno wyspy i ruiny Pompei, wyruszamy dalej na nasz pątniczy szlak.

W programie mamy Asyż z Bazyliką Św. Franciszka. A tu komunikat
o trzęsieniu ziemi w tym rejonie, o znacznym uszkodzeniu Bazyliki
i zamknięciu dróg w całej okolicy.

Zmieniamy nasze plany i udajemy się do Loretto, gdzie w kaplicy Bazyliki Loretańskiej ks. Janusz Sądel odprawia Mszę Świętą.

Jeszcze króciutki pobyt na cmentarzu poległych polskich żołnierzy i ruszamy do Rimini, kolejnego miejsca naszego odpoczynku.

Rano jedziemy dalej, zatrzymujemy się w Padwie, zwiedzamy Bazylikę Św. Antoniego z 1300 r. gdzie wypraszamy potrzebne łaski. To szczególne spotkanie dla czcicieli tego wielkiego Świętego. Pozostaną nam w pamięci: kamienna poduszka, na której sypiał Święty oraz relikwiarz z językiem, który jest zachowany w nieskazitelnym stanie.

Napawamy się pięknem historycznego centrum Padwy i udajemy się dalej. Kierunek San Marino, najstarsza republika świata. Spacerujemy trasą turystyczną, robimy zakupy i udajemy się na ostatni we Włoszech nocleg,
w Rimini.

W drodze powrotnej, akcentem kończącym naszą podróż był Wiedeń.

Zwiedzamy centrum, Katedrę Św. Stefana z XVII w. z gotycką trzynawową halą i wysmukłą wieżą, oglądamy pomniki Straussów, Mozarta i innych sławnych kompozytorów.

Z okien autokaru podziwiamy najważniejsze zabytki architektoniczne i udajemy się na Kalemberg, gdzie w roku 1683 wojska polskie pod wodzą Jana III Sobieskiego zwyciężyły Turków, forsując wzgórza Lasu Wiedeńskiego. Atak ze wzgórza polskiej husarii położył kres ekspansji tureckiej i zapoczątkował stopniową likwidację panowania Turcji w południowo-wschodniej Europie.

Nasz duchowy przewodnik odprawia w Kościele Mszę Świętą, słuchamy pieśni „Boże coś Polskę”, wygrywanej z dzwonnicy.

Pełni wrażeń zdążamy na nocleg do Bratysławy, by rankiem wyruszyć do Polski.

Po przekroczeniu granicy, już w Polsce, w kościele w Hyżnem, ks. Janusz Sądel odprawił nam dziękczynną Mszę Świętą, w czasie, której przyjęliśmy Komunię Świętą pod dwoma postaciami-chleba i wina.

Była to bardzo udana pielgrzymka obfitująca w wielkie przeżycia duchowe
i emocjonalne, doskonale zorganizowana przez zaprzyjaźnione biuro turystyczne Art-Tour.

Wszystkie sprawy zostały dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Wspaniały przewodnik, p. Zbyszek Czaja –człowiek o dużej kulturze osobistej, kontaktowy, posiadający ogromną wiedzę na temat zwiedzanych przez nas miejscowości i obiektach. Wiedzę tę, od strony religijnej, poszerzał nam, niestrudzony ks. Janusz Sądel.

  1   2   3   4

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich-jubileusz 90-lecia I 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 70-lecia ks “Boruta

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 100-lecia „Lutni”

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 10-lecia Gimnazjum w Zbójnej

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 60 –lecia szkoły I śWIĘto patrona

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 110-lecia Chóru „Lutnia Krakowska”

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconWarsztaty Bosch Service obchodz ą jubileusz 90-lecia

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 185 lecia mmp 23 marca 2006 r

Duszpasterstwo Bankowców w Rzeszowie Jubileusz x-lecia we wspomnieniach iconJubileusz 100-lecia poświęcenia kościoła Wniebowzięcia nmp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom